Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Vægtafgift

Vægtafgift er et velkendt ord i bilverdenen, men begrebet har ændret sig over tid, og nu er det mere omtalt som periodiske afgifter. Med en skiftende bilindustri og fokus på miljømæssige faktorer, er det vigtigt at forstå, hvad du som bilejer egentlig betaler.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er vægtafgift?

Vægtafgift er et velkendt ord i bilverdenen, men begrebet har ændret sig over tid, og nu er det mere omtalt som periodiske afgifter. Med en skiftende bilindustri og fokus på miljømæssige faktorer, er det vigtigt at forstå, hvad du som bilejer egentlig betaler. 

Foruden den indledende registreringsafgift, har bilejere en løbende økonomisk forpligtelse til at betale for deres køretøjs drift. Disse opkrævninger sker regelmæssigt, og det er derfor de ofte betegnes som periodiske afgifter. Men hvordan beregnes de, og hvad dækker de over?

Tidligere var vægtafgift en fast skat, betalt hver sjette måned. Men i moderne tid, har vægtafgiften skiftet navn til CO2-ejerafgift. Selvom navnet har ændret sig, er kernen stadig den samme: det er en afgift for at bruge vejene. Hvad der dog har ændret sig markant, er hvordan denne afgift beregnes.

En interessant nuance i systemet med periodiske afgifter er skæringsdatoerne. Dette betyder, at selv med identiske biler, kan to naboer have forskellige afgiftsbeløb. Forskellen skyldes datoerne for første indregistrering og den specifikke brændstoftype.

For at illustrere: Hvis du ejer en bil først registreret før 1. juli 2021, betaler du en “grøn ejerafgift”. Men hvis naboen har en tilsvarende bil, som er registreret efter denne dato, vil hans afgift være under “CO2-ejerafgift”. Selvom I begge betaler for det samme – at køre bilen – kan afgifterne have forskellige navne og beløb.

Hvor meget er vægtafgift?

For biler først registreret før 1. juli 1997, var vægtafgift den gældende skat. Rationale bag denne afgift var simpel: jo tungere bilen, jo større belastning på vejene, og derfor en højere afgift. Vægtafgiften blev beregnet uden last, og for lette benzinbiler under 600 kilo, var afgiften fastsat til 1.060 kr. halvårligt. Men for tungere biler, kunne denne afgift stige til 4.200 kr. halvårligt for dem over 2 ton.

For dieselbiler var der yderligere en udligningsafgift, for at kompensere for forskellen i pris mellem diesel og benzin. Dette betød, at ejere af dieselbiler skulle betale et ekstra beløb, der startede fra 970 kr. og kunne stige til 4.300 kr. for de tungeste køretøjer. Og for ejere af ældre dieselbiler uden et godkendt partikelfilter, var der et yderligere årligt tillæg på 1.000 kr.

Med denne information er det klart, at både historie og teknologi har spillet en stor rolle i udviklingen af “vægtafgift” til dagens “periodiske afgifter”. Og mens systemet kan virke komplekst, er det designet for at tilskynde miljømæssigt ansvarlige bilvalg.

Hvordan beregnes grøn ejerafgift?

Vægtafgiften blev udfaset til fordel for den mere miljøvenlige grøn ejerafgift, som trådte i kraft fra 1. juli 1997 til 30. juni 2021. Her blev fokus flyttet fra bilens vægt til dens brændstoføkonomi. En ændring der belønnede dem, hvis biler kunne køre længere på en liter brændstof – uanset om de kørte på benzin eller diesel. Denne ændring i vægtafgiftsstrukturen tilskyndede ejere af biler, der tidligere var underlagt vægtafgift, til at skifte til grøn ejerafgift. Det skal dog nævnes, at ejere af dieselbiler fortsat skal betale en ekstra udligningsafgift oveni den grønne afgift.

Den grønne ejerafgifts skala, som er underlagt årlige reguleringer, bestemmes af, hvor økonomisk din bil er med brændstof. Der findes dog skæringsdatoer, der varierer afhængigt af, om bilen kører på diesel eller benzin, og de er afgørende for det beløb, du betaler.

For benzinbiler, der blev registreret før 3. oktober 2017, varierer afgiften fra dem med en brændstoføkonomi under 4,5 km/l, der betaler 11.780 kr. halvårligt, til dem der kører over 20 km/l, som betaler en minimal afgift på 340 kr. halvårligt (2022-niveau). For dem, der blev registreret mellem 3. oktober 2017 og 30. juni 2021, skifter skalaen, hvor den maksimale besparelse opnås for biler, der kører over 50 km/l.

Når det kommer til dieselbiler registreret før 3. oktober 2017, skal ejerne, ud over den grønne ejerafgift, også betale den ekstra udligningsafgift. Den billigste afgift gælder for biler, der kører mindst 32,1 km/l, mens de mest brændstofintensive biler, der kører under 5,1 km/l, opkræves den højeste sats. For dieselbiler registreret fra 3. oktober 2017 til 30. juni 2021 er både den grønne ejerafgift og udligningsafgiften højere.

For de mest detaljerede og specifikke oplysninger om trin og satser på den grønne ejerafgiftsskala kan du besøge Skatteministeriets officielle hjemmeside. Det er vigtigt at være informeret om disse afgifter, så du er klar over, hvordan og hvorfor du betaler bestemte beløb i forbindelse med din bil’s vægtafgift.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

CO2-ejerafgift: Hvordan udregnes den, og hvad skal du betale?

Indført i 2021 for biler registreret efter denne dato, repræsenterer CO2-ejerafgiften en markant ændring i, hvordan bilers periodiske afgifter beregnes i Danmark. Efter et kvart århundrede, hvor fokus lå på bilens brændstoføkonomi, ændrede politikerne på Christiansborg kursen i december 2020. Nu er det bilens CO2-udledning, der bestemmer, hvor meget du skal betale i vægtafgift.

Hvordan fungerer CO2-ejerafgiften?

Kernen i CO2-ejerafgiften er enkel: Jo lavere CO2-udledning din bil har pr. kørt kilometer, desto mindre betaler du. Interessant nok behandler denne afgift benzin- og dieselbiler ens, med undtagelse af den ekstra udligningsafgift for dieselbiler. Hvis din bil udleder højst 58 gram CO2 pr. kilometer, vil din halvårlige vægtafgift være 340 kr. Men ejere af dieselbiler bør huske den ekstra udligningsafgift, der lægger yderligere 160 kr. til den samlede sum. I den modsatte ende af skalaen, for biler der udleder over 645 gram CO2 pr. kilometer, vil afgiften løbe op i 12.040 kr., med en yderligere udligningsafgift på 6.530 kr.

Hvordan påvirker dette hybridbiler?

Hybridbiler har vundet popularitet siden introduktionen af denne afgift. Batteripakker i hybridbiler betyder ofte længere rækkevidde uden brug af forbrændingsmotoren, hvilket bidrager til en lavere CO2-udledning. Dette gør dem økonomisk attraktive, både når det kommer til registreringsafgift og den periodiske vægtafgift baseret på CO2-udledning.

(H3) Fremtidige ændringer i vægtafgift

Vigtigt at bemærke er, at disse periodiske afgifter ikke er statiske. Med den seneste politiske beslutning er det blevet fastlagt, at periodiske afgifter vil stige år for år, frem til 2026. For at give et konkret overblik over denne stigning: i 2022 steg alle periodiske afgifter med 3%. Dette tal stiger til 9,7% i 2023, 16,8% i 2024, 24,4% i 2025, med en betragtelig hop til 36,9% i 2026.

For dem, der ønsker at dykke dybere ned i specifikke detaljer eller se opdaterede trin for CO2-ejerafgiften, anbefales det at besøge Skatteministeriets hjemmeside. Desuden tilbyder AltOmBilen.dk en bred vifte af oplysninger – ikke kun om aktuelle afgifter, men også historiske satser og forventede fremtidige afgifter.

Ved at forstå strukturen i CO2-ejerafgiften, kan bilejere træffe bedre informerede beslutninger om deres køretøjer og være forberedt på fremtidige vægtafgiftsændringer.

Vægtafgift for Elbiler og Veteranbiler

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Elbilens Ejerafgift:

Mange tror fejlagtigt, at ejere af elbiler slipper for at betale vægtafgift grundet manglende CO2-udledning. Men så simpelt er det ikke. Selvom elbiler ikke udleder CO2 direkte, udledes der ofte CO2 ved produktionen af den strøm, elbilen bruger. Derfor er elbilejere også forpligtede til at betale ejerafgift.

Afgiften for elbiler beregnes ud fra bilens elforbrug i kilowatttimer. Det omsættes til ‘kilometer pr. liter’ ved at dividere forbruget med en fastsat faktor på 91,25. For de fleste elbiler vil dette betyde, at de lander i den gunstige ende af vægtafgiftsskalaen. Med andre ord, mange elbiler vil have et forbrug, der svarer til over 50 km pr. liter for benzinbiler, hvilket resulterer i en halvårlig vægtafgift på 340 kr. baseret på 2022-satser.

Veteranbilens Vægtafgift:

Når det kommer til veteranbiler, er reglerne mere ligetil. En bil, der har nået en alder af 35 år fra dens første registreringsdato, betragtes som en veteranbil i juridisk forstand. Dette medfører et betydeligt fald i den periodiske vægtafgift – den reduceres med hele 75%. Eftersom de nyeste veteranbiler blev produceret før 1. juli 1997, er vægtafgiften for disse biler kun 25% af den normale sats.

Men det er værd at bemærke, at veteranbiler ikke undgår de generelle afgiftsstigninger planlagt frem til 2026. Disse stigninger vil dog være moderate i forhold til standardbiler, med en samlet stigning på 10% i 2026.

I bund og grund er vægtafgiften en essentiel del af bilbeskatningen i Danmark. Uanset om du kører i en elbil, en veteranbil eller en nyere model, er det vigtigt at være opdateret på reglerne for vægtafgift og tilpasse sig de kommende ændringer.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Vægtafgift

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Vægtafgift er en periodisk afgift, som bilister i Danmark skal betale. Denne afgift var tidligere baseret på bilens evne til at spare på brændstoffet, men fra biler registreret 1. juli 2021 eller senere er den baseret på bilens CO2-udledning.

Selvom elbiler ikke direkte udleder CO2, udledes der ofte CO2 ved produktionen af strøm. Afgiften for elbiler beregnes ud fra bilens elforbrug i kilowatttimer. Dette omsættes til ‘kilometer pr. liter’ ved at dividere forbruget med en fastsat faktor på 91,25.

Ja, når en bil har nået en alder af 35 år fra dens første registreringsdato, betragtes den som en veteranbil. Dette medfører et betydeligt fald i den periodiske vægtafgift – den reduceres med hele 75%. Desuden er vægtafgiften for disse biler kun 25% af den normale sats.

Ja, som en del af en politisk aftale er det blevet besluttet, at alle periodiske afgifter, herunder vægtafgift, skal stige i fastlagte procentsatser frem mod 2026.

Du kan finde en opdateret liste over trinene for CO2-ejerafgift og andre relevante informationer om vægtafgift på Skatteministeriets hjemmeside.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: