Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Aldersopsparing

Aldersopsparing er en pensionsordning, der som udgangspunkt udbetales på én gang. Her får du svar på alle de vigtigste spørgsmål om aldersopsparing, dens fordele, hvor meget du må indbetale og hvordan den udbetales.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er en aldersopsparing?

Aldersopsparing kaldes også ofte en aldersforsikring og er en særlig type pensionsordning, hvor du hverken skal betale skat eller afgift, når du trækker dine penge ud ved pensionering. En væsentlig fordel ved aldersopsparing er, at du ikke vil opleve modregning i din folkepension. I modsætning til andre pensionsordninger gives der dog ikke skattefradrag for de beløb, du indbetaler til aldersopsparingen.

Ved at vælge en aldersopsparing sikrer du dig selv et øget økonomisk råderum, når du pensioneres. Dette kommer i tillæg til din almindelige pension og giver dig mulighed for en mere komfortabel tilværelse, når du trækker dig tilbage fra arbejdsmarkedet. Du kan oprette en aldersopsparing op til 20 år efter, du har opnået den alder, hvor du kan begynde at få udbetalt pension. 

For personer, der i øjeblikket betaler topskat men forventer at betale en lavere skattesats, såsom bundskat, når de går på pension, anbefales det først at overveje indbetalinger til en ratepension eller livrente, før der fokuseres på aldersopsparing. Dette skyldes de skattemæssige fordele, som disse andre pensionsformer kan tilbyde.

Du må også indbetale til din aldersopsparing, efter du er blevet folkepensionist, og op til 20 år efter du har nået den alder, hvor pensionsudbetalinger starter. Dette gør aldersopsparing fleksibilitet, idet du kan fortsætte med at øge din opsparing selv i pensionsårene.

Hvem kan oprette en aldersopsparing?

Alle kan oprette en aldersopsparing op til 20 år efter, du har opnået den alder, hvor du kan begynde at få udbetalt pension. Dette gør aldersopsparing til et attraktivt valg for et bredt udvalg af personer, der ønsker at forberede sig på deres pensionisttilværelse med en økonomisk buffer.

Hvor meget kan du indbetale til din aldersopsparing?

Når du vælger at oprette en aldersopsparing, er der fastsatte grænser for, hvor meget du og din arbejdsgiver tilsammen kan indbetale hvert år. I 2024 er denne grænse sat til 9.100 kr., hvilket er steget fra 8.800 kr. i 2023. Disse beløb kan indbetales uden at skulle betale afgift, hvilket gør aldersopsparing til en attraktiv opsparingsform.

 

For folkepensionister, eller dem der har maksimalt 7 år til de når folkepensionsalderen, er indbetalingsgrænsen væsentligt højere. I 2024 kan der indbetales op til 58.900 kr., hvilket er steget fra 56.900 kr. i 2023. Det er vigtigt at bemærke, at hvis du modtager udbetalinger fra fradragsberettigede pensionsordninger, som for eksempel en ratepension eller en livsvarig pension, reduceres dit maksimale indbetalingsbeløb til aldersopsparing til 9.100 kr. i 2024.

Aldersopsparing giver dig mulighed for at øge din økonomiske sikkerhed i pensionsårene ved at opbygge en skattefri opsparing, som du kan nyde godt af sammen med din folkepension. Det er en fordelagtig måde at sikre sig et økonomisk råderum på, når du ikke længere er aktiv på arbejdsmarkedet.

En aldersopsparing kan være en god måde at sikre din økonomi under din pension, men det er også vigtigt at have styr på din økonomi, mens du stadig er aktiv på arbejdsmarkedet. Hos Stadsrevisionen tilbyder vi professionel rådgivning, der sikrer, at din økonomi er både robust og korrekt håndteret. Kontakt os for en uforpligtende samtale om, hvordan vi kan hjælpe dig med at optimere dit regnskab og din økonomiske planlægning.

Har du brug for professionel hjælp til dit regnskab?

Kontakt Stadsrevisionen for hjælp med 100% tilfredhedsgaranti.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Hvad sker der, hvis du indbetaler for meget til din aldersopsparing?

Indbetalinger til en aldersopsparing skal overholde bestemte grænser, og hvis du indbetaler mere end tilladt, vil dette medføre en afgift. For dem, der har mere end 5 år til de når folkepensionsalderen, er afgiften på overindbetalinger 20%. Denne afgift øges til 40%, hvis du har mindre end 5 år til din folkepensionsalder, eller hvis du allerede modtager udbetalinger fra pensionsordninger, som er omfattet af 10 års-reglen.

Aldersopsparing giver fleksibilitet i din pensionsplanlægning, men det er vigtigt at være opmærksom på disse grænser for at undgå unødvendige afgifter. Hvis du opdager, at du har indbetalt for meget i et givet år, er der dog en måde at reducere afgiften på. Ved at overføre det overskydende beløb til en fradragsberettiget pensionsordning, såsom en ratepension, i det efterfølgende år, kan afgiften reduceres til kun 4%.

Hvordan betaler du skat af min aldersopsparing?

Når du investerer i en aldersopsparing, er det vigtigt at forstå, hvordan skatten på denne opsparing håndteres. Hvert år skal du betale 15,3 % i skat af renterne (afkastet) fra din aldersopsparing. Denne skat bliver automatisk håndteret af dit pensionsselskab eller bank, som sender oplysninger om årets afkast direkte til skattemyndighederne, og trækker 15,3 % i skat af afkastet. Derfor behøver du ikke at bekymre dig om at indbetale et ekstra beløb til at dække skatten; alt håndteres automatisk for at gøre processen så nem og problemfri som mulig for dig.

Udbetaling af din aldersopsparing

Du kan generelt tidligst få udbetalt din aldersopsparing, når du når din pensionsudbetalingsalder, og du skal have udbetalt hele beløbet senest 20 år efter denne dato. Udbetalingen sker som hovedregel i form af et engangsbeløb, men du har også mulighed for at få den udbetalt i portioner, kendt som deludbetalinger.

Alternativt kan du vælge en ratevis udbetaling, som skal aftales over en periode på minimum to år. Denne form for udbetaling skal være påbegyndt senest 20 år efter din pensionsudbetalingsalder og afsluttet senest i det kalenderår, der ligger 30 år efter pensionsudbetalingsalderen.

Udbetaling af aldersopsparing før tid

Hvis du ønsker din aldersopsparing udbetalt før tid, skal du normalt betale en afgift på 20 % af beløbet til staten. Der er dog undtagelser, som for eksempel hvis du tilkendes førtidspension eller er livstruende syg, hvor afgiften ikke pålægges. Ligeledes udbetales din aldersopsparing uden den 20 % afgift ved din død, hvor beløbet vil gå til de begunstigede.

Hos Stadsrevisionen brænder vi for at hjælpe vores kunder med at optimere deres økonomi og opnå langvarig succes. Vi har hjulpet mere end 12000 tilfredse samarbejdspartnere og klienter – skal vi også hjælpe dig?

Har du brug for hjælp til at optimere din økonomi?

Kontakt Stadsrevisionen for skræddersyet professionel støtte og rådgivning.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om aldersopsparing

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Ja, det kan betale sig at have en aldersopsparing, især hvis du ønsker en skattefri opsparing til pensionstiden. Aldersopsparingen giver ikke skattefradrag ved indbetaling, men tilbyder frihed fra skat og afgifter ved udbetaling, hvilket kan være en betydelig økonomisk fordel.

Du kan få udbetalt din aldersopsparing fra din pensionsudbetalingsalder og senest 20 år derefter. Du har mulighed for at vælge mellem engangsudbetaling eller ratevis udbetaling over minimum en toårig periode.

I 2024 kan du og din arbejdsgiver tilsammen indbetale op til 9.100 kr. til din aldersopsparing uden afgift. For folkepensionister eller de, der er op til 7 år fra folkepensionsalderen, er grænsen hævet til 58.900 kr. i 2024.

Hovedforskellen mellem en traditionel pension og en aldersopsparing er skattebehandlingen. Traditionelle pensionsordninger som ratepension og livrente tilbyder skattefradrag ved indbetaling og beskattes ved udbetaling, mens aldersopsparing ikke giver skattefradrag ved indbetaling, men tilbyder skattefri udbetaling.

Aldersopsparingen har den fordel, at den ikke modregnes i din folkepension. Det betyder, at du kan have en aldersopsparing uden at det påvirker det beløb, du modtager fra folkepensionen.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: