Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Moms

Moms, en forkortelse for meromsætningsafgift, er en skat, som opkræves ved salg af varer og tjenesteydelser. Det er en afgift, som din virksomhed opkræver ved salg og afregner til staten.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er moms?

Moms, en forkortelse for meromsætningsafgift, er en skat, som opkræves ved salg af varer og tjenesteydelser. Det er en afgift, som din virksomhed opkræver ved salg og afregner til staten.

Moms er en forbrugsskat, som indføres for at generere indtægter til staten. Indtægterne fra moms anvendes ofte til at finansiere offentlige tjenesteydelser som sundhed, uddannelse og infrastruktur.

Hvem er omfattet af momskrav?

De fleste danske virksomheder er momsregistreret og har dermed en forpligtelse til at opkræve og afregne moms. Men der er undtagelser.

Hvis din virksomhed:

 • Har en omsætning under 50.000 kr. ekskl. moms årligt ved salg af varer og momspligtige ydelser, er du ikke nødvendigvis forpligtet til at være momsregistreret. Dog kan det være en strategisk fordel at være det, især hvis dit kundegrundlag primært er momsregistrerede virksomheder.
 • Leverer momsfrie ydelser, som kan inkludere alt fra hospitaler, privatpraktiserende læger til psykologer og alternative behandlere med specifikke uddannelsesbaggrunde.
 • Fungerer som et plejehjem, hjemmehjælpsordning eller uddannelsesinstitution.

Vigtigt at notere: Selvom nogle virksomheder ikke skal betale moms, kan de i stedet være underlagt en lønsumsafgift.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Momsfritagelse: Hvilke varer er undtaget?

Selvom moms er almindelig, er nogle varer undtaget. Nogle eksempler inkluderer:

 • Bisættelser
 • Visse erhvervslejemål
 • Fly- og togrejser
 • Forsikringer
 • Frimærker
 • Kulturelle arrangementer
 • Taxakørsel
 • Velgørende begivenheder

At skelne mellem salgsmoms og købsmoms

Moms kan kategoriseres i to typer: salgsmoms og købsmoms.

 • Salgsmoms er den afgift, du tilføjer til dine fakturaer, når du fakturerer dine kunder. For momsregistrerede virksomheder i Danmark indebærer det at lægge 25% moms til næsten alle varer og tjenesteydelser.
 • Købsmoms, derimod, er den moms, som du betaler, når du modtager en faktura for varer eller tjenesteydelser. Som momsregistreret virksomhed har du ret til at fratrække denne moms i din egen momsafregning.

Din endelige momsafregning til SKAT beregnes ved at tage forskellen mellem din salgsmoms og købsmoms. For nystartede virksomheder kan købsmomsen ofte overstige salgsmomsen pga. højere udgifter i opstartsfasen, hvilket kan resultere i en momsrefusion fra SKAT.

Momsindberetning til SKAT

Momsindberetning er en essentiel proces for alle momsregistrerede virksomheder. Det er vigtigt at holde sig informeret omkring indberetningsfrister og hvordan man korrekt indberetter til SKAT for at sikre korrekt afregning og undgå sanktioner.

For en dybere forståelse af moms og relevante indberetningsfrister, anbefales det at dykke dybere ned i de ressourcer, som SKAT og andre relevante institutioner tilbyder.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Momsberegning

Eksempel på salgsmoms:

Forestil dig, at en kunde ønsker at købe et skrivebord fra din forretning, som koster 800 kr. ex moms. Når du opretter fakturaen, skal der tilføjes 25% for moms. Så, salgsprisen inkl. moms for skrivebordet bliver = 1.000 kr. Den ekstra moms på 200 kr. skal du indberette til SKAT sammen med andre salg.

Dybdegående detaljer om, hvornår og hvor ofte du skal indberette moms, finder du lidt længere nede.

Eksempel på købsmoms:

Lad os sige, du vil investere i en printer til din virksomhed, som koster 4.000 kr. ex moms. Efter at have tilføjet 25% for moms bliver din samlede pris for printeren = 5.000 kr. De 1.000 kr. i købsmoms, som du betaler til leverandøren, kan du trække fra hos SKAT sammen med andre erhvervskøb.

For detaljerede oplysninger om momsindberetningens frekvens kan du tjekke nedenstående afsnit i denne wiki.

Moms på globalt plan

Moms har forskellige betegnelser på tværs af landegrænser. I Tyskland kaldes det for MWST, mens det i England er kendt som VAT. Forståelsen af VAT bliver belyst senere i denne guide.

Desuden varierer momssatserne fra land til land. Mens vi i Danmark har en momssats på 25%, har Tyskland en sats på 19%.

Ved handel med andre lande bør du være opmærksom på forskellige aspekter:

 • Typen af handel: varer vs. ydelser
 • Kundetypen: virksomheder vs. private
 • Handelspartnerens geografiske placering: indenfor eller udenfor EU

Hvornår er momsbetalingen forfalden?

Momsindberetningens frekvens bestemmes af din virksomheds omsætning. For nystartede virksomheder er proceduren typisk kvartalsvis i mindst de første 1½ år. Herefter vil SKAT evaluere din virksomheds status og bestemme den relevante indberetningsgruppe.

Nedenfor kan du se, hvordan SKAT kategoriserer virksomheder:

 • Halvårlig momsafregning: For virksomheder med en omsætning under 5 mio. kr. årligt.
 • Kvartalsvis momsafregning: For nystartede virksomheder, dem der selv har ansøgt herom, eller hvis omsætningen ligger mellem 5-50 mio. kr. årligt.
 • Månedlig momsafregning: For dem der selv har valgt denne option, eller hvis omsætningen overgår 50 mio. kr. årligt.
 • EU-salg uden moms: For dem med salg inden for EU uden moms er den typiske frekvens kvartalsvis. Men under visse omstændigheder kan du ansøge om månedlig indberetning.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Moms

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Salgsmoms er den moms, du opkræver fra dine kunder, når du fakturerer for et salg. For eksempel, hvis du sælger et skrivebord til 800 kr. uden moms, vil salgsprisen inklusive moms være 1.000 kr. med 200 kr. som momsbeløbet.

Købsmoms er den moms, du betaler, når du køber varer eller tjenesteydelser til din virksomhed. F.eks. hvis du køber en printer til 4.000 kr. uden moms, vil din samlede pris med moms være 5.000 kr., hvor 1.000 kr. er momsbeløbet.

I forskellige lande har moms forskellige betegnelser. I Tyskland hedder det “MWST” (Mehrwertsteuer), mens det i England er kendt som “VAT” (Value Added Tax). Momssatserne varierer også; i Danmark er det 25%, mens det i Tyskland er 19%.

Frekvensen for momsindberetning afhænger af din virksomheds omsætning. For nystartede virksomheder er det typisk kvartalsvis. Afhængigt af din årlige omsætning kan det være halvårligt, kvartalsvis eller månedligt.

Ja, nogle virksomheder og ydelser er fritaget for moms. Dette kan omfatte visse sundhedsydelser, undervisning, plejehjem og institutioner. Derudover, hvis du sælger varer og tjenesteydelser for under et bestemt beløb om året, kan du også være fritaget for momsregistrering.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: