Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.8/5 af 115+ tilfredsstillede kunder 

Find revisor

Bag Stadsrevisionen står et team af dedikerede og kompetente revisorer. De udgør fundamentet for vores firma med deres ekspertise og erfaring. Vores revisorer hjælper med bogføring, regnskaber og giver finansiel rådgivning, der imødekommer dig og din virksomheds specifikke behov.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

08 - 21

alle ugens dage

Hver revisor har mere end 8 års erfaring

Hos Stadsrevisionen har vi et solidt fundament af viden og ekspertise, da alle vores revisorer hver især har mere end 8 års dybdegående erfaring i revisionsbranchen. Denne erfaring sikrer, at hver revisor ikke kun har den nødvendige tekniske dygtighed, men også den praktiske indsigt, der kræves for at kunne give pålidelige og effektive revisionsløsninger.

Få en revisor med speciale i din branche

Branchespecifik viden er vigtigt, når det kommer til revision. Derfor har vi hos Stadsrevisionen revisorer med speciale inden for forskellige brancher, så de kan give målrettet rådgivning inden for lige præcis jeres branche. Uanset om det er finans, teknologi, eller produktion, har vi en revisor, der kender din branche indgående, hvilket sikrer, at din virksomhed får den mest relevante og værdiskabende service.

Oversigt over vores revisorer

Mød vores erfarne team af revisorer, som står klar til at assistere dig med skræddersyede revisionsløsninger.

Christian Danielsen

Associeret Registreret og Godkendt Revisor

Joen Bjerregaard

Senior Revisor

Eva Massanek

Senior Revisor

Mustafa Inekci

Senior Revisor (Cand. Merc. Aud)

Afshan Chughtai

Senior Revisor (HD)

Gro Englund

Senior Revisor, Financial Controller & CPO

Preben Ortmann

Senior Revisor & Ekstern CFO

Vi er nævnt i følgende medier

Jyllands-Posten
Børsen
Finans

Om Stadsrevisionen

Stadsrevisionen er et revisionsfirma, hvor nøjagtighed og ekspertise inden for revision danner grundlaget for alle vores services. Med et team af erfarne revisorer, som hver især har over 8 års erfaring i branchen, leverer vi værdifulde services inden for bogføring og finansiel rådgivning.

Vores revisorer har et stort fokus på præcis og detaljeret bogføring, hvilket er vigtigt for at sikre en sund økonomisk vækst, samt effektiv strategisk planlægning og rådgivning for din virksomhed. Som din revisor hjælper vi dig med at danne et klart økonomisk overblik samt finde de data, der er nødvendige for informerede beslutninger.

Hos Stadsrevisionen tilbyder vi effektiv bistand inden for årsregnskaber og skatteordninger, og vi engagerer os i at være en pålidelig partner for vores kunder i alle økonomiske aspekter som dit revisionsfirma.

Danmarks lokale og digitale revisor

Hos Stadsrevisionen, hele Danmarks lokale og digitale revisor, tilbyder vi skræddersyede og innovative finansielle løsninger for små og mellemstore virksomheder. Vores team af revisorer og branchespecialister er eksperter inden for en række brancher, herunder håndværkere, restauranter, webshops, transportvirksomheder og konsulenter.

Vi værdsætter effektivitet og fleksibilitet. Derfor arbejder vores revisorer også gerne online og per telefon, hvilket sparer både tid og penge for vores klienter. Denne moderne tilgang til revision og rådgivning sikrer, at vi kan tilbyde hurtig, pålidelig og omkostningseffektiv service som dit revisorfirma. Med over 1200 tilfredse kunder, er vores mål at være mere end bare en revisor for dig – vi ønsker også at være din betroede partner og guide dig på vejen til økonomisk succes.

Løbende rådgivning og sparring

Det er vigtigt at have en revisor, der ikke bare ser revision som en årlig opgave, men som en løbende dialog, da mange ting kan ændre sig løbende.

