Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Gældsfaktor

Hvis du overvejer at investere i en bolig og finansiere købet gennem et lån, er det afgørende at kende til og forstå din gældsfaktor. Dette nøgletal spiller en central rolle i vurderingen af dine muligheder for at opnå lån. Her finder du en grundig gennemgang af, hvad gældsfaktor er og hvordan den beregnes.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er en gældsfaktor?

Gældsfaktoren er en afgørende økonomisk indikator, der sammenligner din samlede gæld med din husstands bruttoindkomst. Gældsfaktoren omfatter alle former for lån, herunder boliglån og andre kreditter, som du har oprettet. 

I Danmark er der generelle retningslinjer for, hvor meget man kan låne baseret på gældsfaktoren. Som udgangspunkt må du ikke låne mere end 3,5 gange din husstands bruttoindkomst. Der er dog undtagelser, hvor det er muligt at låne mere. Dette kan eksempelvis være tilfældet, hvis du eller din samlever har et særligt højt rådighedsbeløb eller andre væsentlige aktiver. 

Personer med en lav gældsfaktor står stærkere, når det kommer til låneansøgninger, da de generelt kan låne større beløb. En lavere gældsfaktor signalerer til banken, at du er i en bedre økonomisk position og derfor anses for at være en lavere risiko.

Bankens vurdering af din økonomi afhænger dog ikke kun af din gældsfaktor, men også af en række andre nøgletal og personlige faktorer, herunder:

  • Din samlede indkomst
  • Dine eksisterende gældsposter
  • Din formue og aktiver
  • Din andel af gæld i forhold til dine aktiver
  • Din alder og økonomiske stabilitet

Det er afgørende at have en god forståelse af sin gældsfaktor og dens konsekvenser. Hos Stadsrevisionen tilbyder vi skræddersyet rådgivning til virksomheder og selvstændige. Vi har hjulpet mere end 1200 tilfredse samarbejdspartnere og klienter – skal vi også hjælpe dig?

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

Kontakt Stadsrevisionen for professionel hjælp med 100% tilfredsgaranti.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Hvordan beregnes gældsfaktoren?

Som nævnt viser gældsfaktoren forholdet mellem din samlede gæld og din bruttoindkomst, som er din husstands indkomst før skat, og er afgørende for at forstå, hvor meget du skylder i forhold til hvad du tjener. Gældsfaktoren giver således et klart billede af din økonomiske sundhed og er især vigtig, når du skal vurdere din kapacitet til at håndtere gæld.

For at beregne gældsfaktoren, skal du dividere din totale gæld med din bruttoindkomst. Hvis eksempelvis din husstand har en samlet gæld på 2.500.000 kr., og en bruttoløn på 1.000.000 kr., så vil gældsfaktoren være 2,5. Dette tal indikerer, at du skylder 2,5 gange så meget som din husstands årlige indkomst før skat. En gældsfaktor på 2,5 anses generelt for at være middel ifølge de fleste bankers vurderingsstandarder, hvilket betyder, at familien står relativt stærkt økonomisk.

Eksempel på udregning af gældsfaktor:

Gæld: 2.500.000 kr.

Bruttoløn: 1.000.000 kr.

Beregning: 2.500.000 / 1.000.000  = 2,5

Gældsfaktor: 2,5 

At forstå din gældsfaktor er afgørende, ikke kun for personlig økonomisk planlægning, men også når du skal interagere med finansielle institutioner. Banker og långivere bruger gældsfaktoren som en nøgleindikator for at bestemme din låneevne og risikoprofil. En lavere gældsfaktor tyder på en sundere økonomi, hvilket kan øge dine chancer for at opnå favorable lånevilkår. Ved at holde din gældsfaktor lav, signalerer du finansiel ansvarlighed og forbedrer din attraktivitet som låntager.

Hvad regnes med i gældsfaktoren?

Beregningen af gældsfaktoren kan virke ret simpel ved første øjekast, men i realiteten kan det ofte være mere komplekst. Dette skyldes primært variationen i de typer indtægter, som kan være involveret, og forskellen på de indtægtskilder, som banken anerkender i forhold til dem, du selv måtte overveje.

Indtægtskilder inkluderet i gældsfaktoren

Når det kommer til beregning af din gældsfaktor, fokuserer banken udelukkende på dine “stabile” indtægter. Disse inkluderer løn, pensioner, SU, dagpenge, andre overførselsindkomster, boligsikring, børnepenge, børne- og ungeydelse, og ægtefællebidrag. Disse indtægter anses for pålidelige og forudsigelige, hvilket er afgørende for bankens risikovurdering.

På den anden side tages “ustabile” indtægter som overarbejdsbetaling, bonusser, provisioner, udbytter, renter og andre variable indtægtsformer generelt ikke med i beregningen. Disse kan dog inkluderes, hvis de forventes at være stabile over en længere periode, hvilket kræver dokumentation.

For personer, hvis primære indtægtskilde er løn, er beregningen mere ligetil. Men for dem med mere variable indkomstkilder, som selvstændige eller dem med lejeindtægter, bliver det mere kompliceret. I disse tilfælde skal du demonstrere, at din indkomst er stabil og forudsigelig. Dette kan være særligt udfordrende for selvstændige, som ofte støder på vanskeligheder, når de søger om realkreditlån.

Gældsfaktoren beregnes altid før skat, hvilket betyder, at hverken din trækprocent eller eventuelle fradragsberettigede udgifter har indflydelse på denne beregning. Indbetalinger til pensionsordninger er også ekskluderet.

Hvis formålet ikke er at søge lån, men blot at få et overblik over din privatøkonomi, kan du med fordel anvende din samlede skattepligtige indkomst til at beregne din gældsfaktor. Dette vil give en indikation af, hvor håndterbar din gæld er.

Hvad indgår i beregningen af din samlede gæld?

Når du beregner din gældsfaktor, er det vigtigt at inkludere alle dine forpligtelser. Dette omfatter realkreditlån, billån, kreditkortgæld og andre personlige lån, samt privat gæld til familie og venner.

Banken vil derimod ikke medregne andre forpligtelser som leasingydelser eller børnebidrag. Disse faktorer betragtes separat i risikovurderingen, når banken beregner dit månedlige rådighedsbeløb, hvilket er afgørende for at vurdere din økonomiske situation.

Hvad er en høj gældsfaktor?

Når det kommer til vurderingen af din økonomiske stabilitet, spiller gældsfaktoren en central rolle. Hvis din gældsfaktor er under 3,5, opfattes den generelt som lav til middel. Derimod, hvis gældsfaktoren overstiger 3,5, betragtes den som høj. En høj gældsfaktor kan ofte være en hindring for at få godkendt lån til boligfinansiering, da det signalerer en højere finansiel risiko.

I bankens perspektiv indikerer en høj gældsfaktor, at du måske ikke har de mest optimale forudsætninger for at tilbagebetale din gæld. Dette kan føre til, at banken vurderer det som for risikabelt at tilbyde dig finansiering, hvilket i sidste ende kan forhindre bevilgningen af et boliglån.

I større byer, hvor boligpriserne generelt er højere, vil indbyggerne ofte have en højere gældsfaktor. Dette skyldes, at der kræves større lån til køb af bolig. Det betyder, at definitionen af, hvad der udgør en “høj” gældsfaktor, kan variere fra kommune til kommune.

Her er en oversigt over, hvordan gældsfaktorer typisk vurderes:

Gældsfaktor 0-2,5: Lav

Gældsfaktor 2,5-3,5: Medium

Gældsfaktor 3,5-4: Medium til høj

Gældsfaktor 4-5,5: Høj

Gældsfaktor 5,5+: Meget høj

Forståelsen af din gældsfaktor er afgørende for din evne til at sikre finansiel støtte og lån. En lavere gældsfaktor fremmer dine chancer for at opnå gunstige lånevilkår, mens en høj gældsfaktor kan komplicere denne proces betydeligt. Ved at kende din gældsfaktor og arbejde mod at optimere den, kan du forbedre dine finansielle udsigter markant.

Lad os hjælpe dig med at forbedre din forretningsudvikling og optimere din gældsfaktor. Kontakt Stadsrevisionen og få en gratis og uforpligtende konsultation, hvor vi kan lære hinanden at kende og diskutere dine behov og mål.

Har du brug for professionel hjælp til at optimere din forretningsudvikling?

Kontakt Stadsrevisionen for skræddersyet professionel støtte og rådgivning.

Konsekvenserne ved en høj gældsfaktor

At have en høj gældsfaktor kan føre til en række praktiske konsekvenser for din økonomiske sundhed. En høj gældsfaktor gør det markant sværere for dig at blive godkendt til nye lån. Dette skyldes, at långivere opfatter dig som en større risiko. Hvis du mod forventning bliver godkendt til et lån, vil du ofte stå overfor en højere rente end normalt.

Den højere rente, som opkræves af långivere, er en direkte konsekvens af din høje gældsfaktor. Långiverne bruger denne højere rente til at kompensere for den øgede risiko, de påtager sig ved at låne penge ud til nogen med en høj gældsfaktor. Det betyder, at dine låneomkostninger vil stige, hvilket kan påvirke din evne til at afvikle gælden.

Desuden kan en høj gældsfaktor have langsigtede virkninger på din kreditværdighed. Långivere og finansielle institutioner vurderer ofte din gældsfaktor, når de skal afgøre din kreditværdighed. En høj gældsfaktor kan føre til en lavere kreditvurdering, hvilket kan gøre det sværere for dig at opnå finansiering under gunstige vilkår i fremtiden.

For at forbedre din situation og sænke din gældsfaktor, kan du overveje at øge din indkomst, reducere din gæld eller en kombination af begge. Ved at arbejde målrettet mod en lavere gældsfaktor, kan du forbedre din økonomiske sundhed og øge dine muligheder for at opnå bedre finansielle vilkår i fremtiden.

Hvad bruges gældsfaktoren til?

Gældsfaktoren er et afgørende værktøj, som banker bruger til at vurdere din økonomiske situation. Selvom det ikke er den eneste faktor, der påvirker din evne til at optage lån, spiller din gældsfaktor en væsentlig rolle i bedømmelsen af din samlede kreditværdighed.

Bankerne fastsætter typisk grænser for, hvor høj din gældsfaktor må være for at kvalificere dig til et boliglån. Disse grænser varierer fra bank til bank og kan også påvirkes af din geografiske placering. En høj gældsfaktor kan ofte være en begrænsning, hvis du ønsker at finansiere en bolig gennem lån.

Generelt er det sjældent muligt at opnå et lån, hvis din gældsfaktor overstiger 4. Dog, hvis du har en betydelig opsparing, kan det i visse tilfælde være muligt at opnå lån trods en høj gældsfaktor. Det er vigtigt at forstå, at der ikke findes universelle regler for, hvor meget du kan låne, da dette primært afgøres af din bank og deres vurdering af din finansielle sundhed.

Sådan kan du reducere din gældsfaktor

At reducere en høj gældsfaktor er essentielt, hvis du ønsker at forbedre dine chancer for at blive godkendt til et lån. Der er primært to effektive metoder til at sænke din gældsfaktor: øgning af indkomst og reduktion af gæld.

Øg din indkomst

For at øge din indkomst og dermed forbedre din gældsfaktor kan du overveje flere forskellige strategier. Du kan søge efter et nyt job, der tilbyder en højere løn, eller du kan skabe ekstra indtægter gennem sidebeskæftigelser eller investeringer. Det er også en mulighed at forhandle om en lønforhøjelse på dit nuværende arbejde.

Vigtigheden af stabil indkomst kan ikke understreges nok, da kun regelmæssige og forudsigelige indtægter tæller med i beregningen af din gældsfaktor. Selvom ustabile indtægter som freelance-arbejde eller aktiesalg ikke direkte påvirker din gældsfaktor, kan de stadig styrke din økonomiske situation ved at give dig midler til at afvikle gæld eller opbygge opsparing.

Reducer din gæld

At afvikle eksisterende gæld er også en god strategi til at sænke din gældsfaktor. Dette reducerer ikke kun dine månedlige udgifter til renter, men frigør også midler til andre formål, som kan forbedre din økonomiske fleksibilitet.

En effektiv metode til gældsreduktion er at etablere og følge et stramt budget. Et budget hjælper dig med at overvåge dine udgifter og identificere midler, der kan omdirigeres til at forhøje dine afdrag på gæld. Uventede indtægter som bonusser eller tilbagebetalt skat bør også anvendes til at foretage ekstraordinære afdrag på din gæld.

Selvom det kan virke udfordrende i begyndelsen, vil motivationen ofte stige, som din restgæld mindskes. Vedholdenhed i de første måneder er nøglen til succes. 

Ved at implementere disse strategier kan du effektivt sænke din gældsfaktor, hvilket vil styrke din position over for långivere og forbedre dine muligheder for økonomisk succes.

Hvordan finansierer man et lån, hvis ens gældsfaktor er for høj

I visse situationer er det ikke altid praktisk muligt at forbedre ens gældsfaktor betydeligt gennem øgede indtægter eller reduceret gæld. Dette kan være tilfældet for pensionister, som ofte møder krav om en lav gældsfaktor på blot 2.

Ejendomsinvestorer kan også støde på udfordringer med at opretholde en lav gældsfaktor, selvom de genererer betydelige indtægter fra lejemål. Problemet her er, at lejeindtægter ofte ikke tæller med i beregningen af gældsfaktoren, især for nyere investorer, som endnu ikke har kunnet dokumentere indtægternes stabilitet. Dette fører hurtigt til, at bankerne afviser ansøgninger om yderligere realkreditlån på grund af en tilsyneladende høj gældsfaktor.

I sådanne tilfælde kan et pantebrevslån være en effektiv løsning. Dette gælder især, hvis du ønsker at optage et lån mod din friværdi i fast ejendom. Mens traditionelle realkreditlån ofte er begrænset af strenge krav og beregningsmodeller, tilbyder pantebrevslån større fleksibilitet. Kreditvurderingen for et pantebrevslån vurderer hele ansøgerens økonomiske situation og kan tilpasse sig unikke omstændigheder.

Formålet med kreditvurderingen ved pantebrevslån er at skabe et fuldstændigt billede af ansøgerens evne til at håndtere renter og tilbagebetale lånet. Dette betyder, at selv personer, der ikke nødvendigvis opfylder standardkriterierne for realkreditlån, ofte kan kvalificere sig til et pantebrevslån. Dermed tilbyder pantebrevslån en potentiel løsning for dem, hvis gældsfaktor ofte vil udelukke dem fra andre lånemuligheder.

Gældsfaktoren i vækstområder

I Danmark varierer definitionen af en høj gældsfaktor betydeligt afhængig af om du bor i en større by som København eller Aarhus, eller i en mindre kommune. I vækstområder, hvor omkostningerne til ejendomsinvesteringer generelt er højere, er det almindeligt at se en højere gældsfaktor sammenlignet med resten af landet.

Borgere i disse vækstområder har ofte en højere indkomst, større formuer og mere rådighedsbeløb, hvilket kan afbalancere risikoen forbundet med en høj gældsfaktor. Dette større økonomiske spillerum giver mulighed for, at højere gældsfaktorer kan tolereres uden at øge risikoen for kreditinstitutterne væsentligt.

På trods af dette har Finanstilsynet indført skærpede krav til gældsfaktoren i disse områder som et forebyggende tiltag mod potentielle boligbobler. Disse regulerende indgreb har til formål at dæmpe den aggressive prisudvikling og sikre stabilitet i boligmarkedet.

Hvis du er usikker på, hvad der anses for at være en acceptabel gældsfaktor i dit område, anbefales det at tage en dialog med din bank. Banken kan give dig indsigt i de aktuelle krav og hjælpe dig med at forstå, hvor høj en gældsfaktor du kan tillade dig inden for de gældende rammer. Bemærk, at grænserne for, hvad der betragtes som en sikker gældsfaktor, kan ændre sig over tid, da der løbende implementeres nye regulativer.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om gældsfaktor

En normal gældsfaktor afhænger af flere faktorer, herunder geografisk placering og individuelle bankpolitikker. I Danmark betragtes en gældsfaktor på 3,5 eller lavere som middel. Dette indikerer, at din samlede gæld ikke overstiger 3,5 gange din husstands bruttoindkomst. 

For at beregne din gældsfaktor, skal du dividere din totale gæld med din bruttoindkomst. For eksempel, hvis din husstands samlede gæld er 2.500.000 kr. og bruttoindkomsten er 1.000.000 kr., så er din gældsfaktor 2,5. Formlen ser sådan ud: Gældsfaktor = Samlet Gæld / Bruttoindkomst.

En høj gældsfaktor, som typisk er over 3,5, kan gøre det vanskeligere at blive godkendt til nye lån. Bankerne betragter en høj gældsfaktor som en indikator for større finansiel risiko, hvilket kan resultere i afvisning af låneansøgninger eller højere renter på godkendte lån.

Ja, du kan forbedre din gældsfaktor ved at øge din indkomst, reducere din gæld, eller begge dele. Ved at fokusere på at afvikle gæld hurtigere eller øge din stabile indkomst, kan du sænke din gældsfaktor, hvilket forbedrer din finansielle sundhed og øger dine chancer for at opnå gunstige lånevilkår.

Bankerne fokuserer typisk på “stabile” indtægter ved beregning af gældsfaktoren, hvilket inkluderer løn, pensioner, SU, dagpenge, og andre faste overførselsindkomster. “Ustabile” indtægter som bonusser, provisioner, og freelance-arbejde inkluderes generelt ikke, medmindre de kan dokumenteres som stabile over længere tid.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: