Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Ægtepagt

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er en ægtepagt?

Når to personer bliver gift i Danmark, indtræder de automatisk i et økonomisk fællesskab kendt som delingsformue. Dette betyder, at ægtefællerne er forpligtede til at dele deres formuer og ejendele ligeligt, hvis ægteskabet ophører, uanset om det ender med skilsmisse eller død. Denne juridiske tilgang sikrer en fair økonomisk opgørelse, men hvad hvis dette ikke passer til jeres situation?

Hvis I foretrækker en specifik fordeling af jeres formuer, er det afgørende at tage stilling til oprettelsen af en ægtepagt. En ægtepagt er en formel skriftlig aftale mellem ægtefæller, der nøje definerer, hvilke dele af formuen – hvad enten det er hele jeres samlede formue eller bestemte ejendele – der skal være undtaget fra den obligatoriske deling ved ægteskabets ophør. Dette dokument bliver særligt relevant i forbindelse med bodeling, hvor det præciserer, hvilke aktiver der skal, og hvilke der ikke skal, indgå i den økonomiske opdeling.

Det er vigtigt at nøje overveje følgende spørgsmål, når I opretter en ægtepagt:

 • Hvad præcist skal inkluderes i ægtefællernes deling?
 • Hvilke værdier eller ejendele ønsker I at holde uden for den fælles deling?

At oprette en ægtepagt kan forekomme komplekst, men det er en kritisk proces for at sikre, at jeres individuelle ønsker og økonomiske interesser respekteres i ægteskabet. En ægtepagt tilbyder en måde at skræddersy jeres økonomiske relationer på og sikrer, at jeres værdier beskyttes, som I finder passende.

Valg af særeje i ægteskabet: Fuldstændigt særeje vs. kombinationssæreje

Når du skal vælge mellem fuldstændigt særeje og kombinationssæreje, er det vigtigt at forstå, hvordan disse forskellige former for ægtepagter kan påvirke din økonomi og arveforhold, både under ægteskabet og ved dets eventuelle ophør. Her er en dybdegående gennemgang og vejledning om, hvilken form der kunne være mest passende for dig og din situation:

Fuldstændigt særeje

Fuldstændigt særeje sikrer, at hver ægtefælles formue og ejendele forbliver adskilt gennem hele ægteskabet og ved dets ophør, uanset om det ender ved skilsmisse eller død. Dette kan være en fordel, hvis:

 • En af jer har betydelig gæld, og den anden ønsker at beskytte sin positive formue fra potentielle krav fra kreditorer.
 • I ønsker at sikre, at særbørn fra tidligere forhold arver bestemte ejendele uden at de bliver delt med ægtefællen.
 • Der er værdigenstande eller familieejendomme, som I ønsker skal arves direkte af jeres børn eller andre specifikke arvinger, uden at disse går ind i fælles bodelingen.

Kombinationssæreje

Kombinationssæreje tilbyder en blanding af særeje og delingsformue. Her er ejendele og formue særeje ved skilsmisse, men ved død kan de indgå i den fælles delingsformue. Dette kan være en fordel, hvis:

 • Den ene ægtefælle har en væsentlig større formue end den anden, og I ønsker at undgå ligedeling ved skilsmisse, men stadig vil tilgodese hinanden, hvis den ene skulle gå bort.
 • I ønsker at sikre, at den længstlevende ægtefælle stadig har økonomisk tryghed i tilfælde af den andens død, selvom en del af formuen vil gå til andre arvinger.

Hvad skal du vælge?

Valget mellem fuldstændigt særeje og kombinationssæreje afhænger af jeres specifikke økonomiske situationer og personlige præferencer:

 • Fuldstændigt særeje er ideelt, hvis du ønsker at isolere økonomiske risici og sikre, at bestemte aktiver overføres til bestemte personer uden indblanding fra din ægtefælle.
 • Kombinationssæreje kan være mere passende, hvis du ønsker en balance mellem at beskytte din formue ved skilsmisse og samtidig sikre, at din ægtefælle støttes økonomisk efter din død.

I begge tilfælde er det afgørende at søge rådgivning hos en advokat, der er specialiseret i familieret, for at sikre, at jeres ægtepagt er udformet korrekt og opfylder alle juridiske krav. Dette sikrer, at I begge forstår de fulde konsekvenser af jeres valg og er beskyttet i henhold til loven.

Hos Stadsrevisionen brænder vi for at hjælpe vores kunder med at optimere deres økonomi og opnå langvarig succes. Vi har hjulpet mere end 1200 tilfredse samarbejdspartnere og klienter – skal vi også hjælpe dig?

Har du brug for hjælp til at optimere din økonomi?

Kontakt Stadsrevisionen i dag, for skræddersyet professionel støtte og rådgivning.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Optimal tidspunkt for oprettelse af ægtepagt

Oprettelsen af en ægtepagt er et vigtigt skridt for par, der ønsker at afklare og sikre deres økonomiske forhold, både under ægteskabet og ved dets ophør. Her er nogle vejledende punkter om, hvornår det kan være en god ide at oprette en ægtepagt:

Før ægteskabet

Det mest optimale tidspunkt at oprette en ægtepagt på er inden ægteskabet. Dette giver jer mulighed for at afklare økonomiske spørgsmål og sikre, at alle aftaler er på plads, før I indgår det juridiske og økonomiske fællesskab, ægteskabet indebærer. Ved at gøre dette kan I undgå potentielle konflikter eller misforståelser, som kunne opstå senere. 

En ægtepagt oprettet før ægteskabet sikrer også, at begge parter har en klar forståelse af deres økonomiske rettigheder og forpligtelser fra starten af deres ægteskabelige liv. Det anbefales at tage kontakt til en advokat, der kan guide jer igennem processen og sikre, at alle juridiske aspekter er korrekt adresseret.

Efter ægteskabet

Selvom det er bedst at gøre det inden ægteskabet, kan en ægtepagt også oprettes efter I er blevet gift. Det kan være relevant, hvis jeres økonomiske situation ændrer sig markant, for eksempel ved arv, store gaver, køb af fast ejendom, start af egen virksomhed eller lignende. Ændringer i livsomstændigheder kan skabe et behov for at revurdere og justere jeres økonomiske aftaler.

Det er vigtigt at huske, at oprettelse af en ægtepagt efter ægteskabet kræver enighed mellem begge parter. Dette kan undertiden være mere kompliceret, da økonomiske interesser og forhold kan have udviklet sig forskelligt for hver ægtefælle.

Ved ændringer i lovgivning eller personlige forhold

Endelig kan det også være relevant at opdatere eller oprette en ægtepagt, hvis der sker ændringer i lovgivningen, der påvirker ægteskabelige økonomiske forhold, eller hvis der sker væsentlige ændringer i jeres personlige forhold, som kunne påvirke jeres økonomiske situation.

Husk på testamentet

Det er også vigtigt at bemærke, at mens en ægtepagt har stor betydning ved skilsmisse, spiller testamentet en central rolle ved fordelingen af aktiver ved død. Det er derfor også vigtigt at overveje oprettelse eller opdatering af testamentet sammen med en ægtepagt for at sikre en helhedsorienteret planlægning af jeres formuer.

Enighed er nødvendig ved oprettelse af ægtepagt

En ægtepagt er en juridisk aftale mellem ægtefæller og kræver, som alle andre aftaler, fuld enighed mellem parterne. Det er ikke tilstrækkeligt, at kun én af ægtefællerne ønsker en ændring i formueforholdet, som særeje i ægteskabet. For at et sådant ønske kan blive en realitet, skal begge ægtefæller være enige om vilkårene og udtrykke denne enighed gennem en skriftlig og tinglyst ægtepagt.

En tinglyst ægtepagt sikrer, at aftalen får juridisk bindende effekt og bliver officielt anerkendt. Processen involverer normalt, at begge parter rådfører sig med en advokat, som kan sikre, at alle juridiske krav er opfyldt, og at ægtepagten præcist afspejler begge parters ønsker og interesser. Denne tilgang sikrer, at ingen af parterne er i tvivl om aftalens betingelser og konsekvenser.

Det er essentielt at huske på, at enighed og samtykke er hjørnestenene i enhver ægtepagt. Uden en klar og gensidig aftale kan ægtepagten ikke oprettes. Derfor er det vigtigt, at begge ægtefæller åbent diskuterer deres økonomiske forventninger og planer før ægteskabet eller undervejs i ægteskabet, hvis ændringer i økonomiske forhold eller personlige ønsker opstår.

Vigtige overvejelser om pensioner i ægtepagter

Når det kommer til pensionsopsparinger og skilsmisse, er der særlige regler, som par bør være opmærksomme på. I Danmark indgår en ægtefælles rimelige pensionsopsparing normalt ikke i formuedelingen ved en skilsmisse. Dette kan dog justeres med en ægtepagt, hvis begge parter ønsker en mere ligelig fordeling af pensionerne.

Overvej pensionsaftaler i ægtepagten

Hvis I som ægtefæller ønsker at sikre en ligelig opdeling af pensionsmidler i tilfælde af skilsmisse, kan I vælge at inkludere bestemmelser om dette i jeres ægtepagt. Det er muligt at aftale, at bestemte typer af pensionsopsparinger skal indgå i formuedelingen. Dette skal dog gøres med omhu, da ikke alle pensionstyper lovligt kan indgå.

Undtagelser med livsvarige pensionsopsparinger

Det er vigtigt at være opmærksom på, at livsvarige pensionsopsparinger, såsom livrenter, ikke lovligt kan indgå i en formuedeling ved skilsmisse. Hvis en ægtepagt fejlagtigt inkluderer en aftale om, at alle typer pensionsopsparinger skal deles, kan det føre til utilsigtede og potentielt unfair resultater. For eksempel, hvis den ene ægtefælle har en ratepension og den anden en livsvarig pension, vil kun ratepensionen indgå i formuedelingen, mens den livsvarige pension forbliver hos den ægtefælle, der ejer den. Dette kan resultere i en betydelig skævhed i den økonomiske fordeling efter en skilsmisse.

Nødvendigheden af professionel rådgivning

På grund af kompleksiteten og de specifikke regler omkring pensionsopsparinger i ægtepagter, er det stærkt anbefalet at søge professionel rådgivning. En advokat med speciale i familieret kan hjælpe med at sikre, at jeres ægtepagt er juridisk korrekt og opfylder både jeres ønsker og den gældende lovgivning. Dette sikrer, at I begge er retfærdigt stillet i tilfælde af skilsmisse, og at ingen utilsigtede konsekvenser opstår.

Imens du finder professionel hjælp, kan vi hjælpe dig med dit regnskab og bogføring imens. Vi tilbyder branchebestemte revisorer, der passer til både dine personlige og din virksomheds behov.

Ønsker du professionel hjælp til dit regnskab?

Kontakt os i Stadsrevisionen for hjælp med certificeret og specialiseret faglighed.

Fordele og ulemper ved ægtepagter

At oprette en ægtepagt kan have både betydelige fordele og visse ulemper. Forståelse af disse aspekter er vigtig, så par kan træffe velinformerede beslutninger om deres økonomiske fremtid sammen. Her er en detaljeret gennemgang af fordelene og ulemperne ved ægtepagter:

Fordele ved ægtepagter

 • Beskyttelse af formue: En af de primære fordele ved en ægtepagt er evnen til at beskytte individuelle aktiver. Dette er især vigtigt i situationer, hvor en part indtræder i ægteskabet med betydelig personlig formue, arv eller specifikke værdigenstande, som de ønsker at bevare som personlige og ikke fælles aktiver.
 • Klarhed og forebyggelse af konflikter: En ægtepagt kan tilbyde klarhed og forudsigelighed om, hvordan aktiver vil blive håndteret ved skilsmisse eller død, hvilket kan reducere risikoen for konflikter mellem ægtefæller eller mellem de efterladte arvinger.
 • Fleksibilitet: Ægtepagter tilbyder stor fleksibilitet og kan tilpasses parrets specifikke ønsker og behov. De kan omfatte bestemmelser for næsten ethvert økonomisk scenario, herunder hvordan gæld skal håndteres.
 • Beskyttelse mod gæld: Ægtepagter kan beskytte den ene ægtefælle mod at skulle overtage den anden ægtefælles gæld, hvilket kan være især vigtigt i tilfælde, hvor den ene part driver egen virksomhed eller har betydelig personlig gæld.

Ulemper ved ægtepagter

 • Potentiel manglende solidaritet: En ægtepagt kan nogle gange opfattes som mangel på tillid mellem parterne, da den adskiller økonomiske interesser, der traditionelt deles i et ægteskab. Dette kan skabe spændinger eller en følelse af, at der ikke er fuld økonomisk partnerskab.
 • Kompleksitet og omkostninger: Processen med at oprette en ægtepagt kan være kompleks og kræver typisk juridisk hjælp. Der kan være betydelige omkostninger forbundet med udarbejdelsen og vedligeholdelsen af en ægtepagt, især hvis den skal opdateres over tid.
 • Juridiske begrænsninger og retlige udfordringer: Nogle elementer af en ægtepagt kan være underlagt juridiske begrænsninger (f.eks. kan man ikke altid inkludere bestemmelser om børnebidrag eller forældremyndighed). Desuden kan ægtepagter udfordres i retten, hvilket kan føre til retssager og yderligere omkostninger.
 • Emotionelle overvejelser: Diskussionen om og oprettelsen af en ægtepagt kan være følelsesmæssigt belastende for et par, da det tvinger dem til at overveje negative fremtidsscenarier som skilsmisse eller død.

For par, der overvejer en ægtepagt, er det essentielt at veje disse fordele og ulemper nøje og rådføre sig med en kvalificeret juridisk rådgiver for at sikre, at aftalen opfylder deres behov og er i overensstemmelse med gældende love.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Ægtepagt

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

En ægtepagt er en juridisk aftale mellem ægtefæller, der specificerer, hvordan visse dele af deres formue skal håndteres ved ægteskabets ophør, uanset om det sker ved skilsmisse eller død. Denne aftale gør det muligt for parret at fravige den automatiske delingsformue, der ellers ville finde sted, og skræddersy deres økonomiske relationer til at passe deres individuelle behov og ønsker.

En ægtepagt regulerer, hvordan ægtefællers formuer skal håndteres i tilfælde af skilsmisse eller død, med fokus på den økonomiske opdeling, mens ægteskabet stadig er intakt eller ved dets ophør. Et testamente, derimod, er en instruktion om, hvordan en persons ejendele og aktiver skal fordeles efter deres død. Testamentet træder kun i kraft efter døden og har ikke indflydelse på økonomiske aftaler under ægteskabet.

Ægtepagt og særeje er relaterede, men ikke det samme. En ægtepagt er selve dokumentet, der aftaler betingelserne for ejendomsret og formueforvaltning mellem ægtefæller. Særeje er en type formueordning, som kan aftales i en ægtepagt. Det indebærer, at visse aktiver holdes separat fra fællesbodelingen og ikke deles ved skilsmisse eller død.

En ægtepagt gælder, indtil den enten opsiges af begge parter eller ændres gennem en ny aftale. Det betyder, at den forbliver i kraft gennem hele ægteskabet og ved dets ophør, medmindre den ændres eller annulleres af parterne.

Nej, en ægtepagt kræver enighed og underskrifter fra begge ægtefæller for at være gyldig. Det er ikke muligt for en ægtefælle alene at oprette en ægtepagt uden den andens samtykke. Dette sikrer, at begge parter er enige om de økonomiske vilkår og beskyttelser, som ægtepagten tilbyder.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: