4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Revision

n revision er en objektiv undersøgelse og vurdering af en organisations regnskaber. Revisionen sikrer, at regnskabet ikke indeholder væsentlige fejl og er i overensstemmelse med almindeligt anerkendte regnskabsprincipper.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Skatterådgivning

En revision giver også organisationens interessenter sikkerhed for, at dens regnskaber er nøjagtige og pålidelige.

Revisioner gennemføres hvert år, men kan dog gennemføres hyppigere, hvis der sker væsentlige ændringer i organisationen.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Making home financial management simpler with modern technology
0 +

Tilfredse kunder

0 +

Års erfaring

0 +

Medarbejdere

Small Town Business

Hvorfor skal man have en revisor?

Revisors beretning er rettet til virksomhedens aktionærer. Den er også tilgængelig for offentligheden, selv om den kan være redigeret for at beskytte fortrolige oplysninger.

Revisorerklæringen er et vigtigt redskab for investorer, kreditorer og andre interessenter, når de skal træffe beslutninger om en organisation. Det skyldes, at den giver dem en uafhængig vurdering af årsregnskabet og af organisationens interne kontrol.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Specifikke fagområder

Fravalg af revision

Revisorerklæring

Udvidet gennemgang

ISRS4410 / Revisionspåtegnelse

Vi er nævnt i følgende medier

Jyllands-Posten
Børsen
Finans

Hvem har revisionspligt?

Endelig vælger nogle virksomheder frivilligt at få foretaget en revision for at give deres aktionærer og andre interessenter sikkerhed for, at deres regnskaber er korrekte.

Der er dog også en række tilfælde, hvor auditering er et krav. 

Alle større virksomheder er typisk underlagt en revisionspligt. Det vil altså sige, at det er påkrævet, at den givne virksomhed har en revisor, og minimum én gang om året fremviser en revisorerklæring. 

Læs mere om de forskellige virksomhedstyper og deres revisionsforhold nedenfor.

ApS og A/S selskaber har som udgangspunkt krav på at udføre revision. Typisk skal alle virksomheder der er børsnoterede have deres regnskaber revideret af et uafhængigt firma. Kun små selskaber kan søge om et frafald af revisionspligten. Et lille selskab har:

– Under 12 ansatte
– En balancesum på under 4 mio. kr.
– En nettoomsætning på under 8 mio. kr. 

Ønsker man et frafald af revisionspligten, så skal dette  gøres i første regnskabsår eller ved stiftelse. 

Ingen revisionspligt. Årsagen er, at ejeren beskattes personligt.

Ingen revisionspligt, da denne type af virksomhed ikke anses som et ’selskab’. Interessentskaber er personligt ejede ligesom enkeltmandsvirksomheder,

Organisationer der søger offentlige kontrakter eller tilskud kan blive opkrævet revision for at sikre, at organisationen anvender midlerne hensigtsmæssigt. 

Derudover skal nogle nonprofitorganisationer have deres regnskaber revideret for at bevare deres skattefritagelsesstatus. 

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Hvad indebærer en revisorerklæring?

Revisorerklæringen er det vigtigste resultat af en revision. Beretningen skal indeholde revisors udtalelse om, hvorvidt årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation, og i overensstemmelse med almindeligt anerkendte regnskabsprincipper.

Revisorer skal oplyse om eventuelle væsentlige svagheder i organisationens interne kontrol. En væsentlig svaghed er en mangel i den interne kontrol, som med rimelighed kan forventes at have en væsentlig indvirkning på årsregnskabets nøjagtighed og fuldstændighed. Typisk inddeles en revisionserklæring i tre typer:

En erklæring uden forbehold angiver, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation og er i overensstemmelse med almindeligt anerkendte regnskabsprincipper.

En erklæring med forbehold angiver, at der er nogle undtagelser fra revisors udtalelser. 

En negativ erklæring angiver, at årsregnskabet er behæftet med væsentlige fejl og/eller ikke er i overensstemmelse med almindeligt anerkendte regnskabsprincipper.

Organisationer der søger offentlige kontrakter eller tilskud kan blive opkrævet revision for at sikre, at organisationen anvender midlerne hensigtsmæssigt. 

Derudover skal nogle nonprofitorganisationer have deres regnskaber revideret for at bevare deres skattefritagelsesstatus. 

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Et udsnit af vores ydelser

Vores medarbejdere er måske blandt landets bedste rådgivere.
Hos Stadsrevisionen er kunden i fokus og vi tilbyder nogle af danmarks billigste priser på årsregnskaber, bogføring, revision og rådgivning.

Vælg en ydelse nedenfor, for at se på mulighederne for dig.

Rådgivning

Stadsrevisionen tilbyder kompetent rådgivning til små og mellemstore virksomheder med store ambitioner.

Bogføring

Bogholdere med branchespeciale
Bogholdere med +5 års erfaring
Momsregnskab Indberetning
Én fast lav pris.

Årsregnskab

Revisorer med branchespeciale
Revisorer med +8 års erfaring
Årsregnskab Selvangivelse
Én fast lav pris.

Revision

Vores statsautoriserede revisorer arbejder med al form for erklæringsarbejde.

Skat

Vi kan hjælpe dig med at optimere dine skatteforhold samt, fradrag ved at udarbejde en skatteanalyse og gennemgå dine forhold for dig.

Genoptagelse

Undgå Tvangsopløsning.
Genoptag dit selskab med hjælp fra faglige specialister.

Hvad er forskellen på en bogholder og en revisor?

Vi hjælper dig med at betale den rigtige skat. Mange mennesker bogfører nemlig ikke korrekt, hvilket kan resultere i enten et for lille fradrag eller et skattesmæk ved at have et for højt fradrag.

Vores hjælp kan dog sikre, at du undgår disse potentielle problemer. Dette kan vi garantere, da vi har den rette erfaring og ekspertise. Alle vores registrerede revisorer har mere end otte års erfaring i branchen og vi har også et team af bogholdere med mere end fem års erfaring hver, der alle er specialiseret indenfor en bestemt branche. På den måde kan du være sikker på, at du får skatterådgivning af en person, der forstår dine specifikke behov.

Vi kan desuden hjælpe dig med at forstå de fradrag, som du er berettiget til, og sikre, at du udnytter dem. Ved at samarbejde med os kan du derfor være sikker på, at du betaler det rigtige skattebeløb, og at du udnytter alle de fradrag, som du er berettiget til. Har du en virksomhed, kan vi desuden hjælpe både selskabet og selskabets ejere med skatterådgivning.

5/5 af 20+ Google anmeldelser

Small business, Self-employment, micro-entrepreneurs, accountant, ownership concept. Young
Telling About Bank Loan

Få den samlede pakke billigt hos Stadsrevisionen

Hos Stadsrevisionen har vi landets dygtigste eksperter klar til at hjælpe dig med alt fra bogføring, revision, årsregnskab, indberetning af selvangivelse – og alt derimellem. På den måde slipper du for at have økonomihåndtering på tværs og flere firmaer og kan få klaret det hele ét samlet sted. Vælger du at gøre dette, sørger vi selvfølgelig for, at du får et attraktivt tilbud. 

Revision er en værdifuld investering for alle virksomheder, uanset om de har krav på revision eller ikke. Er du i tvivl om du bør overveje at få en revisor, så tag endelig fat i os. Vi tilbyder altid gratis konsultation, så du kan blive klogere på hvordan du kommer videre. 

Skulle du have nogle spørgsmål her og nu, så er du altid velkommen til at kontakte os. Det gør du ved ringe på telefonen +45 7060 4004, udfylde vores kontaktformular eller skrive en e-mail på kontakt@stadsrevisionen.dk

Vi ser frem til at hjælpe dig!

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

CSR Projekter

Hos Stadsrevisionen elsker vi at støtte op om en god sag. Derfor støtter vi med de vi gør bedst – nemlig revision.  

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Røde Kors

Kræftens Bekæmpelse

Læs mere om vores bidrag til røde kors herunder.

Læs mere om vores bidrag til kræftens bekæmpelse herunder.