Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Investeringsforening

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er en investeringsforening?

En investeringsforening er et fællesskab af investorer, der i fællesskab investerer i forskellige aktiver som aktier og obligationer. 

Et godt eksempel på det er Danske Invest, som er Danmarks største og ældste investeringsforening. 

Investeringsforeningen ledes af en bestyrelse valgt af medlemmerne, som udpeger et selskab til at administrere foreningens investeringer.

Fakta om investeringsforeningen

  • Medlemsejet struktur
  • Generalforsamlingen vælger en bestyrelse
  • Bestyrelsen har kontakt til investeringsforvaltningsselskabet
  • Foreningen vælger en investeringsrådgiver

Hvordan fungerer en investeringsforening?

Når du køber et investeringsforeningsbevis, kan det enten være brugt, hvis en anden investor sælger, eller nyt, udstedt af foreningen. En market maker sikrer, at beviser altid kan købes og sælges. Ved udstedelse af nye beviser stiger afdelingens formue, og investeringsforeningen justerer løbende beholdningen af værdipapirer og kontanter.

Nærmere forklaring af market marker

En market maker er en finansiel virksomhed eller bank, der hjælper med at sikre likviditet på markedet. Dette gør de ved at stille købs- og salgspriser på værdipapirer, såsom aktier eller obligationer. Market makeren køber og sælger disse værdipapirer fra deres egen beholdning, hvilket sikrer, at investorer altid kan finde en handelspartner. Dette hjælper med at stabilisere markedet og reducerer forskellen mellem købs- og salgspriser.

Forestil dig, at du er på en loppemarked og vil købe en brugt cykel. Der er en person, som altid har cykler til salg og er villig til at købe cykler fra andre. Denne person er en market maker.

Hvis du vil købe en cykel for 500 kr., men hvis ingen sælger en cykel til den pris, vil market makeren sælge dig en fra deres lager. Omvendt, hvis du vil sælge en cykel for 500 kr., men ingen køber, vil market makeren købe den af dig. Dette sikrer, at der altid er mulighed for at handle, hvilket gør markedet mere stabilt og effektivt.

Fordele ved investeringsforeninger

Der er flere fordele ved at investere i en investeringsforening:

Velegnet til både små og store beløb:

Investeringsforeninger gør det muligt at sprede risikoen selv med mindre beløb, hvilket er vigtigt for at undgå at miste hele investeringen. En god investeringsforening sammensætter en diversificeret portefølje med attraktive risikosprednings- og afkastmuligheder. Du kan investere både små og store beløb og justere dine investeringer efter behov, hvilket er praktisk ved opsparing til pension.

Nem handel:

I Danmark kan du købe og sælge investeringsforeningsbeviser gennem banker eller netbanker, hvor rådgivning kan fås via bankrådgivere. Det er vigtigt at sikre sig tilstrækkelig rådgivning, inden man handler på egen hånd.

Offentligt tilsyn og kontrol:

Danske investeringsforeninger er underlagt kontrol fra Finanstilsynet og er under revision. Midlerne opbevares i en depotbank, som kun handler efter instruktion fra investeringsforvaltningsselskabet, der sikrer, at porteføljerådgiveren overholder de gældende rammer. Investeringsforeninger er dog ikke forsikrede mod tab, og værdien af investeringsbeviser kan falde i takt med porteføljens værdi.

Professionel investering:

Investeringsforeninger forvaltes af professionelle investorer, der har ressourcerne til at indsamle og analysere information. Som medlem betaler du for en professionel porteføljemanager, der træffer investeringsbeslutningerne. Investeringsforeninger kan dog variere i omkostninger og afkast, og det er vigtigt at vælge en forening, der passer til dine behov. Danske investeringsforeninger får generelt gode vurderinger fra analysehuse som Morningstar, men der er variationer.

Ulemper ved investeringsforeninger

Investeringsforeninger har dog også ulemper:

Mindre indflydelse på investeringerne:

Hvis du ønsker at vælge præcist, hvilke selskaber du investerer i, er investeringsforeninger måske ikke det rette valg. Ved køb af et investeringsbevis investerer du i en bred portefølje, som kan indeholde selskaber, du ikke personligt ville vælge.

Omkostninger:

Der er omkostninger forbundet med køb og salg af investeringsbeviser, og som medlem betaler du også de omkostninger, der er ved at drive investeringsforeningen.

Ønsker du at reducere dine øvrige omkostninger? Hos Stadsrevisionen har vi branchebestemte eksperter, der er klar til at hjælpe dig.

Har du brug for et økonomitjek?

Hos os får du altid en fast og personlig rådgiver, der sikrer dig skræddersyet og professionel vejledning.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Beskatning ved investeringsforeninger

Når du investerer i investeringsforeninger, skal du betale skat af dit udbytte og eventuelle gevinster ved salg. Typerne af investeringsforeninger er udloddende og akkumulerende. Udloddende foreninger betaler årligt udbytte til investorerne, som beskattes som aktieindkomst, og gevinster ved salg beskattes også som aktieindkomst. Akkumulerende foreninger geninvesterer udbyttet og beskatningen sker først ved salg af andelene.

Investeringsselskaber beskattes efter lagerprincippet, hvor både realiserede og urealiserede gevinster og tab beskattes årligt som kapitalindkomst. Dette betyder, at du beskattes af værdistigninger hvert år, selvom du ikke har solgt dine andele. Tab kan trækkes fra som kapitalindkomst.

For både aktiebaserede investeringsforeninger og -selskaber gælder der forskellige regler, afhængig af om de er regulerede eller ikke-regulerede. Regulerede aktiebaserede foreninger beskattes udbytter som aktieindkomst, og gevinster ved salg beskattes også som aktieindkomst. For ikke-regulerede foreninger beskattes både udbytter og gevinster som kapitalindkomst.

Tab ved salg af andele i investeringsforeninger og -selskaber kan normalt trækkes fra i skatten, men reglerne for fradrag varierer afhængigt af typen af investering og om aktierne er noteret på et reguleret marked.

Når du investerer, er det vigtigt at overveje de skattemæssige konsekvenser nøje. Det kan være en god idé at søge rådgivning fra en skatterådgiver eller revisor for at optimere din skattesituation og sikre, at du overholder alle regler og bestemmelser.

Hvordan kan en investeringsforening være relevant for mig?

En investeringsforening kan være relevant for dig, hvis du ønsker at investere sammen med andre i stedet for at gøre det alene. Investeringsforeninger giver dig stordriftsfordele som adgang til højt specialiserede og professionelle specialister, der udvælger og overvåger dine investeringer. Dette sikrer en god risikospredning og sparer dig for meget arbejde. Investeringsforeningerne er underlagt strenge regler, der sikrer, at dine investeringer er forsvarligt spredt og overholder investeringsforeningsloven.

Investeringsforeninger kan være særligt attraktive for dem, der ikke har tid, viden eller ressourcer til at håndtere deres investeringer selv. Ved at investere gennem en forening drager du fordel af eksperternes erfaring og deres evne til at analysere og tilpasse porteføljer efter markedets bevægelser. Dette kan potentielt føre til bedre afkast og lavere risiko.

Investeringsforeninger giver desuden mulighed for at deltage i forskellige typer af fonde, som kan være tilpasset forskellige risikoprofiler og investeringsmål. 

Dette gør det lettere at finde en investeringsforening, der passer til dine personlige behov, uanset om du søger stabil vækst, højere afkast med højere risiko, eller noget midt imellem.

Hvordan kommer man i gang?

Der er flere måder at komme i gang med at investere i en investeringsforening på:

Netbank: Mange investorer vælger at købe investeringsforeningsbeviser gennem deres netbank. Det er en nem og tilgængelig måde at starte på, og det giver dig mulighed for at handle, når det passer dig.

Pensionsordning: Du kan også investere gennem din pensionsordning. Dette kan være en fordel, da det ofte er en del af en langsigtet opsparingsstrategi og kan give skattefordele.

Digitale handelsplatforme: Flere digitale platforme tilbyder køb og salg af investeringsbeviser. Disse platforme giver fleksibilitet og kan ofte være billigere end traditionelle banker. Det er vigtigt at vælge en platform, der tilbyder den nødvendige rådgivning og support.

Før du begynder at investere, er det vigtigt at definere dine investeringsmål. Overvej at konsultere en finansiel rådgiver for at få hjælp til at forstå de forskellige muligheder og risici. Vær opmærksom på, at investering altid indebærer en vis risiko, og at det er vigtigt at være godt informeret, før du træffer beslutninger.

Der er et bredt udvalg af investeringsforeninger, og de forskellige foreninger har forskellige omkostningsstrukturer og investeringsstrategier. Det er vigtigt at undersøge og sammenligne de forskellige muligheder for at finde den, der bedst passer til dine behov og økonomiske mål.

Endelig, når du vælger en investeringsforening, skal du også tage højde for faktorer som foreningens historiske afkast, ledelsens erfaring, og hvor godt foreningen passer til din risikoprofil og investeringshorisont. Dette vil hjælpe dig med at træffe en informeret beslutning og øge chancerne for at opnå dine investeringsmål.

Ligesom det er afgørende at vælge den rette investeringsforening, er det også vigtigt at vælge den rigtige revisor. Hos os har vi over 1200 tilfredse samarbejdspartnere og klienter, der har oplevet vores ekspertise og professionalisme.

Er du træt af at håndtere din bogføring selv?

Kontakt os i dag for at høre, hvordan vi kan lette din arbejdsbyrde og optimere din økonomi.

Hvad er en ETF?

En ETF, eller Exchange Traded Fund, er en type fond, der handles på børsen ligesom aktier. Dette gør, at prisen på en ETF ændrer sig kontinuerligt i løbet af handelsdagen, hvilket giver investorer mulighed for at købe og sælge til mere præcise priser. ETF’er bruger typisk en passiv investeringsstrategi, der følger et specifikt indeks som S&P 500, men der findes også aktive ETF’er, der forsøger at slå markedet.

Når du handler med ETF’er, betaler du kurtage ved køb og salg samt en årlig omkostningsprocent for administration, som ofte er lavere end for traditionelle investeringsforeninger. Hvis ETF’en handles i en anden valuta end danske kroner, tilkommer der vekselgebyrer.

ETF’er adskiller sig fra investeringsforeninger på flere måder. ETF’er handles på børsen med løbende prisjusteringer, mens investeringsforeninger handles uden for børsen med daglige prisfastsættelser. ETF’er har typisk lavere omkostninger og tilbyder højere likviditet og gennemsigtighed. Investeringsforeninger kan anvende både passive og aktive strategier, men aktive strategier er mere almindelige blandt investeringsforeninger, mens de fleste ETF’er følger en passiv strategi.

En ETF kan give bred eksponering mod en hel sektor eller et marked, hvilket øger risikospredningen. Men det er vigtigt at være opmærksom på valutarisiko og vekselgebyrer, hvis ETF’en handles i en anden valuta. Kurtageomkostninger kan også akkumulere ved hyppig handel.

ETF’er tilbyder således en fleksibel og ofte billig måde at investere på med høj likviditet og gennemsigtighed, men som med alle investeringer er der også risici forbundet.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om investeringsforening

En investeringsforening fungerer på den måde, at den samler penge fra mange investorer i en fælles pulje, kaldet en afdeling. Denne afdeling er opdelt i lige store ejerandele, som alle har samme rettigheder. Investeringsforeningens afdeling ejes af investorerne.

De primære forskelle er, at ETF’er typisk har lavere omkostninger end danske investeringsforeninger og er lagerbeskattede med årlig beskatning. Investeringsforeninger kan være både realisations- og lagerbeskattede.

Den markante forskel er, at investeringsforeninger er børsnoterede og handles på børsen, mens fonde handles uden for børsen.

Investeringsforeninger er selvadministrerende og alle, der ejer en andel af foreningens formue, er derfor investorer i foreningen.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: