Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Ledighedsydelse

Når du er kvalificeret til et fleksjob, er du berettiget til at få ledighedsydelse, indtil du starter i et fleksjob.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er ledighedsydelse?

Ledighedsydelse udgør en vital offentlig støtte for personer, der er godkendt til et fleksjob. Denne ydelse er designet til at give økonomisk hjælp til dem, der enten venter på ansættelse i et fleksjob, eller som midlertidigt har mistet deres fleksjob. Hvis du er godkendt til fleksjob, er det derfor ledighedsydelsen, og ikke dagpenge eller andre offentlige ydelser, som du vil være berettiget til. 

Som modtager af ledighedsydelse er der visse krav og forpligtelser, du skal opfylde. For det første er du forpligtet til at deltage i regelmæssige samtaler på dit lokale jobcenter hver tredje måned. Disse samtaler sikrer, at du aktivt søger efter arbejde og engagerer dig i processen med at finde en varig beskæftigelse. Det er også et krav, at du deltager i de jobtilbud, som din kommune stiller til rådighed, herunder specifikke tilbud om fleksjob.

Afhængigt af din uddannelsesbaggrund og arbejdsmarkedets behov, har du mulighed for at deltage i et jobrettet uddannelsesforløb. Dette tilbud gælder for de første 9 måneder af din samlede ledighedsperiode. Formålet med disse uddannelsesforløb er at styrke dine kompetencer og forbedre dine chancer for at opnå beskæftigelse inden for dit fagområde.

Hvis du stadig står uden beskæftigelse efter 12 måneder med ledighedsydelse inden for en periode på 18 måneder, vil din situation blive grundigt vurderet af din kommune. Denne vurdering afgør, om du fortsat opfylder kriterierne for at være godkendt til fleksjob. Hvis ikke, kan kommunen tilbyde alternative støtteforanstaltninger som ressourceforløb, revalidering eller førtidspension, baseret på en vurdering af dine nuværende arbejdsevner og helbredsmæssige status.

Hos Stadsrevisionen brænder vi for at hjælpe vores kunder med at optimere deres økonomi og opnå langvarig succes. Vi har hjulpet mere end 1200 tilfredse samarbejdspartnere og klienter – skal vi også hjælpe dig?

Har du brug for hjælp til at optimere din økonomi?

Kontakt Stadsrevisionen for skræddersyet professionel støtte og rådgivning.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Detaljeret guide til udbetaling af ledighedsydelse i 2024

Ledighedsydelse er en vigtig økonomisk støtte for personer, der er godkendt til et fleksjob. I 2024 kan du være berettiget til at modtage op til 18.137 kr. per måned i ledighedsydelse, hvilket svarer til 89 pct. af den højeste dagpengesats. Denne ydelse sikrer en grundlæggende indtægt, mens du søger efter eller venter på ansættelse i et fleksjob.

For at kvalificere dig til den højeste sats af ledighedsydelsen, skal du opfylde mindst én af følgende betingelser på tidspunktet for din godkendelse til fleksjob:

  • Være berettiget til barselsdagpenge eller sygedagpenge.
  • Modtage sygedagpenge.
  • Deltage i revalidering efter en jobplan.
  • Modtage ledighedsydelse efter ansættelse i ustøttet beskæftigelse.
  • Have været ansat i fleksjob i mindst 9 måneder inden for de seneste 18 måneder.

Hvis du opfylder en af disse betingelser, vil du modtage det maksimale beløb, som hjælper med at dække din indtægt, indtil du enten genoptager arbejde eller finder et nyt fleksjob.

Hvis du ikke opfylder betingelserne for at få den højeste sats, vil du i stedet modtage en ledighedsydelse på et niveau, der svarer til kontanthjælp. For en forsørger vil dette beløb være 16.382 kr. per måned i 2024. Hvis du ikke er forsørger, vil du modtage en månedlig ydelse på 112.326 kr.

Ferie med ledighedsydelse: Hvordan og hvornår?

Hvis du modtager ledighedsydelse i forbindelse med et godkendt fleksjob eller mens du søger et fleksjob, har du ret til at holde ferie med ydelsen fra dit første ferieår. Det antal feriedage, du kan tage med ledighedsydelse, afhænger af det tidspunkt, hvor du enten er blevet godkendt til eller ansat i et fleksjob. Her er en detaljeret gennemgang af dine muligheder:

Antal feriedage med ledighedsydelse:

  • 15 dages ferie: Hvis du er godkendt til eller ansat i et fleksjob mellem den 1. maj og den 31. juli.
  • 10 dages ferie: Hvis din godkendelse eller ansættelse falder mellem den 1. august og den 31. december.
  • 5 dages ferie: For godkendelser eller ansættelser fra den 1. januar til den 30. april.

Regler for maksimalt antal betalte feriedage:

Det er vigtigt at bemærke, at hvis du har optjent feriepenge fra et tidligere job, og dette resulterer i mere end 25 betalte feriedage, vil antallet af feriedage, du kan tage med ledighedsydelse, blive reduceret. Dette sikrer, at du ikke overskrider grænsen på 25 betalte feriedage om året.

Feriens placering og administration:

Alle feriedage med ledighedsydelse skal afholdes inden for det gældende ferieår, som løber fra den 1. maj til den 30. april. Du kan ikke overføre ubrugte feriedage med ledighedsydelse til det efterfølgende ferieår. Det er også afgørende, at du ansøger om ferie hos din kommune senest 14 dage før din ferie starter. Hvis du kontakter jobcentret efter at din ferie er påbegyndt, vil du kun være berettiget til ledighedsydelse under ferie fra den dag, du tager kontakt til jobcenteret.

Ved at planlægge og søge om ferie i god tid sikrer du, at alt forløber problemfrit, og at du kan nyde din velfortjente ferie med den økonomiske støtte, du er berettiget til. For mere detaljeret information eller vejledning om, hvordan du korrekt ansøger om ferie med ledighedsydelse, anbefales det at kontakte dit lokale jobcenter eller kommunens kontor.

Modtagelse af ledighedsydelse efter at have nået fleksydelsesalderen

Når du når fleksydelsesalderen, påvirker det din berettigelse til at modtage ledighedsydelse, især hvis du ikke er berettiget til fleksydelse. Hvis denne situation gælder for dig, er der særlige regler for, hvor længe og hvor meget du kan modtage i ledighedsydelse.

Varighed og beløb af ledighedsydelse ved fleksydelsesalder:

Du kan fortsætte med at modtage ledighedsydelse i op til 6 måneder efter du har nået fleksydelsesalderen. Dette giver dig en midlertidig økonomisk støtte, mens du tilpasser dig din nye situation. Det er vigtigt at bemærke, at ledighedsydelsen i denne periode vil være på samme sats som før du nåede fleksydelsesalderen.

Overgang til kontanthjælpssats:

Efter de første 6 måneder vil beløbet, du modtager, blive nedsat til kontanthjælpssatsen. Denne ændring i ydelsen reflekterer en standardisering af økonomisk støtte til personer, der har nået fleksydelsesalderen, men ikke modtager fleksydelse.

Det er afgørende at planlægge din økonomi med denne ændring i tankerne, da overgangen fra ledighedsydelse til kontanthjælp kan have betydelig indflydelse på dit budget. For yderligere oplysninger om dine rettigheder og muligheder efter at have nået fleksydelsesalderen, og for at forstå fuldt ud, hvordan dette påvirker din situation, kan det være en god idé at rådføre sig med dit lokale jobcenter eller en rådgiver, der specialiserer sig i sociallovgivning.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Ledighedsydelse

At være på ledighedsydelse betyder, at du modtager økonomisk støtte fra det offentlige, mens du enten venter på at starte i et fleksjob, eller er midlertidigt uden arbejde fra et fleksjob. Det er en ydelse designet til at hjælpe personer, der er godkendt til fleksjob, men som endnu ikke er ansat.

I 2024 kan du modtage op til 18.137 kr. per måned i ledighedsydelse, hvis du opfylder visse betingelser, hvilket svarer til 89% af den højeste dagpengesats. Hvis du ikke opfylder disse betingelser, vil ydelsen være på niveau med kontanthjælp, som er lavere.

Nej, ledighedsydelse er ikke det samme som kontanthjælp. Ledighedsydelse er specifikt rettet mod personer, der er godkendt til fleksjob, og varierer i beløb afhængigt af individuelle omstændigheder og opfyldelse af visse betingelser. Kontanthjælp er en bredere social ydelse til personer uden beskæftigelse, der ikke nødvendigvis er godkendt til fleksjob.

Du er berettiget til ledighedsydelse, når du er godkendt til et fleksjob og venter på at starte i jobbet, eller hvis du er blevet ledig fra et fleksjob. Du skal være aktiv i din jobsøgning og deltage i samtaler og tilbud fra dit jobcenter for at bevare din berettigelse.

Som modtager af ledighedsydelse har du mulighed for at deltage i jobrettede uddannelsesforløb, især i de første 9 måneder af din ledighedsperiode. Disse uddannelsesmuligheder er designet til at styrke dine kompetencer og forbedre dine jobmuligheder, hvilket kan være afgørende for at opnå beskæftigelse inden for dit felt. 

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: