Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Kunstig intelligens (AI)

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er kunstig intelligens?

Kunstig intelligens (AI/KI) er et stort begreb uden en præcis og universelt anerkendt definition. Generelt omhandler kunstig intelligens udviklingen af computerteknologier, som kan udføre opgaver, der traditionelt kræver menneskelig intelligens. Dette inkluderer eksempelvis evnen til at tænke abstrakt, analysere data, lære fra erfaringer, løse komplekse problemer, genkende mønstre, forstå og bruge sprog, træffe beslutninger og udføre fornuftige handlinger. Kunstig intelligens refererer til maskiner, der er programmeret til at efterligne disse og andre aspekter af menneskelig intelligens og adfærd, såsom at udføre specifikke opgaver eller træffe selvstændige beslutninger. 

Den engelske betegnelse for kunstig intelligens er “Artificial Intelligence”, ofte forkortet som AI. En opdeling, flere benytter sig af i forståelsen af kunstig intelligens, er i to kategorier: stærk kunstig intelligens og svag kunstig intelligens.

Hvad er forskellen mellem stærk og svag kunstig intelligens?

I populærkulturen og i science fiction-litteratur møder man ofte konceptet om en kunstig intelligens, der besidder selvstændig tænkning og evnen til at træffe komplekse beslutninger. Dette er kendt som stærk kunstig intelligens eller AGI (Artificial General Intelligence), hvilket refererer til AI-systemer, der kan anvende intelligens tværs af forskellige domæner og kontinuerligt tilegne sig ny viden og færdigheder uden menneskelig intervention. 

I den virkelige verden er stærk kunstig intelligens dog stadig i en forskningsfase og primært udforsket af store teknologifirmaer som Alphabet’s DeepMind og OpenAI, hvor omfattende ressourcer er dedikeret til denne avancerede form for AI.

Modsat stærk kunstig intelligens, opererer svag kunstig intelligens inden for specifikke, afgrænsede områder. Denne form for AI er designet til at efterligne menneskelig tænkning og adfærd for at løse veldefinerede, specifikke opgaver. Et eksempel herpå er OpenAI’s ChatGPT, som benytter teknikker inden for kunstig intelligens til at generere tekstbaserede svar, der simulerer en menneskelig samtale. Svag kunstig intelligens er i stand til at udføre opgaver såsom følelsesanalyse af kundehenvendelser eller diagnosticering baseret på røntgenbilleder.

Hvad er de forskellige former for kunstig intelligens?

Thomas Bolander, professor i logik og kunstig intelligens ved DTU Compute, differentierer mellem to hovedtyper af svag kunstig intelligens: symbolsk kunstig intelligens og subsymbolsk kunstig intelligens.

Symbolsk kunstig intelligens anvender matematiske modeller til at opstille regler, som dikterer maskinens handlinger under specifikke forhold. Denne form for kunstig intelligens baseres på manuel programmering, hvor regler for forskellige scenarier fastlægges, således at bestemte input genererer forudbestemte output. Et eksempel på anvendelsen af symbolsk kunstig intelligens er i skakspil mod computere eller i Amazon’s lagerrobotter, der vælger varer baseret på kundebestillinger.

Subsymbolsk kunstig intelligens, derimod, anvender modeller, der efterligner den menneskelige hjernes neuroner og deres forbindelser. Inden for denne kategori er kunstige neurale netværk, som benyttes i dyb læring (deeplearning), blandt de mest fremtrædende og anvendte teknikker. Disse teknikker er særligt effektive til mønstergenkendelse og bruges i vid udstrækning til at genkende ansigter, bevægelser og stemmer. På sociale medier anvendes subsymbolsk kunstig intelligens til at filtrere upassende indhold, og mange smartphones benytter teknologien til ansigtsgenkendelse.

Hvilke teknologier omfatter kunstig intelligens?

Kunstig intelligens omfatter en række teknologier, herunder maskinlæring, dyb læring og kunstige neurale netværk.

Maskinlæring er en afgørende del af moderne kunstig intelligens. Med denne teknologi kan kunstig intelligens analysere store datamængder – som for eksempel billeder – og lære fra denne data, hvilket forbedrer systemets evne til at foretage valg eller forudsigelser. Dette sker gennem algoritmer, der er rygraden i kunstig intelligens.

Dyb læring (deeplearning) er en specialiseret gren af maskinlæring og simulerer den menneskelige hjerne ved hjælp af kunstige neurale netværk. Disse netværk kan behandle og lære fra omfattende datamængder. Jo mere data, disse netværk modtager, desto mere præcist og intelligent bliver de i deres funktion. Teknologien bag både selvkørende biler og systemer som ChatGPT bygger på dyb læring, hvilket gør det muligt at lave en præcis efterligning af menneskelig adfærd.

Forskellen på kunstig og menneskelig intelligens

Til trods for avancerede matematiske modeller, der bruges i både symbolsk og subsymbolsk kunstig intelligens, er der en væsentlig forskel på kunstig intelligens og menneskelig intelligens. Selvom kunstig intelligens i mange tilfælde kan simulere visse aspekter af menneskelig tænkning, er det stadig ikke muligt fuldt ud at genskabe den kompleksitet og dybde, som findes i den menneskelige hjerne. Derfor kan kunstig intelligens endnu ikke sidestilles fuldstændigt med menneskelig intelligens.

Hvorfor opstår kunstig intelligens nu?

Interessen for kunstig intelligens er ikke en ny udvikling. Historisk set har mennesket altid været fascineret af ideen om at skabe maskiner eller væsener, der kunne efterligne menneskelig tænkning og adfærd. Dette spænder fra den græske myte om Pygmalion til den victorianske fortælling om Frankenstein. Med opfindelsen af computere blev det klart, at kunstig intelligens kunne realiseres gennem avancerede teknologier snarere end som uafhængige væsener. Den moderne idé om kunstig intelligens blev først formelt anerkendt i 1956 ved en konference på Dartmouth College, hvilket markerede begyndelsen på seriøs forskning inden for dette felt. 

Kunstig intelligens har udviklet sig i takt med computerkraft og databehandlingsteknologier, hvilket har gjort det muligt at udføre komplekse analyser baseret på store datamængder. De seneste årtier har specielt fire faktorer spillet en kritisk rolle i kunstig intelligens’ kapacitet og udbredelse:

Forøgelse af datalagringskapaciteten

Prisen på datalagring er faldet betydeligt, mens kapaciteten på lagringsmedier er steget eksponentielt. Dette har gjort det muligt at opbevare og behandle gigantiske datamængder til en brøkdel af tidligere omkostninger.

Stigning i datatilgængelighed

Digitalisering og den større internetadgang har skabt en eksplosion i mængden af tilgængelige data. Dette giver kunstig intelligens uanede mængder af information at lære fra.

Fremskridt inden for CPU og GPU-regnekraft

Teknologiske forbedringer inden for især GPU’er (grafikprocessorer) har forøget den tilgængelige regnekraft markant, hvilket er vigtigt for at drive avancerede kunstig intelligens-algoritmer.

Forbedringer i kunstig intelligens-algoritmer

Der har været betydelige fremskridt i udviklingen og optimeringen af kunstig intelligens- og maskinlæringsalgoritmer, særligt inden for områder som dyb læring. Dette har øget effektiviteten og anvendeligheden af kunstig intelligens i mange forskellige sammenhænge.

Disse faktorer har tilsammen ført til, at kunstig intelligens-teknologier nu er langt mere tilgængelige og økonomisk overkommelige end nogensinde før, hvilket gør det muligt for flere at udnytte denne teknologi.

Er kunstig intelligens mere end teknologi?

Kunstig intelligens er selvfølgelig baseret meget på teknologi, men dens succes afhænger også af menneskelige og forretningsmæssige faktorer. Disse aspekter er mindst lige så vigtige som selve teknologien for at sikre succesfulde resultater. Mange organisationer, der begynder at arbejde med kunstig intelligens, fokuserer ofte for meget på teknologien og for lidt på at sikre, at teknologien adresserer de korrekte udfordringer for deres kunder eller deres egen organisation.

Er der fordele ved at bruge kunstig intelligens i sin virksomhed?

I erhvervslivet i dag præsenterer kunstig intelligens en masse fordele, der kan måles på forskellige nøgleområder af virksomhedsdriften:

Øget virksomhedsrobusthed

Virksomheder har gennem tiden anerkendt det vigtige i dataindsamling og analyse for at forstå deres marked og kunder. Men i takt med at datamængderne vokser i størrelse og kompleksitet, bliver det sværere at analysere disse data effektivt og grundigt. Kunstig intelligens gør det muligt for virksomheder at håndtere store datamængder (Big Data) og udlede gode indsigter fra dem. Kunstig intelligens automatiserer komplekse processer, optimerer ressourceanvendelsen og forbedrer forudsigelsen og tilpasningen til både forstyrrelser og muligheder.

Forbedret kundeservice

Kunstig intelligens udstyrer virksomheder med værktøjer til at tilpasse serviceydelser og kommunikere med kunder i realtid. Når forbrugere bevæger sig gennem den moderne salgstragt, genererer de varierede og komplekse datamængder. Ved at anvende kunstig intelligens kan virksomheder udnytte disse data til at forbedre kundeservicen og styrke kundeinteraktionerne.

Forbedret beslutningstagning

Effektiv beslutningstagning er afgørende i enhver virksomhed. Kunstig intelligens forstærker menneskelig ekspertise med avancerede dataanalyser og handlingsorienterede indsigter, hvilket styrker beslutningstagernes evne til at træffe informerede beslutninger hurtigt og med større selvsikkerhed.

Udvikling af relevante produkter og tjenester

Traditionelle forsknings- og udviklingsmodeller har ofte haft en reaktiv tilgang til feedback, som kunne forsinke tilpasninger efter produktlanceringer. Kunstig intelligens muliggør en proaktiv tilgang ved at analysere diverse datasæt i realtid. Dette hjælper virksomheder med at tilpasse deres nuværende produkter og udvikle nye baseret på de nyeste og mest relevante markedsdata.

Forøget medarbejderengagement

Ifølge en undersøgelse foretaget af Gallup, viser det sig, at virksomheder med højt engagerede medarbejdere kan være op til 21% mere effektive. Kunstig intelligens kan hjælpe med hverdagens rutineopgaver og give medarbejderne mulighed for at engagere sig i mere tilfredsstillende og værdiskabende arbejde. Kunstig intelligens inden for HR-teknologier kan endvidere identificere tegn på stress, træthed eller demotivation blandt medarbejdere. 

Har du lyst til at integrere kunstig intelligens i din virksomhed og holde 100% fokus på det? Så lad os i Stadsrevision stå for din økonomistyring imens. Vi er en af Danmarks bedømte og tilbyder altid en fast og personlig rådgiver, så du trygt kan lade os stå for dit regnskab, imens du fokuserer på f.eks. at integrere kunstig intelligens.

Ønsker du professionel hjælp til din økonomistyring?

Kontakt Stadsrevisionen for hjælp med certificeret og specialiseret faglighed.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Hvordan bruger man kunstig intelligens i forskellige brancher?

Flere virksomheder anerkender år efter år de tydelige fordele og konkurrencefordele, som løsninger baseret på kunstig intelligens kan tilbyde deres virksomhed. Specifikke sektorer, såsom sundhedssektoren og finanssektoren, har særligt store og følsomme datasæt, hvor kunstig intelligens hurtigt viste sit potentiale. Moderne kunstig intelligens har dog udvidet dens relevans på tværs af stort set alle industrier. Nedenfor er nogle eksempler på sådanne brancher, hvor kunstig intelligens har gjort en markant forskel.

Kunstig intelligens i sundhedssektoren

I sundhedssektoren hører medicinske datasæt til blandt verdens største, mest komplekse og mest sensitive data. Et primært fokus for kunstig intelligens inden for sundhedspleje er at udnytte disse data til at afdække relationer mellem diagnoser, behandlingsprotokoller og patientresultater. Hospitaler anvender også kunstig intelligens til at forbedre forskellige driftsområder såsom arbejdsglæde, patienttilfredshed og omkostningsreduktioner.

Kunstig intelligens i finanssektoren

Banker og finansielle institutioner har altid haft et stort behov for øget sikkerhed, præcision i transaktionshåndtering og overholdelse af lovgivningen. Disse institutioner var blandt de første til at benytte teknologi relateret til kunstig intelligens. Det omfatter bl.a. kunstig intelligens-drevne chatbots, digitale rådgivningssystemer og værktøjer til at opdage biometrisk svindel, alt sammen bidragende til forbedret effektivitet og kundeservice samt reduktion af risici og svindel.

Kunstig intelligens i produktionsindustrien

I produktionsindustrien skaber tilslutningen af enheder og maskiner, der kommunikerer data igennem et centralt system, hvad vi kender som et IoT-netværk (Internet of Things). Kunstig intelligens behandler og anvender disse data til at forudsige muligheder og udfordringer samt til at automatisere optimale opgaver og arbejdsprocesser. Dette inkluderer skræddersyede produktionsprotokoller for 3D-printere og virtuelle lagerstyringer, som kan revolutionere måden, hvorpå varer produceres og distribueres.

Kunstig intelligens i detailhandlen

F.eks. har pandemien markant ændret forbrugernes købsvaner, hvilket har øget overgangen til online-shopping. Dette har skabt et meget konkurrencepræget og dynamisk miljø for detailhandlere. Online shoppere interagerer på tværs af forskellige platforme og genererer store mængder komplekse og ustrukturerede data. For at styre virskomheden effektivt i dette landskab anvender detailhandlere kunstig intelligens-løsninger til at analysere disse datamængder og tilbyde personaliserede kundeoplevelser og realtidsinteraktion.

Der er mange ting at holde styr på og have med i sine overvejelser, når man skal finde ud af, om kunstig intelligens er fordelagtigt for ens virksomhed på tværs af brancher. Skal vi stå for dit årsregnskab imens, så du kan lægge dit fokus på kunstig intelligens? I Stadsrevisionen har vi branchebestemte revisorer, der matcher lige netop dig og din virksomheds revisionsbehov.

Mangler du skræddersyet hjælp til din virksomheds regnskab?

Kontakt os – en af Danmarks hurtigst voksende –  for hjælp med 100% tilfredshedsgaranti.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om kunstig intelligens

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Kunstig intelligens er en gren af datalogien, der involverer udviklingen af computeralgoritmer og systemer, der er i stand til at udføre opgaver, som normalt kræver menneskelig intelligens. Disse opgaver inkluderer bl.a. talegenkendelse, billedgenkendelse, beslutningstagning og oversættelse af sprog. Kunstig intelligens simulerer menneskelig tankegang og lærer fra erfaringer, hvilket gør det muligt for systemerne at forbedre deres ydeevne over tid.

Kunstig intelligens findes i mange forskellige aspekter af det moderne liv. Fra smartphones, der bruger kunstig intelligens til at forbedre kamerafunktionerne, til avancerede sikkerhedssystemer, der anvender ansigtsgenkendelsesteknologi. I erhvervslivet anvendes kunstig intelligens til at optimere alt fra lagerstyring i supply chains til kundeservice via chatbots. Kunstig intelligens er også fundamentalt i udviklingen af autonome køretøjer og personlige assistenter som Siri og Google Assistant.

Kunstig intelligens har en masse funktioner, der spænder over flere industrier. I sundhedssektoren hjælper kunstig intelligens med at diagnosticere sygdomme mere præcist og foreslå behandlinger baseret på patientdata. I finanssektoren anvendes kunstig intelligens til at opdage svindel, automatisere handelsaktiviteter og forbedre risikostyring. Inden for detailhandel kan kunstig intelligens personalisere kundeoplevelsen ved at analysere købsmønstre og optimere lagerbeholdninger. Kunstig intelligens er således en kraftfuld teknologi, der transformerer industrier og dagligdagsaktiviteter.

Kunstig intelligens er kendt for sin evne til at automatisere rutinemæssige og tidskrævende opgaver, hvilket kan føre til effektiviseringer og omkostningsbesparelser for virksomheder. Mens nogle job kan blive erstattet, skaber kunstig intelligens også nye jobmuligheder, der kræver avancerede tekniske færdigheder og en forståelse for, hvordan man arbejder side om side med intelligente systemer. Fremtidens arbejdsmarked vil sandsynligvis kræve medarbejdere, der er dygtige til at integrere og overvåge kunstig intelligens.

Da kunstig intelligens fortsat udvikler sig og bliver mere integreret i samfundet, er etiske overvejelser vigtige. For at sikre ansvarlig brug af kunstig intelligens, er det vigtigt at implementere retningslinjer, der adresserer privatlivets fred og datasikkerhed. Dette omfatter udvikling af transparente kunstig intelligens-systemer, hvor beslutningerne kan efterprøves, og sikring af, at kunstig intelligens ikke forstærker eksisterende sociale skævheder. Et samarbejde mellem teknologiudviklere, politikere og samfundet er afgørende for at skabe en ramme, der fremmer både innovation og etiske standarder i anvendelsen af kunstig intelligens.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: