Kontakt os

+45 70 60 40 04

Udbytte

Udbytte

Udbytte repræsenterer en portion af en virksomheds overskud, som ledelsen beslutter at distribuere til dens aktionærer eller ejere. Denne finansielle belønning afspejler virksomhedens økonomiske succes og er en måde at dele overskuddet med dem, der har investeret i virksomhedens fremtid. Typisk er udbytte en indikator på en virksomheds sundhed og stabilitet, hvilket gør det til et vigtigt element for investorer, der søger et regelmæssigt afkast af deres investering.

Boafgift

Boafgift

Forståelsen af boafgift er central for enhver, der står over for en arvesituation. Boafgiften, som du muligvis skal betale, afhænger af din relation til den afdøde samt størrelsen på arven. I 2023 skal du betale boafgift, hvis du arver mere end 321.700 kr. fra nogen, der ikke er din ægtefælle.

Eindkomst

eIndkomst

Registeret eIndkomst hos SKAT er stedet, hvor alle data vedrørende indtægter bliver rapporteret. Det omfatter ikke kun lønindkomst, men også økonomiske ydelser som studiestøtte (SU), pensionsudbetalinger, dagpenge, efterløn, samt kontanthjælp.

Feriegodtgørelse

Feriegodtgørelse

Feriegodtgørelse repræsenterer den indtjening, som ansatte er berettigede til at modtage i takt med deres arbejdsindsats. Denne godtgørelse er lig med 12,5% af den udbetalte løn. Det garanterer, at ansatte fortsat har en indkomst, selv når de afholder deres lovmæssige 5 ugers ferie årligt, som er garanteret efter ferieloven.

Bikort

Bikort

Forståelsen af et bikort i det danske skattesystem er essentiel for korrekt skattebetaling og økonomisk forvaltning. Et bikort fungerer som et supplement til det primære skattekort, også kendt som hovedkortet. Disse kort, sammen med det selvstændige frikort, udgør de centrale elementer i skattekort-konceptet, som administreres af Skattestyrelsen i Danmark. Bikortet anvendes specifikt til at informere sekundære arbejdsgivere om en persons trækprocent uden at inkludere personlige fradrag, da disse kun kan benyttes én gang og er indregnet i hovedkortet.

Kapitalindkomst

Kapitalindkomst

Kapitalindkomst repræsenterer de penge, du tjener gennem afkast, eksempelvis fra renteindtægter eller aktieudbytter. Denne form for indkomst skal ikke forveksles med almindelig indkomst som løn, der betales for udført arbejde eller tjenester. Mens lønindkomsten er betaling for din tid og ekspertise, er kapitalindkomst resultatet af dine investeringer og finansielle forvaltning.

Honorar

Honorar

At navigere i grænselandet mellem at være honorarmodtager, lønmodtager eller selvstændig kan være kompliceret. Din status har betydelig indvirkning på, hvordan du skal forholde dig til skat.

B-skat

B-skat

B-skat er den skat, man skal betale, når man modtager B-indkomst. Den adskiller sig fra skatten på A-indkomst, idet A-indkomst allerede har fået trukket AM-bidrag og skat, før man får lønnen udbetalt.

Pensionstillæg

Pensionstillæg

Først og fremmest er det vigtigt at forstå, hvordan folkepensionens pensionstillæg beregnes. Pensionstillægget påvirkes af supplerende indtægter ud over folkepensionen. Ved beregning af pensionstillægget tages der hensyn til både

Jurist

En jurist har mange ligheder med en advokat. De dykker begge ned i juridiske spørgsmål og kan finde beskæftigelse inden for offentlige institutioner, advokatfirmaer eller diverse organisationer. Men det er værd at bemærke, at selvom en jurist beskæftiger sig med jura, har de ikke en beskyttet titel som advokater.