Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Miljøtillæg

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Forståelse af miljøtillæg

Miljøtillægget er en specifik afgift, der pålægges firmabiler, ofte omtalt som ‘fri bil’, og er en afgift, der skal indbetales til staten, herunder til Skattestyrelsen. I 2010 blev der indført et nyt årligt afgiftssystem for firmabiler, hvilket indebærer, at ud over den almindelige skattepligt på disse biler, pålægges der nu også et miljøtillæg. Dette tillæg beregnes baseret på bilens brændstofeffektivitet.

Dette tiltag er en integreret del af Danmarks indsats for at fremme miljøvenlige løsninger og understøtte den grønne omstilling.

Beregning af miljøtillæg

Miljøtillægget beregnes ved at multiplicere en af de tre periodiske afgifter – vægtafgift, grøn ejerafgift eller CO2-afgift – med den årligt fastsatte sats fra Skattestyrelsen. Den specifikke afgift, der anvendes i beregningen, bestemmes ud fra bilens første registreringsdato.

Betalingsbetingelser for vægtafgift

Vægtafgift bliver aktuel for firmabiler, hvis de er registreret første gang før den 1. juli 1997. For firmabilens varebil variant gælder det, at den skal have haft sin første registrering før den 18. marts 2009 for at være underlagt vægtafgiften. Denne afgift for ældre bilmodeller beregnes på baggrund af bilens vægt og er et afgørende element i fastsættelsen af miljøtillægget for disse køretøjer.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Betalings kriterier for grøn ejerafgift

Grøn ejerafgift bliver relevant for firmabiler, der er registreret for første gang i perioden fra den 1. juli 1997 til og med den 30. juni 2021. Denne regel gælder ligeledes for varebiler registreret inden for samme tidsramme. Grøn ejerafgift tager højde for både bilens brændstoftype og dens forbrug, hvilket spiller en central rolle i beregningen af miljøtillægget for disse køretøjer.

Betalingsregler for CO2-afgift

CO2-afgift bliver aktuel for firmabiler, der er registreret efter den 1. juli 2021. Denne afgift fokuserer på bilens CO2-udledning per kørt kilometer, hvilket er en direkte indikator for bilens miljøpåvirkning.

Efter at have identificeret, hvilken af de periodiske afgifter der gælder for din firmabil, er næste skridt at multiplicere denne afgift med den sats, som staten har fastlagt, for at udregne det samlede miljøtillæg.

Statens satser for miljøtillæg

Skattestyrelsen fastlægger hvert år satserne for de periodiske afgifter, som er grundlaget for udregningen af miljøtillægget på firmabiler. De aktuelle satser er som følger:

  • For 2022: Satsen er fastsat til 3,5, hvilket svarer til 350 %.
  • For 2023: Satsen stiger til 4,5, hvilket svarer til 450 %.
  • For 2024: Satsen forøges til 6, hvilket udgør 600 %.
  • For 2025: Satsen forventes at være 7, svarende til 700 %.

Dette system muliggør en konstant justering af miljøtillægget, så det afspejler ændringer i både afgifter og den overordnede miljøpolitik.

Eksempel på udregning af miljøtillæg (2023)

Lad os antage, at din firmabils årlige grønne ejerafgift er 800 kr. For at beregne miljøtillægget i 2023, hvor satsen er 4,5 (450 %), følger du disse skridt:

  1. Identificer den årlige grønne ejerafgift: 800 kr.
  2. Multiplicerer ejerafgiften med satsen: 800 kr. x 4,5 = 3.600 kr.
  3. Resultatet er, at miljøtillægget for 2023 vil være 3.600 kr.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Vigtigheden af miljøtillæg for virksomheder

Miljøtillægget er en væsentlig faktor for virksomheder, der benytter firmabiler. Det påvirker direkte de samlede omkostninger ved at have disse køretøjer. Valget af biltype kan have en betydelig indvirkning på størrelsen af miljøtillægget. Tunge og mindre miljøvenlige køretøjer resulterer i højere tillæg. Ved at vælge mere miljøvenlige biler kan virksomheder ikke blot reducere størrelsen af miljøtillægget, men også styrke deres miljømæssige ansvarlighed og profil.

Nye regler for beskatning af fri bil

Fra den 1. juli 2021 trådte nye regler i kraft for beskatning af fri bil, hvilket har ændret måden, hvorpå beskatningen af firmabiler håndteres. De primære ændringer omfatter:

  • Beregning af firmabilens værdi: Værdien af firmabilen, som bruges til beregning af beskatningen, skal fastsættes efter nye satser.
  • Beregning af firmabilens miljøtillæg: Miljøtillægget, som er en del af den samlede beskatning, skal ligeledes beregnes efter nye satser.

Skattestyrelsen har fastlagt, at arbejdsgivere skal indberette værdien af fri bil for deres medarbejdere i juli 2021, samt i januar for efterfølgende år (2022, 2023, 2024 og 2025). Dette er for at sikre, at alle relevante skattekrav overholdes, og at medarbejderne beskattes korrekt for deres brug af firmabilen.

Skatteprocenter for fri bil:

År

Skatteprocent (op til 300.000 kr.)

Skatteprocent (resten af bilens værdi)

2021

25%

20%

2022

24%

21%

2023

23,5%

21,5%

2024

23%

22%

2025

22,5%

 

Udover disse skatteprocenter pålægges miljøtillægget, som også stiger år efter år indtil 2025.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Miljøtillæg

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Miljøtillæg er en afgift pålagt firmabiler (‘fri bil’), som skal betales til staten via Skattestyrelsen. Det blev introduceret i 2010 og beregnes baseret på bilens brændstofeffektivitet, som en del af Danmarks indsats for at fremme miljøvenlige løsninger.

Miljøtillæg satserne øges gradvist hvert år indtil 2025. For 2021 er satsen fastsat til 250 %. Derefter ser vi en stigning til 350 % i 2022, 450 % i 2023, 500 % i 2024, og til sidst når den 700 % i 2025.

Miljøtillægget påvirker de samlede omkostninger for virksomheder med firmabiler. Valg af tungere og mindre miljøvenlige køretøjer kan føre til højere tillæg, mens valg af miljøvenlige biler kan reducere omkostningerne og forbedre virksomhedens miljøprofil.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: