Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Kørselsfradrag: En gennemgang af begrebet og hvornår kan man få det?

Kørselsfradrag er en skattemæssig fordel, der tildeles individer, som rejser mere end 24 kilometer til og fra deres arbejdsplads dagligt. Dette fradrag gælder ikke som en direkte udbetaling, men justerer derimod den årlige skatteopgørelse.

I dette indlæg vil vi udforske de specifikke betingelser, under hvilke man er berettiget til at modtage kørselsfradrag, samt dets beregningsmetode.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Kørselsfradrag og Befordringsfradrag: En dybdegående forklaring

Kørselsfradrag, eller befordringsfradrag som det også er kendt, er en økonomisk lettelse, der kan gøres gældende på din årsopgørelse, hvis din daglige pendling overstiger 24 kilometer. Fradraget er tilgængeligt uanset valget af transportmiddel – om du så kører i bil, tager toget, bussen, eller cykler.

Det er dog værd at bemærke, at fradraget ikke kan påberåbes for dage, hvor arbejdet udføres hjemmefra. Kørselsfradraget er altså kun gældende for de dage, hvor pendlingen til og fra arbejdsstedet faktisk finder sted.

Kørselsfradraget gælder bredt for enhver form for lønnet arbejde, inklusive deltidsjob og lønnet praktikophold. Derimod er det ikke muligt at opnå fradrag for transportomkostninger, hvis man er engageret i et ulønnet praktikforløb, eller hvis man rejser til og fra undervisningsstedet, da SU ikke klassificeres som løn.

Desuden er der specifikke situationer, hvor kørselsfradrag ikke er en mulighed. Fradraget er individuelt og forudsætter, at omkostningerne til transport afholdes af individet selv. Hvis din arbejdsgiver dækker transportomkostningerne, for eksempel gennem et pendlerkort via en bruttolønsordning, eller stiller en firmabil til disposition, er du ikke berettiget til kørselsfradrag.

I det følgende vil vi undersøge, hvordan kørselsfradrag beregnes. Det er altid en god idé at søge professionel assistance fra en revisor for at sikre, at dit kørselsfradrag er beregnet korrekt.

Sådan beregner du dit kørselsfradrag

For at udregne dit kørselsfradrag er der flere elementer, der skal tages i betragtning med hensyn til din daglige transport til og fra arbejde:

  • Det er afgørende at kende den nøjagtige distance, du tilbagelægger fra dit hjem til din arbejdsplads. Det er ikke nødvendigvis den korteste rute, der er relevant, men den rute, du faktisk kører. Kørselsfradraget beregnes baseret på det antal kilometer, du kører hver vej.

 

  • Du skal også være klar over, hvor mange dage du faktisk har foretaget denne rejse inden for det givne år.

I beregningen af kørselsfradraget er der specifikt to faktorer, der skal tages i betragtning. For det første skal du være opmærksom på de gældende satser pr. kilometer. For det andet, hvis din rejse involverer passage af broer, skal de relevante satser for dette også inkluderes i beregningen. 

I det efterfølgende afsnit vil vi dykke dybere ned i de specifikke satser og hvordan de anvendes i beregningen af dit kørselsfradrag.

Satser for kørselsfradrag

Et praktisk eksempel på beregning af kørselsfradrag

Lad os illustrere beregningen af kørselsfradraget med et konkret eksempel. Forestil dig, at du bor i Helsingør og har din arbejdsplads i Roskilde året rundt. Din daglige pendling med bil er 70 kilometer hver vej.

For at udregne dit daglige kørselsfradrag, trækkes de første 24 kilometer fra de 70 kilometer, hvilket giver 46 kilometer. Dette multipliceres med den gældende takst på 2,19 kr. pr kilometer, hvilket resulterer i et dagligt fradrag på 100,74 kr.

Det er essentielt at understrege, at dit årlige fradrag ikke simpelthen beregnes ved at multiplicere det daglige fradrag med 365. Det reelle antal arbejdsdage skal tages i betragtning, ekskluderende helligdage, fridage, ferier og sygedage. I dette tilfælde er der 248 potentielle arbejdsdage i året.

Fra dette tal skal ferie og fridage, sygedage og eventuelle dage med hjemmearbejde fratrækkes. I dette eksempel ender vi med 45 sådanne dage, hvilket efterlader 203 arbejdsdage, hvor pendling finder sted.

Det årlige kørselsfradrag bliver dermed: 203 dage multipliceret med det daglige fradrag på 100,74 kr., hvilket giver et samlet fradrag på 20.450,22 kr. for året.

Satser over broer

Et eksempel med bro overgang inkluderet i kørselsfradraget

Lad os se på et yderligere eksempel, der denne gang inkluderer passage af en bro. Antag, at du er bosat i Holbæk og arbejder i Odense året rundt, en rejse der indebærer en daglig kørsel på 120 km og passage af Storebæltsbroen.

For at udregne dit daglige kørselsfradrag trækkes de første 24 kilometer fra de 120 kilometer, hvilket resulterer i 96 kilometer. Dette antal multipliceres med den gældende sats på 2,19 kr. pr. kilometer, hvilket giver 210,24 kr. Derudover skal brofradraget for passage af Storebæltsbroen, som er 110 kr. pr. passage, lægges til. Det samlede daglige fradrag bliver derfor 430,24 kr.

Som nævnt i det foregående eksempel, skal det samlede årlige fradrag beregnes ud fra antallet af arbejdsdage, hvor pendling faktisk finder sted, efter at have fratrukket ferie, fridage, helligdage og lignende. Med 203 kvalificerede dage for fradrag, beregnes det samlede årlige fradrag således: 203 dage gange 430,24 kr., hvilket resulterer i et årligt fradrag på 87.338,72 kr.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Hvordan kvalificerer man sig til kørselsfradrag?

Kørselsfradrag er tilgængeligt under diverse omstændigheder. Grundlæggende kan du kvalificere dig til fradraget, hvis din samlede daglige rejse til og fra arbejde overstiger 24 kilometer. Dette gælder uanset, om du pendler i bil, cykler eller benytter offentlig transport.

Har du flere arbejdssteder i løbet af et år, er det vigtigt at specificere antallet af dage brugt på hver placering. Kørselsfradraget kan også gøres gældende, hvis du i løbet af en enkelt arbejdsdag besøger flere lokationer, forudsat at den samlede distance overgår 24 kilometer. Dette inkluderer også situationer, hvor du kører til og fra samme arbejdssted flere gange dagligt.

Visse forhold kan resultere i et forhøjet kørselsfradrag. Dette gælder især for individer bosat i udkantskommuner eller på specifikke småøer, hvor pendlingsafstanden er betydelig. Hvis din daglige pendling overgår 120 kilometer, vil fradraget per kilometer stige til 2,19 kr. for den overskydende distance, i modsætning til den standardiserede sats på 1,10 kr.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Kørselsfradrag og firmabil: Hvordan forholder de sig til hinanden?

Nej, hvis du har en firmabil, er du ikke berettiget til kørselsfradrag. Fradraget er designet til dem, der selv afholder omkostningerne til transport, og derfor udelukker besiddelsen af en firmabil retten til dette fradrag.

Yderligere gælder dette ikke kun for den person, der har firmabilen, men også for andre, der benytter bilen i forbindelse med arbejde. For eksempel, hvis du lader din ægtefælle eller samlever benytte firmabilen til arbejdsrelaterede formål og I deler økonomi, kan de heller ikke gøre krav på kørselsfradrag eller modtage kørselsgodtgørelse fra en anden arbejdsgiver.

Dette princip gælder også, hvis du lader et familiemedlem, såsom dit barn, benytte firmabilen i erhvervsmæssig sammenhæng. Selvom dette sker i overensstemmelse med firmaets politikker, vil dit barn ikke være berettiget til hverken kørselsfradrag eller kørselsgodtgørelse fra en anden arbejdsgiver.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Kørselsfradrag

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Man er berettiget til kørselsfradrag, hvis man dagligt rejser mere end 24 kilometer til og fra arbejde. Fradraget udbetales ikke direkte, men justerer den årlige skatteopgørelse, hvilket reducerer den skat, man skal betale. Betingelserne og beregningsmetoden for fradraget afhænger af flere faktorer, som bliver uddybet i det pågældende indlæg.

Kørselsfradraget beregnes ud fra den faktiske distance, du kører til og fra arbejde, antallet af dage, du foretager rejsen inden for året, og gældende satser pr. kilometer. Hvis din rute involverer passage af broer, skal satserne for broovergang også tages i betragtning. Det er vigtigt at tage højde for den rute, du reelt tager, ikke nødvendigvis den korteste vej.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: