Kontakt os

+45 70 60 40 04

Arbitrage

Arbitrage

Arbitrage er en strategi, der involverer indkøb af en vare udelukkende med det formål at videresælge den for at opnå en gevinst. Denne praksis betegnes som arbitrage, når du anskaffer et produkt uden at ændre, forbedre eller på nogen måde modificere det, for så at sælge netop dette produkt videre til en pris, der overstiger din oprindelige købspris.

Amortisationsplan

En amortisationsplan giver et detaljeret overblik over tilbagebetalingen af et lån. Denne plan fungerer som en guide til, hvor meget og hvornår man skal betale afdrag og renter på lånet. Det er en essentiel del af låneprocessen, da den hjælper med at forstå de økonomiske forpligtelser over lånets løbetid.

Afkast

Afkast

Når du investerer, refererer “afkast” til det udbytte, du opnår, hvilket kan være et overskud eller et underskud. Denne terminologi er central i forståelsen af investeringsresultater.

Afgift

En afgift er en skat, som staten lægger på en vare, den bidrager til, at staten får flere indtægter.

A-skat

A-skat

A-skat refererer til den skat, der opkræves på din hovedindtægt, såsom løn, dagpenge eller SU. Beløbet, du skal betale i A-skat, varierer baseret på din årlige indkomst og størrelsen af dine fradrag.

Afskrivning

afskrivning

Afskrivning er et begreb med flere facetter. Det refererer til den værdiforringelse, som anlægsaktiver oplever, og som registreres i løbet af et regnskabsår i en virksomhed. Samtidig anvendes termen “afskrivning” også til at beskrive de økonomiske tab, der kan opstå, hvis en virksomhed har kunder, der ikke er i stand til at betale deres gæld.

Arveforskud

Arveforskud

Arveforskud er en finansiel ordning, der giver dig mulighed for at fordele din arv til dine arvinger, mens du stadig er i live. Dette koncept er både praktisk og følelsesmæssigt givende, da det tillader dig at opleve glæden ved at give, samtidig med at dine arvinger får økonomisk støtte, når de har mest brug for det.

Avance

Avance

Avance er et centralt økonomisk begreb, som beskriver forskellen mellem salgspris og indkøbspris, hvilket er nøglen til at forstå en virksomheds fortjeneste ved salg af varer eller ydelser. Ofte benævnt som bruttoavance, repræsenterer dette begreb den grundlæggende fortjeneste eller bruttofortjeneste, som en virksomhed opnår.

Afstemning

Afstemning

Afstemning er en effektiv metode til at overvåge din bogføringspraksis, hvor du bekræfter at alle nødvendige poster er inkluderet og korrekt bogført. Denne proces sikrer nøjagtighed og fuldstændighed i din bogføring.

Afskrivninger

Depreciation

Afskrivninger forstås som en økonomisk metode til at anerkende og håndtere den gradvise værdiforringelse af et anlægsaktiv over dets brugbare levetid. Denne proces tillader virksomheder at opnå et årligt skattefradrag, idet værdiforringelsen ses som en driftsomkostning. Ved at anvende afskrivninger kan virksomheder fordele omkostningen af et aktiv – og dermed skattefradraget – over aktivets levetid frem for at tage hele beløbet på én gang.