Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Spillemyndigheden

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvem er Spillemyndigheden?

Spillemyndigheden er en styrelse under Skatteministeriets koncern. De er ansvarlige for at sikre et ordentligt og reguleret spillemarked i Danmark, hvor spillere er beskyttet mod unfair og ulovligt spil.

Hvad er deres arbejde?

Spillemyndigheden spiller en central rolle i reguleringen af spilleindustrien i Danmark. Som en myndighed under Skatteministeriet, er deres hovedansvar at administrere lovgivningen relateret til spil. Dette inkluderer en bred vifte af spilaktiviteter som lotterier, væddemål, onlinekasinoer, gevinstgivende spilleautomater, poker samt landbaserede kasinoer.

Deres kerneopgaver indebærer udstedelse af licenser til spiludbydere, hvilket sikrer, at alle spilaktiviteter foregår inden for lovens rammer. Derudover fører Spillemyndigheden tilsyn med spiludbydere for at sikre fair spil og beskyttelse af spillernes interesser. Overvågning af spilmarkedet er også en kritisk funktion, der hjælper med at identificere og håndtere ulovligt spil og svig.

Ud over deres tilsynsmæssige roller, engagerer Spillemyndigheden sig også i internationalt samarbejde. Dette samarbejde er afgørende for at tackle grænseoverskridende spilproblemer og fremme globale standarder for ansvarligt spil. Ansvarligt spil er et kerneområde for myndigheden, hvor de tilbyder vejledning og støtte til spiludbydere for at fremme sikre og ansvarlige spillevaner.

Spillemyndighedens historie

Spillemyndigheden blev grundlagt i 2000 under Skatteministeriet. De første ti år af deres historie var primært dedikeret til at kontrollere spilleautomater, der var placeret i landets spillehaller, restaurationer, kiosker og lignende steder.

I denne periode førte Spillemyndigheden også tilsyn med de syv fysiske kasinoer i Danmark samt med Danske Spil, som dengang havde monopol på udbuddet af væddemål og lotterier. Derudover havde de ansvar for udstedelse af tilladelser til afholdelse af blandt andet lotterier og bankospil til velgørende formål.

En betydelig forandring i Spillemyndighedens virke indtraf dog i 2012 med indførelsen af den nuværende spillelov. Denne lovændring revolutionerede spillemarkedet i Danmark ved delvist at liberalisere det, som indtil da havde været under et stramt monopol. Med den nye lovgivning kan enhver, der opnår nødvendig tilladelse, nu udbyde spil om penge i Danmark, dog med undtagelse af lotteri, som fortsat er under monopol af Danske Lotteri Spil.

Fra den 1. januar 2013 markerede en ny æra for Spillemyndigheden, da de blev en selvstændig styrelse med egen direktør. Denne ændring understreger deres voksende uafhængighed og centrale rolle i reguleringen af det danske spillemarked. Med denne selvstændighed har Spillemyndigheden styrket deres kapacitet til at overvåge og regulere et stadig mere diversificeret spilmarked, sikre fair spil og beskytte spillerne mod ulovligt spil.

Spillemyndighedens historie er ikke kun en fortælling om overvågning og regulering, men også om tilpasning til en dynamisk og foranderlig industri. Gennem årene har de spillet en afgørende rolle i at forme et sikkert og ansvarligt spilmiljø, hvilket gør dem til en vigtig institution i den danske spillesektor.

Hos Stadsrevisionen brænder vi for at hjælpe vores kunder med at optimere deres økonomi og opnå langvarig succes. Vi har hjulpet mere end 1200 tilfredse samarbejdspartnere og klienter – skal vi også hjælpe dig?

Har du brug for hjælp til at optimere din økonomi?


Kontakt Stadsrevisionen for skræddersyet professionel støtte og rådgivning.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

En styrelse med mange adresser

Spillemyndigheden har spredt sine medarbejdere over flere adresser i Danmark. Omkring 100 medarbejdere har deres daglige arbejdsplads i Odense, mens de resterende 20 er fordelt mellem København og forskellige lokationer i Jylland. Disse medarbejdere er ofte ude på tilsynsbesøg rundt omkring i landet, hvilket understøtter deres rolle i at opretholde et sikkert og regulært spilmarked.

I de tidlige år var Spillemyndigheden placeret i Skattecentret i Høje Taastrup. I 2015 skete der en signifikant ændring, da de flyttede til nye lokaler på Havneholmen i København. Året efter, i 2016, blev hovedadressen flyttet til Odense. Flytningen var en del af den bredere regeringsinitieret plan om udflytning af statslige arbejdspladser, som sigtede mod at decentralisere statslige funktioner og bringe dem tættere på borgerne i forskellige dele af landet.

Denne geografiske spredning af Spillemyndighedens kontorer spiller en central rolle i deres arbejde. Ved at have medarbejdere strategisk placeret rundt om i landet, kan myndigheden effektivt overvåge og regulere spilindustrien, udføre tilsyn med spiludbydere og sikre, at lovgivningen overholdes overalt i Danmark. Denne tilstedeværelse bidrager også til at styrke lokalsamfundene ved at skabe arbejdspladser og ved at have en direkte kommunikationslinje til de regioner, de tjener.

Spillemyndighedens værdier

De sikrer rammerne for et fair spilmarked

Spillemyndigheden er dedikeret til at sikre et ansvarligt, fair og velreguleret spilmarked, til gavn for både spillere og spiludbydere i Danmark. De er ansvarlige for udstedelse af de nødvendige tilladelser til spiludbydere og fører et risikobaseret tilsyn med hele spilområdet.

For at holde trit med den hurtige udvikling på spilmarkedet, udfører Spillemyndigheden dybdegående analyser og sikrer, at alle aktører modtager klar og gennemskuelig vejledning samt information. En vigtig del af deres arbejde er at være fremsynede og handlekraftige, hvilket inkluderer videns- og erfaringsudveksling med internationale partnere om spiludbud og -regulering.

Åbenhed og dialog præger arbejdsmetoden hos Spillemyndigheden. Der lægges stor vægt på at opretholde et konstruktivt samarbejde med interessenter, og myndighedens ledere og medarbejdere håndterer deres mange udfordrende opgaver med professionalisme og stort engagement. Deres ekspertise og dedikation er afgørende for at vedligeholde et lovligt og trygt spillemarked i Danmark.

Spillemyndigheden tager et aktivt ansvar i deres daglige beslutninger og i samarbejdet om den samlede opgave. Sammen med andre styrelser under Skatteministeriet spiller de en nøglerolle i at sikre grundlaget for finansieringen af den offentlige sektor. Gennem deres indsats styrker de fundamentet for et retfærdigt spilmarked, hvilket ikke kun gavner spillebranchen, men også understøtter den økonomiske stabilitet i hele landet.

Faglighed hos Spillemyndigheden

Spillemyndigheden prioriterer højt at udøve et kompetent og effektivt tilsyn med spiludbydere i Danmark. De har en professionel tilgang til deres arbejde og er anerkendte eksperter indenfor deres felt. Deres administration er grundlagt på en kombination af høj faglighed og dybt engagement.

Dette engagement og ekspertise er kernen i deres daglige arbejde, hvilket sikrer et ansvarligt og velreguleret spilmarked. Ved konsekvent at anvende en høj faglig standard, sikrer Spillemyndigheden, at alle spiludbydere opererer under fair og lovlige forhold. Dette bidrager til at opretholde tilliden og sikkerheden for både spillere og udbydere, samtidig med at det styrker integriteten af hele spilbranchen i Danmark.

Spillemyndighedens fokus på faglighed understøtter deres mission om at beskytte spillere mod unfair og ulovligt spil og at opretholde et transparent spilmarked, hvor alle aktører har lige vilkår. 

Samarbejde hos Spillemyndigheden

Spillemyndigheden værdsætter et åbent og inkluderende arbejdsmiljø, hvor der er højt til loftet. Dette miljø skaber plads til forskellighed og opmuntrer til indflydelse fra nye idéer. Samarbejdet internt er nøglen til deres succes, og de lægger stor vægt på trivsel og tillid blandt medarbejderne. Respekt for hinanden er grundlaget for, hvordan de effektivt løser deres opgaver.

Denne kultur af samarbejde og respekt understøtter Spillemyndighedens mål om at sikre et fair og velreguleret spilmarked. Ved at arbejde sammen og værdsætte hver enkelt medarbejders bidrag, sikrer de, at deres beslutninger og handlinger er velovervejede og retfærdige. Dette samarbejde strækker sig også ud over deres egne kontorer, idet de engagerer sig aktivt med spiludbydere, andre regulatorer og interessenter for at fremme den bedste praksis og innovation inden for spilindustrien.

Spillemyndighedens engagement i at opbygge og vedligeholde et arbejdsmiljø, hvor åbenhed, trivsel og gensidig respekt er i centrum, er essentielt for deres fortsatte succes og evne til at navigere i spilindustriens komplekse udfordringer.

Udsyn hos Spillemyndigheden

Spillemyndigheden er kendt for at være på forkant med udviklingen inden for spilindustrien og er ikke bange for at udforske nye veje. De har en åben tilgang til deres tilsynsarbejde, hvor de løbende søger nye vinkler og perspektiver. Dette understøttes af en vedvarende dialog med deres interessenter, hvilket sikrer, at alle synspunkter og bekymringer bliver hørt og adresseret.

Da spilmarkedet er globalt forankret, er det essentielt for Spillemyndigheden at have et internationalt udsyn. De fokuserer intensivt på at følge med i spiludviklingen i andre lande, hvilket giver dem indsigt i globale tendenser og bedste praksisser. Denne viden er kritisk for at kunne regulere det danske marked effektivt og sikre, at det danske spilmarked forbliver sikkert, retfærdigt og konkurrencedygtigt på en international skala.

Spillemyndighedens proaktive tilgang og deres vilje til at integrere internationale erfaringer og innovationer i deres arbejde er afgørende for at kunne håndtere de konstante ændringer og udfordringer i spilbranchen. 

Ansvarlighed hos Spillemyndigheden

Spillemyndigheden er dybt engageret i at opretholde et velreguleret og fair spillemarked i Danmark. De lægger stor vægt på at beskytte spillere, herunder børn, unge og særligt udsatte grupper, fra de potentielle risici forbundet med spil. Deres fokus er konstant på at sikre et sikkert spilmiljø, hvor alle deltagere kan føle sig trygge.

For at fremme et ansvarligt spilmiljø, lægger Spillemyndigheden stor vægt på at informere og vejlede både spiludbydere og offentligheden om de juridiske rammer for lovligt spil. De arbejder kontinuerligt på at udbrede viden om regler og regulativer, som styrer branchen, og sørger for at disse oplysninger er tilgængelige og forståelige for alle.

Spillemyndighedens dedikation til ansvarlighed ses i deres strenge overvågning af spilaktiviteter og deres proaktive indgreb, når der opdages uregelmæssigheder. Deres engagement i at beskytte sårbar befolkning og deres utrættelige indsats for at sikre, at spilmarkedet er transparent og retfærdigt, afspejler deres overordnede målsætning om at skabe et sundt og bæredygtigt spilmiljø.

Vi hos Stadsrevisionen har hjulpet mere end 1200 tilfredse samarbejdspartnere og klienter, med bl.a. deres regnskab og bogføring. Vi står også klar til at hjælpe dig – så tøv ikke med at kontakte os i dag.

Mangler du professionel hjælp i din proces med bogføring og regnskab?

Kontakt os i Stadsrevisionen for hjælp i dag.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Spillemyndigheden

Spillemyndigheden er ansvarlig for at sikre et ordentligt og reguleret spillemarked i Danmark. De administrerer lovgivning relateret til forskellige former for spil, såsom lotterier, væddemål, onlinekasinoer, gevinstgivende spilleautomater, poker og landbaserede kasinoer. Dette inkluderer udstedelse af licenser til spiludbydere, tilsyn med disse udbydere og overvågning af spilmarkedet for at sikre fair spil og beskytte spillernes interesser.

Det er ikke forbudt at spille om penge i Danmark, så længe det foregår under regulerede forhold. Spillemarkedet i Danmark blev delvist liberaliseret i 2012, hvilket betyder, at enhver, der opnår den nødvendige tilladelse fra Spillemyndigheden, lovligt kan udbyde spil om penge. Dog har Danske Lotteri Spil stadig monopol på at udbyde lotteri.

Spillemyndigheden blev grundlagt i 2000 og fokuserede oprindeligt på at kontrollere spilleautomater og føre tilsyn med fysiske kasinoer og Danske Spil. Efter indførelsen af den nye spillelov i 2012, som liberaliserede spilmarkedet, har Spillemyndighedens rolle udvidet sig til også at omfatte udstedelse af licenser til nye spiludbydere og øget internationalt samarbejde for at tackle grænseoverskridende spilleproblemer.

Spillemyndigheden spiller en central rolle i at sikre et sikkert og retfærdigt spilmarked, hvilket ikke kun beskytter spillere mod unfair og ulovligt spil, men også understøtter økonomisk stabilitet i Danmark. Ved at regulere spilbranchen bidrager de til finansieringen af den offentlige sektor og fremmer ansvarligt spil gennem strenge regulativer og tilsyn.

Spillemyndigheden engagerer sig i internationalt samarbejde for at fremme globale standarder for ansvarligt spil og håndtere grænseoverskridende spilleproblemer. Dette samarbejde hjælper dem med at udveksle viden og erfaringer om spiludbud og spilregulering, hvilket forbedrer deres evne til effektivt at regulere det danske spillemarked og sikre overholdelse af internationale bedste praksisser.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: