Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Databeskyttelsesloven

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad indebærer databeskyttelsesloven?

Databeskyttelsesloven er den danske lovgivning, der, i samarbejde med Databeskyttelsesforordningen, definerer retningslinjer for elektronisk behandling af personoplysninger. Denne lov er afgørende for at sikre, at persondata håndteres korrekt og forsvarligt. Databeskyttelsesloven fastsætter klare regler for, hvordan virksomheder skal overvåge behandlingen af personlige oplysninger for at sikre, at disse data både opbevares sikkert og behandles korrekt. Loven specificerer også, hvor længe virksomheder har tilladelse til at gemme personoplysninger, hvilket understreger vigtigheden af både beskyttelse og privatlivets fred.

Overholdelse af databeskyttelsesloven er ikke kun et juridisk krav, men også en vigtig del af virksomhedernes ansvar overfor deres kunder. Ved at følge disse retningslinjer kan virksomheder demonstrere deres engagement i at beskytte kunders personlige oplysninger, hvilket er afgørende i en tid, hvor data sikkerhed og privatlivets fred er i højsædet. Databeskyttelsesloven hjælper med at opbygge tillid mellem virksomheder og forbrugere og sikrer en høj standard for beskyttelse af personlige data.

Hvad defineres som personlige oplysninger?

Personlige oplysninger dækker over en bred vifte af informationer, der kan identificere en person enten direkte eller indirekte. Dette inkluderer typisk data som:

  • Adresse
  • Køn
  • Alder
  • E-mailadresse
  • CPR-nummer

Disse oplysninger betragtes som grundlæggende personlige data, og spiller en central rolle i persondatabeskyttelse.

Følsomme personoplysninger og deres behandling

Udover de almindelige personlige oplysninger findes der en kategori kendt som følsomme personoplysninger. Disse informationer kræver ekstra beskyttelse på grund af deres følsomme natur. Følsomme personoplysninger omfatter oplysninger om:

  • Race eller etnisk oprindelse
  • Politisk overbevisning
  • Religiøse eller filosofiske overbevisninger
  • Seksuel orientering
  • Helbredsmæssige forhold

Behandling af sådanne følsomme data er underlagt strengere regler for at sikre, at individers privatliv og integritet bevares. 

Hos Stadsrevisionen brænder vi for at hjælpe vores kunder med at optimere deres økonomi og opnå langvarig succes. Vi har hjulpet mere end +1200 tilfredse samarbejdspartnere og klienter – skal vi også hjælpe dig?

Har du brug for hjælp til at optimere din økonomi?


Kontakt Stadsrevisionen for skræddersyet professionel støtte og rådgivning. 

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Forståelse af databeskyttelsesloven og dens betydning

Databeskyttelsesloven danner grundlaget for, hvordan virksomheder skal håndtere personoplysninger i Danmark. Loven sikrer, at virksomhederne informerer dig klart og forståeligt om, hvordan dine personoplysninger bliver anvendt. En væsentlig rettighed, som loven tilbyder, er din mulighed for at få adgang til de personoplysninger en virksomhed har om dig, helt uden omkostninger. Derudover har du ret til at få rettet eventuelle fejl i disse oplysninger, hvilket styrker din kontrol over egne data.

Relationen mellem databeskyttelsesloven og Databeskyttelsesforordningen

Mens databeskyttelsesforordningen (GDPR) lægger strenge internationale rammer for databehandling, fungerer databeskyttelsesloven som en national tilpasning, der supplerer disse regler. Loven kræver, at visse virksomheder ikke kun overholder disse regler, men også proaktivt integrerer data beskyttelsesprincipper direkte i deres IT-systemer. Det indebærer blandt andet ansættelsen af en databeskyttelsesrådgiver, hvis opgave er at sikre, at personoplysningerne behandles på en forsvarlig måde.

Desuden har databeskyttelsesloven bestemmelser om, at Datatilsynet skal overvåge og sikre, at virksomhedernes behandling af personoplysninger opfylder de nyeste juridiske krav. 

Hvem er omfattet af databeskyttelsesloven?

Databeskyttelsesloven gælder som grundregel for alle, der er etableret i Danmark og foretager elektronisk behandling af personoplysninger, eller som håndterer persondata i registre. Dette omfatter en bred vifte af enheder, såsom virksomheder, offentlige myndigheder, foreninger og fonde. 

Selv enheder, der ikke er direkte etableret i Danmark, kan også falde ind under denne lovgivning. Dette gælder især, hvis de behandler personoplysninger relateret til aktiviteter, der målretter sig mod personer i Danmark, hvilket kan omfatte internationale virksomheder med en dansk kundebase eller markedsføringsaktiviteter rettet mod Danmark.

Undtagelser fra databeskyttelsesloven

Det er værd at bemærke, at privatpersoners behandling af personoplysninger til udelukkende personlige eller familiemæssige formål ikke er omfattet af databeskyttelsesloven. Dette betyder, at almindelig personlig datahåndtering, som ikke har kommerciel eller bredere samfundsmæssig kontekst, er undtaget fra lovens krav. 

Ved at definere klart, hvem der skal overholde databeskyttelsesloven, sikres det, at både store og små organisationer samt internationale aktører, der opererer inden for Danmarks grænser, håndterer persondata ansvarligt og i overensstemmelse med fastsatte regler. 

Ligesom der er konsekvenser ved ikke at overholde databeskyttelsesloven, er der også konsekvenser ved ikke at overholde bogføringsreglerne. Har du f.eks. styr på den nye bogføringslov? 

Vil du høre mere om den nye bogføringslov og om reglerne gælder for dig?

Vi i Stadsrevisionen kan kontaktes alle ugens dage mellem kl. 8-21.

Konsekvenser af overtrædelser

Når virksomheder og organisationer ikke overholder databeskyttelsesloven, kan konsekvenserne være alvorlige og have langvarige effekter. Her er en uddybning af de primære konsekvenser:

Bøder: En af de mest umiddelbare og mærkbare konsekvenser for ikke at overholde databeskyttelsesloven er risikoen for økonomiske bøder. Disse bøder kan være betydelige og er ofte skaleret efter overtrædelsens alvor og virksomhedens størrelse og omsætning. I nogle tilfælde, som under GDPR-reglerne i EU, kan bøderne nå op til 4% af den årlige globale omsætning eller 20 millioner euro, afhængigt af hvad der er højest. Bøder tjener både som straf og afskrækkelse for andre virksomheder.

Retssager: Overtrædelser af databeskyttelsesloven kan også føre til retssager, både fra private individer, hvis data er blevet misbrugt, og fra offentlige myndigheder, der håndhæver loven. Disse retssager kan være dyre og tidskrævende og kan involvere kompensation til de berørte parter for skader forårsaget af overtrædelsen.

Tab af omdømme: Måske en af de mest skadelige konsekvenser af ikke at overholde databeskyttelsesloven er tab af omdømme. Virksomheder og organisationer, der får offentlig opmærksomhed for dårlig håndtering af personoplysninger, kan opleve et betydeligt tab af kundetillid. Dette kan igen føre til tab af forretning, da kunder og samarbejdspartnere søger andre, mere pålidelige alternativer.

Forstyrrelser i forretningsdriften: Retssager og undersøgelser i forbindelse med overtrædelser kan føre til betydelige forstyrrelser i den daglige drift. Virksomheder skal måske omfordele ressourcer til juridisk forsvar, håndtere PR-kriser og arbejde på at genoprette systemer til at overholde lovgivningen, hvilket kan distrahere fra den almindelige forretningsaktivitet.

Øgede omkostninger: Ud over bøder og retssager kan virksomheder, der har overtrådt databeskyttelsesloven, blive nødt til at investere i nye systemer eller processer for at bringe deres datahåndtering i overensstemmelse med lovgivningen. Disse ændringer kan være kostbare både i form af finansielle udgifter og menneskelige ressourcer.

Konsekvenserne understreger vigtigheden af proaktiv overholdelse af databeskyttelsesloven for alle virksomheder og organisationer, der håndterer personoplysninger. 

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Databeskyttelsesloven

Databeskyttelsesloven er en dansk lov, der definerer reglerne for, hvordan personoplysninger skal håndteres elektronisk. Denne lov er designet til at styrke beskyttelsen af personlige data, som virksomheder indsamler, opbevarer og behandler. Databeskyttelsesloven sikrer, at personoplysninger håndteres sikkert, korrekt og i overensstemmelse med klare retningslinjer, hvilket beskytter individets privatliv.

Nej, databeskyttelsesloven er ikke det samme som GDPR. GDPR (General Data Protection Regulation) er en omfattende databeskyttelsesforordning fra EU, der gælder for alle EU-medlemslande samt virksomheder uden for EU, der behandler data om EU-borgere. Databeskyttelsesloven er Danmarks nationale implementering og tilpasning af GDPR, som omfatter specifikke nationale regler og praksisser.

Persondataloven var den tidligere danske lov om databeskyttelse, som blev erstattet af databeskyttelsesloven i 2018 for at implementere og harmonisere med EU’s GDPR. Mens persondataloven tidligere styrte håndteringen af persondata i Danmark, indeholder databeskyttelsesloven nu de opdaterede regler og standarder, som er nødvendige for at overholde GDPR’s krav.

Databeskyttelsesloven sikrer dine data ved at kræve, at virksomheder og organisationer håndterer dine personoplysninger på en lovlig, sikker og transparent måde. Loven giver dig rettigheder som adgang til dine data, ret til at få rettet fejl, og i nogle tilfælde sletning af dine data.

Hvis en virksomhed ikke overholder databeskyttelsesloven, kan det føre til alvorlige konsekvenser, herunder store bøder, retssager, og tab af omdømme. Dette kan påvirke virksomhedens drift, økonomi og relationer til kunder og partnere. Datatilsynet i Danmark håndhæver loven og kan udstede sanktioner baseret på overtrædelsens alvor.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: