Kontakt os

+45 70 60 40 04

Kategori: A

Et afregningsbilag er en særlig form for faktura, hvor det er kunden, der udsteder fakturaen på vegne af leverandøren. Dette fænomen kaldes også for selvfakturering. I traditionelle transaktioner udsteder sælgeren fakturaen; men i tilfælde af afregningsbilag, omvendes denne proces, så. . .
En arbejdsskadeerstatning tildeles en person, der har pådraget sig en skade på arbejdspladsen, hvad enten det drejer sig om en erhvervssygdom eller en ulykke i forbindelse med arbejdet.. . .
En anpart er en ejerandel i et anpartsselskab (ApS). For en anpartshaver er deres anpart svarende til det beløb, en anpartshaver har investeret. Når et ApS oprettes, sker det med en indskudt startkapital opdelt i anparter. Når selskabet vokser og. . .
En anlægsnote refererer til en specifik type note, som indgår i dit firmas årsregnskab. Denne note detaljerer alle ændringer i beholdningen af anlægsaktiver i din virksomhed.. . .
Anvendt regnskabspraksis udgør en central komponent i enhver virksomheds årsrapport. Denne sektion belyser de specifikke regnskabsmetoder og måleprincipper, der er anvendt i udarbejdelsen af virksomhedens årsregnskab. I anvendt regnskabspraksis detaljeres det, hvordan økonomiske transaktioner og hændelser er blevet håndteret og. . .
Acontoskat er forudbetaling af selskabsskat. Hvis dit selskab har opnået overskud i de forløbne regnskabsår, er det påkrævet, at du indbetaler acontoskat. Du kan finde yderligere information om, hvilke enheder der er forpligtede til at betale acontoskat, samt detaljer om. . .
Aktiekapital repræsenterer den totale mængde af værdier, inklusive kontanter, maskineri og fast ejendom, som virksomhedens ejere eller aktionærer har investeret i virksomheden. Du kan finde yderligere information om aktiekapital her.. . .
En amortiseringsplan er essentielt en strategi for tilbagebetaling af gæld. Denne type plan fungerer som en detaljeret betalingskalender for lån, hvor man tydeligt kan se fordelingen mellem afdrag og renter samt betalingstidspunkter.. . .
I Danmark refererer et aktieselskab (A/S) til en type virksomhedsstruktur, hvor ejerskabet er fordelt blandt flere aktionærer gennem deres investering i aktier. Dette indebærer, at hver aktie ejes som en andel af selskabet. Aktieselskabet karakteriseres ved at have de højeste. . .
Anfordringslån er en fleksibel lånetype, hvor långiveren har muligheden for at kræve lånet tilbagebetalt når som helst. Dette sker efter en forudgående meddelelse, hvorefter låntageren har en kort periode, ofte omkring 14 dage, til at foretage tilbagebetalingen.. . .

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder