Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Registreringsafgift

I Danmark er registreringsafgiften en uomgængelig del af at eje et køretøj. Afgiften varierer fra køretøj til køretøj, men principperne har været de samme siden 1924. Det var året, hvor den danske regering betragtede biler som en luksus og besluttede, at ejere skulle betale en afgift. Selvom du ejer bilen, skal denne registreringsafgift betales. Men hvad mange ikke ved er, at Danmark før 1924 slet ikke havde nogen afgift på biler. I de dage var Danmark faktisk et af de mest overkommelige steder at anskaffe sig et nyt køretøj.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad indebærer registreringsafgift i Danmark?

Registreringsafgift er en skat, som alle bil- og motorcykel ejere skal betale, før deres køretøj får grønt lys til at køre på danske veje. I Danmark beregnes denne afgift baseret på køretøjets værdi. Dette betyder, at størrelsen af registreringsafgiften er bestemt af køretøjets vurderede handelsværdi den dag, det bliver vurderet. Så når du betaler registreringsafgift, svarer det til en procentdel af dit køretøjs aktuelle værdi.

Siden introduktionen i 1924 har Danmarks registreringsafgift været kendt for at være blandt de stejleste globalt, med satser der på et tidspunkt ramte op til 180 procent af et køretøjs værdi, især for personbiler med hvide nummerplader. Der var en tid, hvor kun Singapore kunne prale af en højere registreringsafgift end Danmark.

Men der har været forandringer i Danmarks tilgang til registreringsafgift over tid. For eksempel blev afgiften reduceret i 2015 fra toppunktet på 180 procent til nuværende 150 procent for biler med hvide nummerplader, hvilket er den gældende sats i dag.

Hvordan fungerer registreringsafgiftens satser i Danmark?

 • For motorcykler gælder det, at de første 20.900 kr. af deres værdi bliver pålagt en afgift på 25 procent. Beløbet mellem 20.900 kr. og 70.800 kr. bliver beskattet med 85 procent. Alt over denne grænse beskattes med en heftig registreringsafgift på 150 procent.
 • Når det kommer til personbiler, pålægges de første 67.800 kr. en afgift på 25 procent. Værdien imellem 67.800 kr. og 210.600 kr. beskattes med 85 procent, mens alt herover bliver belagt med 150 procent i registreringsafgift.
 • Varebiler, som vejer op til 4.000 kilo (anerkendt med gule nummerplader), skal betale en afgift på 50 procent af de første 60.600 kr. Alt over dette beløb er fritaget for registreringsafgift.
 • For både last- og varebiler, der vejer op til 4.000 kg, er de første 78.100 kr. afgiftsfri. Alt, hvad der overstiger dette beløb, pålægges 50 procent i registreringsafgift.

Der er dog særregler for specifikke typer køretøjer. Åbne vare- og lastbiler som pick-ups og ladvogne samt kassevogne uden en siderude på førersædets venstre side og med en totalvægt over 3.000 kg har en maksimal registreringsafgift på 47.000 kr., uanset deres faktiske værdi.

 • For lastbiler, som har en vægt over 4.000 kg, er der som standard ingen registreringsafgift.
 • Busser har en startværdi på 12.100 kr., der er fritaget for registreringsafgift. Alt over denne grænse vil dog blive belastet med en registreringsafgift på 60 procent af bussens vurderede værdi.
 • Når vi kigger på hybridbiler, introduceres der nogle særlige fradrag. Der gives et specifikt fradrag i den afgiftsberettigede værdi på 900 kr. pr. kWh for den batterikapacitet, der bruges til at drive bilen. Dette gælder dog kun op til 45 kWh. Dette fradrag er imidlertid aftagende, startende med 900 kr. i 2023, reduceret til 500 kr. i 2024, og det forsvinder helt i 2025.

Afgiftsberegningen for hybridbiler følger generelt de samme regler som for personbiler, motorcykler, varebiler og busser. Men med hensyn til det faktiske beløb, der skal betales, er det 55 procent af den beregnede afgift i 2023, stigende til 60 procent i 2024, og 65 procent i 2025. Derefter øges afgiftsprocenten gradvist med 3 procentpoint om året indtil 2030. Fra da af og frem til 2035 stiger det med 4 procentpoint hvert år, indtil det er fuldt implementeret.

For hybridbiler introduceres der også et grundfradrag i registreringsafgiften, som udgør 47.500 kr. i 2023. Dette fradrag bliver gradvist reduceret over de følgende år.

 • Elbiler drager fordel af nogle særlige afgiftsfradrag. For hver kWh batterikapacitet, som bruges til at drive bilen, gives der et fradrag i den afgiftsberettigede værdi på 900 kr. Dette gælder dog kun for batterier med en kapacitet på op til 45 kWh. Dette fradrag er aftagende med tiden: 900 kr. i 2023, faldende til 500 kr. i 2024 og ophører i 2025. I 2024 vil elbiler, der koster under 430.000 kr., fortsat ikke være underlagt nogen afgift. Dem i prisklassen mellem 430.000 kr. og 450.000 kr. vil opleve en beskeden afgiftsstigning baseret på bilens pris. Derimod vil elbiler, der koster over 450.000 kr., se en afgiftsstigning på 11.699 kr., som er det højeste beløb elbiler kan pålægges.

Når det kommer til beregningen af afgiften for elbiler, anvendes de generelle regler, som også gælder for personbiler, motorcykler, varebiler og busser. Af den beregnede afgift skal der betales 40 procent, hvis bilen er blevet registreret før 2026. Efter dette år vil afgiften gradvist blive implementeret, indtil den fuldt ud træder i kraft i 2035.

Elbiler har også nogle yderligere afgiftsfradrag. For eldrevne personbiler gives der et bundfradrag på 165.000 kr. i 2023, mens eldrevne varebiler får et fradrag på 77.500 kr. i 2023. El- og brændselscelle drevet motorcykler har også et særligt fradrag, som beløber sig til 104.000 kr. i 2023. Disse fradrag vil også gradvist blive reduceret over tid.

 • Når det kommer til autocampere, følger de samme afgiftsberegninger som personbiler i Danmark. For en autocamper skal der betales en registreringsafgift på 25 procent af de første 67.800 kr. Dernæst, for det beløb, der ligger mellem 67.800 kr. og 210.600 kr., skal der betales 85 procent i registreringsafgift. For beløb over dette, er registreringsafgiften sat til 150 procent.

Men autocampere har også nogle unikke regler, især hvis de vejer over 2 tons og er udstyret til at sove mindst to personer. I disse tilfælde tæller omkostningerne ved boligindretningen ikke med i afgiftsgrundlaget. Den samlede registreringsafgift for sådanne autocampere skal dog minimum udgøre 45% af bilens værdi over 12.100 kr. Dette inkluderer omkostningerne til boligindretning, men uden selve registreringsafgiften.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Hvordan og til hvem betaler du registreringsafgift i Danmark?

I Danmark går registreringsafgiften direkte i statskassen. Det er vigtigt at forstå, at man som borger ikke selv kan stå for beregningen af denne afgift. Denne opgave pålægges Motorstyrelsen eller de firmaer, der er udpeget til formålet – kendt som “selvanmeldere”.

Der er klare fordele ved at anvende en selvanmelder til at vurdere afgiften på din bil. For eksempel, mens det kan tage op til tre måneder at få et bindende svar fra Motorstyrelsen, kan en selvanmelder typisk give dig et svar indenfor samme dag.

Selvom det ikke er muligt for den almindelige borger at beregne registreringsafgiften nøjagtigt på egen hånd, kan man få en fornemmelse af, hvad den vil være. Dette er fordi både SKAT og selvanmeldere skal anvende en specifik formel, når de fastsætter registreringsafgiften for nye køretøjer:

Beregn registreringsafgift: 

 • Bilens pris i udlandet, omregnet til danske kroner.
 • Prisen for fabriksmonteret ekstraudstyr eller udstyr er tilføjet af importøren.
 • En avance på minimum 9 %.
 • 25 % moms.

En bil betragtes som “ny” i Danmark, indtil den enten er fire år gammel, har kørt mere end 2.000 kilometer, eller har skader og slid, der forhindrer den i at blive solgt som ny. Hvis man ønsker at få en fornemmelse af, hvad registreringsafgiften kan være for en given bil, kan man tjekke tidligere afgiftsvurderinger i Motorregisteret via SKAT’s hjemmeside. Dette giver en idé om bilens afgiftsmæssige værdi. Men husk: disse vurderinger er baseret på tidligere data, og bilens pris kan ændre sig over tid.

Det er vigtigt at bemærke, at der er undtagelser. For eksempel, hvis bilen er over otte år gammel, ignorerer SKAT værdien af eventuelt sikkerheds- og ekstraudstyr, da dette anses for at være afskrevet. Hvis bilen er købt fra en dansk forhandler fra ny, eller den er givet som gave, betragtes dens udenlandske pris ikke.

Interessant nok kan biler i visse tilfælde stige i værdi over tid. Et typisk eksempel er cabrioleter, hvis pris kan være højere i forårs- og sommermånederne, hvor efterspørgslen er størst. Priserne kan dog falde i efteråret og vinteren. Dette illustrerer, at selvom en bil generelt kan falde i værdi over tid, kan der være undtagelser.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

FAQ om Registreringsafgift

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Registreringsafgiften skal betales når:

 • Bilen registreres for første gang.
 • Man skifter fra brug, der ikke kræver afgift, til brug, der gør.
 • Der sker større ændringer eller reparationer på bilen, som for eksempel tilføjelse af en ny motor.

Afgiftens satser for personbiler er:

 • 25% af bilens pris op til 65.800 kr. i 2022 og 67.800 kr. i 2023.
 • 85% for den del af bilens pris, der ligger mellem 65.800 kr. og 204.600 kr. i 2022, og mellem 67.800 kr. og 210.600 kr. i 2023.
 • 150% for den del af bilens pris, der overstiger disse beløb.

Afgiften kan betales via ens bank, online banking eller mobilbank.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

Del den her: