Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Erhvervsleasing – Gennemgang af fordele og ulemper, samt beskatning af leaset firmabil

Har du en enkeltmandsvirksomhed og ønsker en firmabil uden uventede udgifter? Så kan erhvervsleasing være den perfekte løsning for dig. Læs med her for at få en oversigt over fordelene og ulemperne ved de forskellige leasingtyper, samt information om beskatning.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Erhvervsleasing – hvad er det?

Når man leaser en firmabil, taler man om erhvervsleasing. Med erhvervsleasing betaler din virksomhed alle omkostningerne i forbindelse med bilen. Ved denne løsning ejer du ikke bilen, men har retten til at bruge den i en bestemt periode. Så længe leasingselskabets betingelser overholdes, kan alle virksomheder benytte sig af erhvervsleasing. Der lægges først et startbeløb, hvorefter der betales et fast månedligt beløb.

Overordnet findes der to hovedtyper af erhvervsleasing:

– Operationel leasing

– Finansiel leasing

Under disse hovedtyper findes der flere specifikke leasingformer. Leasingtypen fremgår dog ikke altid af din leasingkontrakt.

Der er nogle fundamentale forskelle mellem operationel og finansiel leasing, som du bør kende, før du binder dig.

Operationel leasing

Med operationel leasing slipper du for bekymringer vedrørende driftsudgifter. Leasingselskabet eller forhandleren tager sig af omkostninger såsom vægtafgift, forsikring, dækskifte mv.

Der er dog udgifter, der ikke er dækket af din leasingaftale, som f.eks. benzin. Hvis der opstår skader på bilen, vil regningen også gå til din egen forsikring. 

Ved operationel leasing er du ikke bundet af noget. Du skal blot aflevere bilen tilbage efter endt leasingperiode. Derefter kan du frit beslutte, om du vil lease en ny bil eller overveje andre muligheder.

Finansiel leasing

Finansiel leasing er et alternativ til et almindeligt billån. Her finansieres din bil gennem et leasingselskab via en form for afbetalingsordning. Modsat operationel leasing, skal du selv stå for alle driftsudgifterne. Det er dog oftest den billigste type erhvervsleasing. Du skal derfor selv betale, hvis dækkene skal skiftes eller der skal foretages serviceeftersyn. 

Du er desuden forpligtet til at købe bilen efter endt leasingperiode. Hvis dette ikke ønskes, skal du selv finde en ny køber. Du skal dog være opmærksom på, at ansvaret herfor påhviler dig til fulde. 

Restværdien er et forudbestemt beløb, der skal dække resten af bilens værdi efter leasingperioden. Efter endt leasingperiode skal restværdien af bilen betales til leasingselskabet. Jo længere tid du har leaset bilen, jo mindre skal du betale til sidst, da beløbets størrelse afhænger af leasingperiodens længde. Dette skyldes, at du gennem den månedlige ydelse betaler en del af bilens værdi. Bilens alder og det samlede antal kørte kilometer vil også påvirke restværdien, typisk i en nedadgående retning.

Det er essentielt at sikre sig, at restværdien er realistisk for at undgå ubehagelige overraskelser ved et eventuelt videresalg til en lavere pris.

Hvilken type af erhvervsleasing skal du vælge?

Valget af erhvervsleasingstype afhænger af dine specifikke behov og din situation. Operationel leasing kan være det bedste valg, hvis du ønsker at undgå pludselige udgifter og værdsætter muligheden for at skifte til en ny bil efter leasingperiodens udløb.

Hvis din firmabil derimod ofte udsættes for en høj risiko for skader og intenst slid, kan finansiel leasing være vejen frem, især da leasingselskabet ikke tager højde for bilens stand, når du overtager den. Med operationel leasing skal du dog være opmærksom på muligheden for en betydelig ekstraregning ved tilbagelevering af en bil i dårlig stand. Denne type leasing kommer ofte med en årlig kilometerbegrænsning, typisk på 15.000 kilometer. Det er muligt at forhøje denne grænse, men det vil sandsynligvis øge din månedlige betaling.

Selvom operationel leasing anses for at være den sikreste og mest fleksible form for leasing – hvilket er grunden til, at mange virksomheder vælger den – skal beslutningen stadig baseres på dine individuelle behov og omstændigheder.

Fordele og ulemper ved erhvervsleasing

Der findes fordele og ulemper ved både operationel og finansiel leasing. Generelt har erhvervsleasing sine fordele og ulemper i forhold til almindeligt bilkøb.

Fordele

Erhvervsleasing vil være positivt for din virksomheds likviditet, da dine midler dermed ikke er bundet op i et billån. Dette giver dig mulighed for at allokere midlerne til investering i virksomheden. Yderligere kan erhvervsleasing være en fordel, hvis du senere har behov for et erhvervslån. Det er ofte lettere at optage et lån, hvis du ikke allerede har en stor gæld.

Ulemper

Mange leasingselskaber tilbyder leasingperioder på 3-4 år, hvilket kan virke uoverskueligt for nogle. At være bundet af en langvarig aftale, der kan være svær at komme ud af, kan udgøre en ulempe for din virksomhed. Der er risiko for at være bundet til en månedlig betaling for en bil, som måske ikke længere opfylder virksomhedens behov. Selvom det ofte er muligt at annullere aftalen mod betaling af et gebyr, er dette ikke altid garanteret.

Det er derfor vigtigt at overveje, om du forventer at have brug for bilen gennem hele leasingperioden.

Hvordan beskattes en erhvervsleaset firmabil?

Hvis du beslutter, at din firmabil skal indgå i virksomhedsordningen, skal du betale skat af bilens værdi, hvis du også benytter bilen privat. Til gengæld kan du fratrække driftsomkostninger og afskrivninger. En firmabil, som benyttes privat, kaldes også en “fri bil”.

Uanset om du er selvstændig eller lønmodtager, gælder de samme skatteregler.

For at beregne bilens værdi og dermed bestemme, hvor meget du skal betale i skat, skal du tage højde for flere faktorer. Fra den 1. juli 2021 trådte nye regler for fri bil i kraft. Ifølge disse regler skal bilens værdi beregnes ud fra nye satser. Du kan finde information om, hvordan disse regler påvirker din skat, under “Sådan beregninger du værdien af fri bil” på skat.dk.  

De gældende regler er som følger:

  • Når du har fri bil, skal du betale skat af en procentdel af bilens værdi samt et miljøtillæg.
  • Din kørselsmængde påvirker ikke skattebeløbet. 
  • Din arbejdsgiver sikrer, at du betaler skat af den fri bil via din løn. Dette fremgår af din lønseddel.
  • Du bør inkludere værdien af den fri bil i din lønindkomst og notere dette i felt 201 på din forskudsopgørelse (hvis det ikke allerede er angivet), så det medregnes i beregningen af din trækprocent og fradrag.
  • Hvis du har en fri bil, kan du ikke få kørselsfradrag.

Du bør også være opmærksom på de nye regler vedrørende genberegning. I 2020 besluttede regeringen, at beregningsgrundlaget for bl.a. leasede biler skal genberegnes senest fire måneder efter, at leasingaftalen er indgået, hvis aftalen blev indgået efter den 1. februar 2020. Din firmabil registreres derfor til den værdi, som importøren har oplyst ved registreringen. Denne værdi danner grundlag for beskatningen indtil genberegningen. Ved udregningen af den genberegnede værdi baseres denne på markedsprisen på genberegningstidspunktet med et tillæg på 6% fra SKAT. Det er leasingselskabets ansvar at informere leasingtageren om den genberegnede værdi.

Der er flere faktorer, der kan påvirke markedsprisen, såsom udbud og efterspørgsel. Det er svært på forhånd at forudsige, om du ender med at betale mere efter genberegningen, men ofte er det de dyrere biler, der får den højeste genberegning. 

Det kan være en god idé at konsultere en revisor om disse forhold, før du erhvervsleaser en firmabil.

Momsfradrag ved erhvervsleasing

Når du erhvervsleaser en personbil på hvide plader, kan du opnå momsfradrag for en del af den månedlige leasingydelse. Størrelsen af momsfradraget afhænger bl.a. af registreringsafgiftens størrelse.

For at kvalificere sig til momsfradrag skal bilen leases i minimum 6 måneder, og den skal anvendes til mindst 10% momspligtige formål, hvilket er i arbejdsøjemed. 

Hvis du erhvervsleaser en varebil eller lastvogn under 3 ton og kun bruger den til momspligtige formål, kan du opnå fuldt fradrag. Det betyder, at du kan fratrække både driftsomkostninger og den månedlige leasingydelse. Hvis bilen også bruges privat, kan du trække en tredjedel af momsen fra leasingydelsen. Men for at gøre dette kræves det, at din virksomhed har en omsætning på mindst 50.000 kr. årligt fra momspligtige varer eller ydelser.

Hvis du er i tvivl om reglerne vedrørende erhvervsleasing og momsfradrag, kan det være en god idé at konsultere en revisor.

Privatkørsel i en enkeltmandsvirksomhed

Hvis du kører både privat og i forbindelse med dit arbejde, kan splitleasing være en løsning for dig. Denne form for leasing giver skattemæssige fordele.

Leasingaftalen opdeles så mellem dig og din virksomhed baseret på antallet af kørte kilometer. Det betyder, at du som privatperson betaler for de kilometer, du kører privat, mens din virksomhed betaler for de kilometer, der relaterer sig til erhvervskørsel.

For at illustrere med et eksempel:

  • Hvis 75% af kørslen er erhvervskørsel, faktureres 75% af bilens omkostninger til virksomheden.
  • De resterende 25% betales af dig som privatperson, svarende til den del af kørslen, der er privat.

En af fordelene ved dette er, at du som privatperson ikke beskattes af fri bil, så længe du kører mere i forbindelse med din enkeltmandsvirksomhed end privat.

Oversigt over bilmærker der kan erhvervsleases

Der er et bredt udvalg af biler at vælge imellem, når du skal erhvervslease. Du kan lease stort set alle typer biler, inklusive nye og brugte biler, personbiler og varevogne samt el- og benzinbiler.

 

Nedenfor finder du en liste over nogle af de bilmærker, der kan erhvervsleases:

 

 

(links til forhandlerne skal kaldes ”hjemmeside” og skrives ud for bilmærket)

FAQ om erhvervsleasing

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Leasing af en firmabil, hvor virksomheden betaler alle bilomkostninger. Bilen ejes ikke, men bruges i en fastlagt periode mod et start- og månedligt beløb.

Operationel leasing:

      Driftsudgifter dækkes af leasingselskabet (undtagen benzin og skader).

      Bilen afleveres efter leasingperioden.

Finansiel leasing:

      Alternativ til billån med virksomheden som ansvarlig for driftsudgifter.

      Bilen skal købes efter leasing, medmindre en ny køber findes.

      Betaling af en aftalt restværdi efter leasingperioden.

Overvej operationel leasing, hvis du ønsker at undgå uventede udgifter og kan overholde en kilometerbegrænsning. Overvej finansiel leasing, hvis din bil udsættes for intensivt slid og du er indforstået med bilens stand ved overtagelse.

Fordele: Forbedret virksomheds likviditet, ingen midler bundet i billån, og potentielt lettere at opnå erhvervslån.

Ulemper: Lange leasingperioder og risiko for fast månedlig betaling for en bil, der ikke opfylder behovene. Mulige gebyrer ved aftaleafslutning.

Du betaler skat baseret på bilens værdi, hvis du benytter bilen privat. Beskatningen tager højde for bilens værdi, miljøtillæg og gældende satser. Kørselsmængde påvirker ikke skattebeløbet. Alle oplysninger kan findes på skat.dk, og din arbejdsgiver sørger for at inddrage værdien i din lønindkomst.

Når du erhvervsleaser en personbil, kan du opnå momsfradrag på en del af leasingydelsen baseret på bilens registreringsafgift og anvendelse i momspligtige formål. Varebiler under 3 ton, brugt udelukkende til momspligtige formål, kvalificerer til fuldt momsfradrag. Hvis du er usikker på reglerne, bør du konsultere en revisor.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her:

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder