Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Gældsstyrelsen

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvem er Gældsstyrelsen?

Gældsstyrelsen er den offentlige enhed, der er ansvarlig for inddrivelsen af alle former for gæld til staten. Dette omfatter en bred vifte af forpligtelser som skatter, bøder, studiegæld, og meget mere. Gældsstyrelsen anvender forskellige metoder til at inddrive gæld, herunder lønindeholdelse, hvor en del af din indkomst trækkes, og foretagelse af udlæg i dine værdier. Det er vigtigt at bide mærke i, at gæld til det offentlige aldrig forældes. Hvis du har gæld til det offentlige, anbefales det kraftigt, at du kontakter Gældsstyrelsen for at arrangere betaling eller etablering af en afdragsordning.

Hvilke typer gæld håndterer Gældsstyrelsen?

Gældsstyrelsen håndterer en forskellig række af gældstyper: fra skatter og afgifter til boligstøtte, bøder, kontrolafgifter og underholdsbidrag, inklusiv SU-gæld. Dette viser omfanget af de økonomiske forpligtelser, som danske borgere kan have til staten. Listen over gældstyper er ikke fyldestgørende, så det er vigtigt for enhver borger at være opmærksom på potentielle gældsforpligtelser og aldrig ignorere kommunikation fra Gældsstyrelsen eller andre offentlige myndigheder.

Hvad er Gældsstyrelsens primære mission?

Gældsstyrelsens hovedmission er at maksimere indbetalingen af gæld til det offentlige, hvilket direkte understøtter det danske velfærdssamfund. Et centralt mål for Gældsstyrelsen op til år 2030 er at bremse stigningen i offentlig gæld. Deres største formål er at sikre, at alle bidrager retfærdigt til fællesskabet. Gældsstyrelsen arbejder løbende på at forbedre og effektivisere inddrivelsesprocesserne, herunder implementering af nye systemer og oprydning i uafklarede gældsposter fra tidligere systemer. Dette har resulteret i en støt stigende inddrivelse. 

Hvordan er Gældsstyrelsen organiseret?

Organisatorisk består Gældsstyrelsen af flere afdelinger under ledelse af en direktør, der er støttet af et direktionssekretariat. Afdelingerne omfatter Forretningsudvikling, Stab, Borgere, Virksomheder, Borger- og Virksomhedskontakt samt Dataforbedring og Kvalitet. Gældsstyrelsen vægter høj faglighed og er dedikeret til at tilbyde åben og direkte kommunikation, tage dialogen med borgere og virksomheder i øjenhøjde, og formidle komplekse regler og procedurer på en forståelig måde.

Gældsstyrelsens grundlæggende værdier

Gældsstyrelsen bygger deres arbejde på fire centrale værdier, som definerer den adfærd, de stræber efter i deres opgaveløsning.

Faglighed

Fagligheden er fundamentet for Gældsstyrelsens arbejde og nødvendig for deres succes. For Gældsstyrelsen indebærer faglighed både dybdegående viden og erfaring, samt en grundig tilgang til at løse opgaver og problemer. De sætter høje standarder for kvalitet, integritet, og gennemsigtighed i deres arbejde, og de lægger vægt på at drive en effektiv proces.

Ansvarlighed

Med en betydningsfuld samfundsopgave følger stort ansvar, hvilket Gældsstyrelsen er dybt bevidst om. Gældsstyrelsen sikrer, at deres arbejde bidrager til en større helhed og tager ansvar for at bringe enhver opgave sikkert i mål, både i nuet og for fremtiden. 

Samarbejde

Gældsstyrelsen vægter samarbejde højt, både i opgaveløsningen og i de daglige beslutninger. Effektiv opgaveløsning kræver, at de tænker tværfagligt og på tværs af forskellige arbejdsområder.

Udsyn

Udsyn er afgørende for Gældsstyrelsen for at kunne leve op til deres ansvarsområder. De orienterer sig bredt og langsigtet, både indenfor og udover Danmarks grænser. Gældsstyrelsen tilgår deres opgaver med en åben og inddragende holdning, hvilket fremmer en omfattende forståelse og tilgang til deres arbejde.

Kan man få eftergivelse af gæld hos Gældsstyrelsen?

I visse situationer kan borgere blive berettigede til eftergivelse af deres gæld til det offentlige. Dette kan indebære enten en delvis nedsættelse eller en fuldstændig eftergivelse af gælden. Gældsstyrelsen vurderer periodisk om gæld skal afskrives, og i så fald informerer de berørte parter om beslutningen.

Blandt de typer af offentlig gæld, der potentielt kan eftergives, er restskat, studiegæld, moms, og børnepenge. Hvis en borger ikke er i stand til at afvikle sin restskat, kan der ansøges om eftergivelse hos Gældsstyrelsen.

For at blive betragtet til eftergivelse, skal det vurderes, at borgeren hverken nu eller i den nærmeste fremtid vil være i stand til at betale sin gæld. Gældsstyrelsen foretager derfor en grundig vurdering af den enkeltes økonomiske situation i forhold til deres gæld til det offentlige.

Det er dog vigtigt at bemærke, at offentlig gæld ikke kan eftergives, hvis man f.eks. er på dagpenge eller kontanthjælp, har stiftet gælden for forbrug, eller tidligere har haft økonomisk råderum til at afvikle gælden, men undlod at gøre det.

Processen for at ansøge om eftergivelse hos Gældsstyrelsen

Hvis du ønsker at ansøge om eftergivelse af gæld, skal du udfylde et ansøgningsskema via Gældsstyrelsens hjemmeside. Gældsstyrelsen udfører altid en individuel vurdering af din økonomiske situation og gæld, før de træffer en beslutning om, hvorvidt din gæld til det offentlige kan eftergives.

Kan man se et overblik over sin gæld til Gældsstyrelsen?

For at få en detaljeret oversigt over din gæld til det offentlige, tilbyder Gældsstyrelsen flere metoder, selvom der ikke findes en samlet online portal, hvor du direkte kan logge ind for at se alle gældsposter til Gældsstyrelsen. 

Du kan finde information om din gæld gennem digitale breve i din e-Boks eller via fysiske breve, som du modtager i din postkasse. For yderligere assistance kan du kontakte Gældsstyrelsen direkte på telefonnummer 70 15 73 04, hvor du kan få hjælp til at få et klart overblik over din gæld, herunder hvilke beløb Gældsstyrelsen skal inddrive. Det er også muligt at anmode om en skriftlig oversigt over din samlede gæld.

Det er vigtigt at huske på, at de oplysninger, du får ved sådan en forespørgsel, er øjebliksbilleder, der kun er gældende for den pågældende dag. Gældsstyrelsens opgørelser kan ændre sig dagligt på grund af rentetilskrivninger og andre faktorer, der påvirker det samlede gældsbeløb.

Hvad gælder for virksomhedsejere+

For virksomhedsejere tilbyder Gældsstyrelsen muligheden for at få et overblik over virksomhedens gæld via skattekontoen.

Kan man være uenig med Gældsstyrelsen?

Hvis du er uenig i en gældsopgørelse eller anden kommunikation fra Gældsstyrelsen, er det vigtigt, at du ikke ignorerer det. Det er vigtigt at handle proaktivt ved at kontakte Gældsstyrelsen umiddelbart efter at have modtaget orientering om en eventuel misforståelse. Ignorerer du dette, vil Gældsstyrelsen fortsætte forsøgene på at inddrive gælden.

Når du kontakter Gældsstyrelsen, bør du bede om en detaljeret forklaring på årsagen til brevet. Dette kan være relevante scenarier, hvor du eksempelvis mener, at gælden er forældet eller allerede afviklet. Gæld og økonomiske spørgsmål kan være komplekse, og det kan derfor være en god idé at søge yderligere rådgivning. Forbrugerrådet Tænk tilbyder gratis og uafhængig rådgivning om gæld og finansielle forhold, som kan være en værdifuld ressource i sådanne situationer.

Hvordan håndterer Gældsstyrelsen virksomhedsgæld til det offentlige?

Gældsstyrelsen står også for inddrivelsen af virksomheders gæld til det offentlige. Virksomheder, der undlader at betale deres offentlige gæld, kan opleve en række forskellige inddrivelsesmetoder anvendt af Gældsstyrelsen. 

Nogle af de værktøjer Gældsstyrelsen anvender til inddrivelse inkluderer:

Udlæg i virksomhedens aktiver, såsom hus, firmabil eller maskiner.

Krav om sikkerhedsstillelse, såsom en bankgaranti.

Fratagelse af bevillinger eller autorisationer ved gæld på over 100.000 kr.

Modregning af gæld i fx skyldig skat eller moms, som virksomheden har til gode.

Indgivelse af konkursbegæring, hvor virksomheden typisk får en frist på 5-10 dage til at betale hele gælden.

Hvis en virksomhed ikke overholder betalingsfristen, vil Gældsstyrelsen normalt først sende en rykker. Gælden vil fortsat stige på grund af daglige rykkergebyrer og renter, indtil hele beløbet er betalt. Det er værd at bemærke, at der ikke gives fradrag for inddrivelsesrenter. Virksomheder har ofte mulighed for at indgå en afdragsordning med Gældsstyrelsen.

Gældsstyrelsen foretager også proaktive opkald til virksomheder for at indsamle nødvendige oplysninger eller rådgive om gældsbetaling. Før sådanne opkald, vil virksomheden altid have modtaget et brev fra Gældsstyrelsen. Det er ikke muligt for virksomheder at vælge, hvilken specifik gældspost der betales af på først; betalingsrækkefølgen for virksomhedsgæld er som følger: Bøder, privatretlige underholdsbidrag, forskudsvist udlagte underholdsbidrag og anden gæld. Inddrivelsen prioriterer ældre gæld først, og renter betales før hovedstolen.

Har du brug for hjælp til at få styr på din virksomheds regnskab og bogføring, så du kan få en sundere økonomi? Det at have et overblik over din økonomi, kan muligvis hjælpe dig med at forebygge skattesmæk eller fejlindberetning af ting som moms. I Stadsrevisionen har alle vores revisorer + 8 års erfaring, og de er klar til at hjælpe lige netop din virksomhed og dine behov.

Ønsker du professionel hjælp til din virksomheds regnskab?

Kontakt Stadsrevisionen for hjælp med certificeret og specialiseret faglighed.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Handlingsmuligheder hvis virksomheden står over for konkurs på grund af offentlig gæld

Når en virksomhed står over for udfordringer med at betale sin gæld til det offentlige, som Gældsstyrelsen søger at inddrive, er der begrænsede muligheder til at undgå en konkurs. Virksomheder kan ansøge om eftergivelse af gæld, hvis særlige sociale eller andre omstændigheder taler for dette. Dog kan kommanditselskaber, interessentskaber (I/S) og partrederier ikke ansøge om eftergivelse, da det ikke er klart defineret, hvem der hæfter for gælden.

De virksomhedstyper, der kan ansøge om eftergivelse, inkluderer selskaber, foreninger, selvejende institutioner og fonde.

Enkeltmandsvirksomheder og gældseftergivelse

Enkeltmandsvirksomheder behandles på samme måde som privatpersoner i forhold til eftergivelse af gæld til det offentlige. Typisk kan gæld som selskabsskat, ikke afregnet A-skat, AM-bidrag, moms, told, punktafgifter og administrative bøder eftergives. Dog kræves der, at særlige omstændigheder, som f.eks. fejl begået af myndighederne, har spillet en væsentlig rolle for virksomhedens økonomiske vanskeligheder. Disse omstændigheder behøver ikke være direkte relateret til den specifikke gæld. Ansøgningen om eftergivelse kan indsendes digitalt eller via post.

Sådan afdrager du gælden hos Gældsstyrelsen

Når du ønsker at betale din gæld til det offentlige, er det første skridt at kontakte Gældsstyrelsen på telefonnummer 70 15 73 04. Gældsstyrelsen vil hjælpe dig med at få et klart overblik over din gæld, hvilke betalingsmuligheder du har, samt relevante betalingsoplysninger.

Typisk er der to hovedveje til at afvikle din gæld; 1) frivillig betaling eller 2) afdragsordning.

Frivillig betaling betyder, at du vælger at betale din gæld, før Gældsstyrelsen påbegynder inddrivelsesforanstaltninger. Dette kan indebære betaling af hele beløbet på én gang eller i rater. 

En afdragsordning er mulig, hvis Gældsstyrelsen vurderer, at du er i stand til at indgå en sådan ordning, hvor du betaler et fast månedligt beløb. Det er vigtigt at forstå, at hverken frivillig betaling eller en afdragsordning automatisk sætter inddrivelsesprocessen på pause. Gældsstyrelsen kan stadig iværksætte andre inddrivelsesmetoder, såsom lønindeholdelse.

Gældsstyrelsens rolle i inddrivelse af offentlig gæld

Siden den 1. juli 2022 har Gældsstyrelsen haft bemyndigelse til at inddrive offentlig gæld, selv uden at gælden er formelt overgået til dem eller uden at rykkere er udsendt. Hvis en gældspost blev sendt til inddrivelse før denne dato, var der visse begrænsninger i forhold til at påbegynde inddrivelsen.

Når Gældsstyrelsen overtager inddrivelsen af din gæld, forhindres gælden i at blive forældet. Dette skyldes, at Gældsstyrelsen aktivt arbejder på at inddrive gælden. En gæld betragtes kun som forældet, hvis den allerede var det på tidspunktet, hvor Gældsstyrelsen modtog opgaven, og det således ville være en fejl at fortsætte inddrivelsen.

Hvad er proceduren før lønindeholdelse af Gældsstyrelsen?

Gældsstyrelsen har adskillige metoder til at inddrive offentlig gæld, herunder lønindeholdelse, hvor en del af din indkomst bliver trukket direkte før udbetaling. Lønindeholdelsen omfatter typisk A-indkomst, inklusiv folkepension og dagpenge.

Processen for lønindeholdelse indebærer en justering af trækprocenten på dit skattekort, således at et højere beløb trækkes til at afvikle gælden. Dette vil naturligvis reducere din nettoindkomst, indtil gælden er betalt. Gældsstyrelsen sikrer, at du altid vil blive informeret, inden en endelig afgørelse om lønindeholdelse træffes. Størrelsen på det beløb, der trækkes, bestemmes ud fra din årlige indkomst, skatteforhold og eventuelle forsørgerpligter, baseret på Skattestyrelsens juridiske vejledning.

For særlige tilfælde som biblioteksgebyrer og kontrolafgifter, kan der foretages en særskilt lønindeholdelse op til 400 kr. om måneden, uanset om du modtager SU, kontanthjælp, dagpenge eller er ansat.

Beregningsformlen for lønindeholdelsesprocent

Gældsstyrelsens formel til beregning af lønindeholdelsesprocenten tager udgangspunkt i din indkomst, afdragsprocenten og dit årlige skattekortfradrag. Denne formel bruges til nøjagtigt at bestemme, hvor stor en del af din indkomst der skal tilbageholdes for at nedbringe gælden effektivt.

Procentsats = Nettoindkomst afdragsprocenten Nettoindkomst årligt – årligt skattekortfradrag 100 – trækprocent100

Synes du, at det er omfattende at skulle få et overblik over din virksomheds regnskab? Det kan vi godt forstå – der er mange ting at holde styr på. I Stadsrevisionen tilbyder vi altid en fast og personlig rådgiver til at hjælpe din virksomheds regnskab og bogføring med det, du har brug for.

Er du klar til skræddersyet hjælp til din virksomheds regnskab?

Kontakt os – en af Danmarks bedst bedømte – for hjælp med 100% tilfredshedsgaranti.

Håndtering af forældet gæld af Gældsstyrelsen

Offentlig gæld, som Gældsstyrelsen inddriver, forældes ikke. Det betyder, at enhver gæld til det offentlige, som Gældsstyrelsen administrerer, enten skal betales eller eftergives. 

Anden gæld kan imidlertid forældes. Når gæld forældes, anses den generelt for slettet. Der findes specifikke forældelsesfrister; en 3-års frist gælder for ikke-dokumenteret gæld som mekanikerregninger, der ikke har været for fogedretten, og en 10-års frist gælder for skriftligt anerkendt gæld såsom forlig, domme og pantebreve.

For at afbryde en forældelsesfrist, kræves der mere end blot en påmindelse fra kreditoren. Forældelsen afbrydes ved specifik forespørgsel om gælden, enten gennem skriftlig eller mundtlig anerkendelse, eller ved juridiske handlinger som betalingspåkrav eller dom fra fogedretten. Gældsstyrelsen bærer ansvaret for at bevise, at gælden ikke er forældet. Hvis du kontaktes af en kreditor om gæld, som du mener er forældet, bør du skriftligt benægte gælden og anmode om bevis for, at den ikke er forældet. Skulle du blive indkaldt til fogedretten, er det vigtigt at møde op og påpege eventuelle problemer med forældelse af gælden.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Gældsstyrelsen

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Du kan se, hvad du skylder Gældsstyrelsen ved bl.a. at tjekke din digitale post. Det anbefales dog at kontakte Gældsstyrelsen for at få et overblik over de gældsposter, Gældsstyrelsen håndterer for dig. Det er vigtigt at holde sig opdateret på sin gældssituation, så du kan planlægge dine betalinger og undgå yderligere omkostninger.

Gældsstyrelsen er åben for dialog, når det handler om at finde løsninger på din gældssituation. Hvis du oplever økonomiske vanskeligheder, kan Gældsstyrelsen tilbyde forskellige betalingsaftaler eller afdragsordninger. Det er vigtigt at kontakte Gældsstyrelsen proaktivt for at drøfte dine muligheder.

Gæld til Gældsstyrelsen forældes generelt ikke. Gældsstyrelsen har ansvaret for at inddrive gæld til det offentlige, og denne type gæld underlægger sig særlige regler, der forhindrer forældelse. Det er vigtigt at være opmærksom på, at selv gammel gæld kan forblive aktiv og kræves indbetalt af Gældsstyrelsen.

At have gæld til Gældsstyrelsen kan påvirke din kreditværdighed og dermed dine muligheder for at låne penge. Banker og andre långivere vil ofte vurdere din samlede økonomiske situation, herunder din gæld til Gældsstyrelsen, før de godkender et lån. Det kan være mere udfordrende at få godkendt et lån, hvis du har uafklaret eller betydelig gæld til Gældsstyrelsen.

Gæld til Gældsstyrelsen kan have indflydelse på dit skattekort og den skat, der bliver trukket fra din løn. Hvis du har gæld, kan Gældsstyrelsen justere din trækprocent for at inddrive gælden gennem lønindeholdelse. Det er vigtigt at tjekke dit skattekort regelmæssigt, især hvis du har afviklet gæld eller indgået en ny betalingsaftale med Gældsstyrelsen.4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: