Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

eIndkomst

Registeret eIndkomst hos SKAT er stedet, hvor alle data vedrørende indtægter bliver rapporteret. Det omfatter ikke kun lønindkomst, men også økonomiske ydelser som studiestøtte (SU), pensionsudbetalinger, dagpenge, efterløn, samt kontanthjælp.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

eIndkomst - Hvad står det for?

eIndkomst er et centralt register under SKAT, som tjener til indrapportering af samtlige indkomstrelaterede informationer. Dette register er ikke begrænset til lønindtægter, men inkluderer ligeledes studiebidrag (SU), pensionsudbetalinger, dagpenge, efterløn, og kontanthjælp.

Det er en forpligtelse for arbejdsgivere at indrapportere ansattes lønoplysninger til eIndkomst. Lønmodtagere har imidlertid også mulighed for at tilgå eIndkomst for at kontrollere de oplysninger, der er indberettet på deres vegne.

Systemet eIndkomst blev implementeret i 2007 og har siden været en hjørnesten i indkomstadministrationen.

Formålet med eIndkomst

Kernen i eIndkomsts eksistens er at lette det bureaukratiske arbejde, som det offentlige står for, især i forbindelse med tildelingen af forskellige ydelser til borgerne. Systemet muliggør en mere effektiv kontrol for det offentlige med hensyn til de udbetalinger, der foretages til borgere.

For eksempel gør eIndkomst det nemmere for det offentlige at sikre, at borgere ikke modtager dagpenge samtidigt med lønindkomst, og at overholde de kriterier, som er sat for at kunne modtage visse sociale ydelser, som f.eks. kontanthjælp. Denne kontrolfunktion er central for at opretholde et retfærdigt og retmæssigt velfærdssystem.

Arbejdsgiverens ansvar i forhold til eIndkomst

Som arbejdsgiver bærer du ansvaret for korrekt indberetning af dine ansattes indtægter til eIndkomst-registeret. 

eIndkomst tilbyder dig som arbejdsgiver en platform, hvor du kan foretage kontinuerlig afstemning af de indberettede data for hver enkelt medarbejder. Det anbefales at du regelmæssigt, og gerne månedligt, afstemmer og kontrollerer disse oplysninger med dine regnskabsmæssige bilag for at sikre nøjagtighed og transparens.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Månedlige eIndkomst forpligtelser for arbejdsgivere

Som ny arbejdsgiver er det dit ansvar at indberette til eIndkomst fra det øjeblik du begynder at udbetale løn. Dette initialiseres ved at registrere startdatoen for ansættelser på virk.dk. 

Herefter er det et krav, at du indberetter oplysninger til eIndkomst månedligt – uden undtagelse, selv i måneder hvor der ikke forekommer lønudbetalinger. Det kan være en udfordring at holde styr på, især i perioder uden lønaktivitet. I sådanne tilfælde skal der foretages en nulindberetning. Hvis denne nulindberetning udebliver, vil SKAT pålægge et gebyr på 800 kr. for hver forglemmelse.

Procedure for indberetning til eIndkomst

Som arbejdsgiver er det din opgave selvstændigt at sørge for indberetningen til eIndkomst, hvilket praktisk foregår gennem virk.dk.

Når det kommer til skatteforhold, skal A-skat og arbejdsmarkedsbidrag (AM-bidrag) afregnes via firmaets skattekonto. Det er dit ansvar som arbejdsgiver, jf. kildeskatteloven, at indeholde A-skat og AM-bidrag fra dine medarbejderes løn.

Ydermere skal der til eIndkomst indberettes bidrag til Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP), antal udbetalte løntimer samt akkumulerede feriepenge for hver ansat.

Lønmodtageres adgang til eIndkomst

eIndkomst giver lønmodtagere og personer med overførselsindkomst mulighed for at sikre sig, at deres indtægts data er indberettet præcist. Det er afgørende, at de indberettede oplysninger er i overensstemmelse med lønsedler og udbetalingsoversigter. I eIndkomst er det muligt at gennemgå de samlede indkomstoplysninger for et helt år, eller at inspicere månedlige data. For lønmodtagere fungerer eIndkomst som et transparent udstillingsvindue til deres økonomiske data.

Hvis en lønmodtager opdager fejl eller uoverensstemmelser i de indberettede oplysninger, er det nødvendigt at tage kontakt til arbejdsgiveren for at få rettet op på disse. Nøjagtigheden af data i eIndkomst er kritisk, da disse oplysninger overføres direkte til den årlige skatteopgørelse fra SKAT, hvilket har direkte indflydelse på korrektheden af skattebetalingen.

For at tjekke deres indkomstoplysninger, skal lønmodtagere logge ind på skat.dk med deres NemID. Når de søger efter deres indkomstoplysninger, vil de blive ledt ind i deres personlige skattemappe, hvor samtlige oplysninger fra eIndkomst er tilgængelige. Informationerne kan filtreres på flere forskellige måder, hvilket tillader lønmodtagere ikke kun at verificere den løn, der er blevet indberettet af deres arbejdsgivere, men også at se hvilke arbejdsgivere (identificeret ved CVR- eller SE-nummer), der har anvendt deres skattekort.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Indberetningskrav for selvstændige i forhold til eIndkomst

Hvis du er en selvstændig iværksætter med egen enkeltmandsvirksomhed, er det din opgave at angive din indtægt som selvstændig erhvervsdrivende direkte i din forskudsopgørelse og årsopgørelse. I denne kontekst er det ikke nødvendigt for dig at indberette AM-bidrag eller ATP-bidrag samt andre lignende posteringer.

Men situationen ændrer sig, hvis du fungerer som ansat i din egen virksomhed, som det kan være tilfældet i et anpartsselskab. Her skal du behandle dig selv som enhver anden medarbejder, hvilket indebærer at udbetale løn til dig selv og indberette dette til eIndkomst på samme måde som for dine ansatte.

Adgang til din eIndkomst som medarbejder

Som ansat har du fuld adgang til at se de indkomstoplysninger, som din arbejdsgiver har indberettet i eIndkomst. Det er en god praksis jævnligt at kontrollere disse oplysninger for at sikre, at de er indberettet korrekt, da de har betydelig indvirkning på din skatteafregning.

For at se de oplysninger, din arbejdsgiver har indberettet, skal du besøge Skattestyrelsens hjemmeside og logge ind. Når du er inde, finder du ‘Skatteoplysninger’ i menuen. Herinde vil alle dine skatterelaterede data være synlige. I den venstre side af skærmen får du mulighed for at søge i de indberetninger, der er registreret på dig i eIndkomst.

Du vil kunne se detaljer om din lønindkomst samt eventuelle offentlige ydelser du måtte modtage, som f.eks. SU, hvis du er studerende.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om eIndkomst

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

eIndkomst er SKATs register til indberetning af alle indkomstinformationer, herunder løn, SU, pension, dagpenge, efterløn og kontanthjælp. Arbejdsgivere er forpligtede til at indberette lønoplysninger til systemet, som blev etableret i 2007, men lønmodtagere kan også tilgå det for at tjekke deres egne indberettede data.

eIndkomsts hovedformål er at simplificere det offentliges administrative arbejde i forbindelse med udbetaling af ydelser og at forbedre kontrol med disse udbetalinger, såsom at sikre at borgere ikke modtager dagpenge og løn samtidigt. Dette understøtter et retfærdigt velfærdssystem.

Arbejdsgivere skal selvstændigt indberette lønoplysninger, ATP-bidrag, løntimer og feriepenge til eIndkomst via virk.dk, samt afregne A-skat og AM-bidrag gennem virksomhedens skattekonto i overensstemmelse med kildeskatteloven.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: