Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.8/5 af 115+ tilfredsstillede kunder 

Årsregnskab for enkeltmandsvirksomheder

For ejere af enkeltmandsvirksomheder kan det være lidt af en udfordring at få styr på årsregnskabet. Der er nogle specielle regler, man skal have styr på, og det kan godt føles overvældende. Det er her, det kan være en rigtig god idé at snakke med en, der har styr på det – som en revisor. Hos Stadsrevisionen har vi arbejdet med revision i mange år, så vi ved, hvad der skal til. Vi er her for at hjælpe dig igennem dit årsregnskab, så du kan føle dig tryg ved, at alt er, som det skal være, uden at det føles som en kæmpe byrde.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

08 - 21

alle ugens dage

Hvad indebærer det at drive en enkeltmandsvirksomhed?

En enkeltmandsvirksomhed er grundlæggende en virksomhedsstruktur, hvor én person står som den eneste ejer. Men det er værd at bemærke, at dette ikke begrænser dig til at være den eneste, der arbejder i din virksomhed. Faktisk er det helt op til dig, om du ønsker at ansætte medarbejdere for at hjælpe med at drive forretningen.

Når du ejer en enkeltmandsvirksomhed, er der ingen formel adskillelse mellem dig som privatperson og din virksomhed. Det betyder, at du personligt er ansvarlig for alle aspekter af virksomhedens økonomi og eventuelle gældsforpligtelser. På trods af dette ansvar, er enkeltmandsvirksomheder attraktive for mange, da de er forholdsvis enkle og omkostningseffektive at etablere, uden krav om en bestemt mængde startkapital. Disse virksomheder kan operere inden for en bred vifte af sektorer, herunder handel, konsulenttjenester og serviceindustrien.

4.8/5 af 35+ tilfredsstillede kunder 

Happy accountant
0 +

Tilfredse kunder

0 +

Års erfaring

0 +

Medarbejdere

Serious young business woman using laptop computer looking aside.

Regnskabsregler for enkeltmandsvirksomheder

For mange ejere af enkeltmandsvirksomheder kan det desuden virke som en labyrint, at forstå de forskellige former for regnskaber – inklusiv årsregnskab, skatteregnskab, og momsregnskab. Her er en dybere forklaring og udvidelse af disse begreber for at gøre dem mere tilgængelige.

Som ejer af en enkeltmandsvirksomhed er du forpligtet til at udarbejde og indberette det der hedder et skatteregnskab. Dette regnskab fungerer som dit årsregnskab og indberettes årligt gennem oplysningsskemaet til Skattestyrelsen. Det er grundlaget for beregning af din skattepligt.

Selskaber som ApS og A/S står overfor strengere krav. De skal ikke blot indberette et skatteregnskab, men også et årsregnskab. Årsregnskabet, som er en del af en årsrapport, skal indberettes til Erhvervsstyrelsen senest seks måneder efter regnskabsårets afslutning.

For virksomheder, der er momsregistrerede, er der desuden krav om løbende at udarbejde et momsregnskab. Dette regnskab dækker køb og salg af varer og tjenester og er afgørende for korrekt momsindberetning og -betaling til Skattestyrelsen. Moms skal afregnes periodisk, og frekvensen afhænger af virksomhedens omsætning.

Momsregistrering af enkeltmandsvirksomhed

Din enkeltmandsvirksomhed skal momsregistreres, hvis du opnår en momspligtig omsætning, der overstiger 50.000 kr. inden for 12 måneder. Registreringen er med tilbagevirkende kraft fra den dato, hvor omsætningsgrænsen blev overskredet.

Som momsregistreret virksomhed er du forpligtet til at afregne moms mindst to gange årligt. For virksomheder med en årlig omsætning under fem millioner kroner er halvårlig momsafregning tilstrækkelig, men hyppigere afregning er mulig. Det er vigtigt at overholde disse frister for at undgå ekstra omkostninger såsom renter eller gebyrer. Selv i perioder uden omsætning skal der indberettes, hvilket kaldes en nulindberetning.

Hvad betyder det for din enkeltmandsvirksomhed?

Samlet set skal ejere af enkeltmandsvirksomheder:

  • Obligatorisk udarbejde og indberette et skatteregnskab årligt til Skattestyrelsen (skatteregnskabet dækker dit indkomstår, som du indberetter via dit oplysningsskema til Skattestyrelsen).
  • Hvis enkeltmandsvirksomheden er momsregistreret, skal der også udarbejdes og indberettes et momsregnskab periodisk.
  • Valgfrit kan ejeren af en enkeltmandsvirksomhed vælge at udarbejde et årsregnskab for yderligere indsigt og dokumentation over for eksterne interessenter.

4.8/5 af 115+ tilfredsstillede kunder 

Årsregnskaber for enkeltmandsvirksomheder

Udover de obligatoriske regnskaber (skatteregnskab og momsregnskab, for de, der er momsregistrerede), er det frivilligt for en enkeltmandsvirksomhed at udarbejde et årsregnskab.

Selvom det ikke er et lovkrav for enkeltmandsvirksomheder, kan et årsregnskab tilbyde værdifulde indsigter i virksomhedens finansielle præstationer og sundhed. Det kan også være nyttigt i forbindelse med låneansøgninger, investeringsrunder eller andre situationer, hvor det er nødvendigt at dokumentere virksomhedens økonomiske stabilitet og vækstpotentiale over for tredjeparter.

I Danmark er virksomheder klassificeret i fire regnskabsklasser (A, B, C, og D), med stigende krav og kompleksitet fra A til D. En enkeltmandsvirksomhed, der beslutter sig for at udarbejde et årsregnskab, skal overholde reglerne i årsregnskabsloven for klasse A-virksomheder. Dette inkluderer en række specifikke krav, der skal opfyldes for at sikre, at regnskabet er korrekt og gyldigt.

Valget om at udarbejde et årsregnskab ligger altså i sidste ende hos dig. Det kan dog være en fordel at overveje, især hvis du ønsker at sikre, at din virksomheds økonomi er veldokumenteret og gennemsigtig. Dette kan ikke kun give dig personlig ro i sindet, men også styrke tilliden hos eventuelle investorer, långivere og samarbejdspartnere.

4.8/5 af 115+ tilfredsstillede kunder 

Businesswoman working Financial investment on calculator, Economic, commercial concept.
side view of smiling beautiful businesswoman working with tablet at office

Hvad indeholder et årsregnskab for en enkeltmandsvirksomhed?

Et årsregnskab for en enkeltmandsvirksomhed er sammensat af to primære dele, som tilsammen giver et fuldstændigt overblik over virksomhedens økonomiske situation:

1. Resultatopgørelse

Resultatopgørelsen fungerer som et vindue til din virksomheds økonomiske aktiviteter gennem året. Den viser dine indtægter og trækker derefter de omkostninger fra, der er påløbet i samme periode. Dette giver et klart billede af, hvad din virksomhed reelt har tjent eller mistet over regnskabsåret. Dette tal er afgørende, da det er grundlaget for Skats beregning af din skattepligt.

2. Balance

Balancen giver et øjebliksbillede af din virksomheds finansielle stilling ved årets udgang. Den opregner værdien af alt, hvad din virksomhed ejer (aktiver), mod værdien af alt, hvad den skylder (passiver). Differencen mellem disse to er virksomhedens egenkapital. Det er denne værdi, der indikerer virksomhedens nettoformue. For virksomheder med en omsætning over 300.000 kr., er det essentielt at rapportere balancesummen til Skat.

4.8/5 af 115+ tilfredsstillede kunder 

Få professionel rådgivning til dit årsregnskab

At navigere gennem regnskabsmæssige og skattemæssige krav kan virke uoverskueligt for mange enkeltmandsvirksomhedsejere. Hvis du vælger at gå solo og håndtere det hele selv, kan det være en udfordring at holde styr på alt fra bogføring til den endelige indberetning til Skat. Det er her, den professionelle rådgivning kan gøre en forskel.

Hos Stadsrevisionen har vi et team af erfarne revisorer og bogholdere, der står klar til at guide dig gennem hele processen. Ved at overlade dit årsregnskab til os sikrer du, at alle detaljer bliver håndteret korrekt, samtidig med at du frigør tid til at fokusere på at udvikle din forretning. Vores mål er at gøre processen så smidig og forståelig som mulig for dig, så du kan være sikker på, at dit årsregnskab opfylder alle lovkrav, mens du fortsætter med at drive din virksomhed.

4.8/5 af 115+ tilfredsstillede kunder 

Business people talking outdoors
Teamwork Deal Cooperation Partnership business people shaking hands.

Hvad er en årsrapport for en enkeltmandsvirksomhed?

Selvom enkeltmandsvirksomheder ikke er forpligtet til at udarbejde en årsrapport, kan der være situationer, hvor det er fordelagtigt eller nødvendigt at gøre det.

Typisk er det virksomheder i regnskabsklasserne B, C, og D, der skal aflægge en årsrapport til Erhvervsstyrelsen. For enkeltmandsvirksomheder, som er i regnskabsklasse A, kan årsagerne til at udarbejde en årsrapport variere – for eksempel kan en bank anmode om det i forbindelse med låneansøgninger.

En årsrapport for en enkeltmandsvirksomhed bør som minimum indeholde følgende elementer:

  • Ledelsespåtegning, hvis virksomheden har mere end én person i ledelsen
  • En resultatopgørelse, der viser virksomhedens økonomiske performance
  • En balance, der opgør virksomhedens aktiver og passiver.
  • Noter, inklusiv oplysninger om regnskabspraksis

Denne rapport kan tjene som vigtig dokumentation over for Skat og andre interessenter, idet den indeholder både en resultatopgørelse og en balance, ligesom et årsregnskab og ledelsespåtegning samt noter. Til forskel fra visse andre virksomhedsformer er der dog ingen krav om, at enkeltmandsvirksomheder skal indsende deres årsrapport til Erhvervsstyrelsen.

På grund af processens kompleksitet kan det være en god idé at søge hjælp fra en revisor.

4.8/5 af 115+ tilfredsstillede kunder 

Hvad kan du trække fra i årsregnskabet for din enkeltmandsvirksomhed?

Når du gør regnskabet op for dit regnskabsår, er det essentielt at forstå, hvilke anskaffelser du kan trække fra for at optimere dit skattefradrag. For at kvalificere til fradrag, skal udgifterne være relateret til erhvervsmæssige aktiviteter – det vil sige, de skal bidrage direkte til din virksomheds indtjening og ikke anvendes til private formål.

Fradragene kan håndteres på to måder:

  • Enten ved at trække det fulde beløb fra på én gang
  • Eller ved at fordele beløbet over tid gennem afskrivninger for større anskaffelser

Ikke alle udgifter kvalificerer til fuldt fradrag, men gennem skattemæssige afskrivninger kan du sikre, at du ikke betaler mere i skat end nødvendigt. At navigere i disse regler kan være komplekst, og korrekt håndtering kan have en betydelig indvirkning på din virksomheds skattebyrde.

Almindelige fradragsberettigede udgifter for enkeltmandsvirksomheder

Repræsentationsudgifter

Udgifter til repræsentation, såsom forretningsmøder på restauranter eller gaver til forretningsforbindelser, kan give dig et skattemæssigt fradrag. For sådanne repræsentationsudgifter kan du fratrække 25% af det samlede beløb.

Småanskaffelser

For driftsmidler, der koster op til 14.400 kr. (beløbet gælder for 2021), som for eksempel printere eller smartphones, kan du benytte dig af fuldt fradrag i anskaffelsesåret. Dette kaldes straksafskrivning.

Materielle anlægsaktiver

For større anskaffelser som maskiner eller indretningen af lejede lokaler, hvor udgiften overstiger 14.400 kr. (2021), skal udgiften fordeles over flere år. Du kan afskrive op til 25% om året på disse typer af aktiver.

Afskrivningseksempel

Ved køb af en bil til 100.000 kr. kan du det første år afskrive 25%, hvilket giver dig et fradrag på 25.000 kr. I de efterfølgende år fortsætter afskrivningen med 25% af den resterende saldo. Hvis bilen også bruges privat, skal fradraget justeres til kun at omfatte den erhvervsmæssige anvendelse.

4.8/5 af 115+ tilfredsstillede kunder 

Image of young asian woman using laptop computer while working in office
Business people shaking hands

Skattefordele med virksomhedsskatteordningen

Ved at anvende virksomhedsskatteordningen kan ejere af personligt ejede virksomheder nyde godt af skattefordele, der ligner dem, som gælder for aktie- og anpartsselskaber. Denne ordning tillader dig at beskatte en del af virksomhedens overskud som kapitalindkomst, som typisk er lavere beskattet end personlig indkomst.

Derudover giver den mulighed for at opspare overskud i virksomheden til en lavere skattesats samt fuldt fradrag for renteudgifter.

At navigere i virksomhedsskatteordningen kan virke komplekst, især hvis man ikke har erfaring med bogføring og skatteregler. Hos Stadsrevisionen har vi specialiseret os i at rådgive om virksomhedsskatteordningen. Kontakt os for at få mere at vide om, hvordan vi kan hjælpe dig med at udnytte disse skattefordele.

4.8/5 af 115+ tilfredsstillede kunder 

Hvad inkluderer vores regnskabspakke?

Alle revisorer har mere end 8 års erhvervserfaring
Revisorer og bogholdere med branchespeciale
Løbende rådgivning & sparring
Løbende bogføring af alle bilag
Løbende bankafstemning af alle posteringer
Kvartalsregnskaber med nøgletalsanalyse
Kvartalsvise statusmøder m. personlig revisor
Gennemgang af bogholderi & saldobalance
Gennemgang af- og kontrol af skatteforhold
Assistance med årsafslutningsposteringer (årlige afskrivninger)
Opstilling og indberetning af årsregnskab
Indberetning af selvangivelse

Årsregnskab for holdingselskab

Erfaring med holdingselskaber
Erfaring med aktier og obligationer
Erfaring med ejendomsselskaber

Årsregnskab v/ Statsautoriseret revisor

Mulighed for revisionspåtegnelse
Mulighed for udvidet gennemgang
Mulighed for fuld revision
Alle revisorer har mere end 8 års erhvervserfaring​

Hos Stadsrevisionen ved vi godt at ingen virksomheder er ens, derfor skræddersyer og tilpasser vi alle vores ydelser til netop din virksomhed. Ovenfor har vi samlet et eksempel med løsninger, som vi har hjulpet andre virksomheder med. Skal vi også hjælpe med jeres regnskaber? Så kontakt os for en uforpligtende snak. 

Årsregnskab fra 3.500 kr. for enkeltmandsvirksomheder

Forståelsen af, at årsregnskabsprocessen kan virke overvældende og tidskrævende for ejere af enkeltmandsvirksomheder, er kernen i vores tilgang hos Stadsrevisionen. Vores mål er at gøre denne opgave så ubesværet og effektiv som muligt for dig. Med et team af revisorer, der bringer over otte års erfaring inden for revision, regnskab, og rådgivning, er vi fuldt udstyret til at håndtere dine behov, uanset omfanget af din opgave.

Vi tilbyder vores årsregnskabstjenester til en konkurrencedygtig pris på kun 3.500 kr., hvilket er designet til at tilbyde dig værdi uden at gå på kompromis med kvaliteten af arbejdet.

For at give dig en smagsprøve på, hvad vi kan tilbyde, inviterer vi dig til en gratis konsultation. Det giver dig mulighed for at opleve, hvordan vores skræddersyede tjenester kan tilpasses netop din virksomheds behov. Uanset om du foretrækker at kontakte os over telefonen på +45 7060 4004, via e-mail på kontakt@stadsrevisionen.dk, eller gennem vores kontaktformular, står vi klar til at hjælpe dig.

Lad os tage hånd om dit årsregnskab, så du kan fokusere på det, du gør bedst – at drive din virksomhed. Hos Stadsrevisionen forstår vi betydningen af pålidelig og professionel service, og vi er dedikerede til at sikre, at dine regnskabsmæssige behov bliver mødt med den største omhu og ekspertise.

Hvad inkluderer vores bogføringspakke?

Fri rådgivning af personlige bogholdere
Ingen fysiske bilag
Månedsvis statusrapporter
Gratis email support
Løbende påmindelse om manglende bilag
Afstemning af bogholderi kvartalsvis
Likviditetsbudgetter
Udarbejdelse af nøgletalsanalyser
E-conomic abonnement
Gennemgang af forsikringsforhold
Gratis lovgivningstjek
Momsopgørelse og beregning af lønsumafgift inkl. indberetning

Fuld administration

Dalig administration
Månedlig bogføring og afstemning
Komplet lønadministration

Vores bogholdere

Har minimum 5 års erhvervserfaring
Er branchespecifikke
Yder løbende rådgivning og sparring
Bogføre bilag løbende
Afstemmer alle posteringer med banken

Hos Stadsrevisionen forstår vi, hvor essentiel korrekt og effektiv bogføring er for en virksomheds succes. Ovenfor har vi samlet et uddrag af ydelser andre virksomheder modtager i forbindelse med bogføring hos os. Har din virksomhed brug for hjælp til bogføring? Så book et uforpligtende møde eller ring til os på 70 60 50 04. 

Specifikke fagområder

Årsregnskab

Hjælp til regnskab

Vi er nævnt i følgende medier

Jyllands-Posten
Børsen
Finans

FAQ - Årsregnskab for Enkeltmandsvirksomheder hos Stadsrevisionen

For at gøre det lettere for dig at finde hurtige svar på dine spørgsmål, har vi samlet en række ofte stillede spørgsmål om årsregnskab for enkeltmandsvirksomheder. Skulle du have yderligere spørgsmål, som du ikke finder svar på her, er du altid velkommen til at kontakte os direkte via telefon eller e-mail.

Selvom enkeltmandsvirksomheder ikke er juridisk forpligtet til at udarbejde et årsregnskab, er det stærkt anbefalet. Et velstruktureret årsregnskab giver et klart overblik over din virksomheds økonomiske status og udvikling. Det er også afgørende for nøjagtig beregning af skat samt for at opfylde anmodninger fra eksterne parter som banker eller investorer, der ønsker indsigt i virksomhedens finansielle sundhed.

Vores team hos Stadsrevisionen er specialiseret i at yde professionel assistance ved udarbejdelsen af dit årsregnskab, med tjenester der strækker sig fra basis bogføring til dybdegående finansielle analyser. Vi skræddersyr vores tilbud, så det passer præcist til din virksomheds behov og sikrer, at du opfylder alle gældende regnskabsmæssige krav.

For en enkeltmandsvirksomhed tilbyder vi en attraktiv pris på kun 3.500 kr. for et komplet årsregnskab. Denne pris dækker alle essentielle tjenester for at sikre, at dit regnskab er præcist, og at det lever op til de nødvendige standarder og krav.

Ved at vælge Stadsrevisionen får du adgang til et hold af dedikerede og erfarne revisorer, der sikrer, at dit regnskab ikke alene er korrekt, men også at det bidrager positivt til din virksomheds udvikling. Vi tilbyder personlige løsninger, der fremhæver muligheder for vækst og forbedring, hvilket er vitalt for enhver virksomheds langsigtede succes.

At komme i gang er nemt. Du kan kontakte os på +45 7060 4004, sende os en e-mail på kontakt@stadsrevisionen.dk, eller udfylde kontaktformularen på vores hjemmeside. Vi tilbyder en uforpligtende gratis konsultation, hvor du kan få en fornemmelse af, hvordan vi bedst kan assistere dig med dine regnskabsbehov.

4.8/5 af 115+ tilfredsstillede kunder 

Se vores cases

Et udsnit af vores ydelser

Vores medarbejdere er måske blandt landets bedste rådgivere.
Hos Stadsrevisionen er kunden i fokus og vi tilbyder nogle af danmarks billigste priser på årsregnskaber, bogføring, revision og rådgivning.

Vælg en ydelse nedenfor, for at se på mulighederne for dig.

Rådgivning

Stadsrevisionen tilbyder kompetent rådgivning til små og mellemstore virksomheder med store ambitioner.

Bogføring

Bogholdere med branchespeciale
Bogholdere med +5 års erfaring
Momsregnskab Indberetning
Én fast lav pris.

Årsregnskab

Revisorer med branchespeciale
Revisorer med +8 års erfaring
Årsregnskab Selvangivelse
Én fast lav pris.

Revision

Vores statsautoriserede revisorer arbejder med al form for erklæringsarbejde.

Skat

Vi kan hjælpe dig med at optimere dine skatteforhold samt, fradrag ved at udarbejde en skatteanalyse og gennemgå dine forhold for dig.

Genoptagelse

Undgå Tvangsopløsning.
Genoptag dit selskab med hjælp fra faglige specialister.

CSR Projekter

Vi mener at man har pligt til at gøre en forskel når man kan, stor som lille. I en forbundet verden bør enhver virksomhed gøre sit, for at hjælpe til hvor der er behov for hjælp.

4.8/5 af 115+ tilfredsstillede kunder 

Røde Kors

Kræftens Bekæmpelse

Læs mere om vores bidrag til røde kors herunder.

Læs mere om vores bidrag til kræftens bekæmpelse herunder.

Fordele ved professionel håndtering af årsregnskabet

En væsentlig fordel ved at benytte sig af professionel hjælp til udarbejdelsen af årsregnskabet er sikkerheden i, at alle lovkrav bliver overholdt. Dette kan være en kompleks opgave, især for nye enkeltmandsvirksomheder.

Hos Stadsrevisionen sikrer vi, at dit regnskab ikke kun overholder alle juridiske krav, men også giver dig et klart overblik over din økonomi. Vores rådgivere kan hjælpe dig med at identificere områder for økonomisk vækst og effektivisering, hvilket kan være afgørende for din virksomheds succes.

4.8/5 af 115+ tilfredsstillede kunder 

Business people shaking hands in modern office
Business people support each other

Skræddersyede regnskabsløsninger for enkeltmandsvirksomheder

Ikke to enkeltmandsvirksomheder er ens, og derfor tilpasser vi hos Stadsrevisionen vores tjenester til netop dit behov. Det betyder, at du får præcis den hjælp, du har brug for – hverken mere eller mindre. Vores tilgang er baseret på en grundig forståelse af din forretningsmodel, din branche og dine personlige mål.

Uanset om du har brug for hjælp til den daglige bogføring, dybdegående økonomiske analyser eller strategisk rådgivning, skaber vi en løsning, der matcher din virksomheds størrelse og ambitionsniveau. Vores mål er at arbejde som en udvidelse af dit team, hvor vi sammen sikrer, at din virksomhed ikke bare overlever, men trives og vokser.

Vi er her ikke kun for tallene. Vi tilbyder løbende rådgivning og sparring, fordi vi ved, at din virksomheds behov ændrer sig over tid. Vores engagement i din succes betyder, at vi er med dig hvert skridt på vejen, klar til at justere og finpudse strategier, så din virksomhed kan nå sit fulde potentiale. Hos Stadsrevisionen er vi mere end revisorer; vi er dine partnere i vækst.

4.8/5 af 115+ tilfredsstillede kunder