Kontakt os

+45 70 60 40 04

Kategori: Nyheder

A/S står for aktieselskab og er en juridisk virksomhedsform, hvor ejerskabet er fordelt mellem en række aktionærer. Når man køber en aktie, erhverver man en andel af aktieselskabet (A/S). Denne virksomhedsform er kendt for at kræve den største kapital og. . .
Tvangsarv sikrer, at visse arvinger har krav på en del af din formue, uanset hvad der står i dit testamente. Tvangsarvingerne omfatter din ægtefælle og dine børn. Dette betyder, at du ikke kan tildele hele din formue til andre personer. . .
At give et forskud på arv, der også er kendt som et arveforskud, er en proces, hvor en person beslutter at overføre dele af sin arv til en eller flere udpegede arvinger før personens død. Denne praksis kan være fordelagtig. . .
I ægteskabsloven er der fastlagt visse betingelser, som kan give en af ægtefællerne ret til en direkte skilsmisse, uafhængigt af den anden parts samtykke. Behandlingstiden for en direkte skilsmisse kan variere betydeligt, afhængigt af om ægtefællerne er enige om vilkårene. . .
Hvidvasklovens §5 pålægger erhvervsdrivende at forbyde accept af store kontantbetalinger, men loven sætter ikke begrænsninger for kontantbetalinger mellem private parter. Det betyder, at man som privatperson lovligt kan modtage betydelige kontantbeløb - men er det en god idé? Læs resten. . .
Når du står over for afskedigelse, er det afgørende at forstå varigheden af din opsigelse, som kan variere betydeligt baseret på din ansættelsesstatus og de aftaler, der er specificeret i din ansættelseskontrakt eller eventuel overenskomst. Typisk er opsigelsen defineret som. . .
En a-kasse spiller en vigtig rolle i at sikre økonomisk tryghed ved arbejdsløshed, da den udbetaler dagpenge til sine medlemmer. I denne artikel vil vi uddybe, hvad en a-kasse er, hvordan den fungerer, og hvorfor det kan være en fordel. . .
En kreditor refererer til en person, organisation eller virksomhed, der er berettiget til at modtage betaling fra en køber eller debitor for leverede varer eller udførte tjenester.. . .
Når man ikke har oprettet et testamente, bliver arven fordelt efter tre arveklasser i henhold til arveloven. Disse arveklasser følges strengt i prioritetsrækkefølge. Findes der en arving i en højere prioriteret arveklasse, vil arven ikke blive fordelt til nogen i. . .
En obligation repræsenterer et værdipapir, der grundlæggende fungerer som et lån. Ejeren af obligationen agerer som långiver, og den, der udsteder obligationen, er låntager.. . .

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder