Kontakt os

+45 70 60 40 04

Bogholderi

Bogholderi

Bogholderi er en afdeling i en virksomhed, som varetager den økonomiske styring og bogføring. Denne afdeling spiller en afgørende rolle i at opretholde en sund økonomisk struktur ved at håndtere virksomhedens daglige finansielle aktiviteter. Fra styring af regnskab og bogføring af bilag til

Bundfradrag

Bundfradrag

Bundfradraget spiller en central rolle i danskernes skatteberegning. Når året nærmer sig sin afslutning, er det essentielt at forstå, hvordan bundfradraget påvirker den skat, du skal betale, eller det beløb, du er berettiget til at få tilbage fra Skattestyrelsen. Bundfradrag, også kendt som personfradrag,

B2C

b2c

B2C (Business to Consumer) beskriver salg fra virksomheder direkte til individuelle forbrugere, typisk i detail- og onlinehandel.

Branchekode

Branchekode

Branchekoder er essentielle, internationalt anerkendte koder, som består af seks cifre. Disse koder spiller en afgørende rolle i at klassificere virksomheder inden for specifikke sektorer, som for eksempel detailhandel. En virksomheds branchekode er en nøgleindikator for dens primære forretningsområde og dermed den specifikke type virksomhed, den repræsenterer.

B-indkomst

B-indkomst

B-indkomst refererer til den type indkomst, hvor skatten og arbejdsmarkedsbidraget (AM-bidrag) ikke er blevet fratrækkes af arbejdsgiveren, før beløbet udbetales til modtageren.

Bestyrelse

Bestyrelse

I de fleste virksomheder, herunder selskaber og foreninger, er der etableret en bestyrelse. Denne bestyrelse agerer som den primære ledelsesenhed, hvor hvert medlem er udvalgt til at indtage en rolle. At være en del af en bestyrelse kan være enten en frivillig eller en betalt position.

Bruttoavance

Bruttoavance

Bruttoavancen er et afgørende finansielt mål, der afspejler evnen til at tjene penge på et produkt. Dette opnås ved at vurdere forskellen mellem omsætningen og salgsprisen på den ene side, og på den anden side vareforbruget og de omkostninger, der er forbundet med produktionen.

Boafgift

Boafgift

Forståelsen af boafgift er central for enhver, der står over for en arvesituation. Boafgiften, som du muligvis skal betale, afhænger af din relation til den afdøde samt størrelsen på arven. I 2023 skal du betale boafgift, hvis du arver mere end 321.700 kr. fra nogen, der ikke er din ægtefælle.

Bruttolønsordning

Bruttolønsordning

Bruttolønsordningen, som også er kendt under betegnelserne lønomlægning eller den fleksible lønpakke, indebærer en overenskomst mellem medarbejder og arbejdsgiver, hvor medarbejderen accepterer et personalegode i bytte for et fradrag i den kontante løn. Personalegodet modregnes altså i din løn og kan eksempelvis være: mobil, internet, uddannelse eller aviser og magasiner.

Bikort

Bikort

Forståelsen af et bikort i det danske skattesystem er essentiel for korrekt skattebetaling og økonomisk forvaltning. Et bikort fungerer som et supplement til det primære skattekort, også kendt som hovedkortet. Disse kort, sammen med det selvstændige frikort, udgør de centrale elementer i skattekort-konceptet, som administreres af Skattestyrelsen i Danmark. Bikortet anvendes specifikt til at informere sekundære arbejdsgivere om en persons trækprocent uden at inkludere personlige fradrag, da disse kun kan benyttes én gang og er indregnet i hovedkortet.