Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Bikort

Forståelsen af et bikort i det danske skattesystem er essentiel for korrekt skattebetaling og økonomisk forvaltning. Et bikort fungerer som et supplement til det primære skattekort, også kendt som hovedkortet. Disse kort, sammen med det selvstændige frikort, udgør de centrale elementer i skattekort-konceptet, som administreres af Skattestyrelsen i Danmark. Bikortet anvendes specifikt til at informere sekundære arbejdsgivere om en persons trækprocent uden at inkludere personlige fradrag, da disse kun kan benyttes én gang og er indregnet i hovedkortet.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er et bikort? Og hvor kan man finde sit bikort?

Forståelsen af et bikort i det danske skattesystem er essentiel for korrekt skattebetaling og økonomisk forvaltning. Et bikort fungerer som et supplement til det primære skattekort, også kendt som hovedkortet. Disse kort, sammen med det selvstændige frikort, udgør de centrale elementer i skattekort-konceptet, som administreres af Skattestyrelsen i Danmark. Bikortet anvendes specifikt til at informere sekundære arbejdsgivere om en persons trækprocent uden at inkludere personlige fradrag, da disse kun kan benyttes én gang og er indregnet i hovedkortet.

Hovedkortet giver en detaljeret oversigt over en persons skattefradrag samt den trækprocent, der anvendes af arbejdsgivere og andre udbetalere. Det er afgørende, at fradraget kun bruges én gang for at undgå underbetaling af skat, hvilket bikortet hjælper med at sikre ved kun at vise trækprocenten.

Adgang til dine digitale skattekort opnås gennem Skattestyrelsens hjemmeside, hvor du kan logge ind og få fuldt overblik over dine skatteforhold, herunder hvor meget du kan tjene skattefrit og hvem der anvender dit hoved- eller bikort.

Hvornår skal man bruge sit bikort?

Når det kommer til anvendelsen af et bikort, er det relevant for personer med flere indtægtskilder. Dit hovedkort benyttes ved den primære indkomst, mens bikortet er tiltænkt de sekundære indtægter, hvor du tjener mindre. Dette kan inkludere fritidsjobs eller yderligere deltidsbeskæftigelser. Hvis du har mere end to jobs, vil dine sekundære indtægter blive reguleret via bikortet, som kun kræver kendskab til din trækprocent.

Denne skelnen er også gældende for studerende med SU og et studiejob, hvor SU’en betragtes som hovedindkomsten og udbetales gennem hovedkortet med tilhørende fradrag, mens indkomsten fra studiejobbet reguleres via bikortet. Lignende regler finder anvendelse for pensionister med supplerende arbejde.

Skiftet fra bikort til hovedkort

At skifte mellem bikort og hovedkort er en vigtig proces for korrekt skattebetaling. For at sikre, at dine indkomster er korrekt registreret hos Skattestyrelsen, skal du holde øje med, hvilke indtægtskilder der er tilknyttet dit hovedkort og dit bikort. Skulle det vise sig, at en udbetaler fejlagtigt anvender dit bikort, når de burde anvende dit hovedkort, er det dit ansvar at påpege dette. Det er ikke muligt for dig at foretage ændringen selv, da arbejdsgivere og udbetaler henter oplysningerne elektronisk fra Skattestyrelsen. Din opgave er at informere dem om ændringen.

Dette bliver især relevant, hvis et job, der tidligere var en bibeskæftigelse, udvikler sig til at være din primære indtægtskilde. I så fald skal du instruere arbejdsgiveren om at skifte til hovedkortet. Skulle der opstå en situation, hvor der er betalt for meget i skat, vil dette blive justeret i din næste årsopgørelse.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Hvad er et frikort?

Et frikort er et andet centralt element i det danske skattesystem, der tillader enkeltpersoner at tjene op til et vist beløb uden at skulle betale skat – kendt som frikortsbeløbet. Dette er særligt fordelagtigt for unge i fritidsjob eller studerende, der ikke har yderligere indtægter ved siden af deres SU. Vær opmærksom på, at selv med et frikort skal alle, med få undtagelser, bidrage med 8% i arbejdsmarkedsbidrag. Hvis frikortets grænse overskrides, sker skatteudtrækningen automatisk baseret på den forskudsopgørelse, som Skattestyrelsen stiller til rådighed for udbetalerne. Et nyt frikort bliver automatisk tilgængeligt ved indgangen til det nye år.

Alle borgere over 15 år er berettigede til et frikort, og Skattestyrelsen sørger for automatisk oprettelse af dette, når du fylder 15 år. For unge under 15 er det muligt at oprette et frikort manuelt via Skattestyrelsens hjemmeside med en TastSelv-kode.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Hvad er forskellen på et frikort og et bikort?

Forskellen mellem et frikort og et bikort i det danske skattesystem er væsentlig for finansiel forvaltning. Et frikort repræsenterer et bestemt beløb, som man lovligt kan tjene inden for en given periode – typisk 14 dage eller en måned – uden at skulle betale indkomstskat af det. Dette beløb anses for at være ens samlede skattefradrag. Så længe ens indkomst ikke overskrider dette beløb, opkræves der ingen indkomstskat, dog skal der stadig betales arbejdsmarkedsbidrag (AM-bidrag), selv om indkomsten er skattefri. Når indkomsten indtræffer, anvendes frikortet automatisk, og mængden af skat, der skal betales, når frikortet er opbrugt, baseres på ens forskudsopgørelse, hvor trækprocent og indkomstestimat for det kommende år er angivet.

Et bikort anvendes derimod til sekundære indkomster, hvor der betales fuld skat fra første krone, da personfradraget allerede er anvendt i forbindelse med hovedkortet. Dette skattekort træder i kraft, når man har flere indtægtskilder, og sikrer, at skat betales korrekt for hver indtægtskilde.

Kort om hovedkort

Hovedkortet er beregnet for din primære indkomst – det job, hvor du tjener mest. Det indeholder information om dit personfradrag, som er det beløb du må tjene skattefrit, og din trækprocent, som er den procentdel af din løn, der skal betales i skat. Det er kritisk, at kun én udbetaler benytter hovedkortet for at undgå underbetaling af skat. Det er din opgave at sikre, at din(e) arbejdsgiver(e) ved, hvilket kort de skal anvende – hovedkortet for den primære indkomst og bikortet for sekundære indtægter.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Bikort

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Et bikort er et skattekort, der bruges for sekundære indkomster, hvilket betyder, at det bruges af arbejdsgivere eller udbetalere, hvor man tjener mindre end på sin primære arbejdsplads. Bikortet anvendes, når man har mere end én indkomstkilde, for at sikre, at man betaler den korrekte mængde skat fra disse sekundære indtægter.

Du kan ikke selv skifte elektronisk mellem bikort og hovedkort. Hvis din arbejdssituation ændrer sig, og et job går fra at være en sekundær til en primær indkomstkilde, skal du informere den relevante arbejdsgiver om ændringen. Arbejdsgiveren vil derefter hente det opdaterede skattekort fra Skattestyrelsen.

Et frikort giver dig ret til at tjene op til et vist beløb uden at betale indkomstskat, men du skal stadig betale arbejdsmarkedsbidrag. Et bikort anvendes, når du tjener penge ud over dit frikortsbeløb, og på dette kort betales der fuld skat af alle indtægter, da dit personlige fradrag allerede er benyttet på hovedkortet.

 Hvis du betaler for meget i skat via dit bikort, vil det typisk blive reguleret, og du vil få det overskydende beløb retur ved næste årsopgørelse. Hvis du betaler for lidt, risikerer du at skylde penge til Skattestyrelsen. Det er derfor vigtigt, at du løbende tjekker og sikrer, at de rigtige udbetalere anvender dit bikort og hovedkort korrekt.

Du kan se en oversigt over, hvilke udbetalere der bruger dit bikort og hovedkort, ved at logge ind på Skattestyrelsens hjemmeside. Her kan du også rette henvendelse til udbetalere, hvis der er behov for at ændre brugen af dine skattekort.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: