Kontakt os

+45 70 60 40 04

Lagerbeskatning

Lagerbeskatning

Lagerbeskatning er en central metode i beskatningen af frie midler ved investeringer. Sammen med realiseringsbeskatning udgør den de to primære skattemetoder, der kan have en afgørende indflydelse på investorers reelle afkast. I lagerbeskatningens rammer betaler investorer skat af deres årlige afkast, uanset om investeringen er solgt eller ej.

Livrente

Livrente

En livrente, der ofte refereres til som livsvarig pension, er en pensionsopsparing, der, som betegnelsen indikerer, tilbyder en stabil indtægt gennem hele livet. Denne type opsparing sikrer regelmæssige udbetalinger, der begynder fra pensionsalderen og fortsætter indtil livets ende.

Likviditetsbudget

Likviditetsbudget

At udarbejde et likviditetsbudget betyder at forudsige kommende indtægter og udgifter for at danne et overblik over virksomhedens finansielle ressourcer. Dette skridt er vitalt for at fastslå, om der er tilstrækkelige likvide aktiver til rådighed. Sådan en prognose er central for at opretholde virksomhedens økonomiske velbefindende.

Leverandør

Leverandør

En leverandør er en enhed, der leverer en vare eller tjenesteydelse til virksomheder og privatpersoner. I erhvervslivet er det uundværligt at have en pålidelig leverandør, da det kan være uoverkommeligt for en virksomhed,

Løntilskud

Løntilskud

Stillinger med løntilskud tilbydes ofte til ledige med det mål at lette deres vej tilbage til arbejdsmarkedet eller udvide deres færdigheder. Dyk ned i denne tekst for at forstå, hvad løntilskud dækker over, og hvilke personer der har ret til at modtage løntilskud.

Lønsumsafgift

Lønsumsafgift er en afgift, som visse virksomheder i Danmark skal betale, når de leverer momsfrie ydelser. Dette er især relevant for professionelle inden for sektorer som undervisning, sundhed og transport, for at nævne nogle få.

Likviditet

Likviditet viser en virksomheds økonomiske sundhed og kapacitet. Helt enkelt belyser det, hvor meget kapital en virksomhed har til rådighed. En god likviditet er essentiel, da det indikerer virksomhedens evne til at dække sine kortfristede gældsforpligtelser – alt fra regninger, lønudbetalinger til skat og moms.

Likviditetsgrad

Likviditetsgrad er mere end blot et økonomisk udtryk; det er et kritisk nøgletal, der giver indblik i en virksomheds evne til at møde sine kortfristede økonomiske forpligtelser. Det centrale ved likviditetsgrad er at vurdere, om virksomheden besidder tilstrækkelig likviditet til at afvikle sin kortfristede gæld, hvis behovet opstår. I praksis refererer dette nøgletal til forholdet mellem virksomhedens omsætningsaktiver – aktiver forventet solgt inden et år – og dens kortfristede gæld, som skal afvikles inden samme periode. En forståelse af likviditetsgraden er essentiel, når man analyserer virksomhedens økonomiske robusthed og likviditetsposition.

Lægeerklæring

Med en certificering eller lægeerklæring refereres der til enhver dokumenteret vurdering af en persons helbred eller årsagen til deres død, som en læge udarbejder, og som er beregnet til brug i private eller offentlige retlige forhold.

Lønsikring

Lønsikring er en forsikring, der sikrer, at du, trods ufrivillig arbejdsløshed, kan bibeholde en stor del af din normale løn. Med lønsikring kan du bevare mellem 80-90 pct. af din indkomst, hvis uheldet skulle være ude. Især for dig med egen virksomhed kan det være en strategisk beslutning at investere i en lønsikring, da du dermed får en økonomisk stødpude, hvis du skulle opleve at skulle lukke din virksomhed. Lønsikring kan derfor betragtes som en slags økonomisk sikkerhedsnet, hvor et bestemt beløb bliver udbetalt månedligt oven i eventuelle dagpenge. Det er dog vigtigt at bemærke, at der ofte er et loft for, hvad du kan modtage pr. måned, og dette beløb kan variere alt efter hvilket