Kontakt os

+45 70 60 40 04

Girokort

Girokort

Et girokort er et værktøj til elektronisk betaling af regninger ved brug af et unikt kreditornummer, også kendt som et gironummer. Ofte refereret til som et indbetalingskort, fungerer girokortet som et bindeled mellem betaler og kreditor. Når en virksomhed eller en tjenesteudbyder udsteder en faktura, vil de typisk vedlægge et girokort. Dette kort indeholder kreditorens identifikationsnummer, hvilket sikrer, at betalingen kanaliseres korrekt.

Gebyr

Gebyr

Et gebyr er en betaling, som ofte pålægges af organisationer, institutioner eller virksomheder for at dække udgifter forbundet med en bestemt handling eller tjeneste. Disse gebyrer kan enten være fastsatte beløb eller variere afhængigt af omstændighederne. De kan blive opkrævet af forskellige enheder, herunder offentlige myndigheder, finansielle institutioner, detailhandlere eller andre typer af virksomheder.

Gaveafgift

Gaveafgift er en form for skat, der pålægges visse typer gaver, typisk de gaver, man giver til nære familiemedlemmer som børn eller forældre. Det er vigtigt at forstå, at ikke alle gaver er underlagt denne afgift. Mindre gaver, som man ofte giver ved særlige lejligheder som fødselsdage eller bryllupper, er som regel fritaget for gaveafgift. Men når gaven overstiger et bestemt beløb, bliver det relevant at overveje området for gaveafgift.

Grafiker

Grafiker

En grafiker er ansvarlig for det visuelle design i forskellige medier som reklamer, aviser, emballage og mere. Titlen “grafiker” omfatter en mangfoldighed af fagområder, herunder webdesign, layout, billedredigering, illustration, tegning og desktop publishing (DTP).

Goodwill

Goodwill refererer til den unikke og uhåndgribelige merværdi, en virksomhed besidder. Denne værdi opstår fra flere facetter som virksomhedens omdømme, dets brandstyrke, netværk, specialiseret viden og andre unikke egenskaber. I praksis er det den værdi, som ikke direkte er relateret til virksomhedens aktuelle indtjening, men snarere dens potentiale og renommé i markedet.

Generalforsamling

En generalforsamling refererer til et væsentligt møde mellem ejerne af et kapitalselskab. Det centrale formål med enhver generalforsamling er at tage beslutninger vedrørende kapitalselskabets drift og fremtid. Det er en forpligtelse for alle kapitalselskaber, uanset om det er et aktieselskab eller anpartsselskab, at afholde mindst én generalforsamling årligt. Ud over den obligatoriske generalforsamling kan der, ved særlige omstændigheder eller behov, afholdes ekstra generalforsamlinger. Disse supplerende møder er kendt som ekstraordinære generalforsamlinger. Den rutinemæssige, årlige generalforsamling er derimod kendt som den ordinære generalforsamling.

Greenwashing

Greenwashing refererer til en praksis, hvor virksomheder fremstiller sig selv som mere miljøvenlige eller bæredygtige, end de i virkeligheden er. Det sker ofte gennem misvisende markedsføring og kommunikation, der ikke nødvendigvis afspejler virksomhedens faktiske miljømæssige præstationer. Når en virksomhed eksempelvis lover at være CO2-neutral, men i virkeligheden ikke lever op til dette løfte, er det et klart eksempel på greenwashing.

Gazelle

“Gazelle” er et udtryk, der anvendes til at beskrive virksomheder, som oplever hastig vækst. For at din virksomhed kan blive betragtet som en gazelle, er der fastsat specifikke krav, som skal opfyldes. Begrebet Gazelle har sin oprindelse i Gazelleprisen, som årligt uddeles af Dagbladet Børsen til de virksomheder i Danmark, der udviser en markant og hurtig vækst.

Gæld

Gæld refererer til det beløb af penge, som enten virksomheder eller individuelle personer er i forpligtelse til at betale tilbage til en tredjepart.

Google pay

Google Pay er en digital betalingstjeneste, hvor brugere kan registrere deres kreditkort og foretage betalinger via deres telefon eller gennem deres Google-konto. Med Google Pay kan brugerne omgå behovet for en fysisk pung og i stedet benytte funktionaliteten i deres smartphone.