Vores team af revisorer tilbyder kontinuerlig rådgivning og sparring, hvilket betyder, at din virksomhed altid er forberedt og informeret om de seneste regnskabsmæssige og skattemæssige ændringer. Din revisor arbejder side om side med dig for at sikre, at din virksomheds finansielle sundhed er i top.

Hvad laver en revisor?

En revisor er en vigtig del af enhver virksomheds finansielle infrastruktur, og spiller en stor rolle i at sikre økonomisk nøjagtighed og overholdelse af lovgivning.

I deres daglige arbejde beskæftiger revisorer sig med at gennemgå og verificere virksomhedens årsregnskaber, hvilket er yderst vigtigt for at bekræfte, at alle finansielle oplysninger er korrekte og i overensstemmelse med gældende standarder og regulativer.

Udover revisionen af regnskaber, overvåger og kontrollerer revisoren også virksomhedens bogføring for at sikre, at alle finansielle transaktioner er nøjagtigt og korrekt registreret.

Revisorens rolle strækker sig også til områder som skatterådgivning, hvor de leverer værdifuld vejledning i forhold til skatteplanlægning og sikrer, at virksomheden overholder alle relevante skattelove. Revisorer bidrager desuden med strategisk finansiel rådgivning, der hjælper virksomhedens ledelse med at træffe informerede beslutninger om investeringer og omstruktureringer.

En vigtig del af revisorens arbejde involverer også udarbejdelse af detaljerede finansielle rapporter og analyser, som er grundlæggende for effektiv ledelsesbeslutning. Endelig spiller revisorer en nøglerolle i compliance og risikostyring, hvor de hjælper virksomheder med at identificere og håndtere finansielle risici og sikre overholdelse af gældende love og regulativer.

Hvad koster en revisor?

Prisen på en revisors ydelser kan være meget varierende og afhænger af en række faktorer. Omkostningerne er ofte forbundet med opgavernes kompleksitet – jo mere komplekse og tidskrævende opgaverne er, desto højere er honoraret som regel. For eksempel vil større virksomheder eller dem i særligt regulerede brancher ofte stå over for højere omkostninger på grund af den øgede kompleksitet og det tidsforbrug, der er involveret i revisorens arbejde.

Revisorens erfaring og ekspertise spiller også en rolle i prisfastsættelsen. Højt kvalificerede revisorer, der specialiserer sig inden for bestemte brancher eller områder af finansiel rådgivning, kan kræve højere satser. Geografisk beliggenhed er en anden faktor, der kan påvirke prisen, med varierende honorarer afhængigt af, hvor i landet revisionsfirmaet er baseret.

Generelt set varierer priserne på revisorer fra timebaserede takster til faste priser for specifikke ydelser. Det er derfor vigtigt for virksomheder at indhente detaljerede tilbud og diskutere forventninger og behov med revisoren for at få et klart overblik over de forventede omkostninger. Mange revisorer tilbyder skræddersyede løsninger, der er tilpasset den enkelte kundes unikke behov og finansielle situation.

Hvad er fordelene ved at have en revisor?

Fordelene ved at have en revisor er mange og spænder over både virksomheder og privatpersoner. For virksomheder udgør en revisor en vigtig ressource, der kan frigøre dyrebar tid ved at håndtere komplekse regnskabs- og skatteopgaver. Dette muliggør, at virksomhedsledere kan koncentrere sig om vækst og udvikling af deres virksomhed.

Revisorer bringer også en vigtig ekspertise inden for finansiel rådgivning og strategisk planlægning. Deres evne til at analysere og tolke finansielle tal er vigtig for at optimere virksomhedens økonomiske præstationer og forbedre beslutningstagning.

På den personlige front kan revisorer være værdifulde vejledere i personlig økonomisk planlægning og skatteoptimering. Ved at have en revisor ved din side kan du være sikker på, at din økonomi håndteres effektivt og i overensstemmelse med gældende regler og bestemmelser.

Her er nogle af de konkrete måder, en revisor kan hjælpe dig:

 • Forbedring af resultatet: Ved at analysere din virksomheds økonomi kan revisorer identificere områder, hvor du kan øge indtægterne og reducere omkostningerne, hvilket resulterer i en styrket bundlinje.
 • Styrkelse af bankforhold: Revisorer hjælper dig med at forstå din banks prioriteringer og forbedrer mulighederne for samarbejde og aftaler med dem. De kan også rådgive om alternativ finansiering.
 • Optimering af virksomhedens likviditet: En revisor kan identificere måder at styrke din virksomheds likviditet, hvilket kan være af stor vigtighed i tider med økonomiske udfordringer og kriser.
 • Benchmarking og konkurrentanalyse: Revisorer kan sammenligne dine nøgletal med dine konkurrenters, hvilket giver dig indsigt i din position i forhold til andre i din branche.
 • Målrettet planlægning og budgettering: Gennem strategisk budgettering og løbende opfølgning kan revisorer hjælpe dig med at nå dine mål og implementere din strategi.
 • Udvikling af effektiv forretningsstrategi: Revisorer kan hjælpe med at formulere en strategisk forretningsplan, der skaber maksimal værdi for din virksomhed.
 • Skatteoptimering og lovlig skatteplanlægning: Revisorer sikrer, at du opfylder dine skatteforpligtelser og identificerer potentielle skattebesparende muligheder.

Hvad kontrollerer en revisor i regnskabet?

Revisoren spiller en vigtig rolle i at sikre nøjagtigheden og troværdigheden af et regnskab. Hovedopgaven for en revisor er at kontrollere, at regnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens økonomiske situation. Dette indebærer en grundig gennemgang af regnskabet, hvor alle transaktioner, momsafregninger, gebyrer, bogføringer, aktiver, passiver, og så videre gennemgås af revisoren for at sikre, at alle posteringer er korrekte og overholder gældende regler.

Revisoren skal også være sikker på, at regnskabet indeholder alle oplysninger, som lovgivningen kræver. Revisorens kontrol omfatter ofte stikprøver og kan eksempelvis indebære fysisk kontrol af et varelager eller kontrol af virksomhedens likvide midler. Denne omhyggelige kontrolproces er vigtig for at sikre, at regnskabets informationer er pålidelige og overholder reglerne. Hvis revisoren finder fejl eller uregelmæssigheder, skal disse bemærkes i regnskabet.

Desuden har revisorens arbejde stor betydning for virksomhedens eksterne relationer, eksempelvis i forbindelse med låneoptagelse i banken, hvor et revideret regnskab kan øge troværdigheden. Det sikrer også, at eventuelle fejl opdages og korrigeres, hvilket kan forhindre alvorlige konsekvenser som for eksempel tvangsopløsning af virksomheden ved alvorlige fejl i regnskabet.

Hvem har brug for en revisor?

Revisorer spiller en vigtig rolle for et bredt spektrum af privatpersoner og virksomheder, der søger professionel rådgivning til finansielle og regnskabsmæssige spørgsmål. Her er nogle af de vigtigste grupper, der typisk vil have brug for en revisor:

 • Større virksomheder: Disse virksomheder står ofte over for komplekse finansielle, skattemæssige og regnskabsmæssige udfordringer, som kræver en revisors ekspertise.
 • Små og mellemstore virksomheder (SMV’er): Selvom de måske ikke har samme kompleksitet som større virksomheder, kan SMV’er også drage fordel af en revisors indsigt, især når det gælder skatteplanlægning og overholdelse af regnskabsstandarder.
 • Startups: Nye virksomheder kan have brug for rådgivning om finansiel struktur, investeringsstrategier og regnskabsoprettelse, hvor en revisor derfor vil være en stor hjælp.
 • Børsnoterede selskaber: Disse selskaber har ofte en lovpligtig revisionspligt og skal overholde strenge regnskabsstandarder og -regulativer.
 • Non-profit organisationer: Selvom de ikke drives for profit, kræver non-profit organisationer stadig nøjagtig finansiel rapportering og overholdelse af regnskabsstandarder, som en revisor kan hjælpe med.
 • Privatpersoner: Især dem med komplekse finansielle forhold, såsom investeringsporteføljer, ejendomsbesiddelser eller betydelige skatteforpligtelser, kan have brug for en revisor.
 • Enkeltmandsvirksomheder: For enkeltmandsvirksomheder kan en revisor hjælpe med at forenkle komplekse regnskabs- og skatteopgaver, optimere skattebyrden, og tilbyde vejledning i budgettering og finansiel planlægning. En revisor hjælper også med at sikre overholdelse af regnskabsstandarder og skattelovgivningen, hvilket er vigtigt for at sikre bæredygtig vækst og stabilitet i enkeltmandsvirksomheder.

Er revisor en beskyttet titel?

I Danmark er titlen “revisor” ikke en beskyttet titel i sig selv, hvilket betyder, at enhver kan betegne sig som revisor uden at skulle opfylde bestemte uddannelsesmæssige eller professionelle krav. Dette står i kontrast til de mere specifikke og beskyttede titler som “registreret revisor” og “statsautoriseret revisor” (også kaldet godkendte revisorer), som begge kræver gennemførelse af en godkendt uddannelse og beståelse af en autorisationseksamen.

For at opnå titlen som registreret revisor eller statsautoriseret revisor skal man gennemgå en omfattende uddannelsesproces og opnå praktisk erfaring inden for revision. Disse titler er underlagt strenge lovgivningsmæssige og professionelle standarder, og deres brug er reguleret af relevante tilsynsmyndigheder, såsom Erhvervsstyrelsen i Danmark.

Registrerede og statsautoriserede revisorer er også underlagt løbende krav om efteruddannelse og skal overholde etiske standarder og professionelle retningslinjer. Disse krav sikrer, at revisorne fortsat er kvalificerede til at udføre deres rolle og levere tjenester af høj kvalitet.

Brugen af de beskyttede titler er vigtig, fordi det giver virksomheder og enkeltpersoner tillid til, at den revisor, de vælger, har de nødvendige kvalifikationer og er underlagt et regelsæt, der sikrer professionalisme og etik i deres arbejde. Mens enhver kan kalde sig revisor, er det kun dem med de relevante autorisationer, der kan tilbyde visse revisionstjenester og bære de beskyttede titler.

En revisor er en vigtig sparringspartner

Hos Stadsrevisionen indtager vores revisorer en central rolle som sparringspartner, idet vi tilbyder meget mere end blot traditionel finansiel service.

Rådgivning af en revisor inden for forskellige finansielle systemer, skattelovgivning og forretningsstrategier er vigtigt. Derfor spænder vores ydelser bredt og omfatter rådgivning, bogføring, årsregnskaber, revision, skatterådgivning, og hjælp til genoptagelse af virksomheder.

Vores fokus på budgettering, finansiel planlægning, risikostyring og forretningsudvikling gør os til en værdifuld ressource for beslutningstagere, der søger at forbedre deres forretningsprocesser og økonomiske vækst. Vores revisorer sætter sig ind i enhver klients unikke situation og tilpasser sine tjenester derefter, hvilket sikrer skræddersyede løsninger, der matcher de specifikke behov og mål for hver enkelt virksomhed eller person.

Find en revisor til dit årsregnskab

Hos Stadsrevisionen hjælper vi med at finde den rette revisor til at hjælpe med dit årsregnskab. Vores team består af erfarne revisorer med de nødvendige kvalifikationer, og som kan skabe sig en dyb forståelse for dine unikke behov. Vores revisorer har desuden specialiseringer inden for forskellige brancher, hvilket gør os i stand til at tilbyde skræddersyet rådgivning.

Valget af revisor kan være udfordrende, og derfor tilbyder vi en gratis og uforpligtende konsultation. Dette giver os mulighed for at lære hinanden at kende og diskutere dine specifikke behov og mål, og sammen identificerer vi de bedste løsninger.

Ofte stillede spørgsmål om revisorer

Hvad er en revisor?
En revisor gennemgår og vurderer de finansielle regnskaber for en virksomhed eller enkeltperson for at sikre, at de er korrekte, fuldstændige og i overensstemmelse med gældende love og standarder. Revisorer spiller en stor og vigtig rolle i at sikre økonomisk gennemsigtighed og nøjagtighed.

Hvad laver en revisor?
En revisor beskæftiger sig primært med at gennemgå og verificere en virksomheds eller enkeltpersons økonomiske oplysninger. Dette inkluderer revision af årsregnskaber, overvågning af bogføring, rådgivning om skatteplanlægning, strategisk finansiel rådgivning, og sikring af overholdelse af love og regulativer.

Hvad kontrollerer en revisor i regnskabet?
En revisor kontrollerer, at regnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens økonomiske situation. Det betyder, at revisoren laver en gennemgang af transaktioner, momsafregninger, gebyrer, bogføringer, aktiver, passiver m.m., for at sikre nøjagtighed og overholdelse af regler.

Hvad omfatter en revisors arbejde udover revision af regnskaber?
Udover revision af regnskaber omfatter en revisors arbejde også skatterådgivning, strategisk finansiel rådgivning, compliance, risikostyring, udarbejdelse af finansielle rapporter og analyser, samt hjælp til genoptagelse af virksomheder.

Hvad er fordelene ved at have en revisor?
Fordelene ved at have en revisor inkluderer tidsbesparelse på regnskabs- og skatteopgaver, ekspertise i finansiel rådgivning, hjælp til at optimere økonomisk præstation, vejledning i personlig finansiel planlægning, samt sikring af overholdelse af love og standarder.

Hvad koster en revisor?
Prisen på en revisors ydelser varierer afhængigt af opgavernes kompleksitet, revisorens erfaring og ekspertise, samt geografisk beliggenhed. Omkostningerne kan variere fra timebaserede takster til faste priser for specifikke ydelser.

Hvem har brug for en revisor?
Større virksomheder, små og mellemstore virksomheder (SMV’er), startups, børsnoterede selskaber, non-profit organisationer, privatpersoner med komplekse finansielle forhold, og enkeltmandsvirksomheder kan alle have brug for en revisor.

Er revisor en beskyttet titel?
I Danmark er “revisor” ikke en beskyttet titel i sig selv. Dette betyder, at enhver kan kalde sig revisor uden særlige kvalifikationer. Dog er titler som “registreret revisor” og “statsautoriseret revisor” beskyttede og kræver beståelse af en autorisationseksamen.

Hvad er en statsautoriseret revisor?
En statsautoriseret revisor er en revisor, der har bestået en autorisationseksamen og opfylder de krav til uddannelse og praktisk erfaring, som er fastsat af lovgivningen. Denne type revisor har tilladelse til at udføre visse typer af revisioner og rådgivning under streng regulering.

Hvad er forskellen på registreret og statsautoriseret revisor?
Den primære forskel mellem registrerede og statsautoriserede revisorer ligger i deres uddannelsesniveau og de opgaver, de er autoriserede til at udføre. Statsautoriserede revisorer har typisk gennemgået en mere omfattende uddannelse og har bredere beføjelser i forhold til revision og rådgivning.

Hvordan bliver man revisor?
For at blive revisor kræver det typisk en relevant uddannelse inden for økonomi eller regnskab, efterfulgt af praktisk erfaring under vejledning af en kvalificeret revisor. For at blive registreret eller statsautoriseret revisor, skal man bestå en autorisationseksamen og opfylde specifikke krav til uddannelse og praktisk erfaring.