Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Arbejdsmiljørepræsentant

Arbejdsmiljørepræsentanten, ofte forkortet som AMR, fungerer som bindeled mellem de ansatte og ledelsen i alle aspekter af arbejdsmiljøet. Arbejdsmiljørepræsentantens hovedopgave er at assistere ledelsen i at opretholde et sundt og sikkert arbejdsmiljø, således at alle arbejdsopgaver udføres på en sikker måde.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er rollen som arbejdsmiljørepræsentant?

En arbejdsmiljørepræsentant spiller en kritisk rolle i at fremme et sikkert og sundt arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Denne person fungerer som de ansattes repræsentant i dialogen med ledelsen om alle aspekter af arbejdsmiljøet. Det er afgørende, at en arbejdsmiljørepræsentant arbejder tæt sammen med både medarbejdere og ledelse for at sikre, at arbejdsmiljøet ikke blot er fysisk sikkert, men også psykisk støttende.

Som arbejdsmiljørepræsentant er det ikke direkte dit ansvar at sikre, at arbejdspladsen overholder arbejdsmiljøloven til punkt og prikke. Dine primære opgaver inkluderer at oplyse ledelsen om eventuelle problemer, der påvirker kollegernes velbefindende, og at bistå med at identificere og implementere løsninger på disse udfordringer. Det er vitalt, at du som arbejdsmiljørepræsentant er proaktiv og engageret i at opretholde en åben og løsningsorienteret kommunikation med både ledelsen og dine kolleger for at skabe et optimalt arbejdsmiljø.

Arbejdsmiljørepræsentanten skal sikre, at alle stemmer bliver hørt, og at der tages hensyn til både de fysiske og psykiske aspekter af arbejdsmiljøet. Ved at udføre disse opgaver bidrager arbejdsmiljørepræsentanten ikke kun til et sundere arbejdsmiljø, men også til en mere engageret og tilfreds medarbejdergruppe. Rollen som arbejdsmiljørepræsentant er derfor essentiel i enhver organisation, der vægter sine medarbejderes velvære og sikkerhed højt.

Hvem skal have en arbejdsmiljørepræsentant?

På enhver arbejdsplads med ti eller flere ansatte er det obligatorisk at udpege en arbejdsmiljørepræsentant. Denne regel gælder bredt, lige fra kontormiljøer til industrielle arbejdspladser. På byggepladser skærpes kravene yderligere; her skal der udpeges en arbejdsmiljørepræsentant, hvis der er fem eller flere ansatte hos den samme arbejdsgiver i mindst 14 dage. 

For større virksomheder, der beskæftiger over 35 ansatte, er der yderligere krav om etablering af en arbejdsmiljøgruppe. Denne gruppe består af alle virksomhedens arbejdsmiljørepræsentanter samt en leder, der er udpeget af virksomhedens ledelse. Strukturen og størrelsen af arbejdsmiljøgruppen kan tilpasses efter virksomhedens størrelse og behov. Dette sikrer, at større virksomheder med flere afdelinger får en passende dækning og opmærksomhed på arbejdsmiljøspørgsmål overalt i organisationen.

I tilfælde hvor der kun er én arbejdsmiljørepræsentant i en virksomhed, falder ansvaret for at repræsentere alle faggrupper på denne enkelte person. Denne repræsentant skal være særligt opmærksom på både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø i hele virksomheden. For eksempel i en børnehave skal arbejdsmiljørepræsentanten varetage interesserne for både pædagoger og køkkenpersonale, hvilket understreger behovet for en bred og inklusiv tilgang til arbejdsmiljøet.

At have en arbejdsmiljørepræsentant er afgørende for at sikre, at alle arbejdsmiljørelaterede spørgsmål håndteres effektivt og at arbejdspladsen forbliver sikker og sund for alle ansatte.

Hos Stadsrevsionen brænder vi for at hjælpe vores kunder med at optimere deres økonomi og opnå langvarig succes. Vi har hjulpet mere end 1200 tilfredse samarbejdspartnere og klienter – skal vi også hjælpe dig?

Har du brug for hjælp til at optimere din økonomi?


Kontakt Stadsrevisionen i dag, for hjælp med certificeret og specialiseret faglighed.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Rollen og arbejdsopgaverne for en arbejdsmiljørepræsentant

Arbejdsmiljørepræsentantens rolle varierer betydeligt afhængigt af specifikke brancheforhold og arbejdspladsens natur. Disse repræsentanter skal have et solidt kendskab til relevant lovgivning og tilgængelige hjælpemidler, hvilket er afgørende for at kunne varetage deres opgaver effektivt. For eksempel i restaurantbranchen, omfatter reglerne for fysisk arbejdsmiljø specifikke begrænsninger for, hvor meget personale må løfte alene, som tunge gryder eller vinkasser, hvilket kræver nøje kendskab til de gældende regler og tilgængelige teknologiske hjælpemidler.

Arbejdsmiljøorganisationens opgaver er defineret i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed. Arbejdsopgaverne kan generelt inddeles i to kategorier: operationelle (daglige) og strategiske (overordnede) opgaver.

Daglige opgaver inkluderer:

 • Sikre at arbejdsforholdene overholder de fastsatte sikkerheds- og sundhedsmæssige standarder.
 • Sikre tilgængeligheden af manualer og instruktioner for brug af redskaber og hjælpemidler.
 • Løbende overvågning af arbejdsforholdene.
 • Medvirken ved udarbejdelsen af arbejdspladsvurderinger (APV).
 • Registrering og anmeldelse af arbejdsskader.
 • Fungerer som bindeled mellem de ansatte og arbejdsmiljøorganisationen.
 • Fremme de ansattes indflydelse på deres arbejdsmiljø.

Overordnede opgaver omfatter:

 • Deltagelse i årlige arbejdsmiljødrøftelser.
 • Medvirken til udformning af oplæringsprincipper.
 • Bidrag til fastsættelse af størrelsen og strukturen på arbejdsmiljøorganisationen.
 • Vejledning omkring sikkerheds- og sundhedsarbejdet.
 • Overvågning af sikkerheds- og sundhedstiltag.
 • Vejledning i, hvordan arbejdsmiljøfokus kan integreres i både strategisk ledelse og daglig drift.
 • Forebyggelse af ulykker, erhvervssygdomme, og arbejdsskader.

Arbejdsmiljørepræsentanten spiller en nøgleposition i at sikre et sikkert og sundt arbejdsmiljø, der understøtter både de ansattes velvære og virksomhedens overordnede produktivitet og effektivitet. Dette gør rollen både udfordrende og essentiel i enhver moderne arbejdsplads.

Valg og kvalifikationer for arbejdsmiljørepræsentanter

Alle medarbejdere på en arbejdsplads har retten til at stille op til valg som arbejdsmiljørepræsentant. Dette valg sikrer, at hver medarbejdergruppe repræsenteres af en person, der tilhører deres egen gruppe. Denne regel er særlig relevant i større virksomheder, hvor der findes flere forskellige medarbejdergrupper. Det er vigtigt, at hver gruppe har sin egen repræsentant, der forstår og kan adressere specifikke arbejdsmiljøspørgsmål relevant for deres særlige område.

Når en person vælges som arbejdsmiljørepræsentant for første gang, pålægges vedkommende at gennemgå et grundkursus i arbejdsmiljø. Dette kursus er designet til at give de nyvalgte repræsentanter den nødvendige viden og værktøjer til effektivt at varetage deres opgaver. Derudover har arbejdsmiljørepræsentanter ret til løbende efteruddannelse hvert år. Denne efteruddannelse sikrer, at repræsentanterne holder sig ajour med nye love, regler og bedste praksisser inden for arbejdsmiljø.

Disse uddannelseskrav er vitale for at sikre, at arbejdsmiljørepræsentanterne er fuldt udrustet til at håndtere udfordringer og effektivt bidrage til at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø på deres arbejdsplads. Dette understreger organisationens forpligtelse til at fremme et godt arbejdsmiljø og garantere, at alle medarbejdere har en kvalificeret stemme i arbejdsmiljøspørgsmål.

Valgprocessen for en arbejdsmiljørepræsentant

Valget af en arbejdsmiljørepræsentant involverer alle ansatte på arbejdspladsen, inklusive deltidsansatte, afløsere, vikarer, og lærlinge, som alle har stemmeret. Dog er der en specifik regel for ansatte inden for kontor- og administrationsområder samt butiksansatte, hvor de skal arbejde mindst 10 timer om ugen for at kvalificere sig til stemmeret.

Arbejdsmiljørepræsentanten bliver valgt af de ansatte i det specifikke område, som repræsentanten skal dække. I tilfælde hvor der kun skal vælges én repræsentant for hele virksomheden, deltager alle ansatte i virksomheden i valget. Dette sikrer, at alle medarbejdere har en stemme i valget af den person, der skal varetage deres interesser i arbejdsmiljøspørgsmål.

Det er arbejdsgiverens ansvar at sørge for, at valget af arbejdsmiljørepræsentanten afholdes korrekt. Arbejdsgiveren skal facilitere selve valgprocessen, men det er vigtigt at notere, at arbejdsgiveren ikke må påvirke valget. Dette indebærer, at arbejdsgivere, virksomhedsejere, og arbejdsledere ikke har tilladelse til at deltage i selve stemmeprocessen. Denne regel er sat for at sikre en fair og uafhængig valgproces, hvor repræsentanten kan fungere som en ægte stemme for medarbejderne uden indflydelse fra virksomhedens ledelse. 

Hvor længe er man arbejdsmiljørepræsentant?

Typisk bliver en arbejdsmiljørepræsentant valgt for en periode på to år. Dette giver medarbejderne mulighed for jævnligt at vurdere og om nødvendigt skifte deres repræsentant, hvilket kan være fordelagtigt for at opretholde et dynamisk og effektivt arbejdsmiljø. Dog har arbejdsgiveren mulighed for at forlænge valgperioden til op til fire år, hvilket kan bidrage til kontinuitet og stabilitet i arbejdet med arbejdsmiljøspørgsmål.

Det er vigtigt at bemærke, at en sådan forlængelse af valgperioden skal besluttes og annonceres før selve valget finder sted. Det er ikke muligt at forlænge en igangværende valgperiode. Denne regel sikrer, at alle involverede parter er klar over, hvor lang en periode de forpligter sig til, og at de har mulighed for at planlægge deres engagement og ressourcer i overensstemmelse hermed.

Denne struktur i valgperioderne giver både fleksibilitet og forudsigelighed i planlægningen af arbejdsmiljøindsatsen og sikrer, at både medarbejdere og arbejdsgiver kan tilpasse sig arbejdsmarkedets skiftende behov og udfordringer. Skal vi imens hjælpe med regnskabet eller bogføringen? Vi har +1200 tilfredse klienter og branchebestemte revisorer, så det matcher netop dig og dit behov!

Ønsker du professionel hjælp?

Vi i Stadsrevisionen tilbyder hjælp, der altid har tilfredshedsgaranti.

Dobbeltroller på arbejdspladsen: At være både arbejdsmiljørepræsentant og tillidsrepræsentant

Det er absolut muligt for en medarbejder at bestride rollerne som både arbejdsmiljørepræsentant og tillidsrepræsentant samtidigt. Dette kan være en fordel, da personen allerede vil have et etableret forhold til både medarbejderne og ledelsen, hvilket kan fremme kommunikation og effektivitet i begge roller.

Dog er det vigtigt at understrege, at valget til de to poster skal ske ved separate afstemninger. Dette krav sikrer, at valgprocesserne forbliver klare og retfærdige, og at medarbejderne forstår, hvilke kompetencer og ansvarsområder de stemmer på for hver position. Ved at kræve separate valg, sikres det også, at medarbejderne aktivt vælger den samme person for hans eller hendes individuelle meritter i hver specifik rolle, snarere end en samlet pakkeløsning, hvilket kunne risikere at udvande fokusset på hver enkelt områdes særlige behov.

At have en person, der varetager både rollen som arbejdsmiljørepræsentant og tillidsrepræsentant, kan styrke sammenhængen mellem medarbejdernes generelle velfærd og specifikke arbejdsmiljøspørgsmål, hvilket potentielt kan føre til mere holistiske løsninger på tværs af organisationen.

Stabilitet i rollen som arbejdsmiljørepræsentant: Afsættelse og fratrædelse

Arbejdsmiljørepræsentanten har en stabil og sikret position under valgperioden. Dette skyldes, at hverken medarbejderne eller ledelsen har beføjelser til at afsætte en arbejdsmiljørepræsentant, når vedkommende først er valgt. Ligeledes kan arbejdsmiljørepræsentanten ikke selv vælge at fratræde sin post før valgperiodens afslutning. Dette er en vigtig regel, der sikrer kontinuitet og forudsigelighed i arbejdet med arbejdsmiljøet.

Den eneste situation, hvor en arbejdsmiljørepræsentant kan fratræde sit embede før tid, er, hvis personen skifter job og ikke længere er en del af den afdeling eller det team, som de repræsenterer. I så fald er det nødvendigt at afholde et nyt valg for at finde en ny repræsentant.

Denne struktur understreger vigtigheden af, at kandidater til posten som arbejdsmiljørepræsentant er indstillet på at påtage sig et engagement for hele valgperioden, hvilket bidrager til en stabil og effektiv håndtering af arbejdsmiljøspørgsmål.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Arbejdsmiljørepræsentant

En arbejdsmiljørepræsentant (AMR) fungerer som bindeled mellem medarbejderne og ledelsen, med henblik på at varetage og forbedre arbejdsmiljøet. AMR’en er ansvarlig for at identificere og adressere arbejdsmiljøproblemer for at sikre, at arbejdet udføres under sikre og sunde forhold.

En arbejdsmiljørepræsentant har til opgave at overvåge arbejdsmiljøet og sikre, at arbejdspladsen overholder sikkerheds- og sundhedsstandarderne. Dette inkluderer løbende overvågning, medvirken ved udarbejdelsen af arbejdspladsvurderinger (APV), og registrering samt anmeldelse af arbejdsskader. De deltager også i planlægning af sikkerhedsforanstaltninger og uddannelse af medarbejdere.

En arbejdsmiljørepræsentant har ret til nødvendig uddannelse for at kunne varetage sin rolle effektivt samt ret til at deltage i møder og drøftelser, der vedrører arbejdsmiljøet. Desuden er de beskyttet mod unfair behandling eller afskedigelse på grund af deres rolle som AMR.

En arbejdsmiljørepræsentant modtager normalt ikke ekstra løn for at varetage denne rolle, da det ses som en del af deres almindelige arbejdsfunktioner. Dog kan nogle aftaler lokalt eller branchemæssigt inkludere kompensation for den ekstra tid eller ansvar, der følger med rollen.

Ja, arbejdsmiljørepræsentanter har ret til løbende efteruddannelse og kan deltage i relevante kurser og seminarer for at forbedre deres viden og færdigheder i arbejdsmiljølovgivning og praksis. Dette er essentielt for effektivt at kunne rådgive og støtte både ledelsen og de ansatte i arbejdsmiljøspørgsmål.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: