Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Grøn ejerafgift

Grøn ejerafgift kaldes også “brændstofforbrugsafgift” og spiller en vigtig rolle for bilister i Danmark. Læs med her for at forstå de forskellige facetter af grøn ejerafgift samt andre relaterede bilafgifter, såsom CO2-ejerafgift og vægtafgift. Læs bl.a. hvordan afgiften beregnes, hvordan afgiftssatserne ændres over tid, og hvilke konsekvenser der kan være, hvis afgiften ikke betales.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er grøn ejerafgift?

Grøn ejerafgift er en periodisk afgift, der gælder for biler, som er blevet indregistreret i perioden fra 1. juli 1997 til 30. juni 2021. Denne afgift er et vigtigt element i Danmarks miljøpolitik og fungerer som en økonomisk motivation for at vælge mere brændstofeffektive og dermed miljøvenlige biler. Størrelsen på den grønne ejerafgift afhænger direkte af bilens brændstoføkonomi – det betyder, at jo mere brændstofeffektiv en bil er, desto lavere er den grønne ejerafgift.

Grøn ejerafgift spiller en central rolle i Danmarks indsats for at reducere miljøbelastningen fra persontransport. Ved at tilskynde bilister til at investere i køretøjer, der forurener mindre og kører længere på literen, bidrager grøn ejerafgift til et renere miljø. Denne afgift er ikke blot en økonomisk byrde, men også et incitament til at vælge en bil, der udleder færre skadelige stoffer.

Den grønne ejerafgift har vist sig at være en effektiv løsning i kampen mod luftforurening og er et eksempel på, hvordan økonomiske styringsværktøjer kan anvendes til at opnå miljømæssige mål. Ved at indføre grøn ejerafgift har Danmark taget et vigtigt skridt mod en mere bæredygtig fremtid, hvor transportsektoren spiller en afgørende rolle i bestræbelserne på at reducere nationens samlede miljøaftryk.

Grøn ejerafgift: Hvornår og hvor?

Grøn ejerafgift er en vigtig skattemæssig foranstaltning i Danmark, som administreres af SKAT. Denne afgift opkræves enten halvårligt eller årligt, afhængigt af flere nøglefaktorer som bilens brændstoftype, dens effektivitet i brændstoføkonomi målt i kilometer pr. liter, samt eventuelle supplerende afgifter der måtte være tilknyttet.

Normalt bliver regningen for grøn ejerafgift sendt direkte til bilens registrerede ejer. I tilfælde, hvor et køretøj har angivet en primær bruger, vil denne modtage afgiftsopkrævningen i stedet. Det er væsentligt at forstå, at både den registrerede ejer og den primære bruger deler ansvaret for at betale denne afgift.

At overholde betalingsfristerne for grøn ejerafgift er vigtigt, da forsinkelser kan føre til ekstra omkostninger såsom renter og gebyrer. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på disse frister for at undgå unødvendige ekstraudgifter. Ved at holde sig ajour med grøn ejerafgift, sikrer man sig imod potentielle økonomiske straffe og bidrager samtidig til Danmarks miljømæssige målsætninger.

Konsekvenser ved manglende betaling af grøn ejerafgift

Det kan få økonomiske konsekvenser, hvis du undlader at betale din grøn ejerafgift til tiden. Manglende betaling kan resultere i betydelige ekstra omkostninger og gebyrer, hvilket understreger vigtigheden af at holde sig opdateret med de gældende betalingsfrister og sørge for rettidig betaling af grøn ejerafgift.

Hvis du overskrider den fastsatte betalingsfrist for din grøn ejerafgift, vil der blive pålagt daglige renter på det udestående beløb. Desuden kan SKAT udstede en rykker med et rykkergebyr på 65 kr. Hvis betalingen stadig udebliver efter den nye frist angivet i rykkeren, har SKAT mulighed for at involvere politiet, som kan foretage klipning af dine nummerplader. Du vil blive informeret før politiet involveres, men det er en situation, alle helst vil undgå.

Endvidere kan SKAT vælge at sende gælden til inddrivelse hos Gældsstyrelsen, hvis grøn ejerafgift fortsat ikke betales. Dette kan medføre yderligere omkostninger, og du vil ikke nødvendigvis blive forudgående informeret om denne handling.

For virksomhedsejere, der ønsker at undgå disse komplikationer og sikre rettidig betaling af grøn ejerafgift, kan det være en god idé at overveje professionel hjælp til at holde styr på økonomien. Lad Stadsrevisionen holde styr på din virksomheds finansielle forpligtelser såsom grøn ejerafgift og andre skattemæssige deadlines.

Har du brug for professionel hjælp?

Kontakt Stadsrevisionen for skræddersyet professionel støtte og rådgivning.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Forskellen mellem grøn ejerafgift og andre bilafgifter

I Danmark findes der tre forskellige typer af ejerafgifter: vægtafgift, CO2-ejerafgift, og grøn ejerafgift. Det er vigtigt at bemærke, at du kun skal betale én af disse afgifter for din bil, og hvilken afgift der er relevant for dig afhænger af bilens første indregistreringsdato – enten i Danmark eller i udlandet.

Grøn ejerafgift er særligt relevant for biler indregistreret mellem 1. juli 1997 og 30. juni 2021. Hvis din bil falder inden for denne periode, er det grøn ejerafgift, du skal betale. Dette dækker størstedelen af de biler, der i dag er på de danske veje. Biler, der er registreret før 1. juli 1997, er typisk underlagt vægtafgift, da de er over 25 år gamle, mens biler registreret efter 30. juni 2021 kan være underlagt CO2-ejerafgift.

Beregning og satser for grøn ejerafgift

I 2021 indgik regeringen en bilaftale med målet om at accelerere den grønne omstilling i transportsektoren. Denne aftale tilbyder økonomiske incitamenter for bilejere til at skifte til mere miljøvenlige bilmodeller. Selvom et køretøj ikke kan ændre sin ejerafgiftstype efter første registrering, så vil grøn ejerafgift for en bil registreret i 2020 forblive uændret. Imidlertid vil de samlede afgifter, herunder vægtafgift, grøn ejerafgift og CO2-ejerafgift, stige gradvist frem mod 2026 som en del af regeringens tiltag.

Halvårlig grøn ejerafgift 2024

De officielle satser for grøn ejerafgift i 2024 for benzin- og dieseldrevne personbiler er fastsat for at reflektere regeringens forpligtelse til miljøet. For ejere af dieselbiler vil der være en tilføjet udligningsafgift, som allerede er inkluderet i beløb i nedenstående tabel.

Hvis din dieselbil ikke er udstyret med et godkendt dieselpartikelfilter, vil der blive opkrævet en ekstra afgift på 1.000 kr årligt. 

Benzin

 

Diesel

 

Kilometer literen

Halvårlig afgift

Kilometer literen

Halvårlig afgift

Mindst 20 km/l

310 kr.

Mindst 32,1 km/l

130 kr.

18,2-19,9 km/l

600 kr.

28,1-32,0 km/l

590 kr.

16,7-18,1 km/l

890 kr.

25,0-28,0 km/l

1.050 kr.

15,4-16,6 km/l

1.190 kr.

22,5-24,9 km/l

1.840 kr.

14,3-15,3 km/l

1.480 kr.

20,5-22,4 km/l

1.850 kr.

13,3-14,2 km/l

1.770 kr.

18,8-20,4 km/l

2.250 kr.

12,5-13,2 km/l

2.060 kr.

17,3-18,7 km/l

2.660 kr.

11,8-12,4 km/l

2.350 kr.

16,1-17,2 km/l

3.050 kr.

11,1-11,7 km/l

2.640 kr.

15,0-16,0 km/l

3.460 kr.

10,5-11,0 km/l

2.930 kr.

14,1-14,9 km/l

3.870 kr.

10,0-10,4 km/l

3.230 kr.

13,2-14,0 km/l

4.280 kr.

9,1-9,9 km/l

3.540 kr.

12,5-13,1 km/l

4.690 kr.

8,3-9,0 km/l

4.400  kr.

11,9-12,5 km/l

5.080 kr.

7,7-8,2 km/l

4.980 kr.

11,3-11,8 km/l

5.480 kr.

7,1-7,6 km/l

5.560 kr.

10,2-11,2 km/l

6.290 kr.

6,7-7,0 km/l

6.140 kr.

9,4-10,1 km/l

7.080 kr.

6,3-6,6 km/l

6.730 kr.

8,7-9,3 km/l

7.900 kr.

5,9-6,2 km/l

7.310 kr.

8,1-8,6 km/l

8.730 kr.

5,6-5,8 km/l

7.890 kr.

7,5-8,0 km/l

9.490 kr.

5,3-5,5 km/l

8.500 kr.

7,0-7,4 km/l

10.290 kr.

5,0-5,2 km/l

9.090 kr.

6,6-6,9 km/l

11.140 kr.

4,8-4,9 km/l

9.650 kr.

6,2-6,5 km/l

11.920 kr.

4.5-4-7 km/l

10.230 kr.

5,9-6,1 km/l

12.740 kr.

Under 4.5 km/l

10.830 kr. 

5,6-5,8 km/l

13.570 kr.

  

5,4-5,5 km/l

14.360 kr.

  

5,1-5,3 km/l

15.230 kr.

  

Under 5,1 km/l

16.070 kr.

Der kan være mange udgifter at holde styr på, hvis du har flere køretøjer registreret i din virksomhed. Hvis du har brug for hjælp til at holde styr på din virksomheds økonomi, vil vi meget gerne hjælpe dig. Vi har hjulpet mere end 1200 tilfredse samarbejdspartnere og klienter med at optimere deres økonomi og opnå langvarig succes – skal vi også hjælpe dig?

Ønsker du professionel hjælp til dit regnskab eller bogføring?

Kontakt Stadsrevisionen for professionel hjælp med 100% tilfredshedsgaranti.

Stiger ejerafgifterne årligt?

Fra 2022 til 2026 er der planlagt en gradvis stigning i ejerafgifter, inklusiv grøn ejerafgift, hvilket betyder at satserne vil være 36,9% højere i 2026 sammenlignet med 2021. Denne stigning er en del af regeringens 2021-aftale, der har til formål at støtte den grønne omstilling ved at gøre det økonomisk mere attraktivt at vælge miljøvenlige køretøjer. Efter 2026 er der ikke planlagt yderligere stigninger i disse afgifter ifølge den gældende aftale.

Denne gradvise stigning i grøn ejerafgift og andre relaterede afgifter er sat i værk for at opfordre til en hurtigere overgang til miljøvenlige transportmuligheder. Ved at øge omkostningerne ved mindre miljøvenlige køretøjer, motiveres bilister til at overveje grønnere alternativer, som kan reducere både deres økonomiske belastning og miljømæssige fodaftryk i det lange løb.

Det er vigtigt for bilejere at forstå, hvordan disse ændringer i grøn ejerafgift kan påvirke dem økonomisk. Ved at planlægge og tilpasse køretøjsvalg efter disse ændringer, kan man både bidrage til miljøet og muligvis opnå økonomiske fordele gennem reducerede driftsomkostninger og lavere grøn ejerafgift på længere sigt.

Den løbende procentvis stigning i afgifter fra 2022-2026: 

År

Stigning i forhold til 2021-sats

2022

3,0 %

2023

9,7 %

2024

16,8 %

2025

24,4 %

2026

36,9 %

Hvordan finder du ud af, hvor meget du skal betale i grøn ejerafgift?

Grøn ejerafgift beregnes i henhold til “Brændstofforbrugsafgiftsloven”, som indeholder detaljerede retningslinjer for, hvordan afgiften skal udregnes. Denne afgift er direkte knyttet til bilens brændstofforbrug, hvilket betyder, at jo mere brændstofeffektiv din bil er, desto lavere bliver din grønne ejerafgift.

For at beregne grøn ejerafgift, kan du besøge Motorregisteret og indtaste oplysninger som registreringsnummer, stelnummer eller køretøj-ID. Dette system giver dig adgang til specifikke data om dit køretøj, hvilket er afgørende for at bestemme den præcise grøn ejerafgift. Effektiviteten i bilens brændstofforbrug spiller en central rolle i denne beregning, da det er et vigtigt led i Danmarks indsats for at fremme miljøvenlige transportløsninger.

Det er vigtigt for bilister at forstå denne sammenhæng mellem brændstofforbrug og grøn ejerafgift, da det ikke alene påvirker økonomien, men også miljøet. Ved at vælge biler med lavt brændstofforbrug kan man derfor opnå en lavere grøn ejerafgift og samtidig bidrage til en mere bæredygtig fremtid.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om grøn ejerafgift

Grøn ejerafgift, er en afgift baseret på bilens brændstofeffektivitet. Jo mere brændstofeffektiv bilen er, desto lavere er grøn ejerafgift. Denne afgift er designet til at motivere bilister til at vælge mere miljøvenlige køretøjer og dermed støtte Danmarks miljømæssige mål.

Nej, vægtafgift og ejerafgift er ikke det samme. Vægtafgift er en afgift, der baseres på et køretøjs totalvægt, mens ejerafgift, herunder grøn ejerafgift, baseres på bilens brændstofforbrug og CO2-udledning. Grøn ejerafgift er særligt relevant for personbiler registreret mellem 1. juli 1997 og 30. juni 2021.

Grøn ejerafgift betales normalt halvårligt, hvilket betyder, at betalingen finder sted to gange om året. Der er dog mulighed for årlig betaling, især hvis det vælges eller er mere hensigtsmæssigt for visse køretøjstyper.

Hvis du sælger din bil kort efter at have betalt grøn ejerafgift, vil du kunne få afgiften refunderet af SKAT for den periode, du ikke længere ejer bilen, efter den er blevet omregistreret til den nye ejer. Dette sker automatisk som en del af omregistreringsprocessen.

Du kan se, hvad du betaler i grøn ejerafgift ved at besøge Motorregisteret og indtaste relevante informationer som registreringsnummer, stelnummer eller køretøj-ID. Motorregisteret vil give dig adgang til detaljerede oplysninger om dit køretøj, herunder den aktuelle grøn ejerafgift baseret på køretøjets specifikationer og brændstofeffektivitet.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: