Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Lønseddel

Alle lønmodtagere har ret til at modtage en lønseddel fra deres arbejdsgiver, når de får udbetalt løn. Men hvad skal en lønseddel egentlig indeholde? Her kan du finde ud af, hvilke krav der stilles til indholdet af en lønseddel.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er en lønseddel?

En lønseddel er en vigtig dokumentation for hver enkelt medarbejder, der bekræfter udbetalingen af løn fra arbejdsgiveren. Dette vigtige dokument tjener ikke kun som kvittering for den udbetalte løn, men også som et bevis for, at der er foretaget betalinger til A-skat og arbejdsmarkedsbidrag (AM-bidrag). Siden indførelsen af kildeskatten i 1970, har det været en fast forpligtelse for arbejdsgivere at afregne skat på medarbejderens vegne direkte ved kilden. Lønsedlen giver et klart billede over, hvad du har tjent, samt detaljer om de skatter og bidrag, der er blevet afregnet i den specifikke lønperiode, uanset om lønnen udbetales månedligt eller hver anden uge.

Det er arbejdsgiverens  pligt at sikre, at lønsedlen udleveres til medarbejderen senest på den dag, lønnen udbetales. Selvom der ikke er strikse krav til lønsedlens format, er der flere vigtige oplysninger, som skal inkluderes på en lønseddel. Disse krav kan variere afhængigt af lovgivningen og eventuelle overenskomster, som arbejdspladsen er en del af. Inkludering af disse detaljer sikrer, at både medarbejder og arbejdsgiver har et klart og præcist overblik over løntransaktionerne, hvilket er afgørende for en god regnskabspraksis.

Forståelsen af, hvordan en lønseddel struktureres og hvad den skal indeholde, er vigtig for enhver arbejdsgiver. En korrekt og detaljeret lønseddel understøtter ikke kun gennemsigtigheden i lønudbetalinger men også medarbejdernes tillid til, at deres lønninger håndteres korrekt. 

Ligesom præcist udfyldte lønsedler er vigtigt for en sund regnskabsføring, er der mange andre faktorer at overveje i dit regnskab. Overlader du din virksomheds regnskab til Stadsrevisionen, sikrer du at dit regnskab overholder alle gældende regler og standarder.

Vil du sikre compliance i dit regnskab?

Kontakt Stadsrevisionen for skræddersyet professionel hjælp til regnskabet.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Hvad skal en lønseddel indeholde?

En korrekt udfyldt lønseddel er en afgørende del af lønadministrationen og skal nøje afspejle de aftaler, der er indgået mellem arbejdsgiver og medarbejder, som de er specificeret i ansættelseskontrakten. Hvis din virksomhed er bundet af en overenskomst, er det også vigtigt, at lønsedlen reflekterer de specifikke krav, der stilles i overenskomsten. For eksempel, hvis der i aftalen er inkluderet et arbejdsgiverbetalt pensionsbidrag på 12 procent og en medarbejderbetaling på 6 procent til samme pensionsordning, skal disse tal klart fremgå på lønsedlen.

Derudover er der fastsat specifikke lovkrav til, hvad en lønseddel skal indeholde, for at sikre gennemsigtighed og retfærdighed i lønudbetalinger. En lønseddel skal tydeligt oplyse følgende informationer:

 • Arbejdsgivers navn, adresse og CVR-nummer eller SE-nummer.
 • Medarbejderens navn, adresse og CPR-nummer eller medarbejdernummer.
 • Den specifikke lønperiode og det indkomstår lønberegningen vedrører.
 • Det totale antal arbejdstimer i lønperioden, som også rapporteres til eIndkomst.
 • Eventuelle udbetalte G-dage.
 • Bruttoløn, det vil sige lønnen før der trækkes A-skat og AM-bidrag.
 • Pensionsbidrag trukket fra medarbejderens løn samt ATP.
 • AM-bidrag, som arbejdsgiveren indeholder af lønnen på vegne af SKAT.
 • A-skat, som trækkes fra bruttolønnen og indeholdes på vegne af SKAT.
 • Oplysninger fra skattekortet, herunder fradrag og trækprocent.
 • Nettoløn, hvilket er beløbet der udbetales direkte til medarbejderens Nemkonto.

Derudover kan lønsedlen også indeholde andre relevante posteringer afhængig af specifikke overenskomster eller individuelle kontrakter. Disse kan omfatte:

 • Kørselsgodtgørelse
 • Pensionsindbetalinger
 • Søgnehelligdagstillæg
 • Løn under sygdom
 • Gruppelivsordninger
 • Forsikringer
 • Bidrag til fritvalgskonto

Håndtering af lønsedler kan være en udfordring. Overlader du de øvrige dele af dit regnskab til Stadsrevisionen, kan du frigøre mere tid til nøje at administrere lønudbetalinger, hvilket vil styrke tillidsforholdet mellem medarbejder og arbejdsgiver.

Ønsker du professionel hjælp til regnskabet?

Kontakt Stadsrevisionen for certificeret og specialiseret faglighed.

Retningslinjer for opbevaring af lønsedler

Det er vigtigt for enhver arbejdsgiver at forstå og efterleve de lovkrav, der er forbundet med opbevaring af lønsedler. Som arbejdsgiver er du forpligtet til at opbevare lønsedler, som indeholder medarbejdernes lønoplysninger, i mindst 5 år. Dette sikrer ikke kun overholdelse af lovgivningen, men beskytter også medarbejdernes personoplysninger. Overholdelse af disse krav er yderst vigtigt, da lønoplysninger er personfølsomme data og skal håndteres i overensstemmelse med GDPR. Det er vigtigt at sørge for, at disse oplysninger er sikkert opbevaret og utilgængelige for uvedkommende.

Hvornår og hvor skal medarbejdere have deres lønseddel?

Det er vigtigt, at alle medarbejdere modtager deres lønseddel rettidigt, hvilket betyder senest på udbetalingsdagen for lønnen. I dag foregår distributionen af lønsedler oftest elektronisk via e-Boks eller mit.dk, hvilket både sikrer hurtig og sikker levering. Som arbejdsgiver har du friheden til at vælge den metode, der bedst passer til din virksomheds behov og præferencer, for hvordan lønsedlen skal leveres til medarbejderen. Dette giver fleksibilitet i administrationsprocessen og hjælper med at opretholde en effektiv kommunikationsstrøm omkring lønudbetaling.

Disse praksisser sikrer ikke kun overholdelse af juridiske krav men spiller også en afgørende rolle i at opretholde tillid og gennemsigtighed mellem arbejdsgiver og medarbejder. Korrekt håndtering af lønsedler er afgørende for enhver virksomheds interne lønadministration og kan have betydelige implikationer for både overholdelse af privatlivets fred og medarbejdertilfredshed.

Husk at tjekke din lønseddel, hvis du er medarbejder

Som medarbejder er det vigtigt regelmæssigt at gennemgå din lønseddel for at sikre, at alle oplysninger er korrekte. Det er ikke usædvanligt, at der kan opstå fejl i lønsedlen, hvilket kan resultere i, at du som medarbejder potentielt kan miste penge, der retmæssigt tilhører dig. Typiske fejl på en lønseddel kan omfatte forkert udbetaling af tillæg, feriepenge, eller pensionsindbetalinger.

Det er derfor vigtigt at være opmærksom og kontrollere hver eneste detalje på lønsedlen. Hvis du opdager fejl, er det afgørende at tage dette op med din arbejdsgiver hurtigst muligt for at få rettet op på fejlene. Dette sikrer, at du modtager alle de penge, du er berettiget til.

At tjekke din lønseddel nøje sikrer også, at du forstår, hvordan din løn er opbygget, og hvilke fradrag der er foretaget. Dette er ikke kun vigtigt for din økonomiske sundhed, men også for din retssikkerhed som ansat. En lønseddel er ikke blot et dokument, der viser dit lønbeløb, men også et vigtigt bevis på din arbejdsgivers overholdelse af arbejdsmarkedets regler og lovgivning.

Sørg for at gøre det til en vane at gennemgå din lønseddel hver gang du modtager den. Dette vil ikke kun holde dig informeret om din økonomiske situation, men også styrke dit forhold til din arbejdsgiver ved at sikre, at alle lønaspekter er korrekte og gennemsigtige.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om lønseddel

En lønseddel er et dokument med detaljer om den udbetalte løn, fradrag for skat og andre bidrag, samt yderligere information såsom pensionsbidrag og eventuelle tillæg.

En lønseddel er et dokument, der fungerer som en kvittering for udbetalt løn fra arbejdsgiver til medarbejder. Den indeholder detaljer om den udbetalte løn, fradrag for skat og andre bidrag, samt yderligere information såsom pensionsbidrag og eventuelle tillæg. Lønsedlen tjener som bevis for, at arbejdsgiveren har overholdt sine forpligtelser ift. lønudbetaling og skatteafregning.

Medarbejdere modtager typisk deres lønsedler elektronisk via e-Boks eller mit.dk, afhængig af arbejdsgiverens præference og de systemer de anvender til lønadministration. Nogle arbejdspladser kan også vælge at levere lønsedlen fysisk.

Medarbejdere bør modtage deres lønsedler senest på den dag, lønnen udbetales. Timing kan variere afhængig af virksomhedens lønudbetalingspolitik, men det er generelt standard praksis at udstede lønsedler samtidig med, eller lige før, lønudbetaling finder sted.

Hvis en medarbejder ikke modtager sin lønseddel, er det vigtigt at tage dette op med arbejdsgiveren eller lønafdelingen hurtigst muligt. Arbejdsgivere er juridisk forpligtet til at udstede lønsedler, og manglende modtagelse kan være et tegn på administrative fejl eller mere alvorlige overtrædelser. Ikke at modtage en lønseddel kan gøre det svært for medarbejderen at verificere nøjagtigheden af deres løn og skattebetaling, hvilket kan føre til yderligere finansielle komplikationer.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: