Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Momsfradrag

Er din virksomhed momsregistreret, og er du usikker på hvilke udgifter, du kan trække fra? Fortsæt med at læse her, hvor vi dykker ned i konceptet af momsfradrag og uddyber, hvilke specifikke omkostninger der er fradragsberettigede.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Forståelse af momsfradrag

Når du driver en momsregistreret virksomhed, indebærer det normalt, at du skal afregne moms af din omsætning. Men visse varer og tjenester tillader dig at fradrage momsen, forudsat at de er anskaffet til brug i virksomheden. Dette kaldes momsfradrag. 

For at kunne udnytte momsfradraget, er der nogle vigtige forhold at være opmærksom på:

 • Momsen kan kun fradrages, hvis du har en gyldig faktura fra leverandøren, hvor moms er specificeret.
 • Der er bestemte betingelser, der skal opfyldes for at få momsfradrag.

Følgende situationer udelukker momsfradrag:

 • Udgiften relaterer sig til aktiviteter, der er fritaget for moms.
 • Fakturaen, der indeholder momsen, er ikke udstedt til din virksomhed.
 • Momsen er opkrævet på en måde, der strider mod loven.
 • Anskaffelserne er udelukkende til privat brug.
 • Varer erhvervet til virksomheden, men senere anvendt privat.
 • Varer og tjenester anvendt i virksomheder, der ikke er momspligtige.

Det er afgørende at forstå, at muligheden for momsfradrag afhænger af købets natur og formål. Det er derfor vigtigt at sætte sig grundigt ind i momsreglerne for at undgå fejl, som kan medføre problemer med skattemyndighederne.

Fuldt fradragsret

Hvis din virksomhed udelukkende genererer momspligtig omsætning, er det muligt at opnå fuldt fradrag for virksomhedens udgifter. Dog er der visse restriktioner i forhold til det fulde fradragsret, såsom ved leje af biler og omkostninger relateret til restaurantbesøg.

Delvis momsfradrag

I tilfælde af at din virksomhed opererer med både momspligtig og momsfritaget omsætning, er du berettiget til delvist momsfradrag. Delvis fradrag indebærer, at kun en del af momsen på en udgift kan trækkes fra. Dette er relevant, for eksempel, når du har købt varer, der benyttes både i den momspligtige del af din virksomhed og til privat forbrug. 

Det er vigtigt at beregne præcist, hvor stor en andel af momsen der kan fradrages. Beregningsmetoden varierer afhængigt af, hvad den specifikke udgift vedrører.

Eksempel på momsfradragelse ved delvis privat anvendelse:
Antag, at du anskaffer en computer til din virksomhed, som du også benytter privat. Du skal først vurdere, hvor stor en del af brugen der er privat. Lad os sige, du skønner, at 50 % af tiden bruges computeren privat. Resten af tiden anvendes den til arbejdsrelaterede formål i virksomheden. På grundlag af dette skøn kan du fratrække 50 % af momsen fra udgiften til computeren.

Eksempel på momsfradragelse ved både momdfritaget og momspligtig virksomhed:

Når det kommer til indkøb, der benyttes i både momspligtig og momsfritaget virksomhed, afhænger det delvise fradrag af forholdet mellem momspligtig og momsfritaget salg. Størrelsen på det delvise fradrag vil derfor blive beregnet ud fra forholdet mellem den momspligtige omsætning og den samlede omsætning.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Hvad kan jeg få fradrag for?

Ikke alle køb af varer eller tjenesteydelser giver ret til momsfradrag. Momsreglerne kan være komplekse, så det er afgørende at du forstår dem godt. Generelt kan du opnå fradrag for følgende udgifter, hvis de er relateret til din momspligtige virksomheds omsætning:

 • Rengøringstjenester
 • Sikkerhedsudstyr
 • Revisorydelser
 • Mobiltelefon, hvis den betragtes som et driftsmiddel
 • Blomster til dekoration, eksempelvis i frisørsaloner
 • Kontorartikler
 • Reparation og vedligeholdelse af driftsmidler, såsom værktøj og maskiner
 • Uniformer og arbejdstøj, der anvendes af personale og tilhører virksomheden
 • Reklametryksager og reklameartikler
 • Fastnettelefon
 • Husleje, forudsat der er moms på fakturaen
 • Forsyninger som varme, elektricitet, gas og vand til virksomheden
 • Fagblade, tidsskrifter og faglitteratur

Det er vigtigt at sikre, at virksomhederne, du handler med, er momsregistrerede. Hvis de ikke er det, kan du miste dit momsfradrag. Du kan finde oplysninger om virksomheders momsregistrering på Skats hjemmeside.

Momsfradrag for hotel- og restaurantudgifter

Når du driver en momsregistreret virksomhed, er der mulighed for at opnå momsfradrag på visse udgifter til hotel og restaurant. For hotelovernatninger kan du fratrække 100 % af momsen. Når det gælder restaurantydelser, eksempelvis morgenmad på hotellet, er det muligt at fratrække 25 % af momsbeløbet.

Det er dog essentielt, at udgifterne til restaurantydelser og hotelovernatningen er specifikt opdelt på fakturaen. Dette gør det lettere at identificere de individuelle omkostninger. Derudover skal disse udgifter være strengt erhvervsmæssige og relateret til virksomhedens momspligtige aktiviteter. Momsfradrag er ikke gyldigt for hotelophold med familien eller andre private formål, da disse udgifter betragtes som delvis privatforbrug.

Momsfradrag for restaurantudgifter under rejser

Når det kommer til rejseaktiviteter relateret til din virksomhed, er det muligt at fradrage 25 % af momsen fra restaurantudgifter, der opstår i forbindelse med rejsen. Disse udgifter kan inkludere måltider på restauranter under deltagelse i erhvervsmæssige begivenheder som konferencer, kongresser og lignende.

Det er værd at bemærke, at denne ret til fradrag også gælder for din virksomheds forretningsforbindelser. Således, når du afholder restaurantudgifter for forretningspartnere under sådanne erhvervsrejser, kan du ligeledes trække 25 % af momsen fra.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Momsfradrag for bespisning under erhvervsmøder

Når din virksomhed afholder møder med et erhvervsmæssigt formål, er det ofte muligt at opnå momsfradrag for bespisning i forbindelse med disse møder. Dette kan omfatte udgifter til kaffe, frokost, eller selv kage under mødet. Typiske eksempler på møder, hvor dette gælder, inkluderer:

 • Interne kursusaktiviteter
 • Interne møder i virksomheden, såsom temadage
 • Bestyrelsesmøder
 • Møder med forretningsforbindelser

Det er vigtigt at bemærke, at arrangementer som personalefester, julefrokoster og andre sociale sammenkomster for personalet generelt ikke kvalificerer sig til momsfradrag. Disse betragtes mere som sociale end erhvervsmæssige arrangementer og falder derfor uden for rammerne af momsfradragsretten.

Momsfradrag for biludgifter

Muligheden for momsfradrag på biludgifter varierer afhængigt af bilens type og dens anvendelse. Det er vigtigt at notere, at du generelt ikke kan trække momsen fra for personbiler på hvide nummerplader.

Biler kategoriseres overordnet set i tre grupper i forhold til momsfradrag:

 1. Varebiler op til og med tre tons: Her kan der være mulighed for momsfradrag afhængigt af bilens brug i virksomheden.
 2. Varebiler over tre tons: Disse biler har ofte forskellige regler for momsfradrag, igen baseret på deres specifikke brug.
 3. Personbiler og motorcykler: Som hovedregel er der begrænset eller ingen mulighed for momsfradrag på disse køretøjer, især hvis de anvendes til privat kørsel.

Det afgørende for momsfradraget er, hvordan bilen anvendes i virksomheden. Dette gælder både ved køb, leje, leasing, salg, eller drift af bilen. Det er derfor essentielt at overveje bilens rolle i virksomheden og hvordan dette påvirker muligheden for momsfradrag.

Vigtigheden af at forstå momsreglerne

Når du står over for at starte en virksomhed, er det essentielt at have et klart overblik over de gældende momsregler. Dette inkluderer forståelsen af, hvordan du håndterer dit momsregnskab og hvilke momsfradrag, der er relevante i din specifikke situation.

Hvis du er usikker på nogle aspekter af momsreglerne, er det en god idé at kontakte Skat for at få klarhed og sikkerhed. Skat kan tilbyde vejledning og afklaring omkring specifikke spørgsmål vedrørende moms.

Det kan også være en fordel at søge rådgivning fra en advokat, især når det gælder etablering af et selskab. En advokat kan guide dig gennem de juridiske aspekter af selskabsstiftelsen, uanset om det drejer sig om et anpartsselskab (ApS), et aktieselskab (A/S), et interessentskab (I/S), eller en enkeltmandsvirksomhed (EVS). Advokaten kan rådgive dig i forhold til alt fra selskabsstruktur til de juridiske forpligtelser, der følger med virksomhedsdrift.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Momdfradrag

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

I en momsregistreret virksomhed kan du fradrage momsen for visse varer og tjenester, hvis de er købt til brug i virksomheden. For at få momsfradrag skal du have en gyldig faktura, hvor momsen er specificeret. Vær opmærksom på, at udgifter relateret til momsfritagne aktiviteter, private køb, eller køb, der ikke er rettet mod din virksomhed, ikke kvalificerer til momsfradrag. Forståelse af disse regler er vigtig for at undgå fejl og komplikationer med skattemyndighederne.

Du kan generelt få momsfradrag for udgifter relateret til din momspligtige virksomheds omsætning, såsom rengøring, sikkerhedsudstyr, revisorydelser, mobiltelefoner (hvis de anses for driftsmidler), blomster til dekoration, kontorartikler, reparation og vedligeholdelse af driftsmidler, uniformer og arbejdstøj, reklametryksager, fastnettelefon, husleje (med moms), samt forsyninger som varme, elektricitet, gas, vand, fagblade og tidsskrifter. Husk at kontrollere, at de virksomheder du handler med, er momsregistrerede for at sikre dit fradrag.

Ved at have et klart overblik over momsreglerne kan du korrekt håndtere dit momsregnskab og identificere relevante momsfradrag for din virksomhed. Usikkerhed omkring momsreglerne kan afklares ved at kontakte Skat. Desuden er det fordelagtigt at søge juridisk rådgivning, især ved selskabsstiftelse, for at sikre overensstemmelse med alle juridiske aspekter af virksomhedsdriften.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: