Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Likviditet

Likviditet viser en virksomheds økonomiske sundhed og kapacitet. Helt enkelt belyser det, hvor meget kapital en virksomhed har til rådighed. En god likviditet er essentiel, da det indikerer virksomhedens evne til at dække sine kortfristede gældsforpligtelser - alt fra regninger, lønudbetalinger til skat og moms.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er likviditet i en virksomhed?

Likviditet viser en virksomheds økonomiske sundhed og kapacitet. Helt enkelt belyser det, hvor meget kapital en virksomhed har til rådighed. En god likviditet er essentiel, da det indikerer virksomhedens evne til at dække sine kortfristede gældsforpligtelser – alt fra regninger, lønudbetalinger til skat og moms.

Forestil dig likviditet som et rådighedsbeløb: på samme måde, som du vurderer dit eget budget efter udgifter. Det er gennem denne parameter, man vurderer, hvor likvid en virksomhed er. Likviditet kan også defineres som forholdet mellem omsætningsaktiver og kortfristet gæld.

Likviditetsbudgettering

Et likviditetsbudget spiller en afgørende rolle for virksomheders økonomiske planlægning. Selvom et resultatbudget angiver eventuelt overskud eller underskud, giver det ikke indsigt i pengestrømmene gennem en given periode. Udgifter og indtægter strømmer ikke altid jævnt. Derfor kan en virksomhed, selvom den forventer overskud i slutningen af året, opleve et likviditetsunderskud på et tidspunkt og have problemer med at dække sine udgifter. 

For at navigere i dette og sikre virksomhedens betalingsevne er likviditetsbudgetter essentielle.

Hvad forstås ved likvide midler?

Likvide midler beskriver midler, der nemt kan omsættes til kontanter, og som ikke er bundet op i aktiver som fast ejendom eller maskiner. De mest typiske likvide midler er kontanter.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Alt du behøver at vide om likviditetsgraden

Likviditetsgraden er et centralt nøgletal i forståelsen af en virksomheds likviditet. Det viser forholdet mellem virksomhedens let omsættelige aktiver og dens kortfristede forpligtelser. Dette nøgletal giver en indikation af, om virksomheden har tilstrækkelig omsættelig værdi til at dække sine udestående forpligtelser. 

Ved regelmæssigt at beregne og sammenligne likviditetsgraden over kortere perioder kan virksomheder få indblik i, om deres betalingsevne forbedres eller forværres.

Sådan beregnes likviditetsgraden

Likviditetsgraden beregnes således: 

Likviditetsgrad = omsætningsaktiver × 100 / kortfristet gæld

For en sund økonomisk position bør en virksomheds likviditetsgrad minimum være 100% – hvilket indikerer, at den har tilstrækkelige midler til at betale sin kortfristede gæld.

Optimering af virksomhedens likviditet

Likviditet er et kritisk aspekt for enhver virksomheds økonomiske sundhed, og der er flere metoder, hvorpå man kan forbedre en virksomheds likviditet.

  1. Reduktion af omkostninger: En direkte metode til at styrke virksomhedens likviditet er at skære ned på omkostningerne. Dette kan indebære en revurdering af driftsomkostninger eller at finde alternativer, der kan gøre driften mere omkostningseffektiv.
  2. Betalingsbetingelser med leverandører: Forhandling af mere fordelagtige betalingsbetingelser hos leverandørerne kan forbedre cash flow og dermed likviditeten. Dette kan for eksempel være længere betalingsfrister.
  3. Leasing i stedet for at eje: Ved at leje eller lease udstyr frem for at investere store kapitalbeløb i at eje, kan en virksomhed forbedre sin likviditet ved at sprede udgifterne over en længere periode.
  4. Fakturasalg som likviditetsforstærker: Fakturasalg er en yderligere måde at booste likviditet på. I denne proces sælges en faktura til en tredjepart, hvilket betyder, at virksomheden får betaling med det samme, mens tredjeparten overtager opgaven med at inddrive pengene fra kunden.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Likviditet i markedssammenhæng

Markedets likviditet viser, hvor let det er at købe eller sælge produkter eller tjenester uden at påvirke prisen betydeligt. Likviditeten kan give indsigt i, om det primært er et marked for sælgere eller købere:

  • Høj likviditet: Høj likviditet på et marked indikerer en hurtig omsætning af varer. I sådanne markeder er forskellen i prissætningen mellem forskellige sælgere minimal, og transaktioner mellem købere og sælgere sker effektivt. Dette betragtes som et sælgers marked, hvor der hurtigt kan findes en ligevægtspris.
  • Lav likviditet: I kontrast hertil vil et marked med lav likviditet se sælgere have udfordringer med at opnå deres ønskede priser. Dette skaber et miljø, hvor købere kan forvente lavere priser og ofte har en fordel i forhandlinger. Dette er typisk et købers marked.

Ved at forstå og implementere de rette strategier kan virksomheder effektivt forbedre deres likviditet og sikre en mere stabil økonomisk fremtid.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Likviditet

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Likviditet beskriver en virksomheds eller et markeds økonomiske evne til hurtigt at omsætte aktiver til kontanter uden væsentlige prisændringer. For en virksomhed refererer det til evnen til at dække kortfristede gældsforpligtelser, mens det på markedet refererer til, hvor let det er at købe eller sælge produkter eller tjenester.

Virksomheder kan forbedre deres likviditet ved at reducere omkostninger, forhandle bedre betalingsbetingelser med leverandører, lease udstyr frem for at eje, eller benytte sig af metoder som fakturasalg, hvor en virksomhed sælger sin faktura til en tredjepart for at få betaling med det samme.

Høj likviditet på et marked indikerer en hurtig omsætning af varer med minimal prisforskel mellem sælgere, betragtet som et sælgers marked. Lav likviditet betyder, at det er sværere at omsætte varer, og sælgere kan have svært ved at opnå deres ønskede priser, hvilket betragtes som et købers marked.

Fakturasalg kan booste en virksomheds likviditet ved at sælge en faktura til en tredjepart. Dette betyder, at virksomheden får betaling for en faktura med det samme, hvilket øjeblikkeligt øger likviditeten, mens tredjeparten tager sig af inddrivelsen af pengene fra den oprindelige kunde.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: