Kontakt os

+45 70 60 40 04

Kapitalpension

Kapitalpension

Kapitalpensionen tilbyder en unik fleksibilitet for pensionssparere, idet man har muligheden for at få udbetalt hele beløbet på én gang som en sum. Det er værd at bemærke, at kapitalpensionen nu er afløst af alderspensionen som en form for pensionsopsparing.

Kreditor

Kreditor

En person, organisation eller virksomhed, der besidder et tilgodehavende fra en anden virksomhed, er kendt som en kreditor. På den anden side henviser termen debitorer til dem, som skylder noget til virksomheden.

Kvalitativ

Kvalitativ

Kvalitativ forskning fokuserer på at indhente data, som ikke let kan kvantificeres. Denne tilgang er typisk ikke-statistisk og ofte karakteriseret ved at være ustruktureret eller semi-struktureret i sin natur.

Kurator

Kurator

En kurator har ansvaret for at beskytte kreditorernes interesser under en konkursbehandling. Det vil sige, at denne professionelle vogter over de økonomiske krav fra individer eller virksomheder, som er blevet tilgodehavende på grund af en andens insolvens.

Konkurrentanalyse

Konkurrentanalyse

Konkurrentanalyse er en proces, hvor en forretning evaluerer sin placering i markedet op imod konkurrerende virksomheder. Denne analyse fokuserer på at kortlægge og bedømme konkurrenternes styrker samt svagheder for at bestemme nødvendige strategier, der vil styrke ens egen forretnings succes og markedsandel.

Kapitalindkomst

Kapitalindkomst

Kapitalindkomst repræsenterer de penge, du tjener gennem afkast, eksempelvis fra renteindtægter eller aktieudbytter. Denne form for indkomst skal ikke forveksles med almindelig indkomst som løn, der betales for udført arbejde eller tjenester. Mens lønindkomsten er betaling for din tid og ekspertise, er kapitalindkomst resultatet af dine investeringer og finansielle forvaltning.

Kapital

Kapital

“Kapital” betegner ofte den monetære værdi eller økonomiske ressourcer til rådighed. Dette inkluderer ikke kun penge, men strækker sig også til aktiver som ejendomme, udstyr og uddannelsesniveauer, som både individer og virksomheder besidder. Disse elementer kan samlet ses som en samling af kapitalgoder, der understøtter økonomisk vækst og produktivitet.

Kredit

Kredit refererer ofte til et udestående beløb, som en kunde har til gode hos en forhandler eller leverandør. Dette kan opstå, når varer eller tjenester leveres på forhånd, inden betalingen fuldføres. Inden for bogføringsverdenen repræsenterer kredit en sum penge, der trækkes fra en specifik konto, hvilket kan indikere en reduktion i passiver eller en forøgelse i kapital. Det er vigtigt for virksomheder at forstå og håndtere deres kredit korrekt for at sikre en sund økonomi.

Kompensation

Kompensation

Kompensation beskriver en procedure, hvor en individ, virksomhed eller enhed modtager en form for erstatning eller godtgørelse for en skade eller et tab, de er blevet påført. Denne erstatning kan være enten monetær eller ikke-monetær, baseret på de specifikke omstændigheder.

Kvantitativ

Kvantitativ research er en metodologi, der fokuserer på indsamling af numerisk data for at undersøge variabler. Denne form for research skaber en objektiv og konklusiv forståelse ved at anvende en gennemtestet teoretisk metode. Med denne tilgang er dataindsamlingen struktureret og systematisk, hvilket muliggør præcise analyser. Når du står over for at drage generelle konklusioner eller foretage forudsigelser baseret på dine undersøgelser, er kvantitativ research et kraftfuldt redskab.