Kontakt os

+45 70 60 40 04

PMV

pmv

Begrebet PMV refererer til ‘personligt ejet mindre virksomhed’. Vælger du at etablere din egen forretning, er en PMV en mulig virksomhedsstruktur. I en PMV er du som grundlægger den eneste ejer, og ansvaret for virksomheden hviler udelukkende på dine skuldre.

Passiver

Passiver

Passiver, i sammenhæng med aktiver, spiller en central rolle i enhver virksomheds regnskab. Det er de midler, som har været med til at finansiere virksomhedens aktiver.

Mission

Mission

En mission er en klar og kortfattet erklæring om, hvad en organisation stræber efter at opnå. Den udtrykkes typisk gennem en kort sætning eller et slogan. For at være effektiv skal missionen være præcis, utvetydig og målorienteret. Det er afgørende, at den afspejler organisationens kerneværdier og adresserer de specifikke behov, som organisationen sigter mod at opfylde.

Livrente

Livrente

En livrente, der ofte refereres til som livsvarig pension, er en pensionsopsparing, der, som betegnelsen indikerer, tilbyder en stabil indtægt gennem hele livet. Denne type opsparing sikrer regelmæssige udbetalinger, der begynder fra pensionsalderen og fortsætter indtil livets ende.

Kapitalpension

Kapitalpension

Kapitalpensionen tilbyder en unik fleksibilitet for pensionssparere, idet man har muligheden for at få udbetalt hele beløbet på én gang som en sum. Det er værd at bemærke, at kapitalpensionen nu er afløst af alderspensionen som en form for pensionsopsparing.

Digital postkasse

Digital postkasse

En digital postkasse er en sikker, elektronisk postkasse til at modtage officiel kommunikation fra offentlige myndigheder i DK.

B2C

b2c

B2C (Business to Consumer) beskriver salg fra virksomheder direkte til individuelle forbrugere, typisk i detail- og onlinehandel.

Branchekode

Branchekode

Branchekoder er essentielle, internationalt anerkendte koder, som består af seks cifre. Disse koder spiller en afgørende rolle i at klassificere virksomheder inden for specifikke sektorer, som for eksempel detailhandel. En virksomheds branchekode er en nøgleindikator for dens primære forretningsområde og dermed den specifikke type virksomhed, den repræsenterer.

Arveforskud

Arveforskud

Arveforskud er en finansiel ordning, der giver dig mulighed for at fordele din arv til dine arvinger, mens du stadig er i live. Dette koncept er både praktisk og følelsesmæssigt givende, da det tillader dig at opleve glæden ved at give, samtidig med at dine arvinger får økonomisk støtte, når de har mest brug for det.

Avance

Avance

Avance er et centralt økonomisk begreb, som beskriver forskellen mellem salgspris og indkøbspris, hvilket er nøglen til at forstå en virksomheds fortjeneste ved salg af varer eller ydelser. Ofte benævnt som bruttoavance, repræsenterer dette begreb den grundlæggende fortjeneste eller bruttofortjeneste, som en virksomhed opnår.