Kontakt os

+45 70 60 40 04

Har du brug for hjælp til regnskab?

4.8/5 af 115+

årsregnskab og selvangivelse

Forstå Årsregnskab og Selvangivelse

Når man driver en virksomhed, er det vigtigt at forstå forskellen mellem årsregnskab og selvangivelse. Selvom de ofte forveksles, tjener de to forskellige formål og er afgørende for korrekt finansiel rapportering og skattebehandling.

Årsregnskab

Et årsregnskab er en detaljeret oversigt over en virksomheds økonomiske præstation over en bestemt periode, typisk et regnskabsår. Det inkluderer elementer som resultatopgørelse, balance og pengestrømsopgørelse. Formålet med årsregnskabet er at give ejere, investorer og andre interessenter indsigt i virksomhedens økonomiske position.

Komponenter af et Årsregnskab:

  • Resultatopgørelse: Viser virksomhedens indtægter og udgifter, og dermed overskud eller underskud for perioden.
  • Balance: En opgørelse over virksomhedens aktiver, passiver og egenkapital på et bestemt tidspunkt.
  • Pengestrømsopgørelse: Viser likviditetsbevægelserne – hvordan kontanter kommer ind og går ud af virksomheden.

Selvangivelse

Selvangivelsen er et vigtigt dokument, der indsendes til skattemyndighederne og bruges til at beregne, hvilken skat virksomheden skal betale. Selvom den også indeholder oplysninger om virksomhedens indtægter og udgifter, er formålet her at sikre korrekt opkrævning af skat.

Forskelle mellem Årsregnskab og Selvangivelse:

  • Formål: Årsregnskabet bruges til at informere interessenter om virksomhedens økonomiske sundhed, mens selvangivelsen har til formål at sikre korrekt skatteopkrævning.
  • Indhold: Årsregnskabet er mere omfattende og detaljeret, mens selvangivelsen fokuserer på skattemæssige oplysninger.
  • Målgruppe: Årsregnskabet henvender sig til ejere, investorer og kreditorer, mens selvangivelsen primært er rettet mod skattemyndighederne.

Spørgsmål og Svar

Hvad er formålet med et årsregnskab?

Formålet med et årsregnskab er at give en detaljeret oversigt over virksomhedens økonomiske præstation, så ejere, investorer og andre interessenter kan træffe informerede beslutninger.

Hvorfor er selvangivelsen vigtig?

Selvangivelsen er vigtig, fordi den sikrer, at virksomheden betaler den korrekte skat til skattemyndighederne. Korrekt og rettidig indsendelse af selvangivelsen kan også forhindre skattebøder og juridiske problemer.

Kan Stadsrevisionen hjælpe med både årsregnskab og selvangivelse?

Ja, Stadsrevisionen kan hjælpe med både årsregnskab og selvangivelse. Vores erfarne revisorer har mere end 8 års erfaring og giver altid branchebestemt og personlig rådgivning for at sikre, at du får den bedst mulige service. Du kan kontakte os mellem 8-21 alle ugens dage, også i weekenden.

Indholdsfortegnelse

Skal du bruge hjælp til bogføring?

Bogføring er vitalt for enhver virksomhed, men det behøver ikke at være dyrt. Med moderne digitale løsninger sparer du både tid og penge, mens du opnår præcise finansielle rapporter. Hos Stadsrevisionen er vi eksperter i digital bogføring og skræddersyr løsninger til dine behov. Kontakt os og oplev, hvordan vi kan gøre bogføring nem, effektiv og omkostningsbesparende for din virksomhed.

Del den her:

Relateret artikler