Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Fri bil

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er fri bil?

Begrebet ‘fri bil’ forstås som adgangen til privat brug af en bil, som din arbejdsgiver stiller til rådighed. Denne facilitet kategoriseres som et personalegode, og der skal betales skat af denne fordel. Det er vigtigt at være opmærksom på, at skattereglerne omkring fri bil blev ændret pr. 1. juli 2021. Disse ændringer indebærer, at værdien af den fri bil nu beregnes ud fra opdaterede satser. 

For at forstå, hvordan disse regler påvirker din skattebetaling, kan du selv beregne værdien af den fri bil ved hjælp af vejledningen under ‘Sådan beregner du værdien af fri bil’.

Ifølge de nye regler, skal skatten af fri bil beregnes som en procentdel af bilens værdi, tilsat et miljøtillæg. Det er essentielt at forstå, at det ikke har nogen indflydelse på skatteberegningen, hvor meget du kører i bilen. Skatten af den fri bil bliver automatisk trukket sammen med din løn af din arbejdsgiver, hvilket du kan se på din lønseddel. For at sikre en korrekt skatteberegning, bør du tilføje værdien af fri bil til din løn i felt 201 på forskudsopgørelsen, hvis det ikke allerede er gjort. 

Dette sikrer, at den fri bil medregnes i beregningen af din trækprocent og fradrag. Det er også væsentligt at bemærke, at man ikke kan modtage kørselsfradrag, hvis man har en fri bil.

Værdien af den fri bil kan beregnes ved følgende trin:

 1. Først beregnes bilens værdi baseret på de gældende satser.
 2. Dernæst beregnes miljøtillægget. Dette gøres ved at gange bilens periodiske afgift (vægtafgift, grøn ejerafgift eller CO2-ejerafgift, afhængigt af bilens første registreringsdato) med den fastsatte sats. Dette beløb udgør miljøtillægget.
 3. Endelig beregnes den totale værdi af den fri bil og det beløb, der skal betales i skat hver måned.

Beregning af bilens værdi

For at beregne værdien af en fri bil (firmabil), er det essentielt at forstå de forskellige faktorer og satser, som indgår i denne beregning. Denne proces er afgørende for korrekt skatteberegning og forståelse af de økonomiske implikationer ved at have en fri bil.

Værdien af bilen fastsættes på baggrund af enten købsprisen eller nyvognsprisen, afhængigt af bilens alder. Det er et vigtigt kriterium, at bilens pris aldrig er mindre end 160.000 kr.

Biler under 3 år gamle

For nye biler og biler, som er højst tre år gamle på købstidspunktet, anvendes nyvognsprisen som grundlag. Dette gælder fra bilens første indregistrering og de efterfølgende 36 måneder.

Efter denne periode reduceres værdien til 75% af nyvognsprisen, dog aldrig under 160.000 kr.

Eksempel: Hvis en firmabil er indregistreret i december 2020, vil beregningsgrundlaget fra december 2023 være 75% af nyvognsprisen.

Biler over 3 år gamle

For biler, der er ældre end tre år fra første indregistrering, bruges købsprisen som værdigrundlag, men igen, aldrig under 160.000 kr.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Ændringer i satser for værdiberegning

Fra 1. juli 2021 er der indført ændringer i satserne, som påvirker beregningen af bilens værdi. Disse ændringer sigter mod at forenkle processen for alle parter. Fra 2025 vil der kun være én sats uanset bilens værdi, hvilket gør beregningen mere ligetil.

Satser Indtil 30. juni 2021

For biler under 300.000 kr.: 25%

For biler over 300.000 kr.: 20%

Satser Fra 1. juli 2021 og fremad

Satserne justeres hvert år frem til 2025, hvor der vil være en ensartet sats på 22,5% uanset bilens oprindelige værdi.

Eksempel 1: Bil med en værdi på 300.000 kr.

I dette tilfælde anvendes én sats for hele bilens værdi.

 • For året 2024, hvor satsen er 23%, beregnes værdien som:
  • 23% af 300.000 kr. = 69.000 kr.
 • For året 2023, hvor satsen er 23,5%, beregnes værdien som:
  • 23,5% af 300.000 kr. = 70.500 kr.

I disse beregninger er bilens værdi til skatteformål fastsat til hhv. 69.000 kr. for 2024 og 70.500 kr. for 2023.

Eksempel 2: Bil med en værdi på 500.000 kr.

Her skal værdien beregnes ved brug af to forskellige satser, fordi bilens værdi overstiger 300.000 kr.

 • For året 2024:
  • De første 300.000 kr. beregnes med en sats på 23%, hvilket udgør 69.000 kr.
  • De resterende 200.000 kr. beregnes med en sats på 22%, hvilket udgør 44.000 kr.
 • Den samlede værdi af bilen for skatteformål i 2024 er således:
  • 69.000 kr. + 44.000 kr. = 113.000 kr.

Disse eksempler viser, hvordan værdien af en ‘fri bil’ beregnes forskelligt afhængigt af bilens samlede værdi og de gældende skattesatser. Det er vigtigt for både arbejdsgivere og medarbejdere at forstå disse beregninger for korrekt håndtering af skattemæssige forpligtelser ved fri bil.

Beregning af miljøtillæg

Når du har en ‘fri bil’, er det vigtigt at forstå, hvordan miljøtillægget beregnes, da dette er en essentiel del af den samlede skattepligtige værdi af bilen. Miljøtillægget er baseret på bilens periodiske afgift, som enten kan være grøn ejerafgift, vægtafgift, eller CO2-ejerafgift, og dette beløb ganges med en fastsat sats.

Ændringer i miljøtillægget

Fra 1. juli 2021, er der sket en markant forhøjelse af miljøtillægget, som stiger gradvist over de kommende år:

 • Før 1. juli 2021 var miljøtillægget 150% af den periodiske afgift.
 • Fra 1. juli 2021, stiger dette tillæg til 250% og vil yderligere stige til 700% i 2025.

Særlige overvejelser

 • For dieselbiler skal udligningsafgiften fratrækkes den periodiske afgift før beregningen af miljøtillægget.
 • Hvis bilen har papegøjeplader, bruges til privat samt erhvervsmæssig kørsel, skal privatbenyttelsestillægget trækkes fra før beregningen.

Beregning

Fra 1. juli 2021 beregnes miljøtillægget ved at gange den årlige periodiske afgift med 2,5, hvilket svarer til 250%.

Eksempler på beregning af miljøtillægget

 1. Indtil 30. juni 2021:
  • Årlig periodisk afgift på 660 kr. x 1,5 (150%) = 990 kr. i miljøtillæg.
 2. Fra 1. juli 2021 og fremadrettet:
  • I 2021: 660 kr. x 2,5 (250%) = 1.650 kr. i miljøtillæg.
  • I 2022: 660 kr. x 3,5 (350%) = 2.310 kr. i miljøtillæg.
  • I 2023: 660 kr. x 4,5 (450%) = 2.970 kr. i miljøtillæg.
  • I 2024: 660 kr. x 6 (600%) = 3.960 kr. i miljøtillæg.
  • I 2025: 660 kr. x 7 (700%) = 4.620 kr. i miljøtillæg.

Beregning af værdien af fri bil og det beløb, der skal betales skat af

Når du har en ‘fri bil’ stillet til rådighed af din arbejdsgiver, er det vigtigt at kunne beregne den skattepligtige værdi af denne bil. Dette gøres ved først at beregne bilens værdi og derefter tilføje miljøtillægget. Den årlige værdi af den fri bil, som du skal betale skat af, findes ved at lægge disse to beløb sammen. Dette beløb kan derefter deles med 12 for at finde det månedlige beløb, der skal betales i skat.

Eksempel 1: Bilens købspris er 300.000 kr.

For en bil købt til 300.000 kr. med en årlig periodisk afgift på 660 kr., ser beregningen således ud for året 2024:

 • Bilens værdi beregnes som 23% af købsprisen:
  • 300.000 kr. x 23% = 69.000 kr.
 • Miljøtillægget beregnes som 450% af den periodiske afgift:
  • 660 kr. x 450% = 2.970 kr.
 • Den årlige værdi af fri bil:
  • 69.000 kr. + 2.970 kr. = 71.970 kr.
 • Månedlig værdi af fri bil:
  • 71.970 kr. / 12 = 5.997,5 kr.

Eksempel 2: Bilens købspris er 500.000 kr.

For en bil købt til 500.000 kr. med en årlig periodisk afgift på 660 kr., ser beregningen ud som følger for året 2024:

 • Bilens værdi for de første 300.000 kr. beregnes med en sats på 23%:
  • 300.000 kr. x 23% = 69.000 kr.
 • Bilens værdi for de næste 200.000 kr. beregnes med en sats på 22%:
  • 200.000 kr. x 22% = 44.000 kr.
 • Den samlede værdi af bilen bliver:
  • 69.000 kr. + 44.000 kr. = 113.000 kr.
 • Miljøtillægget beregnes som 450% af den periodiske afgift:
  • 660 kr. x 450% = 2.970 kr.
 • Den årlige værdi af fri bil:
  • 113.000 kr. + 2.970 kr. = 115.970 kr.
 • Månedlig værdi af fri bil:
  • 115.970 kr. / 12 = 9.664 kr.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Elbiler og ladestandere

Når det kommer til ‘fri bil’, specifikt elbiler (inklusive plug-in hybridbiler) og ladestandere, er der sket vigtige ændringer i skattelovgivningen pr. 1. juli 2021. Disse ændringer påvirker både, hvordan værdien af fri bil beregnes, og hvordan ladestandere beskattes.

Elbiler og plug-in hybridbiler

 • Fra 1. juli 2021, skal værdien af fri elbil eller plug-in hybridbil beregnes på ny. Det er vigtigt at bemærke, at satserne for disse køretøjer nu er de samme som for benzin- og dieselbiler.
 • Du kan finde hjælp til at beregne den nye værdi af din elbil på denne side under afsnittet “Sådan beregner du værdien af fri bil”.

Ladestandere

 • Med de nye regler, der trådte i kraft fra 1. juli 2021, skal du ikke længere betale skat af en ladestander, hvis din arbejdsgiver betaler for installationen af en ladestander til din fri elbil eller plug-in hybridbil hjemme hos dig.
 • Dog, indtil 30. juni 2021, var det nødvendigt at betale skat af både ladestanderens værdi og installationsomkostningerne.
 • Hvis ladestanderen stilles til rådighed af din arbejdsgiver efter 1. juli 2021, og du har haft en fri elbil eller plug-in hybridbil i mindst 6 sammenhængende måneder efter denne dato, skal du ikke betale skat af værdien. Hvis det er mindre end 6 måneder, skal skat dog stadig betales.

Fri bil kun en del af året

 • Hvis du kun har en fri bil til rådighed en del af året, bliver du kun beskattet for de måneder, hvor du har adgang til bilen. Skatteberegningen afrundes til hele måneder.
 • Ved modtagelse af en fri bil i løbet af året, skal din forskudsopgørelse justeres. Værdien af fri bil skal lægges til beløbet i felt 201 på din forskudsopgørelse. Værdien beregnes som beskrevet i afsnittet “Sådan beregner du værdien af fri bil”, divideres med 12, og ganges med antallet af måneder, du har bilen til rådighed.

Egenbetaling og eget brug

 • Hvis du selv betaler en del for at benytte bilen privat, skal dette beløb fratrækkes den skattepligtige værdi af firmabilen.
 • Selvbetalt brændstof, som du betaler direkte til tankstationen eller olieselskabet, giver ikke fradrag eller nedslag i skatten.
 • Du og din husstand kan benytte bilen til privat brug så meget I ønsker, så længe du betaler skat af fri bil. Dog kan du ikke modtage kørselsfradrag, når du har en fri bil.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Fri Bil

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

En ‘fri bil’ er en bil, der stilles til rådighed af din arbejdsgiver til både arbejdsrelateret og privat brug. Når du benytter denne bil til privat kørsel, opstår der en skattepligtig fordel, hvilket betyder, at du skal betale skat af denne fordel.

Værdien af en fri bil beregnes baseret på bilens pris og gældende skattesatser. For nye biler og biler under tre år, anvendes nyvognsprisen, mens for biler over tre år anvendes købsprisen som beregningsgrundlag. Denne værdi justeres derefter årligt baseret på fastsatte satser.

Miljøtillægget er en del af den samlede skattepligtige værdi af en fri bil og beregnes ud fra bilens periodiske afgift, som enten kan være grøn ejerafgift, vægtafgift eller CO2-ejerafgift. Fra 1. juli 2021, steg dette tillæg betydeligt og vil fortsætte med at stige frem til 2025.

Ja, fra 1. juli 2021 er satserne for beregning af skatteværdien for elbiler og plug-in hybridbiler de samme som for benzin- og dieselbiler. Desuden er der nye regler for beskatning af ladestandere, hvor man ikke skal betale skat af en ladestander betalt af arbejdsgiveren, hvis man har haft en fri elbil eller plug-in hybridbil i mindst 6 sammenhængende måneder.

Hvis du kun har en fri bil til rådighed i en del af året, bliver du kun beskattet for de måneder, du har bilen. Den årlige værdi af den fri bil skal justeres proportionalt med antallet af måneder, bilen er til rådighed.

Hvis du betaler din arbejdsgiver for privat brug af bilen, skal dette beløb fratrækkes den skattepligtige værdi af bilen. Det betyder, at hvis du for eksempel selv betaler for brændstof, reduceres den skattepligtige værdi af fri bil med det beløb, du betaler. Dog giver udgifter betalt direkte til tredjeparter, som f.eks. benzinstationen, ikke fradrag i skatten.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: