Kontakt os

+45 70 60 40 04

Forfatter: Preben O, Senior revisor & Emilie S, Revisor assistent

Begrebet "Churn" anvendes primært til at kvantificere kundeloyalitet. Det dækker over antallet af kunder, der ophører med at bruge dine tjenester eller produkter. En lav churn rate er et tegn på høj kundetilfredshed og loyalitet.. . .
En virksomhed inden for handel specialiserer sig i at købe produkter for derefter at sælge dem videre, enten til slutbrugere eller andre firmaer.. . .
Bruttoindkomsten repræsenterer det samlede beløb, du tjener, inden skatter, fradrag, og andre bidrag bliver fratrukket. Denne indkomst inkluderer enhver form for indtjening, såsom løn udbetalt af din arbejdsgiver, studiestøtte (SU), eller diverse offentlige støtteordninger. Det er det beløb, du modtager. . .
Ved at foretage en detaljeret regnskabsanalyse opnår du en klar forståelse for virksomhedens økonomiske styrke og soliditet. Denne analyse er essentiel, når du vil vurdere en virksomheds samlede værdi eller identificere økonomiske områder, der kræver øget opmærksomhed. Vi har i. . .
Rejsegodtgørelse er en skattefri godtgørelse, som dækker visse udgifter såsom kost og logi, når du rejser i arbejdsøjemed. For at kunne modtage denne skattefri godtgørelse, skal din arbejdsrelaterede rejse vare mindst 24 timer. Denne form for godtgørelse er relevant for. . .
En CSV fil defineres som en tekstfil, der primært består af tal og tekst. "CSV" repræsenterer "Comma Separated Values", hvilket betyder, at dataene i filen er organiseret i tabelform og adskilt af kommaer. Denne type filformat er bredt anvendt, især. . .
Udskudt skat repræsenterer differencen mellem virksomhedens bogførte værdier i det regnskabsmæssige og det skattemæssige regnskab. Denne forskel opstår ofte som følge af, at aktiver afskrives over forskellige tidsperioder i de to typer regnskaber.. . .
En amortiseringsplan er essentielt en strategi for tilbagebetaling af gæld. Denne type plan fungerer som en detaljeret betalingskalender for lån, hvor man tydeligt kan se fordelingen mellem afdrag og renter samt betalingstidspunkter.. . .
Kostprisen afspejler de totale udgifter, der opstår i forbindelse med fremstillingen af en vare eller leverancen af en service, herunder alle tilhørende omkostninger. I praksis tilføjer virksomheder ofte et ekstra beløb til denne kostpris, kendt som dækningsbidraget, for at opnå. . .
Soliditet er et udtryk for balancen mellem en virksomheds egenkapital og fremmedkapital.. . .

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder