Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Kassekredit

Når du får en kassekredit hos din bank, opnår du adgang til et ekstra beløb, som er tilgængeligt selv når din konto i teorien er tom. Læs mere om kassekredit, herunder hvem der kan få en kassekredit og hvad det koster det koster.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er en kassekredit?

En kassekredit er en fleksibel finansiel løsning, der tilbydes af pengeinstitutter til både private forbrugere og virksomheder. Den primære funktion af en kassekredit er at give brugeren mulighed for at råde over flere penge, end vedkommende aktuelt har tilgængelig på kontoen. Dette gør kassekredit til et ideelt værktøj til at håndtere økonomiske svingninger og uforudsete udgifter, da det giver økonomisk fleksibilitet.

Med en kassekredit får du adgang til en forudbestemt sum penge, som du frit kan bruge op til. Dette er særligt nyttigt i perioder, hvor indtægterne måske er lavere end normalt, eller når der opstår pludselige behov for større investeringer. Eksempelvis kan en kassekredit benyttes til at dække omkostninger ved køb af nye maskiner, renovering af hjemmet eller andre investeringer, der kræver øjeblikkelig finansiering.

Størrelsen på en kassekredit kan variere betydeligt afhængigt af både den enkeltes eller virksomhedens økonomiske situation og det specifikke behov. Det er muligt at få en kassekredit, der spænder fra små beløb som 5.000 kroner til store kassekreditter, der løber op i flere hundredetusinde kroner. Denne variation sikrer, at både private og erhvervsdrivende kan finde en kassekredit, der matcher deres specifikke finansielle krav og situation.

Hvem kan få kassekredit?

Kassekredit er en populær og fleksibel finansiel løsning, der er tilgængelig for de fleste med en sund økonomi. Fordi en kassekredit tillader stor frihed i forhold til, hvordan midlerne anvendes, kan den være særdeles nyttig til at dække pludseligt opståede udgifter, som ikke kan dækkes af månedens rådighedsbeløb.

For at blive godkendt til en kassekredit, er der visse krav, du skal opfylde, ligesom det gælder for andre låneformer. Disse krav er indført for at sikre, at låntagere er i stand til at håndtere tilbagebetalingen af deres kassekredit på en ansvarlig måde. Grundlæggende skal du være myndig, ikke være registreret i RKI, og du skal have en stabil og fornuftig økonomi.

Når du ansøger om en kassekredit, vil din låneudbyder foretage en grundig vurdering af din økonomiske situation. Dette inkluderer en kreditvurdering, som spiller en central rolle i bankens beslutningsproces. En stærk kreditværdighed øger dine chancer for at få bevilliget en kassekredit, da den indikerer en høj sandsynlighed for, at du vil kunne tilbagebetale lånet.

Derudover er dit rådighedsbeløb, det vil sige det beløb du har tilbage hver måned efter alle faste udgifter er betalt, afgørende for både godkendelse og størrelsen på den kassekredit, du kan tilbydes. Et højere rådighedsbeløb betyder generelt, at du har bedre mulighed for at håndtere yderligere gældsforpligtelser.

Endelig spiller din gældsfaktor også en vigtig rolle. Denne beregnes som forholdet mellem din årlige indkomst og din samlede gæld. Bankerne har forskellige grænser for, hvad de anser som en acceptabel gældsfaktor, typisk mellem 3,5 og 4. En lav gældsfaktor kan derfor øge dine chancer for at få godkendt en kassekredit, da den indikerer en sundere økonomisk balance.

Kassekredit i virksomheder

Kassekredit kan være en god mulighed for at få en finansiel buffer for mange virksomheder, idet den fungerer som en ekstra sum penge til at udjævne periodiske svingninger i kontantbeholdningen. Kassekredit er en integreret del af den kortfristede gæld i mange virksomheder, men dens rolle strækker sig ofte langt ud over blot kortfristet anvendelse.

En af de største fordele ved en kassekredit er dens store fleksibilitet, som er afgørende for virksomheders evne til at håndtere løbende indbetalinger og udbetalinger effektivt. Denne fleksibilitet gør kassekreditten til et afgørende værktøj for virksomheder, der står over for ustabile cash flow-perioder. Det sikrer, at virksomheden kan fortsætte sine opgaver uden afbrydelser, selv når indtægterne svinger.

Selvom kassekreditten primært er tiltænkt finansiering af kortfristede investeringer, kan den i praksis ses som en form for langsigtet finansiering. Dette skyldes, at mange virksomheder sjældent afvikler deres kassekredit fuldt ud, men snarere justerer den løbende i takt med behov og økonomisk kapacitet. På trods af dette betragtes kassekreditten stadig som kortfristet gæld i regnskabssammenhænge, hvilket er vigtigt at forstå i forhold til finansiel rapportering og analyse.

Dermed er kassekredit ikke kun et midlertidigt finansieringsværktøj, men ofte en afgørende del af en virksomheds langsigtede strategi for likviditetsstyring. Dens rolle i at stabilisere og støtte virksomheders økonomiske strukturer kan ikke undervurderes, hvilket gør det klart, hvorfor så mange virksomheder vælger at integrere en kassekredit som en del af deres overordnede finansielle planlægning.

Overvejer du at anvende kassekredit i din virksomhed? En grundig gennemgang af din virksomheds økonomi kan afdække præcis, hvad dine specifikke behov er. Hos Stadsrevision brænder vi for at hjælpe vores kunder med at optimere deres økonomi og opnå langvarig succes.

Har du brug for professionel hjælp til at optimere din virksomheds økonomi?

Kontakt Stadsrevisionen for professionel hjælp med 100% tilfredsgaranti.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Afbetaling af gæld til kassekredit

Når du benytter en kassekredit, er det almindeligt, at banken fungerer som kreditor. Afbetaling af gælden på din kassekredit sker gennem løbende indbetalinger til banken. Dette er særligt effektivt, hvis din kassekredit er direkte tilknyttet din lønkonto. I så fald vil hver lønudbetaling du modtager automatisk kunne bidrage til at nedsætte din gæld til kassekrediten. Det er en fordelagtig ordning, som sikrer, at du løbende kan reducere din gæld uden at skulle foretage manuelle overførsler hver måned.

Hvis du på noget tidspunkt oplever vanskeligheder med at tilbagebetale din kassekredit, er det vigtigt at handle proaktivt ved straks at kontakte din låneudbyder. En tidlig dialog kan forhindre, at din gæld bliver uoverskuelig. Din bank eller låneinstitution kan tilbyde forskellige løsninger, såsom omstrukturering af gælden eller justering af tilbagebetalingsbetingelserne, som kan gøre det lettere for dig at håndtere din økonomiske situation.

En effektiv håndtering af en kassekredit kræver en god forståelse af de vilkår og betingelser, der er knyttet til produktet. Ved at holde sig informeret og være proaktiv i sin gældsafvikling, kan man sikre, at kassekrediten forbliver et nyttigt og håndterbart finansielt værktøj.

Sådan fungerer kassekredit

Kassekredit er en yderst praktisk og fleksibel finansiel løsning, som mange private kunder og virksomheder benytter sig af. Formålet ved en kassekredit er at forøge din økonomiske handlefrihed. For eksempel, hvis du har en aftale med din bank om en kassekredit på 10.000 kroner, og du samtidig har 25.000 kroner stående på din konto, har du reelt 35.000 kroner til rådighed. Dette ekstra beløb under din kassekredit er tilgængeligt uden yderligere godkendelse, hvilket giver en høj grad af fleksibilitet i din daglige økonomi.

Kassekredit bruges ofte af privatpersoner, som pludselig står og mangler penge til større, uforudsete udgifter. Disse kan omfatte alt fra køb af hårde hvidevarer og reparationer i hjemmet til uventede tandlægeregninger eller andre nødvendige udgifter, der kræver øjeblikkelig betaling. Fordelen ved kassekreditten er, at du kan dække disse omkostninger straks, uden at skulle overtrække din konto eller søge om yderligere lånegodkendelser.

Desuden fungerer kassekreditten således, at når du indbetaler penge på din konto, anvendes disse først til at nedbringe din brug af kassekreditten. Dette betyder, at jo mere du indbetaler, desto mindre skylder du i forhold til din kassekredit, hvilket effektivt hjælper dig med at administrere din gæld og økonomi.

Kassekreditten er derfor et ideelt værktøj for dem, der ønsker en buffer til at håndtere økonomiske udsving og uforudsete udgifter uden de besværligheder, der ofte følger med traditionelle låneprodukter. Denne form for kredit sikrer, at du altid har adgang til nødvendige midler, hvilket kan give en væsentlig økonomisk tryghed i hverdagen.

Hvad koster en kassekredit?

Det er vigtigt at forstå, at en kassekredit ikke er omkostningsfri. For at få adgang til en kassekredit, skal du betale et oprettelsesgebyr, og derudover vil der være løbende renteomkostninger, når du anvender din kassekredit. De specifikke omkostninger, såsom rentesatser, afhænger af, hvor meget du udnytter din kassekredit samt den renteprocent, som din bank har fastsat for kassekreditten.

Hvis du jævnligt udnytter en stor del af din kassekredit, vil de samlede renteomkostninger typisk være højere end ved et standard banklån. Omvendt, hvis du kun sjældent har brug for at trække på din kassekredit, kan renteomkostningerne være lavere, selvom dette ikke altid er garanteret.

Hvad er renten på kassekredit?

Kassekreditten tilbyder en stor fleksibilitet, idet du selv bestemmer over brugen af de lånte midler. Dette lån giver dig muligheden for at justere dit forbrug baseret på dine aktuelle behov. Hvis du ikke har brug for at hæve over den disponible saldo i din bankkonto, vil du ikke aktivere din kassekredit, og dermed påløber der ingen rente. Hvis du eksempelvis har en kassekredit på 20.000 kr., men kun bruger 10.000 kr., skal du kun betale rente for de 10.000 kr., du rent faktisk har anvendt.

I modsætning til dette vil et traditionelt forbrugslån have et fastsat lånebeløb, hvor renten løber fra det øjeblik lånet udbetales, og indtil det er fuldt tilbagebetalt. Generelt kan renten på en kassekredit være højere end ved andre lånetyper, men den tilbyder til gengæld en større fleksibilitet, der kan være økonomisk fordelagtig, hvis du kun sporadisk har brug for ekstra finansiel råderum.

Det er vigtigt at være opmærksom på disse aspekter, når du overvejer at oprette en kassekredit som en del af din finansielle strategi. Kassekredit kan være et effektivt værktøj til at styre uforudsete udgifter og sikre økonomisk fleksibilitet, men det kræver omhyggelig overvejelse af omkostningerne ved at bruge denne form for kredit.

Kassekredit eller forbrugslån?

Når det kommer til finansiering, er valget mellem kassekredit og forbrugslån vigtig, og det afhænger i høj grad af dit specifikke behov for likviditet og fleksibilitet. Hvis du for eksempel skal købe møbler eller investere i udstyr til virksomheden, kan et forbrugslån være den bedste løsning. Et forbrugslån giver dig hele lånebeløbet udbetalt på én gang, og du afvikler gælden med faste månedlige afdrag, hvilket gør din finansielle planlægning mere forudsigelig.

På den anden side, hvis du ikke har akut behov for midler, men ønsker at have en økonomisk buffer til at dække uforudsete udgifter, så er en kassekredit ofte en bedre løsning. Med en kassekredit får du adgang til et forhåndsgodkendt beløb, som du kan trække på efter behov. Der er generelt ingen fast tilbagebetalingsplan for en kassekredit, hvilket giver dig den fleksibilitet at kunne betale tilbage, når det passer ind i din økonomi.

Kassekredit tilbyder dermed en høj grad af fleksibilitet, da du kun betaler renter af det beløb, du faktisk har brugt, og ikke af hele kreditgrænsen. Dette kan være særligt fordelagtigt for dem, der søger et finansielt sikkerhedsnet uden den øjeblikkelige finansielle byrde af et fuldt udbetalt lån.

Valget mellem kassekredit og forbrugslån skal altså baseres på en vurdering af dine økonomiske behov, både nu og i fremtiden, og hvor meget værdi du lægger i fleksibilitet versus struktur i din gældsafvikling. Kassekredit kan være den ideelle løsning for dem, der ønsker at have kapital til rådighed uden straks at forpligte sig til en fast tilbagebetaling, mens et forbrugslån kan være bedre for større engangsudgifter, hvor du kender det nøjagtige beløb på forhånd.

 

 

Kassekredit

Forbrugslån

Oprettelsesgebyr

Afhænger af bank og aftale – nogle gange intet

Både procentdel af lånet og et fast gebyr

Fast afdrag

Nej, som regel er der intet fast afdrag

Ja, som regel betaler man et fast beløb hver måned

Løbetid

Ofte kort løbetid

Ofte lang løbetid

Kendetegn

Fleksibel tilbagebetaling og rente af det brugte beløb

Fast tilbagebetaling og rente af restgæld

Bedst til

Økonomiske reserve

Større investeringer og planlagte udgifter

Er du usikker på, hvilken låneform der er den rette for din virksomhed? Lad vores erfarne team hos Stadsrevisionen dykke ned i din virksomheds finansielle situation og identificere muligheder, der passer præcis til dine unikke behov.

Har du brug for professionel hjælp?

Hos Stadsrevisionen tilbyder vi branchebestemte revisorer, så det matcher dig og dine behov.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om kassekredit

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

En kassekredit er en låneform, hvor banken eller et andet pengeinstitut giver dig adgang til et forudbestemt beløb, som du kan bruge efter behov. Denne sum er tilgængelig for at dække udgifter eller investeringer, selv når din faktiske konto er tom. Dette øger din økonomiske fleksibilitet og hjælper med at håndtere uforudsete udgifter eller cash flow-svingninger.

Forskellen mellem et lån og en kassekredit ligger primært i fleksibiliteten og brugen af midlerne. Et lån involverer udbetaling af et fast beløb, som skal tilbagebetales med faste månedlige afdrag over en aftalt periode. En kassekredit derimod giver adgang til et fleksibelt beløb op til en godkendt grænse uden en fast tilbagebetalingsplan, og renter betales kun på det beløb, der faktisk anvendes.

I virksomheder fungerer kassekredit som en finansiel buffer, der tillader virksomheden at håndtere periodiske svingninger i likviditeten. Det er en del af den kortfristede gæld, som kan bruges til at dække løbende udgifter eller pludselige investeringsbehov, hvilket sikrer, at virksomhedens drift kan fortsætte uhindret, selv under finansielle udfordringer.

Fordelen ved en kassekredit er dens store fleksibilitet. Brugeren betaler kun rente af det beløb, der faktisk er brugt, og ikke hele kreditgrænsen. Det giver en betydelig økonomisk frihed til at håndtere midlerne efter behov, hvilket er ideelt for både privatpersoner og virksomheder, der oplever svingende indtægter eller uforudsete udgifter.

Ulempen ved en kassekredit er, at den ofte har højere rentesatser sammenlignet med traditionelle lån. Hvis kreditten anvendes i større omfang eller over længere tid, kan renteomkostningerne akkumulere, hvilket kan gøre det til en dyrere løsning. Derudover kan den nemme adgang til kredit øge risikoen for overforbrug og dermed øge den finansielle byrde for låntageren.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: