Kontakt os

+45 70 60 40 04

Har du brug for hjælp til bogføring?

4.8/5 af 115+

bogføring finansiel leasing

Forståelse af Bogføring af Finansiel Leasing

Finansiel leasing er en populær finansieringsmetode, som mange virksomheder benytter sig af, når de skal anskaffe sig dyre aktiver såsom maskiner, køretøjer eller IT-udstyr. Men hvordan bogfører man finansiel leasing korrekt? Dette vidensindlæg vil guide dig igennem de vigtigste aspekter af bogføring af finansiel leasing.

Hvad er Finansiel Leasing?

Finansiel leasing er en aftale mellem en leasinggiver og leasingtager, hvor leasingtager får ret til at bruge et aktiv i en bestemt periode mod betaling af leasingydelser. Til forskel fra operationel leasing, indebærer finansiel leasing en overførsel af de fleste risici og fordele ved ejerskab af aktivet til leasingtageren.

Hvordan Bogføres Finansiel Leasing?

Når en virksomhed indgår en finansiel leasingaftale, skal aktivet og den tilsvarende gæld indregnes i balancen. Dette betyder, at følgende poster vil være involveret i bogføringen:

  • Aktiver: Det leasede aktiv indregnes til nutidsværdien af de fremtidige leasingbetalinger.
  • Forpligtelser: En tilsvarende forpligtelse indregnes under passiverne.

Afskrivninger og Renteomkostninger

Det leasede aktiv skal afskrives over dets brugstid, hvilket typisk vil være leasingperioden eller aktivets økonomiske levetid, afhængig af hvad der er kortest. Samtidig vil leasingforpligtelsen blive reduceret gennem leasingbetalingen og opdeles i en renteudgift og en afdrag på leasinggælden.

Eksempel på Bogføring af Finansiel Leasing

Forestil dig, at din virksomhed har leaset en maskine til en nutidsværdi på 100.000 kr. med en rente på 5%. Dette ville føre til følgende bogføringer:

  • Balancen: Debitér “Leaset Aktiv” 100.000 kr. og kreditér “Leasingforpligtelse” 100.000 kr.
  • Afskrivning: Debitér “Afskrivninger” og kreditér “Akkumulerede Afskrivninger” baseret på den aftalte afskrivningsperiode.
  • Renteudgifter: Renteudgifter bogføres løbende som en finansiel omkostning.

FAQ – Finansiel Leasing

Hvad er forskellen på finansiel og operationel leasing?

Finansiel leasing indebærer overførsel af de fleste risici og fordele ved ejerskab til leasingtager, mens operationel leasing typisk er kortere og leasinggiver beholder de fleste risici og fordele ved ejerskab.

Hvorfor skal man bogføre leasede aktiver?

Bogføring af leasede aktiver giver et mere retvisende billede af virksomhedens økonomiske situation. Det sikrer gennemsigtighed og korrekt regnskabsføring i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Hvordan påvirker finansiel leasing virksomhedens likviditet?

Finansiel leasing kan forbedre likviditeten, da det tillader virksomheden at bruge aktiver uden at binde stor kapital på én gang. Dog skal virksomheden være opmærksom på de løbende leasingydelser og renteomkostninger.

Hos Stadsrevisionen hjælper vi dig gerne med at navigere i kompleksiteten af finansiel leasing og sikre, at din bogføring er i topform. Vores team af erfarne revisorer står klar til at assistere dig, så du kan fokusere på at drive din virksomhed.

Indholdsfortegnelse

Skal du bruge hjælp til bogføring?

Bogføring er vitalt for enhver virksomhed, men det behøver ikke at være dyrt. Med moderne digitale løsninger sparer du både tid og penge, mens du opnår præcise finansielle rapporter. Hos Stadsrevisionen er vi eksperter i digital bogføring og skræddersyr løsninger til dine behov. Kontakt os og oplev, hvordan vi kan gøre bogføring nem, effektiv og omkostningsbesparende for din virksomhed.

Del den her:

Relateret artikler