Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Revisionspligt

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Hvad er revisionspligt?

Revisionspligt refererer til den juridiske forpligtelse, som visse typer virksomheder har til at få deres årsregnskab revideret af en godkendt revisor. Dette inkluderer statsautoriserede revisorer og registrerede revisorer. Formålet med revisionen er at sikre, at virksomhedens årsregnskab præsenterer en retvisende og pålidelig fremstilling af dens økonomiske situation.

Ikke alle virksomheder er underlagt revisionspligt. Nystiftede selskaber kan i visse tilfælde fravælge revision af årsrapporten efter det første regnskabsår, hvis de ikke overskrider visse størrelsesgrænser på balancedagen. Virksomheder, der har tilvalgt revisionspligt og ønsker at fravælge det, kan kun gøre dette på selskabets ordinære generalforsamling i forbindelse med godkendelsen af årsrapporten.

Selskaber, der er underlagt revisionspligt, omfatter typisk:

  1. Aktieselskaber
  2. Anpartsselskaber
  3. Statslige selskaber
  4. Børsnoterede selskaber
  5. Erhvervsdrivende fonde
  6. Selskaber med begrænset ansvar

Hvis et selskab, der er forpligtet til revision, ikke har registreret en revisor, kan det resultere i alvorlige konsekvenser, herunder tvangsopløsning af virksomheden. Det er derfor vigtigt, at virksomheder, der er underlagt revisionspligt, opfylder kravene og samarbejder med en godkendt revisor for at sikre overholdelse af regler og standarder.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Hvad er beløbsgrænsen for at undlade revisionspligt?

Siden 2006 har mindre virksomheder haft mulighed for at undlade revisionspligt, men dette er underlagt specifikke betingelser inden for virksomheden. Virksomheder kategoriseres overordnet i regnskabsklasserne A, B, C og D, hvilket angiver deres størrelse og påvirker kravene til regnskabsføring.

Enkeltmandsvirksomheder tilhører regnskabsklasse A og er ikke underlagt revisionspligt. Nogle virksomheder i regnskabsklasse B, der også kan betragtes som mindre, har mulighed for at undlade revision under visse forudsætninger.

For at kunne fravælge revision skal følgende krav være opfyldt:

  • Virksomhedens nettoomsætning skal være 8 millioner kroner eller derunder.
  • Balancesummen for virksomheden må højst være 4 millioner kroner.
  • Antallet af fuldtidsansatte i virksomheden må ikke overstige 12.

Disse betingelser skal være opfyldt i to på hinanden følgende regnskabsår, for at en virksomhed kan undlade revisionspligt. Dette giver mindre virksomheder mulighed for at tilpasse deres behov og ressourcer i overensstemmelse med lovgivningen og undgå kravet om revisionspligt, så længe de opfylder de angivne økonomiske parametre.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

Undladelser af revisionspligt

For nystiftede virksomheder åbner muligheden sig for at undlade revisionspligt efter det første regnskabsår, såfremt de angivne værdigrænser ikke overskrides i løbet af denne periode. Dette fravalg kan også implementeres ved virksomhedens stiftelse, forudsat at det tydeligt fremgår af stiftelsesdokumentet, og at der ikke er indarbejdet bestemmelser om revisionspligt i virksomhedens vedtægter. Det er vigtigt at bemærke, at en virksomhed, der har undladt revision ved stiftelsen, men efterfølgende overskrider de angivne værdigrænser, vil blive pålagt revisionspligt.

Processen med at undlade revision skal officielt meddeles Erhvervsstyrelsen, og virksomhedens vedtægter, inklusive dokumentation for fravalget, skal vedlægges denne meddelelse. Dette sikrer, at myndighederne holdes informeret om virksomhedens beslutning om at undlade revisionspligt, og at relevante dokumenter er tilgængelige for gennemsyn, hvis nødvendigt. Ved at implementere denne praksis får virksomheder mulighed for at tilpasse deres behov og ressourcer i overensstemmelse med lovgivningen og undgå revisionspligt, så længe de overholder de specificerede økonomiske grænser.

Det er afgørende at sikre, at alle procedurer følges korrekt for at undgå potentielle konsekvenser, især hvis virksomheden senere overskrider de nævnte værdigrænser. Denne proces med fravalg af revision giver virksomheder en vis fleksibilitet og kontrol over deres økonomiske forpligtelser, men det kræver samtidig omhyggelig håndtering af formelle procedurer og dokumentation.

Ved at meddele Erhvervsstyrelsen om fravalg af revision opretholder virksomheder gennemsigtighed og overholdelse af lovgivningen. Det er vigtigt for at sikre, at virksomheden opererer inden for de fastsatte rammer og undgår eventuelle juridiske udfordringer i forbindelse med revisionspligten.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om revisionspligt

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Revisionspligt refererer til den juridiske forpligtelse, som visse typer virksomheder har til at få deres årsregnskab revideret af en godkendt revisor. Dette inkluderer statsautoriserede revisorer og registrerede revisorer. Formålet med revisionen er at sikre, at virksomhedens årsregnskab præsenterer en retvisende og pålidelig fremstilling af dens økonomiske situation.

Nystiftede virksomheder har mulighed for at undlade revisionspligt efter det første regnskabsår, hvis visse økonomiske grænser ikke overskrides i løbet af denne periode. Virksomheder kan også ved stiftelsen beslutte at undlade revision, forudsat at dette klart fremgår af stiftelsesdokumentet, og at der ikke er indarbejdet bestemmelser om revisionspligt i virksomhedens vedtægter.

For at undlade revision skal virksomheden officielt meddele Erhvervsstyrelsen om fravalget. Dette kræver vedhæftning af virksomhedens vedtægter samt dokumentation for fravalget. Denne proces sikrer, at myndighederne er informeret om virksomhedens beslutning og har adgang til relevante dokumenter.

For at fravælge revision skal virksomheden opfylde visse økonomiske krav i to på hinanden følgende regnskabsår. Nettoomsætningen skal være 8 millioner kroner eller derunder, balancesummen må ikke overstige 4 millioner kroner, og antallet af fuldtidsansatte må ikke være mere end 12.

En virksomhed, der har undladt revision ved stiftelsen eller efter det første regnskabsår, men senere overskrider de økonomiske grænser, vil blive pålagt revisionspligt. Dette understreger vigtigheden af regelmæssig overvågning af virksomhedens økonomiske status i overensstemmelse med lovgivningen.

Meddelelse til Erhvervsstyrelsen om fravalg af revision er afgørende for at opretholde gennemsigtighed og overholdelse af lovgivningen. Det sikrer, at virksomheden opererer inden for de fastsatte rammer og undgår eventuelle juridiske udfordringer i forbindelse med revisionspligten.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: