Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Gulpladebil

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er en gulpladebil?

Gulpladebiler er et særligt segment inden for erhvervskøretøjer, hvor specifikke regler gælder. Disse biler, som navnet antyder, er udstyret med gule nummerplader, og deres anvendelse er primært begrænset til erhvervsbrug.

Hvornår og hvordan må gulpladebiler bruges?

 1. Visuel identifikation: For at en bil kan registreres på gule plader, kræves det, at virksomhedens navn og CVR-nummer er tydeligt på bilens side.
 2. Godstransport: Gulpladebiler skal være indrettet til transport af gods – dette inkluderer varer, værktøj og lignende udstyr.
 3. Vægtbegrænsning: Disse biler må ikke overskride en totalvægt på 4.000 kg.

Efter at have opfyldt disse kriterier, betragtes bilen som et erhvervskøretøj og er underlagt restriktioner, der adskiller dem fra almindelige personbiler.

Tilladte kørselsformer med gulpladebiler

Selvom hovedformålet med gulpladebiler er erhvervsmæssig brug, er der situationer, hvor begrænset privat brug er tilladt. Disse omfatter:

 • Spisepauser: Det er acceptabelt at bruge gulpladebilen til at hente mad eller spise ude i arbejdstiden.
 • Hjem til/fra arbejde: Under særlige omstændigheder kan du køre mellem hjem og arbejde, forudsat at bilen skal bruges erhvervsmæssigt den følgende dag. Denne type kørsel er begrænset til maksimalt 25 gange om året.
 • Transport af kollegaer: Hvis arbejdsgiveren anmoder om det, kan du anvende gulpladebilen til at hente eller sætte kolleger af på ruten mellem hjemmet og arbejdspladsen.
 • Forskellige arbejdssteder: Det er tilladt at køre mellem virksomhedens adresse og forskellige arbejdssteder.

Det er vigtigt at forstå, at enhver kørsel, der falder uden for de nævnte kategorier og ikke er strengt erhvervsmæssig, er i strid med reglerne for gulpladebiler. Sådanne overtrædelser kan medføre sanktioner, da lovgivningen omkring gulpladebiler er striks.

For dem, der ønsker en mere fleksibel løsning, der tillader både privat og erhvervsmæssig brug af køretøjet, kan papegøjeplader være et alternativ. Disse plader tilbyder en anden form for regulering og skattemæssige fordele sammenlignet med gulpladebiler.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Gulpladebiler og momsfradrag

Når det gælder gulpladebiler under 4 tons, hvor købsmomsen er fradraget, spiller bilens indretning en afgørende rolle. Det er SKAT, der vurderer, om en gulpladebil er specialindrettet, og denne vurdering er afgørende for de gældende regler. Disse regler er ens, uanset om bilen er drevet af diesel, benzin eller elektricitet.

Faktorer der taler for specialindretning

 1. Størrelse og funktion: Store køretøjer som kassevogne, der ikke egner sig som erstatning for en privat bil, kan betragtes som specialindrettede.
 2. Erhvervsmæssige krav: Hvis der er et specifikt erhvervsmæssigt behov for bilens særlige indretning.
 3. Arbejdsmæssig nødvendighed: Når det specialindrettede køretøj er essentielt for at udføre brugerens arbejde.
 4. Erhvervsmæssige installationer: Indretning med fastspændte reoler, der optager størstedelen af lastrummet, eller nødvendigt værktøj og materialer, som tydeligt bærer præg af erhvervsmæssig brug.
 5. Arbejdsplads ved førerpladsen: Installationer ved siden af førerpladsen, der tydeligt indikerer erhvervsmæssig anvendelse.

Faktorer der taler imod specialindretning

 • Privat anvendelighed: Et køretøj, der ser smart ud og er egnet til privat brug.
 • Ren og pæn indretning: Et køretøj, der fremstår rent og velholdt, uden tydelige tegn på erhvervsmæssig brug.
 • Unødvendig firehjulstrækker: En firehjulstrækker, der ikke er erhvervsmæssigt nødvendig.
 • Kategori som stationcar og pick-Up: Varebiler af disse typer opfylder generelt ikke kravene til specialindretning. 

Det anbefales stærkt, at virksomheder indhenter en skriftlig forhåndsudtalelse fra SKAT, før de køber en gulpladebil. Denne forhåndsudtalelse vil hjælpe med at sikre, at køretøjet opfylder de nødvendige kriterier for momsfradrag og undgår potentielle problemer med SKAT.

Specialindrettede gulpladebiler

Gulpladebiler, der er specialindrettede, følger specifikke regler, især når det gælder kørsel mellem hjem og arbejdsplads.

Tilladt kørsel mellem hjem og arbejde

For at kørsel mellem hjem og arbejde kan tillades for en specialindrettet gulpladebil, skal følgende betingelser være opfyldt:

 1. Erhvervsmæssigt behov: Der skal være et konkret erhvervsmæssigt behov for denne kørsel.
 2. Specialindretning: Køretøjet skal være specialindrettet.
 3. Arbejdsmæssig nødvendighed: Det specialindrettede køretøj skal være nødvendigt for at brugeren kan udføre sit arbejde.

Det er vigtigt at bemærke, at reglerne for skiftende arbejdssteder ikke gælder for specialindrettede køretøjer.

Når man anvender en specialindrettet gulpladebil, er det ikke muligt samtidig at modtage kørselsfradrag.

Regler for svinkeærinder

Ved kørsel mellem hjem og arbejde er det tilladt at foretage svinkeærinder på op til 1.000 km årligt. Disse kan inkludere aktiviteter som at aflevere eller hente børn, eller at handle. Mindre svinkeærinder, der afviger mindre end et par hundrede meter fra den erhvervsmæssige rute, regnes dog ikke med i de 1.000 km årligt.

Afhentning af kollegaer

I forbindelse med kørslen mellem hjem og arbejde er det tilladt at afhente eller afsætte kollegaer, såfremt arbejdsgiveren har beordret det.

Kørsel Relateret til mad i arbejdstiden

Under arbejdstiden er det tilladt at køre for at spise eller afhente mad. Uden for arbejdstiden kan kørsel til spisning eller afhentning af mad ske efter reglerne for svinkeærinder på vej hjem fra arbejde.

Ikke-Specialindrettede gulpladebiler

Forståelsen af reglerne for ikke-specialindrettede gulpladebiler er essentiel for korrekt og lovlig anvendelse, især i forbindelse med kørsel mellem hjem og arbejde samt skiftende arbejdssteder.

Som hovedregel betragtes kørsel mellem hjem og arbejde i ikke-specialindrettede gulpladebiler som privat. Der er dog visse undtagelser:

 1. Begrænset antal ture: Kørsel mellem hjem og arbejde kan undtagelsesvis finde sted op til 25 gange årligt, hvis det anses for at være i virksomhedens interesse. Dette inkluderer situationer som kørsel til møder, kurser eller lufthavne for videre transport til arbejdsrelaterede arrangementer.
 2. Afhentning og afsætning af kollegaer: Dette kan lade sig gøre i forbindelse med kørslen mellem hjem og arbejde, hvis det er beordret af arbejdsgiveren. En generel mundtlig ordre fra arbejdsgiveren er tilstrækkelig; det behøver ikke at være for en specifik situation.

Det er vigtigt at bemærke, at ved sådan kørsel er svinkeærinder, såsom afhentning af børn, ikke tilladt.

Kørsel mellem hjem og skiftende arbejdssteder

For kørsel mellem hjem og skiftende arbejdssteder i ikke-specialindrettede køretøjer gælder følgende:

 • Fuldt fradrag for købsmomsen: Dette er muligt under visse betingelser, såsom at køretøjet indeholder nødvendigt værktøj, der er etableret et lager på medarbejderens bopæl, og at køretøjet anvendes udelukkende til arbejdsrelaterede formål.
 • Lejlighedsvis kørsel til virksomhedens sted: Dette kan omfatte kørsel for at supplere køretøjets lager af værktøj, afhentning af arbejdssedler, tegninger eller lignende.

Ubegrænset kørsel er tilladt mellem skiftende arbejdssteder og virksomhedens faste forretningssted.

Skiftende arbejdssteder

Forståelsen af reglerne omkring skiftende arbejdssteder og kørsel i forbindelse med vagtordninger er afgørende for korrekt brug af gulpladebiler i erhvervssammenhæng.

Skiftende arbejdssteder henviser til arbejde udført i en momsregistreret virksomheds tjeneste, men uden for virksomhedens faste forretningssted. Afgørende faktorer for skiftende arbejdssteder er:

 • Varigheden og antallet af arbejdssteder: Disse faktorer er ikke afgørende. Det essentielle er, at arbejdsstederne er forskellige og ligger uden for virksomhedens faste forretningsadresse.
 • Arbejdets faglige karakter: Der skal være tale om geografisk skiftende arbejdssteder grundet arbejdets tidsbegrænsede natur på hvert sted.

Kørsel i forbindelse med vagtordninger

Kørsel mellem hjem og virksomhedens faste forretningssted i vagtordninger betragtes ikke som privat kørsel under følgende betingelser:

 1. Mulighed for udkald til flere adresser: Man skal kunne kaldes ud til mindst en adresse, der ikke er firmaets.
 2. Forretningsmæssigt behov: Kørslen skal være udtryk for et nødvendigt forretningsmæssigt behov.
 3. Udstyr i køretøjet: Motorkøretøjet skal være udstyret med værktøj eller lignende, som er nødvendigt for reparationer.
 4. Klart forbud mod privat brug: Brugeren skal have modtaget et klart forbud mod privat brug af bilen.
 5. Vagtplan og rapport pligt: Der skal være en klar vagtplan og rapport pligt over udkald.
 6. Dokumentation af køretøjets brug: Det skal kunne konstateres, hvilket motorkøretøj, der er brugt til de enkelte vagter.
 7. Forhold mellem køretøjer og vagtordning: Antallet af motorkøretøjer skal stå i rimeligt forhold til vagtordningens omfang.
 8. Vagthavende i tjeneste: Den vagthavende skal være i tjeneste hele vagtperioden.

Medarbejdere i en vagtordning, hvor de er til rådighed døgnet rundt, kan deltage i særlige familiefester inden for området uden at køretøjet anses for privat brug. Dog falder almindelige aktiviteter som familiebesøg og idrætsarrangementer, eksempelvis ugentlig fodboldtræning, ikke inden for denne kategori.

En reel tilkaldevagt kræver mere end blot en telefonliste, hvor man ringer videre til den næste. Tilkaldevagter, der løber hele året, anerkendes generelt ikke som værende reelle.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Kørsel til spisning eller afhentning af mad i arbejdstiden

Ikke-specialindrettede køretøjer kan benyttes til kørsel til spisning eller afhentning af mad, såfremt dette sker i arbejdstiden.

Enhver kørsel til spisning eller afhentning af mad uden for arbejdstiden anses som privat kørsel og er derfor ikke tilladt i ikke-specialindrettede gulpladebiler.

Konsekvenser ved privat kørsel

Overtrædelse af reglerne for brug af gulpladebiler kan medføre flere typer af skattemæssige konsekvenser:

 • Hvis et ikke-specialindrettet køretøj anvendes til privat kørsel, kan det udløse skat af bilen, der er til rådighed for brugeren.
 • Overtrædelser af momsreglerne kan resultere i, at der skal betales moms og privatbenyttelsesafgift af køretøjet.

Hvis man medbringer en kollega som en privat tjeneste, og dette sker af egen drift, betragtes det som privat kørsel. I sådanne tilfælde skal den pågældende person beskattes af fri bil eller eventuelt efter reglerne for privat brug af specialkøretøjer.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Gulpladebiler

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

En gulpladebil er et erhvervskøretøj, som er kendetegnet ved sine gule nummerplader. Disse biler er primært beregnet til erhvervsmæssig brug og adskiller sig fra almindelige personbiler ved visse skattemæssige og lovgivningsmæssige krav. Brugen af disse køretøjer er strengt reguleret, især i forhold til privat kørsel og specialindretning.En gulpladebil er et erhvervskøretøj, som er kendetegnet ved sine gule nummerplader. Disse biler er primært beregnet til erhvervsmæssig brug og adskiller sig fra almindelige personbiler ved visse skattemæssige og lovgivningsmæssige krav. Brugen af disse køretøjer er strengt reguleret, især i forhold til privat kørsel og specialindretning.

I ikke-specialindrettede gulpladebiler betragtes kørsel mellem hjem og arbejde generelt som privat og er derfor som udgangspunkt ikke tilladt. Der er dog undtagelser, såsom begrænset kørsel op til 25 gange årligt, når det anses for at være i virksomhedens interesse, samt afhentning og afsætning af kollegaer, hvis det er beordret af arbejdsgiveren.

Skiftende arbejdssteder refererer til arbejde, der udføres uden for virksomhedens faste forretningsadresse. For at et arbejdssted betragtes som skiftende, skal det geografisk ændre sig på grund af arbejdets karakter og tidsbegrænsede natur. Kørsel mellem hjem og skiftende arbejdssteder i ikke-specialindrettede køretøjer anses som foretaget i virksomhedens interesse under visse betingelser.

Kørsel i en ikke-specialindrettet gulpladebil til spisning eller afhentning af mad er tilladt, hvis det sker i arbejdstiden. Kørsel til disse formål uden for arbejdstid anses som privat kørsel og er derfor ikke tilladt. Overtrædelse af disse regler kan medføre skat, moms, og privatbenyttelsesafgift.

Overtrædelse af reglerne for brugen af gulpladebiler kan resultere i skattemæssige konsekvenser såsom skat af bil til rådighed og betaling af moms og privatbenyttelsesafgift. Dette inkluderer scenarier, hvor køretøjet anvendes til privat kørsel, såsom medbringelse af en kollega som en privat tjeneste eller kørsel til spisning uden for arbejdstid.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: