Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

B-skat

B-skat er den skat, man skal betale, når man modtager B-indkomst. Den adskiller sig fra skatten på A-indkomst, idet A-indkomst allerede har fået trukket AM-bidrag og skat, før man får lønnen udbetalt.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er B-skat?

B-skat er den skat, man skal betale, når man modtager B-indkomst. Den adskiller sig fra skatten på A-indkomst, idet A-indkomst allerede har fået trukket AM-bidrag og skat, før man får lønnen udbetalt. Modsætningen er B-indkomst, hvor man selv har ansvar for at indberette indkomsten og sørge for at betale B-skatten. Din B-skat beregnes blandt andet ud fra din samlede indkomst og dit personfradrag.

Hvad er B-indkomst?

B-indkomst er oftest ikke en fast indkomst, i modsætning til A-indkomst, som typisk udbetales fast hver måned. B-indkomst kommer som oftest fra erhverv, hvor man modtager løn i form af honorar eller provision. Eksempler på faggrupper, der ofte modtager B-indkomst, inkluderer:

  • Musikere
  • Oplægsholdere
  • Selvstændige
  • Freelancere

Sådan indberetter du B-skat

Det er vigtigt at forstå, at B-skatten ikke bliver betalt automatisk. Det ligger i dine hænder at indberette og betale den. 

Du kan gøre dette på flere måder:

  1. Direkte betaling via Netbank eller Dankort: Hvis B-indkomst er en sjælden indtægtskilde for dig, og du primært har en A-indkomst, kan det være nemmest at betale din B-skat direkte gennem Netbank eller med Dankort.
  2. Forskudsopgørelse: Hvis din primære indkomst er B-indkomst, vil det ofte give mere mening at angive denne indkomst på din forskudsopgørelse. Herefter betales B-skatten i 10 rater årligt via SKAT. Disse rater forfalder den 20. i hver måned, dog ikke i juni og december. For at sikre rettidig betaling kan du tilmelde dig Betalingsservice.

Ved indberetning af B-skat er det afgørende at huske, at udover selve indberetningen er det også dit ansvar aktivt at sørge for, at B-skatten betales.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Sådan beregner du B-skat trin-for-trin

Når du har B-indkomst, er det afgørende at kende til B-skat beregning, så du er forberedt på, hvor meget du skal sætte til side til skat.

1. Beregning af AM-bidraget: AM-bidraget beregnes som en procentdel af din samlede B-indkomst.

Eksempel: Lad os sige, du tjener 7.000 kr. fra en freelance opgave. AM-bidraget beregnes som:

AM-bidrag: 7.000 kr. (B-indkomst) x 8% (AM-bidrag) = 560 kr.

2. Beregning af skatten: Din trækprocent findes på din forskudsopgørelse og anvendes til at beregne skatten.

Eksempel: Med en trækprocent på 40%:

6.440 kr. (B-indkomst efter AM-bidrag) x 40% (skat) = 2.576 kr.

3. Sammenlægning af AM-bidrag og skat: De to beløb lægges sammen for at finde det samlede beløb, du skal betale i B-skat.

560 kr. (AM-bidrag) + 2.576 kr. (skat) = 3.136 kr.

Så hvis du har en B-indkomst på 7.000 kr., bør du lægge 3.136 kr. til side til B-skat.

Konsekvenser ved manglende betaling af B-skat

At betale B-skat er ikke bare en anbefaling; det er et krav. Ligesom A-skat, der automatisk trækkes, er det lovpligtigt at betale B-skat. Hvis B-skat ikke betales, risikerer du både en bøde og et større beløb i restskat. Husk, at virksomheden, du arbejder for, er forpligtet til at indberette den samlede betaling til SKAT via dit CPR-nummer. Derfor er det vigtigt at sørge for, at B-skat betalingerne er korrekte og rettidige for at undgå potentielle skattesmæk.

Hovedforskellen mellem A-skat og B-skat

Når man taler om A-skat og B-skat, henviser det til to distinkte beskatningsmetoder. Ved A-indkomst trækkes AM-bidrag og skat automatisk, før du modtager din løn. Dette skyldes, at A-indkomst oftest kommer fra en enkelt, fast arbejdsgiver. I modsætning hertil ligger ansvaret for beskatning af B-indkomst hos individet. B-skat relaterer sig til indkomst, der kan variere og kommer fra flere kilder eller arbejdsgivere.

Interessant nok kan en person både betale A-skat og B-skat simultant. Dette kan ske, hvis man har en primær beskæftigelse og en sekundær indkomstkilde eller bibeskæftigelse.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

B-skat og enkeltmandsvirksomheder

For dem, der driver enkeltmandsvirksomheder, er det essentielt at forstå B-skats betydning. En enkeltmandsvirksomhed, der ikke er et aktieselskab (ApS), betragter overskuddet som personlig indkomst, hvorfra B-skat skal betales. Dette er fordi, der ikke er nogen juridisk adskillelse mellem ejeren og virksomheden.

Men hvis du driver et ApS, uanset om du er den eneste indehaver eller deler det med andre, bliver selskabet betragtet som en separat juridisk enhed. Her kan du udbetale dig selv en løn, ligesom enhver anden ansat, og den tilhørende beskatning vil være A-skat. I denne situation bliver betaling af B-skat derfor irrelevant.

Forståelsen af, hvornår og hvordan man betaler B-skat, er altafgørende, specielt for dem der både har traditionel ansættelse og egen virksomhed. Det sikrer, at skatteforpligtelserne opfyldes korrekt.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om B-skat

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

B-skat er den skat, du skal betale, når du har indkomst, der kvalificerer som B-indkomst. I modsætning til A-indkomst, hvor skat trækkes automatisk før udbetaling, ligger ansvaret for beskatning af B-indkomst hos individet.

B-indkomst er typisk en variabel indkomst, som ikke er underlagt automatisk skattetræk, ligesom A-indkomst. B-indkomst kan stamme fra erhverv, hvor indkomsten betales som honorar, provision eller fra selvstændigt erhvervsdrivende aktiviteter. Musikere, oplægsholdere, selvstændige og freelancere er eksempler på professionelle, der ofte har B-indkomst.

For at beregne B-skat skal man først finde ud af AM-bidraget baseret på B-indkomsten. Dernæst skal man anvende sin specifikke trækprocent for at beregne skatten. Summen af disse to beløb giver det totale beløb, der skal betales som B-skat.

Du er selv ansvarlig for at indberette og betale B-skat. Dette kan gøres enten via Netbank, med Dankort eller ved at tilføje B-indkomsten til din forskudsopgørelse og betale i rater gennem SKAT.

Hvis man undlader at betale B-skat, kan man stå over for en bøde og yderligere skattekrav. Det er lovpligtigt at betale B-skat, og den virksomhed, man arbejder for, har pligt til at indberette den indkomst, man tjener, til Skat.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: