Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Anbefaling

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er en anbefaling?

En anbefaling er en skriftlig udtalelse udstedt af en arbejdsgiver, der dokumenterer og understøtter en tidligere ansats fortsatte karrierevej. Det gør de ved at bekræfte ansættelsesforholdet samt uddybe oplysninger om vedkommendes arbejdsområde, kompetencer og erhvervserfaring. Anbefalingens hovedformål er at understøtte den ansøgers kvalifikationer på en troværdig måde. Anbefalingen kan også indeholde personlige vurderinger, hvor arbejdsgiveren fremhæver særlige styrker og positive aspekter ved den tidligere ansatte, hvilket kan være afgørende i søgningen efter ny beskæftigelse.

Er en anbefaling og reference det samme?

Nej, der er en forskel mellem en anbefaling og en reference, selvom begge er vigtige i jobsøgningsprocessen. En anbefaling er typisk en skriftlig bekræftelse fra en tidligere arbejdsgiver, som attesterer dine kompetencer og erhvervserfaringer, hvilket kan styrke din position i jobsøgningen. Denne anbefaling vil ofte også inkludere en personlig vurdering, som fremhæver dine styrker. Derimod refererer en reference til en person, der tidligere har arbejdet professionelt sammen med dig, og som kan kontaktes af potentielle nye arbejdsgivere for at indhente yderligere information om din arbejdspraksis og personlighed. Referencer skal typisk angives i slutningen af dit CV og kan spille en central rolle i ansættelsesprocessen.

Er en anbefaling og udtalelse det samme?

Ordet anbefaling kan ofte forveksles med en udtalelse, men der er små nuancer mellem de to. Ifølge ordbogen betegner en anbefaling “en udtalelse, hvormed man anbefaler noget eller nogen.” Anbefalingen har en mere positiv og overbevisende klang, hvor den specifikt fremhæver en persons kvaliteter eller egnethed til en bestemt opgave. I modsætning hertil kan en udtalelse være mere neutral og beskrive arbejdsopgaver eller jobkrav uden nødvendigvis at indebære en direkte anbefaling.

Hvad indeholder en anbefaling?

En god anbefaling bør være lavet specifikt til at fange en potentiels arbejdsgivers interesse ved at fremhæve relevante fakta og vurderinger. En anbefaling skal omhyggeligt beskrive en kandidats roller, ansvarsområder og præstationer. Her er de hovedelementer, der bør være i en anbefaling:

Fakta om medarbejderen i en anbefaling

Start med at beskrive den pågældendes jobtitel og de primære ansvarsområder. Inkluder væsentlige projekter eller kunder, som medarbejderen har arbejdet med. Det giver anbefalingen faktuelt indhold.

Opgavebeskrivelse og jobkrav i en anbefaling

Det er en god idé klart at angive, hvilke opgaver medarbejderen har håndteret, samt de krav, der blev stillet i jobbet. Dette afsnit bør reflektere, hvordan medarbejderen mødte disse krav, omsatte sine kompetencer til resultater og bidrog til organisationens mål.

Medarbejderens kvaliteter i en anbefaling

Fremhæv specifikke færdigheder og styrker, såsom analytiske evner, kreativitet eller ledelseskapacitet. Personlige kvaliteter som godt humør og evnen til at skabe et positivt arbejdsmiljø kan også være relevante at inkludere.

Samlet vurdering i anbefalingen

Afslut anbefalingen med en opsamlende evaluering af, hvordan medarbejderen har bidraget til virksomheden. Dette kan inkludere alt fra problemløsningsfærdigheder til teamdynamik.

Anbefalinger skal være præcise og fokuserede. Hver sektion bør konstruktivt bidrage til at forme et positivt og overbevisende billede af medarbejderen, understøttet af konkrete eksempler.

Hvad skal man undgå i en anbefaling?

I en anbefaling er det vigtigt at vedligeholde en professionel og objektiv tone. Personlige meninger skal holdes til et minimum, medmindre de er direkte relevante og positivt formulerede. Man kan f.eks. undgå at beskrive standardprocedurer som en grundlæggende forventninger som punktlighed eller almene arbejdspladsvaner. Man bør heller ikke nævne negative kommentarer, så undlad at inkludere negative vurderinger eller personlige forbehold, da disse kan underminere formålet med en anbefaling.

Hvis du generelt ikke har en positiv opfattelse af den ansatte, er det mest professionelle at afslå at skrive en anbefaling.

Hvor lang må en anbefaling være?

Den mest effektive anbefaling er kort og præcis, typisk på én side. Det er vigtigt, at anbefalingen fokuserer på de mest relevante og overbevisende aspekter af medarbejderens præstationer og karakter. En lang og udførlig anbefaling kan virke overvældende og mindre tilgængelig for en travl arbejdsgiver. En velstruktureret, kortfattet anbefaling sikrer, at de mest betydningsfulde punkter fanges hurtigt.

Har du styr på de mest betydningsfulde punkter i et årsregnskab? Hos Stadsrevisionen prioriterer vi effektivitet og præcision i vores arbejde. Vores team, bestående af erfarne revisorer med mindst 8 års erfaring, er forpligtet til at levere nøjagtige og aktuelle årsregnskaber. Vi er dedikerede til at sikre, at dit årsregnskab overholder alle gældende regler og lovgivninger, samtidig med at vi møder enhver deadline. Desuden tilbyder vi en attraktiv prisstruktur, der potentielt kan spare dig for tusindvis af kroner årligt.

Ønsker du professionel hjælp til f.eks. dit årsregnskab?

Kontakt Stadsrevisionen for hjælp med certificeret og specialiseret faglighed.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Kan man kræve en anbefaling?

Retten til at modtage en anbefaling fra en arbejdsgiver er ikke juridisk garanteret, og det er op til den enkelte arbejdsgiver at beslutte, om de ønsker at udstede en anbefaling. Før 1. juni 2008 var det ifølge funktionærloven muligt for en ansat at kræve en skriftlig anbefaling ved afsked, men dette er ikke længere tilfældet. Nutidens funktionærlov kræver dog, at arbejdsgiveren giver en skriftlig forklaring på årsagen til en afskedigelse, hvis den afskedigede medarbejder anmoder om det. 

Selvom denne forklaring bekræfter ansættelsesforholdet, tjener den ikke som en anbefaling. Derfor, selvom mange arbejdsgivere ofte vælger at skrive anbefalinger, er de ikke forpligtede til det. Hvis din arbejdsgiver ikke vælger at tilbyde en anbefaling, kan det være en god ide at spørge om muligheden for at bruge dem som reference, hvilket tillader fremtidige arbejdsgivere at kontakte dem direkte for en vurdering af dine kompetencer og arbejdspræstationer.

At bruge en chef som reference i stedet for at få en anbefaling

I visse tilfælde vælger arbejdsgivere principielt ikke at skrive anbefalinger, men tilbyder i stedet, at ansatte kan oplyse deres chef som reference. Dette indebærer, at du kan inkludere navnet, titlen og kontaktoplysningerne på din tidligere chef i dit CV. Potentielle arbejdsgivere kan herefter kontakte din tidligere chef og opnå en mundtlig anbefaling baseret på dine tidligere arbejdsrelationer. Dette er særligt nyttigt, hvis du og din tidligere chef havde et godt samarbejde, da det kan give en stærk personlig attestering af dine evner. 

Hvad kendetegner en god anbefaling?

En god anbefaling er præget af ærlighed og nøjagtighed. I sin enkleste form er det vigtigt, at en anbefaling afspejler sandheden om en medarbejders præstationer og adfærd. Ledere skriver typisk ikke anbefalinger, medmindre de har et positivt syn på medarbejderen. Hvis et samarbejde dog har været udfordrende, bør lederen stadig stræbe efter at formidle en objektiv og faktabaseret vurdering. Dette sikrer en retfærdig repræsentation både for den tidligere medarbejder og for den potentielle nye arbejdsgiver.

At tilføje rosende ord om en medarbejder kan være fristende, særligt hvis personen har været yderst kompetent og vellidt. Det er dog afgørende at forblive konkret og præcis i beskrivelsen og kun fremhæve reelle komplimenter, når de er berettigede. En rosende anbefaling giver indtryk af en værdsat og betydningsfuld medarbejder, hvilket kan være til stor fordel for medarbejderen i fremtidige jobmuligheder.

Det er vigtigt, at en god anbefaling indeholder både nøjagtige og oprigtige oplysninger om den pågældende medarbejder. Dette gør det muligt for en ny arbejdsgiver at få et realistisk indtryk af medarbejderens potentiale og tidligere præstationer.

Præcision og nøjagtighed er lige så afgørende i bogføring som i en god anbefaling. Effektiv bogføring er central for enhver virksomheds finansielle forvaltning, men det behøver ikke at være hverken omkostningstungt eller tidskrævende. Med moderne digitale bogføringssystemer kan du både spare tid og penge, samtidig med at du opnår præcise og detaljerede økonomiske rapporter. Hos Stadsrevisionen er vi eksperter i digital bogføring og tilbyder hjælp til at indføre kosteffektive digitale løsninger, der er skræddersyet til dine specifikke behov.

Mangler du skræddersyet hjælp til f.eks. din virksomheds bogføring?

Kontakt os – en af Danmarks bedst bedømte – for personlig rådgivning.

Hvad er retningslinjerne for udformning af en anbefaling?

Når du skriver en anbefaling, er der flere væsentlige faktorer at overveje for at sikre, at dokumentet er både professionelt og nyttigt:

Beskyttelse af personlige oplysninger

Det er afgørende at undgå at videregive følsomme personlige oplysninger. Fokuser på medarbejderens professionelle kvaliteter og bidrag uden at inddrage private detaljer.

Objektivitet

Hvis en medarbejder er blevet afskediget under omstændigheder, der ikke er favorable, bør du overveje at afstå fra at skrive en anbefaling. Hvis anmodet, kan en simpel bekræftelse på ansættelsen, der indeholder grundlæggende oplysninger om ansættelsesperioden og stilling, være et alternativ.

Integritet i anbefalingen

Vær opmærksom på ikke at inkludere dig selv eller dine personlige følelser i anbefalingen. Anbefalingen skal centreres omkring medarbejderen og dennes kvalifikationer.

Undgå negativitet

Det er vigtigt ikke at fremhæve medarbejderens svagheder eller eventuelle negative aspekter. Hvis du føler, at du ikke kan udstede en positiv anbefaling, er det bedre at sige nej.

Kvalitet over kvantitet

Undgå klichéer og generelle påstande som “altid til tiden” eller “god til at rydde op”. Fokuser i stedet på specifikke kompetencer og bidrag, der adskiller medarbejderen fra andre.

Klarhed og præcision

En anbefaling bør være velstruktureret og fri for stavefejl og grammatiske fejl, da dette reflekterer både din professionalisme og din opfattelse af medarbejderen.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om anbefaling

En anbefaling er en skriftlig erklæring, der typisk udformes af en tidligere arbejdsgiver, hvori vedkommende attesterer en tidligere medarbejders kompetencer, præstationer og adfærd i jobbet. Anbefalingen bruges ofte af medarbejderen til at styrke deres ansøgninger og chancer i jobsøgningsprocessen ved at tilvejebringe troværdige og positive oplysninger om deres professionelle baggrund og arbejdsetik.

En god anbefaling skal være præcis, ærlig og fremhæve medarbejderens specifikke kvaliteter og bidrag. For at skrive en overbevisende anbefaling kan du starte med at beskrive den pågældendes stilling og hovedansvarsområder. Fremhæv derefter særlige projekter eller resultater, og inkluder konkrete eksempler på, hvordan medarbejderen har udvist exceptionelle færdigheder eller bidraget positivt til virksomhedens mål. Afslut anbefalingen med en personlig testimonial, der støtter medarbejderens ansøgning til nye muligheder.

Hovedforskellen mellem en anbefaling og en udtalelse ligger i formålet og detaljegraden. En anbefaling er typisk mere detaljeret og fokuseret på at fremhæve individets kvalifikationer og præstationer for at understøtte deres jobansøgning. Den indeholder specifikke eksempler og personlige kvaliteter. En udtalelse er ofte mere generel og neutral, primært beskrivende i forhold til personens roller og ansvar uden nødvendigvis at fremhæve individets kvaliteter eller anbefale dem til fremtidige roller.

Man kan anmode om en anbefaling ved afslutningen af en ansættelse, især hvis man har haft et positivt og produktivt forhold til sin arbejdsgiver. Det er også passende at bede om en anbefaling, når man skifter karriereveje eller søger job, hvor tidligere erhvervserfaring og beviste færdigheder er afgørende for den nye rolle. Mange vælger at anmode om anbefalinger, når de forbereder deres professionelle porteføljer eller opdaterer deres CV’er.

En anbefaling kan have en betydelig indvirkning på ens karrieremuligheder, da den fungerer som et professionelt godkendelsesstempel fra en tidligere arbejdsgiver. Den kan demonstrere ens evner og succes i tidligere roller, hvilket øger troværdigheden og kan overbevise potentielle nye arbejdsgivere om, at man er en værdifuld tilføjelse til deres team. En stærk anbefaling kan ofte skille en kandidat ud fra mængden i konkurrencedygtige jobmarkeder.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: