Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Firmabil

Når man taler om en firmabil, refererer man til en bil, som er finansieret af din arbejdsgiver og gjort tilgængelig for dig i arbejdssammenhæng. Men hvordan beregnes udgifterne ved at have en firmabil? Og hvilke skattemæssige retningslinjer eksisterer der i forhold til beskatning af firmabil i modsætning til en privat bil?

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad indebærer en firmabil?

En firmabil defineres som en bil, der er gjort tilgængelig af din arbejdsgiver til brug i arbejdsmæssige sammenhænge. En firmabil kan repræsentere enhver type bil og behøver ikke nødvendigvis at bære et firmalogo. Det essentielle er, at din arbejdsgiver dækker omkostningerne for denne bil.

Ofte er firmabiler udstyret med unikke nummerplader, som differentierer dem fra konventionelle nummerplader. Dette er for at gøre det klart for omverdenen, at der er forskel på reglerne for firmabiler og privatbiler.

Hvor meget koster en firmabil mig?

Beskatning

Selvom din arbejdsgiver dækker bilens omkostninger, og du ikke selv betaler for bilens anskaffelse, vil firmabilens beskatningsværdi blive føjet til din bruttoindkomst. Dette indebærer, at omkostningerne ved at have en firmabil reflekteres i din skatteopkrævning. Når din arbejdsgiver stiller en firmabil til din rådighed, stiger din indkomst med den økonomiske fordel, som bilen repræsenterer. Derfor kan du opleve en højere skat, når du har adgang til en firmabil, eftersom denne fordel skattemæssigt bliver kompenseret.

Hvis du anvender firmabilen til private formål, vil der være specifikke skatteregler at tage hensyn til, da det betragtes som en bil til fri afbenyttelse.

Benzin 

Der er forskellige bestemmelser angående dækning af firmabilens brændstofomkostninger, alt efter om bilen ejes udelukkende af arbejdsgiveren eller er i fælleseje med dig. Er bilen udelukkende ejet af din arbejdsgiver, og du bruger den kun til erhvervsmæssige formål, dækker arbejdsgiveren benzinudgifterne. Dette kan ske ved at give dig virksomhedens tankkort, som du anvender ved tankning. Eller du kan vælge at betale for brændstoffet og senere få beløbet refunderet fra arbejdsgiveren ved at vise en kvittering.

Når du ejer bilen sammen med din arbejdsgiver, er det generelt dig, der står for betalingen af brændstof.

Regler for firmabil

Bil til fri disposition

Når du kan benytte din firmabil til private formål, betragtes det som en bil til fri disposition. Skal du køre i sådan en bil, pålægges du skat af en bestemt procentdel af bilens samlede pris. Selvom skatten primært beregnes baseret på bilens pris, er der en bundgrænse på 160.000 kr. for skatteberegningen, selv hvis bilens værdi er lavere. Vigtigt at bemærke er, at der yderligere tilføjes et miljøtillæg til skatten, og denne skat påvirkes ikke af bilens faktiske brug. De aktuelle skattesatser er:

  • For biler værdiansat til op til 300.000 kr., pålægges skat af 25 % af bilens pris plus miljøtillæg.
  • For biler med en værdi over 300.000 kr., beskattes med 25 % af de første 300.000 kr. og 20 % af bilens yderligere værdi plus miljøtillæg.

Derudover bør det bemærkes, at man ikke er berettiget til hverken kørselsfradrag eller kørselsgodtgørelse med en bil til fri disposition.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Hvordan foregår beskatningen af min bil til fri disposition?

Typisk er det din arbejdsgiver, der håndterer beskatningen af den fri bil som en del af din lønudbetaling. Denne skat opkræves løbende, ligesom din almindelige lønskat, og vil fremgå af din lønseddel. Det er dog dit ansvar at inkludere værdien af bilen til fri disposition i din indkomst og rapportere det i din forskudsopgørelse (felt 201).

Er det økonomisk fordelagtigt at vælge firmabil?

Når beslutningen om at tage en firmabil overvejes, er der adskillige aspekter, der skal tages i betragtning for at afgøre, om det er økonomisk fordelagtigt. Først og fremmest bør du overveje, hvor stort dit behov er for en bil i det daglige. Hvis du forventer at benytte bilen ofte, kan en firmabil være en fornuftig beslutning.

Men, hvis din kørsel hovedsageligt vil være af erhvervsmæssig karakter, kan det i nogle tilfælde være mere økonomisk at undlade firmabilen. I stedet kan du anskaffe en privat bil og modtage kørselsgodtgørelse for de ture, du foretager i erhvervsmæssig sammenhæng. Desuden kan du også gøre krav på befordringsfradrag, en fordel som ikke er tilgængelig for dem med firmabil.

At afgøre, om det er mest rentabelt med eller uden firmabil, kan være en kompleks beregning.

Hvilke udgifter ved firmabilen dækker virksomheden?

En af fordelene ved at have en firmabil er, at virksomheden dækker de fleste omkostninger forbundet med bilens drift. Dette inkluderer typisk følgende omkostninger:

  • Bilens serviceeftersyn
  • Bilforsikring
  • Brændstofomkostninger
  • Reparationer og vedligeholdelse
  • Diverse bilafgifter
  • Vinterdæk og dækopbevaring

Så hvis du overvejer at acceptere tilbuddet om en firmabil, kan der være betydelige økonomiske besparelser at hente.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Tilbyd dine ansatte en firmabil

At stille firmabil til rådighed for medarbejdere kan i mange situationer være en fordelagtig beslutning. En firmabil betragtes ofte som en attraktiv personalefordel, på linje med fordele som mobiltelefon, fitness-medlemskab og lignende. Selvom en firmabil repræsenterer en større økonomisk værdi end mange andre personalegoder, kan den virke motiverende og værdsættende over for de ansatte.

Når du som arbejdsgiver tilbyder firmabil til en medarbejder, er det vigtigt at huske at indberette bilens værdi månedligt, da denne fordel er skattepligtig. Dette bør ske samtidigt med, at medarbejderens løn bliver beregnet og udbetalt.

Firmabil og elbiler

Elbiler bliver stadig mere populære, og ejere af disse biler nyder mange økonomiske og praktiske fordele. Ud over dedikerede parkeringspladser til elbiler tilbydes der også skattemæssige fordele. Fra den 1. juli 2021 er det ikke længere nødvendigt at betale skat af en ladestander, som virksomheden finansierer og installerer.

Før denne dato var der skat af denne fordel, men det er ikke længere tilfældet. Det betyder, at din arbejdsgiver kan installere en ladestander på din bopæl uden skattemæssige konsekvenser for dig vedrørende værdien af ladestanderen og installationen.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Firmabil

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

En firmabil er en bil stillet til rådighed af en arbejdsgiver for arbejdsrelateret brug. Den kan være enhver type bil og behøver ikke at have et firmalogo. En typisk indikator kan være unikke nummerplader, der adskiller dem fra almindelige biler, da der gælder forskellige regler for firmabiler og privatbiler.

Hvis din firmabil kan benyttes privat, betragtes den som en bil til fri disposition. Du beskattes af en procentdel af bilens pris med en bundgrænse på 160.000 kr. Yderligere tilføjes et miljøtillæg. For biler op til 300.000 kr., beskattes 25 % af prisen. For biler over 300.000 kr., er det 25 % af de første 300.000 kr. og 20 % af resten. Med denne biltype får du ikke kørselsfradrag eller kørselsgodtgørelse.

Virksomheden dækker de fleste omkostninger ved firmabilen. Dette inkluderer serviceeftersyn, forsikring, brændstof, reparationer, bilafgifter samt vinterdæk og dækopbevaring. At have en firmabil kan derfor medføre betydelige økonomiske besparelser for dig.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: