Kontakt os

+45 70 60 40 04

4.6/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Regnskabsklasse A

I Danmark kategoriseres virksomheder i forskellige regnskabsklasser baseret på deres størrelse og omfang. Disse klasser er opdelt i A, B, C og D. Inden for kategorien af regnskabsklasse A ligger de mindste virksomhedstyper. Typisk er det personligt ejede virksomheder med begrænset ansvar, som falder ind under denne klasse.

Vi har hjulpet over 1200+ danske virksomheder

Forståelse af regnskabsklasse A

I Danmark er virksomheder inddelt i fire hovedregnskabsklasser, hver med særlige regler og krav. Disse klasser definerer, hvad virksomheder i en bestemt størrelseskategori skal overholde i forhold til deres regnskab. Specifikt for regnskabsklasse A er, at jo mindre virksomheden er, desto færre og mere basale er kravene til regnskabsføringen. Dette står i kontrast til de højere klasser, hvor kravene eskalerer med virksomhedens størrelse og kompleksitet.

Virksomheder i regnskabsklasse A

I Danmark bliver alle virksomheder og selskaber kategoriseret i en af fire regnskabsklasser – A, B, C og D. Kriterierne for inddelingen er primært baseret på virksomhedens eller selskabets størrelse, hvilket bestemmer, hvilke krav de skal opfylde.

Regnskabsklasse A er den første og mest distinkte klasse i denne række. Denne klasse er hovedsageligt tiltænkt de mindste virksomheder. Dog er det en almindelig misforståelse, at klassifikationen afhænger af antallet af ansatte eller virksomhedens omsætning. I virkeligheden er kriteriet for regnskabsklasse A, at virksomhedsejerne personligt hæfter for virksomheden.

Dette gælder ofte for:

 • Personligt ejede virksomheder og enkeltmandsvirksomheder.
 • Små virksomheder med begrænset ansvar, som falder ind under lovgivningen om visse erhvervsdrivende virksomheder.
 • Interessentselskaber.

Således hører en virksomhed til regnskabsklasse A, hvis ejerens personlige formue er involveret i virksomheden, uafhængigt af virksomhedens størrelse eller omsætning.

Hvilke krav er der til regnskabet for virksomheder i regnskabsklasse A?

For virksomheder, der falder ind under regnskabsklasse A i Danmark, er der specifikke krav til regnskabsføringen. Grundlæggende er der ikke et obligatorisk krav om at udforme og indsende et detaljeret årsregnskab til Erhvervsstyrelsen. I stedet skal regnskabsoplysningerne indberettes til Skat som en del af det, der tidligere blev betegnet som en udvidet selvangivelse.

Selvom det ikke er et formelt krav at udarbejde et årsregnskab, anbefales det stadig kraftigt. Dette skyldes, at situationer kan opstå, hvor kreditorer, andre interessenter eller Skat ønsker at gennemgå virksomhedens regnskab. I sådanne tilfælde forventes det, at regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med anerkendte og omfattende regnskabsprincipper. At have et velstruktureret og gennemsigtigt regnskab er derfor gavnligt, selv for mindre virksomheder i regnskabsklasse A.

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for hjælp?

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Grundlæggende om årsregnskab

Et årsregnskab er en afgørende ressource for at få indblik i din virksomheds finansielle tilstand. Det inkluderer en detaljeret oversigt over alle indtægter og udgifter, som virksomheden har haft i løbet af det foregående år.

Dette regnskab udarbejdes på grundlag af den bogføring, der er foretaget i løbet af året. Det er afgørende at sikre, at bogføringen er nøjagtig og omfattende, da de data, der præsenteres i årsregnskabet, ellers kan være vildledende.

Kendskab til de specifikke krav og regler for årsregnskabets udarbejdelse er essentielt. Dette skyldes, at kravene og omfanget af regnskabsaflæggelsen varierer betydeligt afhængig af hvilken regnskabsklasse din virksomhed hører under. Derfor er det vigtigt at forstå og opfylde de relevante regler for din virksomheds regnskabsklasse.

Regler og krav til årsregnskab i regnskabsklasse A

Når du beslutter at udarbejde et formelt årsregnskab for en virksomhed i regnskabsklasse A, er der nogle grundlæggende krav, som regnskabet skal opfylde:

 • Retvisende årsregnskab: Det er afgørende, at det årsregnskab, du udarbejder, giver et retvisende billede af virksomhedens økonomi. Dette kræver, at den bogføring, der er foretaget igennem regnskabsåret, er nøjagtig og fyldestgørende. Dette sikrer, at de tal, som præsenteres i regnskabet, ikke er vildledende.
 • Indeholdelse af resultatopgørelse og balance: Årsregnskabet skal indeholde både en resultatopgørelse og en balance. Resultatopgørelsen viser virksomhedens indtægter og udgifter og dermed resultatet for året. Balancen giver et øjebliksbillede af virksomhedens aktiver og passiver, herunder den finansielle stilling ved regnskabsårets afslutning. 

Disse krav sikrer, at årsregnskabet for virksomheder i regnskabsklasse A giver et klart og præcist overblik over virksomhedens økonomiske performance og status.

Skat i regnskabsklasse A

For virksomheder i regnskabsklasse A i Danmark, er der nogle specifikke forhold vedrørende skat, som er vigtige at være opmærksomme på:

Beskatningsformer:

 • Virksomheder i regnskabsklasse A kan blive beskattet på tre forskellige måder. Den første mulighed er beskatning efter de almindelige personskatteregler, hvor virksomhedens overskud betragtes som personlig indkomst for ejeren.
 • Alternativt kan virksomhedsejere i regnskabsklasse A vælge at blive beskattet under virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen. Disse ordninger tillader beskatning på vilkår svarende til et selskab, hvilket kan tilbyde visse skattemæssige fordele.

Krav om omsætning:

 • Skattemyndighederne har indført et krav for virksomheder i regnskabsklasse A om at indberette et mere detaljeret regnskab, hvis de overskrider en omsætning på 300.000 kr. 
 • Dette indebærer, at virksomheder med en omsætning over denne tærskel skal være mere omhyggelige med deres økonomiske rapportering, og de skal udfylde de specifikke rubrikker fra 320 til 380 i deres skatteindberetning.

Disse skatterelaterede aspekter er vigtige for virksomhedsejere i regnskabsklasse A at forstå og overholde for at sikre korrekt skattebetaling og compliance med de gældende regler.

Er du klar til professionel hjælp?

Kontakt os for skræddersyet professionel hjælp.

En oversigt over regnskabsklasserne

Her er en oversigt over de forskellige regnskabsklasser i Danmark, som illustrerer progressionen i krav og kompleksitet fra klasse A til D:

Regnskabsklasse A:

 • Målgruppe: De helt små virksomheder, herunder personligt ejede virksomheder og dem med personlig hæftelse.
 • Krav: Ingen formelle krav til aflæggelse af årsregnskab.

Regnskabsklasse B:

 • Målgruppe: Mindre virksomheder.
 • Grænseværdier: Maksimal nettoomsætning på 89 mio. kr., en balancesum på højst 44 mio. kr., og et gennemsnitligt antal ansatte på 50.
 • Krav: Obligatorisk udarbejdelse og offentliggørelse af årsregnskab. En virksomhed rykker op til klasse C, hvis den overskrider to af disse grænseværdier.

Regnskabsklasse C:

 • Målgruppe: Mellemstore og store virksomheder, som ikke falder ind under klasse A eller B og som ikke er statslige eller børsnoterede aktieselskaber.
 • Underkategorier: Deles op i mellemstore og store virksomheder i klasse C.
 • Krav: Pligt til at udforme og offentliggøre et detaljeret årsregnskab.

Regnskabsklasse D:

 • Målgruppe: Større virksomheder, herunder statslige aktieselskaber og børsnoterede selskaber.
 • Krav: De strengeste og mest udførlige krav til årsregnskab og regnskabsføring.

Denne oversigt giver et klart billede af, hvordan kravene til regnskabsføring og årsregnskabsaflæggelse eskalerer med virksomhedens størrelse og økonomiske kompleksitet fra klasse A til D.

Salg af virksomhed, opkøb & fusioner

Få en gratis vurderingsberetning af din virksomhed.

FAQ om Regnskabsklasse A

Vi har samlet en række spørgsmål på siden her, så du kan få hurtigt svar. Hvis du ikke kan finde svar på dit spørgsmål, kan du kontakte os på tlf. eller E-mail.

Regnskabsklasse A i Danmark omfatter de mindste virksomheder, og her er kravene til regnskabsføringen grundlæggende og basale. Dette er i modsætning til større virksomheder i højere regnskabsklasser, hvor kravene bliver mere komplekse og omfattende.

En virksomhed tilhører regnskabsklasse A i Danmark, hvis ejerne personligt hæfter for virksomheden. Dette inkluderer typisk personligt ejede virksomheder, enkeltmandsvirksomheder, og små virksomheder med begrænset ansvar. Klassifikationen afhænger ikke af antallet af ansatte eller virksomhedens omsætning, men af ejerens personlige ansvar for virksomheden.

For virksomheder i regnskabsklasse A i Danmark er der ikke et krav om at udarbejde og indsende et detaljeret årsregnskab til Erhvervsstyrelsen. I stedet skal regnskabsoplysningerne indberettes til Skat, typisk som en del af en udvidet selvangivelse. Selvom et formelt årsregnskab ikke er påkrævet, anbefales det, da kreditorer, Skat eller andre interessenter kan anmode om at se regnskabet, som bør være udarbejdet efter gængse regnskabsprincipper.

I Danmark kan virksomheder i regnskabsklasse A blive beskattet på tre måder: efter almindelige personskatteregler, hvor overskud betragtes som personlig indkomst, eller under virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen, som tillader selskabslignende beskatning. Desuden, hvis virksomhedens omsætning overstiger 300.000 kr., skal et mere detaljeret regnskab indberettes til Skat. Dette kræver nøjagtig økonomisk rapportering, herunder udfyldelse af specifikke rubrikker i skatteindberetningen.

4.8/5 af 60+ tilfredsstillede kunder 

Del den her: