Kontakt os

+45 70 60 40 04

Har du brug for hjælp til regnskab?

4.8/5 af 115+

se årsregnskaber

Hvad er et årsregnskab?

Årsregnskabet er en årlig opgørelse over en virksomheds økonomiske aktiviteter og resultater. Det giver et detaljeret billede af virksomhedens finansielle status, herunder indtægter, omkostninger, aktiver, passiver og egenkapital. Årsregnskabet er et essentielt dokument for bl.a. investorer, långivere, leverandører og myndigheder, da det viser virksomhedens økonomiske helbred.

Vigtige komponenter i et årsregnskab

Et årsregnskab består som regel af flere nøglekomponenter:

 • Resultatopgørelsen: Denne del viser virksomhedens omsætning og omkostninger, hvilket resulterer i et nettoresultat (overskud eller underskud).
 • Balancen: Her præsenteres virksomhedens aktiver, passiver og egenkapital på et bestemt tidspunkt.
 • Pengestrømsopgørelsen: Denne del analyserer pengestrømme fra drift, investeringer og finansiering, hvilket hjælper med at forstå virksomhedens likviditetsposition.
 • Egenkapitalopgørelsen: Viser ændringer i egenkapitalen i løbet af regnskabsåret.
 • Noter: Tilbyder yderligere forklaringer og oplysninger om punkterne i årsregnskabet.

Hvordan analyserer man et årsregnskab?

Analyse af et årsregnskab kan være kompleks, men enkel tilgang kan hjælpe. Grundlæggende analyser involverer:

 • Rentabilitet: Undersøg forhold som nettomargin og afkastningsgrad.
 • Likviditet: Vurdér virksomhedens evne til at betale kortsigtede forpligtelser gennem forhold som current ratio og quick ratio.
 • Solvens: Undersøg virksomhedens langtrækkende økonomiske stabilitet ved hjælp af gearing ratioer.

Hvorfor er årsregnskabet vigtigt?

Årsregnskabet er afgørende af flere grunde:

 • Gjennemsigtighed: Det sikrer, at alle interessenter har en klar forståelse af virksomhedens økonomiske tilstand.
 • Beslutningstagning: Giver ledelsen og andre interessenter de nødvendige data til at træffe informerede beslutninger.
 • Lovkrav: Opfylder juridiske krav for virksomheder om at aflægge regnskab for deres økonomiske præstationer.

Sådan kan Stadsrevisionen hjælpe dig

Hos Stadsrevisionen har vi et team af erfarne revisorer, der er klar til at hjælpe dig med dit årsregnskab. Med +8 års erfaring og en bred vifte af specialiserede fagligheder kan vi sikre, at dit årsregnskab bliver udarbejdet korrekt og rettidigt. Vi tilbyder altid tilfredsgaranti og en fast personlig rådgiver, som du kan kontakte mellem 8-21 alle ugens dage.

Sammen kan vi gennemgå dit årsregnskab og hjælpe dig med at forstå den økonomiske sundhed i din virksomhed, så du kan træffe de bedste forretningsbeslutninger.

Ofte stillede spørgsmål

Hvem er forpligtet til at aflægge årsregnskab?
Alle danske virksomheder er forpligtet til at aflægge årsregnskab, dog varierer kravene afhængigt af virksomhedens størrelse og struktur.

Hvornår skal årsregnskabet indleveres?
Årsregnskabet skal typisk indsendes til Erhvervsstyrelsen senest fem måneder efter regnskabsårets afslutning.

Kan Stadsrevisionen hjælpe med at analysere årsregnskabet?
Ja, vores erfarne revisorer kan hjælpe med at analysere dit årsregnskab og give dig indsigt i virksomhedens økonomiske sundhed.

Indholdsfortegnelse

Skal du bruge hjælp til bogføring?

Bogføring er vitalt for enhver virksomhed, men det behøver ikke at være dyrt. Med moderne digitale løsninger sparer du både tid og penge, mens du opnår præcise finansielle rapporter. Hos Stadsrevisionen er vi eksperter i digital bogføring og skræddersyr løsninger til dine behov. Kontakt os og oplev, hvordan vi kan gøre bogføring nem, effektiv og omkostningsbesparende for din virksomhed.

Del den her:

Relateret artikler