Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Kontanthjælp

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er kontanthjælp?

Kontanthjælp er en form for offentlig støtte tildelt af staten til individer, hvis økonomiske behov ikke kan opfyldes af andre tilgængelige offentlige ydelser såsom dagpenge. Kontanthjælp tilbydes til personer, der befinder sig i en situation uden indtægt fra arbejde, og som ikke kan forsørge sig selv eller deres familie. Hvis du er i en sådan situation, har du mulighed for at ansøge om kontanthjælp. Denne ydelse udbetales månedligt efter en ansøgningsproces gennem din lokale kommune, der vurderer, om du opfylder kravene til at modtage kontanthjælp.

Hvem kan få kontanthjælp?

Regler for kontanthjælp over 30 år

Hvis du er over 30 år og oplever en livsomvæltende hændelse såsom sygdom, arbejdsløshed eller ophør af samliv, kan disse omstændigheder kvalificere dig til kontanthjælp. For at være berettiget, må dine grundlæggende forsørgelsesbehov ikke kunne dækkes af andre ydelser som arbejdsløshedsdagpenge eller pension, og du må ikke være forsørget af andre.

Regler for kontanthjælp under 30 år

For yngre ansøgere under 30 år gælder der særlige vilkår. Du skal have gennemført en erhvervskompetencegivende uddannelse og være ramt af en social begivenhed, der har gjort det umuligt for dig at forsørge dig selv eller din familie. Ligesom med ældre ansøgere, må dine forsørgelsesbehov ikke kunne dækkes af andre ydelser.

Hvordan søger man kontanthjælp?

For at ansøge om kontanthjælp, skal du personligt møde op på dit lokale jobcenter på din første ledighedsdag. Det er vigtigt at møde op fysisk for at undgå risiko for afslag på din ansøgning. Ved dette møde vil du blive vejledt gennem processen for at udfylde og indsende de nødvendige dokumenter og dokumentation.

Kan man søge kontanthjælp online?

Det er muligt at udfylde og indsende en ansøgning digitalt, men ansøgningen anses først for registreret, når du personligt henvender dig til dit tilknyttede jobcenter. Hvis du ikke kan møde op fysisk, kan du kontakte jobcentret via telefon for at arrangere nærmere.

Den første samtale med kommunen om kontanthjælp

Senest en uge efter din første henvendelse til kommunen om kontanthjælp, vil du blive indkaldt til en samtale. Her vil jobcentret vurdere, om du er jobparat, det vil sige i stand til at vende tilbage til arbejdsmarkedet inden for en overskuelig periode, eller om du er aktivitetsparat, hvilket betyder, at du på kort sigt ikke forventes at kunne påtage dig et arbejde.

Hvor meget kan man få i kontanthjælp?

Sats for kontanthjælp til personer over 30 år

Beløbet – du kan modtage i kontanthjælp – varierer og afhænger af flere faktorer, herunder om du har ansvar for at forsørge børn. Ydermere påvirkes størrelsen af din kontanthjælp af både dine og eventuelt din ægtefælles formue og indkomst. En vigtig faktor er, at hvis du eller din ægtefælle besidder en formue, der kan dække jeres basale økonomiske behov, så er I ikke berettiget til kontanthjælp. 

En formue omfatter penge og aktiver, som kan konverteres til kontanter. Det noteres, at kommunen undtager et beløb op til 10.000 kr. for enkeltpersoner og 20.000 kr. for ægtepar (2024), samt visse dele af formuen, der er nødvendige for at opretholde eller opnå en passende boligstandard eller for familiens erhvervs- og uddannelsesmuligheder.

Indtægter spiller også en rolle i beregningen af din kontanthjælp. Disse indtægter trækkes fra din kontanthjælp krone for krone, men der gøres undtagelser for visse typer af indtægter, som for eksempel arbejdsindtægter og indtægter fra visse beskæftigelsesfremmende foranstaltninger. For sådanne indtægter gøres der fradrag på 29,43 kr. per arbejdstime i 2023 og 30,37 kr. i 2024, og dette fradrag kan ikke overstige 160 arbejdstimer per måned per person.

Desuden tages der hensyn til specifikke typer af indtægter som for eksempel invaliditetsbeløb og invaliditetsydelse, som ikke medregnes i beregningen af din kontanthjælp. 

Oversigt over satser til kontanthjælp pr. måned (2024)

Persontype

Kontanthjælp pr. måned i kr. før skat, hvis du er fyldt 30

Fyldt 30 år – forsørger børn 

16.382 kr.

Fyldt 30 år – andre

12.326 kr.

Sats for kontanthjælp under 30 år

Unge under 30 år, der har gennemført en erhvervskompetencegivende uddannelse, kan modtage kontanthjælp på en særlig ungdomssats. Størrelsen på denne kontanthjælp varierer baseret på flere faktorer, herunder om modtageren er over eller under 25 år og om vedkommende har ansvar for at forsørge børn.

Ligesom med ældre modtagere af kontanthjælp, påvirkes størrelsen af den udbetalte kontanthjælp også af modtagerens og eventuelt ægtefællens formue og indtægter. Hvis modtageren eller dennes ægtefælle har en formue, der er tilstrækkelig til at dække familiens økonomiske behov, vil de ikke være berettiget til kontanthjælp. 

I bedømmelsen af formue inkluderes penge og andre let værdier, men kommunen undtager beløb op til 10.000 kr. for enkeltpersoner og 20.000 kr. for ægtepar. Derudover undtages visse dele af formuen, der anses nødvendige for at opretholde en tilstrækkelig boligstandard eller for at bevare muligheder for erhverv og uddannelse for modtageren eller dennes familie.

For indtægter gælder det, at de generelt trækkes fra kontanthjælpen krone for krone. Imidlertid gøres der et fradrag på 30,37 kr. pr. arbejdstime for 2024, hvis indtægterne stammer fra arbejde eller fra deltagelse i programmer under loven om en aktiv beskæftigelsesindsats, kapitel 5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv, selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet, introduktionsprogrammet efter integrationsloven eller lignende beskæftigelsesfremmende tiltag. Det maksimale antal timer, der kan fradrages fra, er begrænset til 160 timer per måned per person.

Endvidere undtager kommunen visse specifikke typer indtægter fra beregningen af kontanthjælp, herunder invaliditetsbeløb og invaliditetsydelse. 

Oversigt over satser til kontanthjælp pr. måned (2024) – jobparat

Persontype

Kontanthjælp pr. måned i kr. før skat

U. 25 år, hjemmeboende

3.834 kr.

U. 25 år, udeboende

7.945 kr.

25-29 år, hjemmeboende

3.834

25-29 år, udeboende

7.945 kr.

Forsørgere u. 30 år med eget barn i hjemmet – uden ret til børnetilskud

10.955 kr. 

Enlige forsørgere u. 30 år

15.658 kr. 

Kvinder u. 30 år, der er gravide og har passeret 12. svangerskabsuge 

12.326 kr. 

Unge u. 30 år, der har en psykisk lidelse og er forsørgere

16.382 kr.

Unge u. 30 år, der har en psykisk lidelse og er udeboende

12.326 kr. 

Oversigt over satser til kontanthjælp pr. måned (2024) – aktivitetsparat

Persontype

Kontanthjælp pr. måned i kr. før skat

U. 25 år, hjemmeboende

3.834 kr. – ingen aktivitetstillæg

U. 25 år, udeboende

7.945 kr. – ingen aktivitetstillæg

25-29 år, hjemmeboende

3.834 – ekskl. aktivitetstillæg

25-29 år, hjemmeboende

12.328 kr. – inkl. aktivitetstillæg

25-29 år, udeboende

7.945 kr. – ekskl. aktivitetstillæg

25-29 år, udeboende

12.327 kr. – inkl. aktivitetstillæg

Forsørgere u. 30 år med eget barn i hjemmet – uden ret til børnetilskud

10.955 kr. – ekskl. aktivitetstillæg

Forsørgere u. 30 år med eget barn i hjemmet – uden ret til børnetilskud

16.383 kr. – inkl. aktivitetstillæg

Enlige forsørgere u. 30 år

15.658 kr. ekskl. aktivitetstillæg

Enlige forsørgere u. 30 år

16.380 kr. inkl. aktivitetstillæg

Kvinder u. 30 år, der er gravide og har passeret 12. svangerskabsuge 

12.326 kr. – ingen aktivitetstillæg

Unge u. 30 år, der har en psykisk lidelse og er forsørgere

16.382 kr.- ingen aktivitetstillæg

Unge u. 30 år, der har en psykisk lidelse og er udeboende

12.326 kr. – ingen aktivitetstillæg

Hvad får man udbetalt i kontanthjælp efter skat?

Kontanthjælp er en offentlig ydelse, som er skattepligtig på samme måde som indkomst fra arbejde. Den præcise mængde af skat, du skal betale fra din kontanthjælp, afhænger af dine personlige fradrag og andre skattemæssige forhold. For at få et klart billede af, hvad du vil få udbetalt efter skat, kan du anvende Skattestyrelsens onlineberegner, som er nyttig til at estimere nettoindkomsten fra kontanthjælp samt andre former for indkomst.

Er du i tvivl om din skatteforhold, og hvad du bør få udbetalt efter skat? I Stadsrevisionen kan vi hjælpe dig med at optimere dine skatteforhold samt fradrag ved at udarbejde en skatteanalyse og gennemgå dine forhold for dig.

Er du klar til skræddersyet hjælp til dine skatteforhold?

Kontakt os – en af Danmarks bedst bedømte – for hjælp med tilfredshedsgaranti.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Hvordan får man udbetalt kontanthjælp?

Kontanthjælp udbetales af din bopælskommune direkte til din NemKonto. Beløbet indsættes typisk den sidste hverdag i måneden, hvilket gør kontanthjælpen tilgængelig for dig med det samme.

Kontanthjælp er bagudbetalt – hvad betyder det?

Som modtager af kontanthjælp, vil du opdage, at kontanthjælp udbetales bagud. Det betyder, at hvis du ansøger og bliver godkendt for kontanthjælp i begyndelsen af en måned, som oktober, vil du først modtage kontanthjælpen for denne måned i november. Kontanthjælpen bliver altså ikke udbetalt forud for den periode, ydelsen dækker.

Kan man få kontanthjælp som selvstændig?

Som selvstændig erhvervsdrivende er det generelt svært at kvalificere sig til kontanthjælp, da man ofte anses for ikke at være til rådighed for arbejdsmarkedet på grund af virksomhedsaktiviteter. Dog findes der undtagelser, hvor selvstændige kan modtage kontanthjælp eller anden økonomisk hjælp, hvis de står i en situation, hvor de ikke længere kan forsørge sig selv eller deres familie.

Der er mange ting at holde styr på som selvstændig erhvervsdrivende. Har du brug for hjælp til at se muligheder for fradrag, økonomistyring eller bogføring? I Stadsrevisionen har vi branchebestemte revisorer, der matcher dig og dine behov og kan hjælpe dig i processen!

Ønsker du professionel hjælp i din proces som selvstændig?

Kontakt Stadsrevisionen for hjælp med certificeret og specialiseret faglighed.

Ret til kontanthjælp og økonomisk hjælp for selvstændige

Selvstændige kan blive berettiget til f.eks. kontanthjælp, hvis personlige omstændigheder forandrer sig markant. Dette kan inkludere alvorlig sygdom, som forhindrer arbejde i virksomheden, lukning af virksomheden, eller andre dramatiske ændringer i personlige forhold. Det er vigtigt at bemærke, at kontanthjælp ikke er tilgængelig for selvstændige, hvis virksomheden lider under eksterne forandringer, såsom markedsnedgang på grund af økonomiske kriser, pandemier som corona eller andre lignende forhold.

Hvorfor blev kontanthjælpsreformen indført i 2014?

I 2014 blev der indført en ny kontanthjælpsreform med det formål at øge antallet af kontanthjælpsmodtagere, der enten kommer i arbejde eller starter på en uddannelse. Målsætningen var at gøre kontanthjælp til en midlertidig løsning frem for en permanent, og at maksimere antallet af personer i arbejde og minimere antallet på kontanthjælp. Reformen introducerede flere nye tiltag:

Unge under 30 år kan modtage uddannelseshjælp i stedet for kontanthjælp.

En intensiv indsats for jobsøgning i de første tre måneder.

Sanktioner ved manglende opfyldelse af jobsøgningskravene.

Hvad er kontanthjælpsloftet?

Kontanthjælpsloftet er en begrænsning på, hvor meget man kan modtage i samlede ydelser hver måned. Dette omfatter uddannelseshjælp, kontanthjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, overgangsydelse, særlig støtte og boligstøtte. Kontanthjælpsloftets størrelse varierer afhængigt af om man er forsørger, gift/samlevende eller enlig, og hvilken ydelsessats man har. Kontanthjælpsloftet sikrer, at der er en økonomisk fordel ved at være i arbejde, da det muliggør større modtagelse af boligstøtte og særlig støtte, indtil kontanthjælpsloftet nås.

Hvad er 225-timersreglen ifm. kontanthjælpsloftet?

225-timersreglen kræver, at kontanthjælpsmodtagere skal have udført mindst 225 timers ordinært og ustøttet arbejde inden for de seneste 12 måneder for fortsat at være berettiget til fuld hjælp. Dette gælder for ydelser som uddannelseshjælp, kontanthjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelse.

Forskellen på kontanthjælp og dagpenge

Kontanthjælp og dagpenge er to forskellige ydelser. Dagpenge kan udbetales månedligt til medlemmer af en a-kasse, som har mistet deres arbejde, og de søger efter nyt. Dagpenge kan suppleres med lønsikring. Kontanthjælp, derimod, kræver ikke medlemskab af en a-kasse og er en offentlig ydelse tilgængelig for dem, der står uden arbejde og ikke kan forsørge sig selv.

Hvordan afmelder man kontanthjælp?

Hvis du ikke længere har behov for kontanthjælp på grund af beskæftigelse eller andre økonomiske ændringer, skal du kontakte dit jobcenter. Afmelding kan foretages digitalt via jobcentrets hjemmeside eller ved personlig henvendelse. Det er vigtigt at søge vejledning fra jobcentret for at afgøre, om afmeldingen skal være permanent eller midlertidig, da dette kan påvirke dine rettigheder som kontanthjælpsmodtager. Fejlagtig for tidlig afmelding kan have konsekvenser for din berettigelse til yderligere hjælp.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om kontanthjælp

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Størrelsen på kontanthjælp, som du kan modtage, afhænger af flere faktorer, herunder din alder, om du er forsørger, og din civilstatus. Kontanthjælpens størrelse er designet til at dække basale leveomkostninger, hvis du ikke har andre indtægtskilder. Det præcise beløb, du kan modtage i kontanthjælp, fastsættes af din lokale kommune og er baseret på gældende lovgivning og individuelle omstændigheder.

For at være berettiget til kontanthjælp, skal du opfylde visse betingelser. Du må ikke have andre indtægter eller formue, der kan dække dine basale behov. Derudover skal du være aktivt jobsøgende og registreret som arbejdssøgende hos dit lokale jobcenter. Du skal også være villig til at tage imod et passende job eller en uddannelsesmulighed, hvis dette tilbydes.

Kontanthjælp er tilgængelig for personer, der ikke kan forsørge sig selv eller deres familie gennem arbejde, andre offentlige ydelser eller formue. Både unge under 30 år og voksne over 30 år kan modtage kontanthjælp, dog med forskellige satser og betingelser baseret på alder og uddannelsesbaggrund.

Din familiesituation spiller en afgørende rolle i beregningen af din kontanthjælp. Hvis du er gift eller samlevende, kan din ægtefælles eller partners indkomst og formue påvirke størrelsen på den kontanthjælp, du er berettiget til. Det samme gælder, hvis du har børn, da der kan ydes ekstra støtte til at dække øgede leveomkostninger forbundet med forsørgelse af børn.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: