Kontakt os

+45 70 60 40 04

Har du brug for hjælp til regnskab?

4.8/5 af 115+

hvad er et årsregnskab

Hvad Er Et Årsregnskab?

Et årsregnskab er en detaljeret rapport over en virksomheds finansielle stilling ved årets afslutning. Denne rapport indeholder normalt en balance, resultatopgørelse og noter, som giver en indsigt i virksomhedens økonomiske tilstand og drift gennem året. Årsregnskabet er en vigtig del af virksomhedens regnskabspligt og skal udarbejdes i overensstemmelse med gældende lovgivning og regnskabsprincipper.

Komponenter af Et Årsregnskab

Et typisk årsregnskab består af følgende elementer:

  • Balance: Viser virksomhedens aktiver, passiver og egenkapital på en specifik dato, typisk den 31. december.
  • Resultatopgørelse: Viser virksomhedens indtægter og omkostninger i løbet af regnskabsåret, hvilket resulterer i årets resultat (profit eller tab).
  • Noter: Yderligere information og forklaringer til posterne i balancen og resultatopgørelsen, fx regnskabspraksis, forpligtelser og andre væsentlige forhold.

Formålet med Et Årsregnskab

Årsregnskabet tjener flere vigtige formål:

  • Overholdelse af lovgivning: Det er lovpligtigt for alle selskaber at udarbejde og indberette årsregnskab.
  • Beslutningsgrundlag: Det giver virksomhedsledelsen, investorer, kreditorer og andre interessenter et solidt grundlag for at træffe økonomiske beslutninger.
  • Transparens: Øger gennemsigtigheden i virksomhedens økonomiske forhold og bidrager til tillid fra eksterne parter såsom investorer og myndigheder.

Hvordan Kan Stadsrevisionen Hjælpe?

Hos Stadsrevisionen har vi mere end 8 års erfaring med at hjælpe virksomheder med deres årsregnskab. Vi tilbyder:

  • Tilfredsgaranti: Vi står inde for kvaliteten af vores arbejde.
  • Fast rådgiver: En fast personlig rådgiver, der forstår din virksomheds behov.
  • Brancheekspertise: Certificerede revisorer med specialiseret faglighed inden for din branche.
  • Fleksibilitet: Vores team er tilgængeligt mellem 8-21 alle ugens dage, også i weekenden.

Med mere end 1200 tilfredse samarbejdspartnere og en af Danmarks bedst bedømte revisionsfirmaer, er vi din pålidelige partner inden for revision og regnskab.

Ofte Stillede Spørgsmål

Hvem skal udarbejde et årsregnskab?

Alle selskaber i Danmark, uanset størrelse, er lovpligtigt forpligtet til at udarbejde et årsregnskab.

Hvornår skal årsregnskabet indsendes?

Årsregnskabet skal indsendes til Erhvervsstyrelsen senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning. For regnskabsår som følger kalenderåret, er deadline normalt den 31. maj.

Hvilke konsekvenser har det, hvis man ikke indsender et årsregnskab?

Manglende indsendelse af årsregnskab kan medføre bøder og i værste fald tvangsopløsning af virksomheden.

Indholdsfortegnelse

Skal du bruge hjælp til bogføring?

Bogføring er vitalt for enhver virksomhed, men det behøver ikke at være dyrt. Med moderne digitale løsninger sparer du både tid og penge, mens du opnår præcise finansielle rapporter. Hos Stadsrevisionen er vi eksperter i digital bogføring og skræddersyr løsninger til dine behov. Kontakt os og oplev, hvordan vi kan gøre bogføring nem, effektiv og omkostningsbesparende for din virksomhed.

Del den her:

Relateret artikler