Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Fortrydelsesret

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er fortrydelsesret?

Fortrydelsesret er en rettighed, der giver dig mulighed for at træde tilbage fra et løfte eller en aftale, som ellers ville have været bindende. I henhold til dansk lovgivning er der ingen generel ret til at fortryde en aftale, men der kan være specifikke situationer, hvor fortrydelsesret gælder. Dette kan enten være en del af en virksomheds faste praksis eller noget, der er blevet aftalt særskilt mellem køber og sælger. Derudover indeholder forskellige love ufravigelige regler om fortrydelsesret, særligt ved køb af løsøre og fast ejendom.

Når du køber en vare, har du i visse tilfælde fortrydelsesret. Denne rettighed betyder, at du kan fortryde købet inden for en bestemt tidsfrist. Efter fristens udløb mister du retten til at fortryde købet. Om du har fortrydelsesret afhænger af flere faktorer, herunder om købet er foretaget i en fysisk butik eller online, samt hvad der er aftalt mellem dig og sælger ved indgåelsen af købsaftalen.

Varer, der ikke er dækket af fortrydelsesretten

Fortrydelsesretten dækker de fleste varer, der købes online på danske og EU-webshops, men der er visse undtagelser:

 • Flybilletter, pakkerejser og billetter til kulturelle arrangementer
 • Madvarer
 • Billeje, hotelophold og leje af sommerhus
 • Specialfremstillede varer, der er lavet specifikt til dig
 • Cd’er, dvd’er og software, hvor forseglingen er brudt

Hvis forseglingen på cd’er, dvd’er og software er brudt, mister du også din fortrydelsesret. I nogle tilfælde kan du kun fortryde dele af dit køb, hvis dette er specificeret i købsbetingelserne. I så fald skal du have refunderet beløbet for den del af købet, du fortryder.

Fortrydelsesret er ikke det samme som reklamationsret. Reklamationsretten giver dig mulighed for at klage over dit køb, hvis varen viser sig at være defekt eller går i stykker inden for reklamationsperioden.

Hvornår har jeg fortrydelsesret?

Der er forskel på om du har fortrydelsesret ved køb i fysisk butik, på nettet og ved civilkøb

Når du foretager et køb, er dine rettigheder med hensyn til fortrydelsesret afhængige af, hvor og hvordan købet er foretaget. Fortrydelsesretten varierer betydeligt afhængigt af, om du handler i en fysisk butik, online eller mellem private parter, også kaldet civilkøb.

Køb i fysisk butik

Når du køber en vare i en fysisk butik, indgår du en bindende købsaftale med sælgeren, som du som udgangspunkt ikke har ret til at fortryde. Dette skyldes, at der ikke findes nogen lovbestemt regel om fortrydelsesret ved køb i fysiske butikker. Dog vælger de fleste sælgere alligevel at tilbyde en fortrydelsesret som en ekstra service til kunderne.

Hvis sælgeren tilbyder fortrydelsesret, har du ret til at fortryde købet på de betingelser, som butikken har fastsat. Dette indebærer, at du skal fortryde købet inden for den tidsfrist, som sælgeren har valgt. Varen skal normalt returneres i en stand, hvor den kan sælges igen som ny. Sælgeren kan have specifikke krav til varens stand ved tilbagelevering, som du skal informeres om. 

Disse krav kan for eksempel omfatte:

 • At plomberingen ikke må være brudt
 • At alle mærker fortsat skal sidde på varen
 • At varen returneres i originalemballage

Sælgeren kan også kræve, at du medbringer bevis for købet, oftest en kvittering, for at dokumentere, at varen er købt hos dem og at fortrydelsesfristen ikke er udløbet. Det er derfor almindeligt, at sælgere nægter at tage varer retur, hvis kunden ikke kan fremvise en kvittering.

Forbrugere har fortrydelsesret ved fjernsalg og aftaler indgået uden for den erhvervsdrivendes forretningssted

Som forbruger har du som udgangspunkt 14 dages fortrydelsesret, når du indgår aftaler om varer og tjenesteydelser ved fjernsalg eller uden for den erhvervsdrivendes forretningssted. Dette omfatter blandt andet aftaler indgået via e-handel, på messer eller lignende arrangementer.

Inden for denne fortrydelsesfrist kan du som forbruger opsige aftalen uden at skulle give nogen yderligere begrundelse. Fortrydelsesfristen begynder først at løbe, når du har modtaget varen. En vare anses for modtaget, når den for eksempel er lagt i din postkasse, efter aftale er lagt i et skur eller lignende, eller når den er afleveret på din arbejdsplads. Hvis varen er lagt i en pakkeboks eller pakkeshop, begynder fortrydelsesfristen først at løbe, når du har afhentet pakken.

Der er ingen lov, der fastsætter, hvor lang tid du har til at hente pakken fra en pakkeboks eller pakkeshop. Netbutikken kan dog have specificeret en frist i sine leveringsbetingelser. Hvis du ikke henter pakken inden for denne frist, vil pakken som regel blive returneret til netbutikken og du vil som udgangspunkt skulle betale for returforsendelsen.

Ved bestilling af en tjenesteydelse, som f.eks. et mobilabonnement, løber fortrydelsesfristen fra bestillingsdagen. Både for varer og tjenesteydelser udløber fristen 14 dage senere. Fortrydelsesretten regnes i hele dage. Hvis du for eksempel afgiver din bestilling mandag den 1., har du en frist til og med mandag den 15. Hvis den sidste dag falder på en helligdag, en lørdag, grundlovsdag, den 24. december eller den 31. december, udløber fristen den følgende hverdag.

Din fortrydelsesfrist kan forlænges, hvis du ikke modtager de lovpligtige oplysninger fra sælgeren i forbindelse med købet eller leveringen. For alle køb gælder det, at fortrydelsesfristen først begynder at løbe fra den dag, du modtager disse oplysninger. Hvis du ikke får oplysningerne, udløber din fortrydelsesfrist først efter 12 måneder og 14 dage.

I visse tilfælde kan fortrydelsesfristen være kortere end de 14 dage, der står i forbrugeraftaleloven. Dette gælder, hvis du har bestilt et stykke arbejde, som du ønsker påbegyndt inden udløbet af fortrydelsesfristen. I sådanne tilfælde udløber fortrydelsesretten, når arbejdet er afsluttet, selvom dette sker inden for de 14 dage.

Visse varetyper er undtaget fra fortrydelsesretten. Dette gælder blandt andet varer, der hurtigt kan forringes eller forældes, som f.eks. fødevarer, samt varer, der er specialfremstillet til forbrugeren.

Hvis du som erhvervsdrivende undlader at oplyse forbrugeren om fortrydelsesretten, herunder betingelser, tidsfrister og procedurer for at gøre fortrydelsesretten gældende, begynder fortrydelsesfristen først at løbe fra den dag, hvor forbrugeren modtager disse oplysninger. 

Fortrydelsesretten udløber dog senest 12 måneder efter udløbet af den oprindelige fortrydelsesfrist.

Returnering af varer

Hvis en forbruger benytter sig af sin fortrydelsesret, har vedkommende som udgangspunkt ret til at få hele sin betaling for varen tilbage, inklusiv leveringsomkostninger. 

Som erhvervsdrivende er du dog ikke forpligtet til at refundere for de ekstra omkostninger, der er forbundet med levering, hvis forbrugeren udtrykkeligt har valgt en anden leveringsform end den mindst bekostelige standardlevering, du har tilbudt.

Forbrugeren skal selv afholde de direkte omkostninger ved tilbagelevering af varen, medmindre du enten har accepteret at afholde disse udgifter, eller du har undladt at informere om, at forbrugeren selv skal betale returudgifterne.

Som sælger skal du tilbagebetale beløbet senest 14 dage efter, du har modtaget besked om, at kunden fortryder sit køb. Tilbagebetalingen skal ske ved brug af samme betalingsmiddel, som forbrugeren anvendte ved den oprindelige transaktion, medmindre forbrugeren udtrykkeligt har accepteret en anden betalingsmetode. Forbrugeren må ikke blive pålagt nogen form for gebyr i forbindelse med tilbagebetalingen.

Kunden har samtidig pligt til at returnere varen. Fortrydelsesretten gælder, selvom kunden har undersøgt og prøvet varen efter modtagelsen. Som sælger har du dog mulighed for – i visse tilfælde og efter en konkret vurdering – at kræve betaling for en eventuel værdiforringelse af varen.

Hos Stadsrevisionen tilbyder vi skræddersyet rådgivning og hjælp til dine regnskaber, så du kan fokusere på det, der virkelig betyder noget for din virksomhed. Med en fast personlig rådgiver og tilstedeværelse i hele landet, sikrer vi, at dine regnskaber altid er i topform.

Er du træt af at bruge tid og energi på bogføring og regnskaber?

Kontakt os i dag og oplev forskellen med professionel rådgivning fra Stadsrevisionen!

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Fortrydelsesret ved civilkøb

De regler om fortrydelsesret, som vi har gennemgået tidligere, gælder primært for forbrugerkøb. Dette betyder, at de er relevante, når en privatperson køber noget fra en erhvervsdrivende. 

Situationen er dog en anden ved civilkøb, hvor både køber og sælger er privatpersoner. Ved civilkøb gælder der ingen automatisk fortrydelsesret, medmindre dette er aftalt på forhånd mellem parterne. For at fortrydelsesretten skal være gældende ved civilkøb, skal du altså udtrykkeligt have aftalt med sælgeren, at du har ret til at fortryde købet.

Civilkøb finder ofte sted på platforme som f.eks. Facebook Marketplace, DBA, Trendsales og andre lignende markedspladser, hvor privatpersoner kan købe og sælge varer direkte til hinanden. Når du handler på disse platforme, er det vigtigt at være opmærksom på, at de samme beskyttelser, som du har ved køb fra en erhvervsdrivende, ikke nødvendigvis gælder. 

Nedenfor gennemgår vi hvad du skal være opmærksom på ved et civilkøb. 

Ingen lovbestemt fortrydelsesret

Når du køber noget fra en anden privatperson, som for eksempel på Facebook Marketplace eller DBA, er der ingen lovbestemt fortrydelsesret. Dette betyder, at når du først har gennemført købet, er det bindende, medmindre du på forhånd har aftalt med sælgeren, at du kan fortryde købet inden for en bestemt periode. En sådan aftale bør være skriftlig for at undgå misforståelser.

Aftal fortrydelsesret på forhånd

Hvis du ønsker at have muligheden for at fortryde købet, skal du sørge for at få en klar aftale med sælgeren inden købet. Spørg sælgeren, om de er villige til at acceptere en fortrydelsesret, og aftal de specifikke betingelser, såsom hvor længe fortrydelsesretten varer, og hvilke vilkår der gælder for returnering af varen.

Tjek varens tilstand nøje

Ved civilkøb er det også vigtigt at være ekstra opmærksom på varens tilstand, da privatpersoner ikke er underlagt de samme regler om reklamationsret som erhvervsdrivende. Tjek varen grundigt, og spørg sælgeren om dens historie, eventuelle fejl eller mangler. Dette kan hjælpe med at undgå ubehagelige overraskelser efter købet.

Skriftlige aftaler og dokumentation

For at beskytte dig selv er det en god idé at få alle aftaler skriftligt. Dette inkluderer detaljerne om fortrydelsesret, varens tilstand og betalingsbetingelser. En skriftlig aftale kan være en simpel e-mailudveksling eller en besked på den platform, hvor handlen foregår, som dokumenterer, hvad der er blevet aftalt mellem dig og sælgeren.

Betaling og levering

Når du køber noget fra en anden privatperson, er det også vigtigt at være forsigtig med betaling og levering. Brug sikre betalingsmetoder, og undgå at overføre penge, før du har modtaget og inspiceret varen. Aftal også klare betingelser for levering eller afhentning af varen.

Fortrydelsesret ved lovligt telefon- og dørsalg

Ifølge Forbrugeraftalelovens § 4, stk. 1, er det forbudt for erhvervsdrivende at rette uopfordret telefonisk henvendelse til en forbruger eller at opsøge en forbruger personligt på deres bopæl, arbejdsplads eller andre steder, hvor offentligheden normalt ikke har adgang, med henblik på at få solgt et produkt eller en tjenesteydelse. Dette betyder, at virksomheder ikke må ringe til forbrugere eller udføre dørsalg, medmindre de på forhånd har fået forbrugerens accept.

Der er dog visse undtagelser til denne regel. Hvis en forbruger selv har bedt om at blive kontaktet eller få besøg af en erhvervsdrivende, er det tilladt. Desuden er telefonsalg tilladt, men ikke dørsalg, for visse specifikke produkter og tjenester. 

Disse inkluderer:

 • Bestilling af bøger
 • Tegning af abonnementer på aviser, ugeblade og tidsskrifter
 • Formidling af forsikringsaftaler
 • Tegning af abonnementer på redningstjenester eller sygetransport

I praksis betyder dette, at næsten alt telefon- og dørsalg er forbudt, med få undtagelser. Dørsalg er kun lovligt, hvis forbrugeren specifikt har givet tilladelse til at blive kontaktet på deres bopæl. Telefonsalg er kun lovligt, hvis forbrugeren har givet accept til at blive ringet op, eller hvis salget omhandler bøger, avisabonnementer, forsikringer eller Falck-abonnementer.

Ifølge Forbrugeraftalelovens § 5, er aftaler indgået ved ulovligt dørsalg og telefonsalg ugyldige, hvilket betyder, at de ikke er bindende for forbrugeren. Hvis der derimod er tale om lovligt telefonsalg eller lovligt dørsalg, har forbrugeren som udgangspunkt ret til at fortryde aftalen inden for 14 dage, jf. Forbrugeraftalelovens § 18, stk. 1.

Det er vigtigt at huske, at dørsalg kun er lovligt, hvis forbrugeren på forhånd har givet tilladelse til at blive kontaktet i hjemmet. Er denne tilladelse ikke givet, er enhver aftale indgået ved dørsalg ugyldig, og forbrugeren er ikke bundet af den. Ved telefonsalg skal forbrugeren også have givet accept på forhånd, medmindre salget drejer sig om de undtagne produkter og tjenester nævnt ovenfor.

Disse regler er sat i værk for at beskytte forbrugerne mod uønsket kontakt og sikre, at aftaler kun indgås, når der er en klar og frivillig accept fra forbrugerens side. 

Fortrydelsesret ved indgåelse af lejekontrakt

Når du underskriver en lejekontrakt, kan det være en stor beslutning, og der kan opstå situationer, hvor du ønsker at fortryde denne beslutning. Men hvad er dine muligheder for at fortryde en lejekontrakt, og hvilke rettigheder har du som lejer? 

Lejekontrakter er juridisk bindende aftaler og muligheden for at fortryde eller annullere en lejekontrakt afhænger af en række faktorer.

Ingen generel fortrydelsesret

I modsætning til mange andre typer af aftaler og køb, er der ingen generel fortrydelsesret ved indgåelse af en lejekontrakt. Når du underskriver en lejekontrakt, binder du dig til de vilkår, der er aftalt i kontrakten. 

Dette betyder, at du som udgangspunkt ikke kan fortryde underskrivelsen af lejekontrakten, medmindre der er særlige forhold, der gør sig gældende, eller hvis kontrakten indeholder en specifik fortrydelsesklausul.

Der er dog visse situationer, hvor du som lejer kan have mulighed for at fortryde en lejekontrakt. Disse omfatter:

Manglende oplysninger fra udlejer: Hvis udlejeren har undladt at give vigtige oplysninger, som er væsentlige for lejemålet, kan dette være en grund til at annullere kontrakten. Det kan for eksempel være oplysninger om ejendommens stand, eksisterende skader eller juridiske forhold, der påvirker lejemålet.

Fejl og misforståelser i kontrakten: Hvis der er fejl eller misforståelser i lejekontrakten, kan dette også give grundlag for at fortryde. Dette kan omfatte fejl i lejeperioden, lejeprisen eller andre væsentlige vilkår, som begge parter har været enige om, men som er forkert formuleret i kontrakten.

Udlejers misligholdelse: Hvis udlejeren ikke opfylder sine forpligtelser i forhold til lejemålet, såsom at sikre, at lejemålet er beboeligt ved indflytning, kan du som lejer have grund til at opsige kontrakten. Dette kan inkludere manglende vedligeholdelse, manglende udbedring af skader eller andre forhold, der gør lejemålet ubeboeligt.

Hvordan fortryder man en lejekontrakt?

Hvis du befinder dig i en situation, hvor du ønsker at fortryde en lejekontrakt, er der nogle trin, du bør følge:

 1. Gennemgå kontrakten grundigt: Først og fremmest skal du læse lejekontrakten grundigt igennem. Se efter eventuelle klausuler om fortrydelse eller opsigelse. Nogle kontrakter kan indeholde bestemmelser, der giver lejer en kort fortrydelsesperiode.
 2. Kontakt udlejer: Tag kontakt til udlejeren så hurtigt som muligt og forklar din situation. Vær ærlig og klar i din kommunikation. Nogle udlejere kan være villige til at finde en løsning, især hvis de endnu ikke har taget skridt til at gøre lejemålet klar til dig.
 3. Skriftlig kommunikation: Sørg for, at alle kommunikationer med udlejeren foregår skriftligt. Dette kan være e-mail eller brev, hvor du klart udtrykker din intention om at fortryde lejekontrakten og de grunde, du baserer din anmodning på.
 4. Juridisk rådgivning: Hvis udlejeren nægter at annullere kontrakten, kan det være nødvendigt at søge juridisk rådgivning. En advokat med speciale i lejeret kan hjælpe dig med at forstå dine rettigheder og muligheder, og kan bistå i en eventuel tvist med udlejeren.

Opsigelse af lejemål

Hvis du ikke kan fortryde lejekontrakten, kan opsigelse være en anden mulighed. Lejeloven giver lejer visse rettigheder til at opsige et lejemål, selvom der er opsigelsesvarsler og -betingelser, der skal overholdes. Standard opsigelsesvarslet for lejer er normalt tre måneder, men dette kan variere afhængigt af kontraktens vilkår.

Konsekvenser af opsigelse

Det er vigtigt at forstå de økonomiske og praktiske konsekvenser af at opsige et lejemål. Som lejer er du normalt forpligtet til at betale husleje i opsigelsesperioden, medmindre udlejeren finder en ny lejer, der kan overtage lejemålet tidligere. Derudover kan der være udgifter forbundet med flytning og eventuel istandsættelse af lejemålet.

Forebyggelse er bedst!

For at undgå situationer, hvor du ønsker at fortryde en lejekontrakt, er det bedst at være grundig og omhyggelig, inden du underskriver. Gennemgå lejekontrakten nøje, forstå alle vilkår og betingelser, og sørg for at stille spørgsmål til udlejeren, hvis der er noget, du er i tvivl om. Besøg lejemålet flere gange, hvis muligt, og vær sikker på, at det lever op til dine forventninger og behov.

Er du virksomhedsejer? Hos Stadsrevisionen kan vi tage hånd om hele processen og sikre, at dit regnskab indsendes korrekt og til tiden. Vores eksperter står klar til at rådgive dig og sørge for, at alt er i orden, så du undgår stress og potentielle fejl.

Sikrer du dig mod fejl i årsregnskabet?

Kontakt os nu for professionel hjælp til dit årsregnskab og få ro i sindet!

Fortrydelsesret ved køb af fast ejendom

I forbindelse med køb af fast ejendom har køber altid en fortrydelsesret på 6 dage, hvis køber af en eller anden grund ønsker at fortryde købet. Nedenfor kan du læse mere om de vilkår, der gælder for fortrydelsesretten.

Hvad indebærer fortrydelsesretten?

Som køber har du altid mulighed for at fortryde dit tilbud om køb af en bolig. Dette kan gøres ved at sende en skriftlig besked til sælgeren, så længe beskeden når frem i tide. Dette kan ske via e-mail eller post, så længe sælgeren modtager beskeden inden de har accepteret købstilbuddet. Selv hvis køber og sælger allerede har indgået en bindende købsaftale, har køber ret til at fortryde boligkøbet i henhold til loven. Det skal dog bemærkes, at denne ret ikke er omkostningsfri, hvilket forklares nærmere nedenfor.

Hvor lang er fristen for fortrydelsesretten?

Fristen for at fortryde boligkøbet er på 6 hverdage efter handlens indgåelse. Det betyder, at lørdage og grundlovsdag ikke tælles med som hverdage, hvilket giver køber en weekend ud over de 6 dage til at overveje købet. Det er vigtigt at bemærke, at hvis køber underskriver købsaftalen før sælger, så starter fristen fra den dag, sælger underskriver. 

Omvendt, hvis sælger underskriver købsaftalen først, gælder 6-dages fristen fra den dag, køber modtager den underskrevne aftale.

Har jeg altid fortrydelsesret?

Fortrydelsesretten er reguleret af Forbrugerbeskyttelsesloven, som har til formål at sikre forbrugerne en rimelig beskyttelse ved køb af fast ejendom. For at kunne benytte fortrydelsesretten skal du være kategoriseret som ‘forbruger’, hvilket kræver, at følgende betingelser er opfyldt:

 • Ejendommen skal hovedsageligt være bestemt til beboelse for køberen.
 • Ejendommen må ikke være købt på en auktion eller tvangsauktion.
 • Ejendommen må ikke være en landbrugsejendom med landbrugspligt.

Kan jeg undlade fortrydelsesretten?

Fortrydelsesretten er en lovbestemt ret, og det er derfor ikke muligt at fratage køberen denne ret, eksempelvis ved at skrive det i købsaftalen. Hvis der er anvendt en ejendomsmægler eller en anden professionel ejendomsformidler, er det desuden et krav, at køberen modtager oplysninger om fortrydelsesretten, inden købsaftalen underskrives.

Fortrydelsesretten sikrer, at købere har mulighed for at træde tilbage fra en aftale om køb af fast ejendom inden for en rimelig tidsramme, hvilket giver en ekstra tryghed i købsprocessen. Det er vigtigt at forstå vilkårene og fristerne for fortrydelsesretten for at kunne udnytte denne ret korrekt.

Hvilke ejendomstyper giver fortrydelsesret?

Det er typen af ejendom, der afgør, om du har ret til fortrydelse ved køb. Fortrydelsesretten omfatter følgende ejendomstyper:

 • En- og tofamiliehuse
 • Ejerlejligheder
 • Sommerhuse
 • Ubebyggede grunde, hvor der planlægges opførelse af en bolig til køber
 • Andele i andelsboligforeninger
 • Aktier eller andre former for rettigheder, der giver brugsret til en bolig

Ejendomstyper uden fortrydelsesret

Fortrydelsesretten gælder ikke ved køb af:

 • Fast ejendom på auktion eller tvangsauktion
 • Landbrugsejendomme med landbrugspligt
 • Timeshare-lejligheder
 • Andelsboliger, der endnu ikke er opført

Sådan fortryder du dit boligkøb

Hvis du ønsker at fortryde købet af en fast ejendom, skal det ske inden for 6 hverdage efter, at handlen er indgået. Du skal sende en skriftlig besked til sælger eller sælgers ejendomsmægler. Det er tilstrækkeligt, at meddelelsen er nået frem til sælger eller mægler, uanset om de har set den eller ej.

Omkostninger ved at fortryde et boligkøb

At fortryde et boligkøb er ikke omkostningsfrit. Køber skal betale en godtgørelse til sælger svarende til 1 % af købesummen. Dette beløb skal være betalt og modtaget af sælger inden udløbet af de 6 dage. Hvis betalingen ikke sker rettidigt, er køber bundet af købet, selvom der er sendt en skriftlig fortrydelse.

Hvad hvis skødet allerede er tinglyst?

Selv hvis skødet på boligen allerede er tinglyst, kan køber stadig benytte sin fortrydelsesret, forudsat at skødet aflyses inden udløbet af de 6 dage.

Hvad sker der, hvis du allerede er flyttet ind?

Fortrydelsesfristen gælder stadig, selvom du som køber er flyttet ind i boligen. Dog skal sælger kunne flytte ind igen inden fristens udløb, og boligen skal tilbageleveres i samme stand som ved overtagelsen. Hvis der er foretaget ændringer, der gør det umuligt at returnere boligen i samme stand, kan køberen ikke træde tilbage fra købet. Skader eller forringelser, der er opstået ved købers brug, skal udbedres af køber. Sælger er ansvarlig for skader ved hændelige uheld, hvor køber ikke bærer skylden, men køber skal kunne bevise dette.

Advokatforbehold

For at undgå at betale godtgørelse til sælger ved fortrydelse, kan køber indsætte et advokatforbehold i købsaftalen. Dette forbehold giver køber mulighed for at underskrive købsaftalen, men samtidig forbeholde sig retten til at træde tilbage uden omkostninger, hvis advokaten eller en anden rådgiver ikke godkender aftalen.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om fortrydelsesret

Selvom du som udgangspunkt har 14 dages fortrydelsesret, når du køber varer online, er der visse undtagelser. Fortrydelsesretten gælder ikke ved køb af fødevarer og drikkevarer, der skal leveres hurtigt. Ligeledes gælder den ikke for billetter til kulturarrangementer, koncerter eller andre begivenheder, der finder sted på en specifik dato. Disse undtagelser er lavet, fordi produkterne enten hurtigt kan blive forringet, eller fordi begivenhederne er tidsbestemte og ikke kan gentages.

Sælgeren har en pligt til at informere dig om, hvor du skal sende varen hen, hvis du ønsker at gøre brug af din fortrydelsesret. For at overholde reglerne skal du inden for 14 dage efter modtagelsen af varen meddele sælgeren, at du ønsker at fortryde købet. Efter denne meddelelse har du yderligere 14 dage til at returnere varen til sælgeren. Det er vigtigt at sikre, at både meddelelsen og varen returneres inden for de respektive frister for at være berettiget til refusion.

Ved køb af fast ejendom til erhvervsmæssig brug, som eksempelvis udlejningsejendomme eller boliger, der skal bruges til erhvervsformål, gælder fortrydelsesretten ikke. Dette skyldes, at erhvervsmæssige transaktioner er underlagt andre regler og betingelser, der tager hensyn til den professionelle karakter af købet. Fortrydelsesretten er designet til at beskytte private forbrugere i deres boligkøb, og denne beskyttelse er derfor ikke relevant for erhvervsmæssige handler.

Ja, en butik kan nægte at bytte en vare. Når du køber noget i en fysisk butik, indgår du en bindende aftale, og ifølge købeloven har du ikke en generel ret til at fortryde dit køb. Mange butikker tilbyder dog som en ekstra service muligheden for at bytte varer eller returnere dem og få pengene tilbage, men dette er ikke en lovpligtig forpligtelse. Det er derfor op til den enkelte butik at beslutte, om de vil tilbyde denne service, og under hvilke betingelser det i så fald sker.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: