Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Fradrag

Hvad præcis menes der, når vi taler om fradrag? Fradrag refererer til et beløb, som du har mulighed for at trække fra din skattepligtige indkomst, således at du ikke betaler skat af det pågældende beløb. Målet med at have forskellige former for fradrag er at give skatteydere mulighed for at reducere deres skattebyrde baseret på forskellige kriterier og betingelser. Fradrag er fundamentalt et skattefrit beløb og kan berøre mange aspekter af din økonomi, fra løn til kørsel.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er et fradrag?

Hvad præcis menes der, når vi taler om fradrag? Fradrag refererer til et beløb, som du har mulighed for at trække fra din skattepligtige indkomst, således at du ikke betaler skat af det pågældende beløb. Målet med at have forskellige former for fradrag er at give skatteydere mulighed for at reducere deres skattebyrde baseret på forskellige kriterier og betingelser. Fradrag er fundamentalt et skattefrit beløb og kan berøre mange aspekter af din økonomi, fra løn til kørsel.

Udover at spare skatteyderne for penge, er fradrag også et værktøj, som regeringen bruger for at støtte specifikke grupper eller incitamenter. For eksempel kan et kørselsfradrag opmuntre folk til at søge job, der ligger længere væk fra deres hjem, hvilket kan være gavnligt for økonomien som helhed.

De mest almindelige fradragstyper

Der findes adskillige former for fradrag, som kan gavne skatteydere. Her er et dybere dyk ned i nogle af de typiske.

Personfradrag:

Personfradrag, ofte betegnet som bundfradrag, repræsenterer et årligt beløb, hvoraf du ikke betaler skat. Selvom dette beløb beregnes årligt, fordeles det faktisk over de 12 måneder, hvilket betyder, at en portion af din månedlige indkomst er skattefri. For 2023 er personfradraget sat til 48.000 kr. for individer over 18 år og 38.400 kr. for dem under 18 år.

Kørselsfradrag:

Dette fradrag er specifikt designet for dem, der har lange pendleruter til deres arbejdsplads. Hvis din samlede daglige pendling overstiger 24 kilometer, kan du kvalificere dig til et kørselsfradrag. For at drage fordel af dette skal du angive din daglige pendling i din forskudsopgørelse, specifikt i felt 417.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Beskæftigelsesfradrag:

Et af de mest kendte fradrag er beskæftigelsesfradraget. Dette fradrag er designet for at motivere borgere til at arbejde, da man får et fradrag i sin skat ved blot at betale arbejdsmarkedsbidrag. Fradraget beregnes automatisk af SKAT og er på 10,65% i 2023, med et maksimalt fradrag på 45.600 kr. Dette beløb justeres hvert år, normalt med små beløb.

Håndværker- og servicefradrag:

Håndværkerfradraget blev udfaset i 2022 og er ikke længere tilgængeligt for skatteydere. Det var tiltænkt at fremme lovligt håndværkerarbejde og reducere sort arbejde. Selvom håndværkerfradraget er væk, kan du stadig drage fordel af servicefradraget, som giver fradrag for serviceydelser som rengøring eller vinduespudsning op til 6.600 kr. pr. voksen i husstanden.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Momsfradrag:

For de virksomheder, der er momsregistrerede, tilbyder skattesystemet et momsfradrag. Dette betyder, at du kan trække købsmomsen fra dine driftsomkostninger eller kundeserviceudgifter fra salgsmomsen ved din næste momsindberetning.

Rentefradrag:

Rentefradrag er en skattefordel, der tilbydes til dem, der har taget lån. Uanset om det er et banklån, realkreditlån, forbrugslån eller et offentligt lån, kan du trække en del af de renter, du betaler, fra i skat. For mange lån beregnes dette automatisk, men i nogle tilfælde skal du selv registrere renteudgifterne.

Det er vigtigt at bemærke, at skattereglerne kan ændre sig fra år til å, og hvad der er gældende det ene år, er ikke nødvendigvis gældende det næste. Derfor er det altid en god idé at holde sig opdateret på de gældende regler eller søge professionel hjælp, hvis man er i tvivl om, hvordan man korrekt kan anvende de forskellige fradrag.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Fradrag

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Et fradrag er en reduktion i den indkomst, som man betaler skat af. Der er mange forskellige typer fradrag, og hvert fradrag har sit eget sæt af regler og betingelser i den danske skattelovgivning. Fradrag kan reducere din skattepligtige indkomst, så du betaler mindre i skat.

Beskæftigelsesfradraget er et fradrag, der skal motivere folk til at arbejde. For at kvalificere sig skal man betale arbejdsmarkedsbidrag. Når dette er gjort, bliver beskæftigelsesfradraget automatisk fratrukket din personlige indkomst. SKAT beregner dette fradrag baseret på information fra din forskudsopgørelse.

Nej, håndværkerfradraget blev afskaffet den 1. april 2022, så det er ikke længere muligt at få fradrag for håndværksydelser med grønt formål. Men der er stadig mulighed for at få fradrag for serviceydelser, som f.eks. rengøring i hjemmet eller vinduespudsning.

Hvis du har en momsregistreret virksomhed, kan du trække købsmomsen fra, når du køber produkter eller services, der bruges til din virksomheds drift. Ved momsindberetning trækkes købsmomsen fra salgsmomsen for den pågældende periode.

Ja, du kan få rentefradrag, hvis du har optaget et lån og betaler renter af det. Dette fradrag reducerer den mængde skat, du skal betale. Uanset om du har taget lånet fra en bank, et finansieringsselskab eller fra det offentlige, vil rentefradraget som regel blive beregnet automatisk.

Personfradraget, også kendt som bundfradraget, er et beløb, som du årligt fritages for at betale skat af. Dets størrelse varierer fra år til år. For 2023 er personfradraget fastsat til 48.000 kr. for personer over 18 år og 38.400 kr. for dem under 18 år. Dette beløb fordeles over årets 12 måneder, hvilket betyder, at du hver måned fritages for at betale skat af en bestemt del af din indkomst.

Kørselsfradrag, også kaldet befordringsfradrag, er for dem, der har en længere pendlerafstand til deres arbejdsplads. For at kvalificere dig til dette fradrag skal du samlet set køre mere end 24 kilometer til og fra arbejde dagligt. Dette fradrag bliver tildelt ved at angive din daglige transportafstand i felt 417 i din forskudsopgørelse.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: