Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.8/5 af 115+ tilfredsstillede kunder 

Skattefri virksomhedsomdannelse

Med mange års erfaring, tilbyder vi hos Stadsrevisionen gratis rådgivning og faglig sparring, der giver virksomhedsejere mulighed for at få klarhed over deres valgmuligheder og forstå den nuværende situation

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

08 - 21

alle ugens dage

Fordele ved en skattefri virksomhedsomdannelse

1. Skattebesparelser: Skattefri virksomhedsomdannelse kan betyde store besparelser på dine skatteudgifter. Det er penge, du i stedet kan bruge til at vokse din virksomhed eller investere i nye ideer.

2. Bedre adgang til kapital: Når du omdanner din enkeltmandsvirksomhed, kan det åbne op for flere muligheder for at få kapital ind. Anpartsselskaber ses ofte som mere stabile, hvilket gør det nemmere at tiltrække investorer eller lån.

3. Beskyttelse af personlig formue: En af de største fordele er, at din private økonomi bliver beskyttet. Med et anpartsselskab er det virksomheden, der står for gælden, ikke dig personligt. Det betyder, at dine personlige besparelser og ejendom er sikre.

4. Lettere overførsel af ejerskab: Skattefri virksomhedsomdannelse fra enkeltmandsvirksomhed til anpartsselskab kan gøre det lettere at overføre ejerskab af virksomheden, hvis du ønsker at sælge eller give den videre til en anden person.

5. Bedre struktur og styring: Skattefri virksomhedsomdannelse vil give din virksomhed en mere solid struktur og bedre styring. Det kan forbedre dagligdagen i virksomheden og hjælpe dig med at tage smartere beslutninger.

6. Større troværdighed og anerkendelse: Skattefri virksomhedsomdannelse kan give din virksomhed større troværdighed og anerkendelse blandt kunder, samarbejdspartnere og investorer.

4.8/5 af 115+ tilfredsstillede kunder 

business woman typing on computer on a coffee shop
Business people working in an office
0 +

Tilfredse kunder

0 +

Års erfaring

0 +

Medarbejdere

Spar op til 16% i selskabsskat gennem en problemfri virksomhedsomdannelse

Opnå en bemærkelsesværdig økonomisk fordel ved at minimere din selskabsskat med hele 16%. Med Stadsrevisionen ved roret bliver omdannelsen fra enkeltmandsvirksomhed til anpartsselskab (ApS) både enkel og omkostningseffektiv. Vores team af dedikerede specialister sikrer en gnidningsfri proces, hvor hver detalje håndteres med største omhu. Vi står klar til at sikre, at din virksomhedsomdannelse ikke bare er skattefri, men også tilrettelagt med et skarpt blik på at optimere din økonomiske situation. Vores ekspertise er din garanti for en problemfri og fordelagtig omdannelse.

4.8/5 af 35+ tilfredsstillede kunder 

Business people meeting. Close up of hands business people working together in meeting

Hvad er skattefri virksomhedsdannelse?

Skattefri virksomhedsomdannelse er en strategisk proces, hvor du kan transformere din virksomhedsstruktur til et anpartsselskab eller aktieselskab. Det er en manøvre, der ligner en opgradering af din virksomhed til en mere sikker og potentielt skattefordelagtig model.

Forestil dig dette som at planlægge en flytning fra en ældre lejlighed, der repræsenterer din nuværende virksomhedsform, til en nyere, mere sikker bygning, symboliseret ved anpartsselskabet/aktieselskabet. I denne overførsel sikrer du, at alle dine værdier – virksomhedens aktiver – omhyggeligt pakkes og transporteres, så de når frem uden at pådrage sig en unødvendig skatteregning på 16%.

Hovedårsagerne til at foretage denne omdannelse er flere: For det første tilbyder et anpartsselskab/aktieselskab en væsentlig beskyttelse af dine personlige aktiver, da du ikke længere er personligt ansvarlig for virksomhedens gæld eller andre finansielle forpligtelser. Dette er en markant fordel, der sikrer dine personlige sparepenge og ejendom. For det andet, når omdannelsen håndteres korrekt, kan det skærme dig fra den betydelige skattebyrde, der normalt følger med ændringer i virksomhedsstrukturen.

Selvom perspektiverne er tiltalende, er det essentielt at anerkende kompleksiteten i processen. En sådan omdannelse kræver en dybdegående forståelse af de involverede detaljer, regler og potentielle faldgruber. Det er her, behovet for en pålidelig og dygtig partner bliver tydeligt.

Hos Stadsrevisionen er vi specialister i at navigere gennem den komplekse proces med skattefri virksomhedsomdannelser. Vores team af eksperter sørger for, at hvert aspekt af din overgang er omhyggeligt planlagt og udført, fra den indledende pakning af dine virksomhedsaktiver til den sikre placering i strukturen af et anpartsselskab. Vi forstår betydningen af en gnidningsfri overgang og er dedikerede til at sikre, at din overgang ikke bare er skatteeffektiv, men også skræddersyet til din virksomheds unikke behov og fremtidsplaner.

Overvejer du en skattefri virksomhedsomdannelse? Tag det første skridt mod en sikker og økonomisk fordelagtig fremtid for din virksomhed. Kontakt Stadsrevisionen for en dybdegående samtale om, hvordan vi kan støtte dig i denne vigtige overgang. Lad os arbejde sammen om at sikre, at din virksomheds næste kapitel bliver skrevet med præcision og ekspertise.

Betingelser for en skattefri virksomhedsomdannelse

For at kunne gennemføre en skattefri virksomhedsomdannelse og med succes omdanne din personligt ejede virksomhed til et anparts- eller aktieselskab, er der en række vigtige betingelser og kriterier, som skal være opfyldt. Disse betingelser er fastsat for at sikre, at omdannelsesprocessen er i overensstemmelse med lovgivningen og foregår på en retfærdig og gennemsigtig måde.

Her er en dybdegående gennemgang af de nødvendige skridt og krav.

Omdannelsestyper: Du kan enten vælge at omdanne din virksomhed til et helt nyt selskab, du selv stifter, eller til et eksisterende skuffeselskab, som ikke tidligere har været aktivt (det vil sige et tomt selskab, der allerede er stiftet).

Værdiudveksling: Omdannelsen indebærer, at du ikke må modtage kontanter for din virksomhed. I stedet skal hele nettoværdien af virksomheden (værdien efter fradrag af afgifter og lignende) vederlægges med aktier eller anparter i det nye selskab.

Aktiver og passiver: Alle aktiver og passiver i din nuværende virksomhed skal integreres i det nye selskab. Visse typer ejendomme kan dog være undtaget og behøver ikke at indgå i omdannelsen.

Tidsfrister: Omdannelsen skal være afsluttet senest seks måneder efter afslutningen af det seneste indkomstår for din personlige virksomhed.

Regnskabsår: Det nye selskabs første regnskabsår skal starte dagen efter dit personligt ejede firmas indkomstårs udløb og løbe i 12 måneder.

Flere virksomheder: Hvis du ejer mere end én virksomhed, har du mulighed for at vælge, hvilke af dem du ønsker at omdanne.

Oprettelse af holdingselskab: Hvis du planlægger at oprette et holdingselskab i forbindelse med omdannelsen, kan dette gøres gennem en skattefri aktieombytning.

Skattemæssige betingelser: Der er specifikke skattemæssige betingelser, der skal være opfyldt. For eksempel må aktiernes skattemæssige anskaffelsessum ikke være negativ før modregning af konto for opsparet overskud, medmindre visse betingelser er opfyldt.

Indskudskonto: Indskudskontoen må ikke være negativ. Dette kræver typisk et kontant indskud før omdannelsen, eller alternativt, at man overvejer at udtræde af virksomhedsordningen for indkomståret før omdannelsen.

Givet de tekniske og komplekse aspekter af de ovenstående betingelser, anbefaler vi stærkt, at du søger professionel hjælp fra en revisor eller advokat. Disse eksperter spiller en afgørende rolle i at vurdere værdien af dine aktiver og passiver korrekt og sikre, at hele omdannelsesprocessen overholder gældende lovgivning og er til din bedste fordel. Selvom det kan virke som en udfordring at navigere i disse krav, er det med den rette vejledning og ekspertise muligt at gennemføre en skattefri virksomhedsomdannelse på en måde, der styrker din virksomheds fremtidige potentiale.

Group of multiethnic businesspeople sitting at computer desk in the office
Smart business people working together with paperwork while talking in the coworking place

Før du omdanner din virksomhed

Før du tager skridtet til at omdanne din virksomhed, er det vigtigt at forstå de fundamentale ændringer, som vil ske. Omdannelsesprocessen indebærer, at din nuværende personligt ejede virksomhed vil blive opløst, og en ny juridisk enhed med et frisk CVR-nummer vil blive oprettet. Det betyder, at du ikke længere direkte ejer virksomheden som før; i stedet bliver du ejer af anparter eller aktier i det nye selskab, som nu ejer det, virksomheden stod for.

Denne transformation har både juridiske og praktiske implikationer, og for at sikre en glat overgang, er der nogle vigtige skridt, du bør tage inden omdannelsen:

Kommunikation med stakeholdere: Det er essentielt at informere og sikre godkendelse fra alle relevante parter, som din personlige virksomhed har aftaler med. Dette inkluderer banken, forsikringsselskaber, leverandører, samarbejdspartnere, og eventuelle andre nøgleaktører. De skal alle være på linje og godkende, at de eksisterende aftaler overføres til det nye selskab.

Gennemgang af kontrakter: Tæt knyttet til det første punkt, er det afgørende at gennemgå alle kontrakter og aftaler for at vurdere, hvordan omdannelsen vil påvirke disse. Nogle kontrakter kan indeholde klausuler, der skal omforhandles eller opdateres i lyset af den nye virksomhedsstruktur.

Regnskabsmæssig forberedelse: Omdannelsen til et nyt selskab betyder også, at du skal have styr på alle regnskabsmæssige aspekter. Det er vigtigt at have et klart og præcist regnskab klar, så overførslen af aktiver og passiver til det nye selskab kan ske problemfrit.

Juridisk og skattemæssig konsultation: Før du gennemfører omdannelsen, er det klogt at konsultere med en revisor eller advokat, som kan guide dig igennem de juridiske og skattemæssige aspekter af omdannelsen. Dette sikrer, at du er fuldt forberedt og i stand til at navigere de komplekse regler og betingelser, der gælder.

Strategisk planlægning: Sidst, men ikke mindst, er det en god idé at udarbejde en detaljeret plan for, hvordan omdannelsen vil påvirke din forretnings drift, din markedsføringsstrategi, og din overordnede forretningsplan.

Omdannelsen af en virksomhed er en betydelig begivenhed, men med grundig forberedelse og den rette rådgivning, kan det være en rejse, der fører til vækst og fornyet succes. Med Stadsrevisionens specialister ved din side er du sikret, at alle ovenstående punkter bliver håndteret professionelt og omhyggeligt. Vores team har den nødvendige erfaring og ekspertise til at guide dig gennem hvert trin i processen, sikre overensstemmelse med alle juridiske krav, og hjælpe dig med at skabe et stærkt fundament for din virksomheds fremtid. Tag kontakt til os, og lad os sammen sikre, at din virksomhedsomdannelse bliver en succes.

Oprettelse af holdingselskab

En populær og strategisk fordelagtig tilgang er etableringen af en holdingmodel, især i forbindelse med omdannelsen af en personlig virksomhed til et anpartsselskab (ApS) eller aktieselskab (A/S). Denne model involverer oprettelsen af et holdingselskab som en ‘overliggende’ enhed til det nydannede driftsselskab.

Et holdingselskab tilbyder en række signifikante fordele:

  • Ved at samle den opsparede egenkapital i holdingselskabet, isolerer du disse midler fra driftsselskabets daglige operationelle risici. Dette giver en ekstra lag af finansiel sikkerhed og stabilitet.
  • Holdingselskabet kan, efter tre års ejerskab, sælge aktierne i driftsselskabet skattefrit under de rette omstændigheder. Dette åbner for betydelige skatteeffektive muligheder i forbindelse med virksomhedsudvikling og -restrukturering.
  • Alle udbytter, der overføres fra driftsselskabet til holdingselskabet, er skattefri. Dette gør det muligt for overskud at blive reinvesteret eller akkumuleret skatteeffektivt inden for holdingstrukturen.


Hos Stadsrevisionen har vi specialiseret os i at assistere med omdannelsen af personlige virksomheder til ApS eller A/S, herunder implementeringen af en skattefri virksomhedsomdannelse med samtidig etablering af en holdingstruktur. Vores dybdegående kendskab til både de juridiske og skattemæssige aspekter af disse processer sikrer, at din virksomheds omstrukturering er både omkostningseffektiv og strategisk fordelagtig.

Du er altid velkommen til at kontakte os hos Stadsrevisionen for en uformel samtale om dine muligheder. Vores team af erfarne rådgivere står klar til at guide dig gennem hver fase af processen og sikre, at din virksomhedsstruktur er optimeret til succes. Uanset om du overvejer en omdannelse, etablering af et holdingselskab eller begge dele, er vi her for at støtte og realisere dit virksomhedspotentiale.

Pretty young african american woman start up freelance business people is working at warehouse

Specifikke fagområder

Omdannelse til ApS

Iværksætteri og startups

Bæredygtighed og ansvar

Selskabsstiftelse

Forretningsudvikling og innovation

Selskabsret

Selskabsstiftelse

Vi er nævnt i følgende medier

Jyllands-Posten
Børsen
Finans

FAQ - Ofte stillede spørgsmål

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Skattefri virksomhedsomdannelse hos Stadsrevisionen er en målrettet service, hvor vi hjælper enkeltmandsvirksomheder og interessentskaber med at omdanne til anpartsselskaber (ApS). Denne proces indebærer en omstrukturering, der kan resultere i betydelige skattebesparelser og en markant reduktion af din personlige økonomiske risiko. Vores team af erfarne specialister sikrer, at hele processen er i overensstemmelse med gældende love og regler, og at din overgang bliver så fordelagtig og problemfri som muligt.

Ved at omdanne din virksomhed med Stadsrevisionens hjælp, kan du opnå betydelige økonomiske fordele, herunder en potentiel reduktion af selskabsskatten på op til 16%. Den korrekte omdannelse af din virksomhedsstruktur kan minimere skattebyrden betydeligt, optimere din finansielle effektivitet og beskytte dig mod unødvendig personlig hæftelse.

Stadsrevisionen står ud fra mængden med vores dybdegående branchekendskab og over otte års erfaring. Vi er specialister i at levere skræddersyet, omhyggelig og strategisk rådgivning, der sikrer, at din virksomhedsomdannelse ikke alene er skattefri, men også strategisk fordelagtig. Vores dedikerede team arbejder tæt sammen med dig for at optimere din skattesituation, og vi står klar til at assistere dig igennem hver fase af processen.

At booke en konsultation med os er let. Du kan ringe til os på +45 7060 4004, sende en e-mail til kontakt@stadsrevisionen.dk, eller benytte vores gratis online konsultationsservice ved at udfylde kontaktformularen på vores hjemmeside. Vi er her for at hjælpe dig, og ser frem til at diskutere, hvordan vi kan støtte din virksomheds fremtid.

Absolut! Hos Stadsrevisionen er vi faste i troen på, at alle virksomheder, uanset størrelse, fortjener adgang til førsteklasses rådgivning. Vi har struktureret vores prissætning for at være konkurrencedygtig og tilgængelig, med tjenester, der er nøje tilpasset dine specifikke branchekrav og økonomiske realiteter. Med Stadsrevisionen får du den ekspertise, du har brug for, uden at det tærer på budgettet.

4.8/5 af 115+ tilfredsstillede kunder 

Få professionel rådgivning om din økonomi hos os.

Hos Stadsrevisionen forstår vi, at stærk og pålidelig økonomisk rådgivning er afgørende for enhver virksomheds succes. Derfor er vi dedikerede til at tilbyde ekspertise og støtte, der ikke kun er af højeste kvalitet, men også tilgængelig og overkommelig for alle. Vores mål er at gøre professionel rådgivning og revision til en integreret og værdifuld del af din virksomheds vækst og udvikling.

Vores team består af erfarne revisorer, hver med mere end otte års erfaring inden for branchen, og alle er registrerede revisorer. Men det, der virkelig sætter os fra hinanden, er vores branchefokuserede ekspertise. Hver af vores revisorer er en specialiseret ekspert inden for en bestemt branche, hvilket betyder, at den rådgivning og støtte, du modtager, er dybt forankret i en forståelse for netop din virksomheds unikke udfordringer og muligheder.

Vores dybdegående viden og erfaring er særligt værdifuld, når det kommer til komplekse processer som skattefri virksomhedsomdannelser. Med Stadsrevisionen ved roret kan du navigere denne proces med tillid, sikker i viden om, at du undgår unødvendige skattebyrder og potentielle faldgruber. Vores mål er ikke kun at sikre, at du ikke betaler de unødvendige 16% i skat, men også at du effektivt beskytter din personlige hæftelse.

Er du klar til at tage din virksomhed til det næste niveau? Kontakt os i dag på telefon +45 7060 4004 eller send en mail til kontakt@stadsrevisionen.dk for at lære mere om, hvordan vi kan støtte din virksomheds vækst og stabilitet.

For at gøre det så enkelt som muligt for dig at komme i gang, tilbyder vi også en gratis online konsultation. Udfyld blot vores kontaktformular, og så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt. Denne indledende samtale er en fantastisk mulighed for dig til at lære os og vores tjenester bedre at kende, og for os til at forstå dine behov og hvordan vi bedst kan imødekomme dem. Lad Stadsrevisionen være din partner i økonomisk ekspertise og succes.

4.8/5 af 115+ tilfredsstillede kunder 

Business people are meeting for analysis data figures to plan business strategies. Business

Kontor i Aarhus & København

Vi har kontor i Aarhus og København. Bemanding er kun efter aftale.

4.8/5 af 115+ tilfredsstillede kunder 

København

Jægersborg Alle 1, 2920 Charlottenlund

Aarhus

Sønder Alle 6, 2 Aarhus C

Hvad inkluderer vores regnskabspakke?

Alle revisorer har mere end 8 års erhvervserfaring
Revisorer og bogholdere med branchespeciale
Løbende rådgivning & sparring
Løbende bogføring af alle bilag
Løbende bankafstemning af alle posteringer
Kvartalsregnskaber med nøgletalsanalyse
Kvartalsvise statusmøder m. personlig revisor
Gennemgang af bogholderi & saldobalance
Gennemgang af- og kontrol af skatteforhold
Assistance med årsafslutningsposteringer (årlige afskrivninger)
Opstilling og indberetning af årsregnskab
Indberetning af selvangivelse

Årsregnskab for holdingselskab

Erfaring med holdingselskaber
Erfaring med aktier og obligationer
Erfaring med ejendomsselskaber

Årsregnskab v/ Statsautoriseret revisor

Mulighed for revisionspåtegnelse
Mulighed for udvidet gennemgang
Mulighed for fuld revision
Alle revisorer har mere end 8 års erhvervserfaring​

Hos Stadsrevisionen ved vi godt at ingen virksomheder er ens, derfor skræddersyer og tilpasser vi alle vores ydelser til netop din virksomhed. Ovenfor har vi samlet et eksempel med løsninger, som vi har hjulpet andre virksomheder med. Skal vi også hjælpe med jeres regnskaber? Så kontakt os for en uforpligtende snak. 

Frigør tid med ekspert rådgivning

Lad vores ekspertteam hjælpe dig, så du kan fokusere på det, du er bedst til.
Spar tid på administration
Minimer risiko med opdateret viden om love og regler
Få strategisk indblik gennem præcis bogføring

Hvad inkluderer vores bogføringspakke?

Fri rådgivning af personlige bogholdere
Ingen fysiske bilag
Månedsvis statusrapporter
Gratis email support
Løbende påmindelse om manglende bilag
Afstemning af bogholderi kvartalsvis
Likviditetsbudgetter
Udarbejdelse af nøgletalsanalyser
E-conomic abonnement
Gennemgang af forsikringsforhold
Gratis lovgivningstjek
Momsopgørelse og beregning af lønsumafgift inkl. indberetning

Fuld administration

Dalig administration
Månedlig bogføring og afstemning
Komplet lønadministration

Vores bogholdere

Har minimum 5 års erhvervserfaring
Er branchespecifikke
Yder løbende rådgivning og sparring
Bogføre bilag løbende
Afstemmer alle posteringer med banken

Hos Stadsrevisionen forstår vi, hvor essentiel korrekt og effektiv bogføring er for en virksomheds succes. Ovenfor har vi samlet et uddrag af ydelser andre virksomheder modtager i forbindelse med bogføring hos os. Har din virksomhed brug for hjælp til bogføring? Så book et uforpligtende møde eller ring til os på 70 60 50 04. 

Se vores cases

Et udsnit af vores ydelser

Vores medarbejdere er måske blandt landets bedste rådgivere.
Hos Stadsrevisionen er kunden i fokus og vi tilbyder nogle af danmarks billigste priser på årsregnskaber, bogføring, revision og rådgivning.

Vælg en ydelse nedenfor, for at se på mulighederne for dig.

Rådgivning

Stadsrevisionen tilbyder kompetent rådgivning til små og mellemstore virksomheder med store ambitioner.

Bogføring

Bogholdere med branchespeciale
Bogholdere med +5 års erfaring
Momsregnskab Indberetning
Én fast lav pris.

Årsregnskab

Revisorer med branchespeciale
Revisorer med +8 års erfaring
Årsregnskab Selvangivelse
Én fast lav pris.

Revision

Vores statsautoriserede revisorer arbejder med al form for erklæringsarbejde.

Skat

Vi kan hjælpe dig med at optimere dine skatteforhold samt, fradrag ved at udarbejde en skatteanalyse og gennemgå dine forhold for dig.

Genoptagelse

Undgå Tvangsopløsning.
Genoptag dit selskab med hjælp fra faglige specialister.

CSR Projekter

Vi mener at man har pligt til at gøre en forskel når man kan, stor som lille. I en forbundet verden bør enhver virksomhed gøre sit, for at hjælpe til hvor der er behov for hjælp.

4.8/5 af 115+ tilfredsstillede kunder 

Røde Kors

Kræftens Bekæmpelse

Læs mere om vores bidrag til røde kors herunder.

Læs mere om vores bidrag til kræftens bekæmpelse herunder.